| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Nieuwjaarsbericht Noorden Duurzaam

Introtekst: 
Beste leden en volgers, We hopen dat jullie fijne kerstdagen, een ontspannen vakantie en een gezellige jaarwisseling hebben gehad, en net als wij met frisse energie aan het nieuwe jaar beginnen. Alle goeds gewenst!
Hoofdtekst: 

2018 wordt opnieuw een jaar waarin duurzame ontwikkeling wereldwijd hoog op de agenda zal staan. Iedere organisatie en ieder huishouden krijgt ermee te maken en kan keuzes maken. Het ziet er naar uit dat de urgentie verder toeneemt en er zal meer en beter moeten worden samengewerkt om transities vorm en vaart te geven. Niet alleen op gebied van energie waar de ontwikkelingen nu snel gaan, maar ook voor grondstoffen, emissies, biodiversiteit, bodemkwaliteit, circulaire businessmodellen, sociale rechtvaardigheid, mobiliteit, sociale cohesie, democratie en bevolkingsomvang. Het hangt allemaal samen.

Deze behoefte aan integrale transitie is de bestaansreden van onze vereniging. We zitten nog altijd in een tijdperk van terugtredende en faciliterende overheden, en tegelijk veel initiatief van bedrijven en burgers. Dat is een mooi transitiemodel als de markt of de publieke opinie beweegt, zoals bij zonnepanelen, biologische voeding en elektrisch rijden. Maar werkt de onzichtbare hand niet mee, zoals bij BTW op kerosine, statiegeldsystemen en windenergie op land, dan is democratie ongeveer het enige alternatief. Want alleen met democratische steun kan de overheid de meest effectieve prikkels geven (via onder andere belasting en wetgeving) en ondertussen het speelveld vlak houden. Of zoals een ondernemer het eens zei in een ketentafel: “In mijn eentje begin ik er niet aan, maar we willen best gezamenlijk gedwongen worden.” Hier ligt een frontlinie. Dit deel van het transitielandschap zal belangrijker worden: vernieuwing van democratie voor versnelling van duurzame ontwikkeling. Als democratische vereniging kunnen we daar een laboratorium voor zijn.

De vereniging heeft een enerverend 2017 achter de rug, met financiële tekorten, twee bestuurswisselingen, en imagoschade. Ook 2018 zal spannend worden, en dat vergt dus uithoudingsvermogen. Maar we zijn een vereniging van mensen en organisaties die de grote vraagstukken willen aanpakken, en de bijbehorende risico’s durven nemen. Zolang we voor ogen houden dat we dit allemaal doen voor de wereld als geheel en voor de wereld na ons, en daarmee voor de waardigheid van onze generatie, vinden we mekaar.

De vereniging heeft weer richting en functioneert. Na de ALV zijn we als vernieuwd bestuur stevig aan de slag gegaan om een nieuwe basis te leggen en weer met iedereen in gesprek te kunnen gaan. We praten jullie als leden en volgers nu even bij met het onderstaande puntenlijstje. De leden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de volgende ALV waarin deze onderwerpen uitgebreider aan de orde komen. Met de tafelvoorzitters gaan we op korte termijn apart in gesprek.

Genoeg redenen voor nieuw contact hopen we, en voor nieuwe samenwerking voor een duurzame economie en samenleving.

Hartelijke groet,

Peter Bootsma en Niels Faber (bestuur Noorden Duurzaam)
Jan de Boer en Jack van der Palen (Raad van Toezicht)

(mail naar info@noordenduurzaam.nl voor de bijlage)

 

Bestuurswisseling bij Noorden Duurzaam

Introtekst: 
De vereniging Noorden Duurzaam heeft een nieuw bestuur en een nieuwe Raad van Toezicht.
Hoofdtekst: 

In de Algemene Ledenvergadering van 19 juli 2017 hebben de bestuursleden, de leden van de Raad van Toezicht en de coördinator hun functies neergelegd, met inachtneming van de beschikbaarheid van nieuwe kandidaten. De ALV heeft deze kandidaten unaniem benoemd als nieuw bestuur en nieuwe RvT.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Meindert Krijnsen (voorzitter), Peter Bootsma (secretaris) en Michiel Verbeek (penningmeester). De nieuwe RvT bestaat uit Marco Agema, Jan de Boer en Henk Hadders. De vertrekkende bestuursleden zijn Elly Pastoor, Maud Diemer, Rianne Schuurman, Johan Bodde en Ko Henneman. De RvT bestond uit Diane Keizer-Mastenbroek, Jaap Bosma en Anne Jan Zwart. In de ALV is dank en waardering uitgesproken voor hun inzet in de eerste jaren van de vereniging.

Het bestuur gaat na de vakantieperiode aan de slag met een verkenning bij alle betrokkenen en belanghebbenden. Begin september volgt een uitgebreider bericht.

 

Koerswijziging Noorden Duurzaam

Introtekst: 
Vorige maand heeft de vereniging de ALV laten vervallen en verschoven naar november 2017.
Hoofdtekst: 

De reden van het uitstel was onvoldoende voortgang met de jaarstukken 2016, aanpassing contributiestelsel en communicatie. Er is in de afgelopen weken hard gewerkt aan deze en andere onderwerpen. Verder zit er een belangrijke koerswijziging in de pen waarover we de leden willen informeren en raadplegen. Daarom is besloten om de ALV alsnog voor de zomervakantie te laten plaatsvinden.

Dit zal georganiseerd worden op woensdag 19 juli van 17:00-18:00 uur. De locatie volgt nog, het wordt waarschijnlijk Groningen of omgeving.

Wie lid is van de vereniging, of werkzaam is bij een organisatie die lid is, is van harte welkom. Bent u geen lid maar wilt u wel meedenken over de toekomst van de vereniging dan kunt u zich tot en met maandag 17 juni aanmelden als lid én deze ALV bijwonen. Aanmelden kan via de link rechts bovenaan.

 

ANBI aanwijzing voor Noorden Duurzaam

Introtekst: 
De vereniging Noorden Duurzaam wordt door de Belastingdienst vanaf 1 januari 2017 aangemerkt als algemeen nut beogende Instelling (ANBI). Door deze aanwijzing krijgen alle leden van de vereniging belastingvoordelen.
Hoofdtekst: 

D?e ANBI-aanwijzing betekent belastingvoordelen voor leden, donateurs, sponsors en vrijwilligers. Wie contributie, een gift of een sponsorbijdrage betaalt aan Noorden Duurzaam kan deze aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Vrijwilligers die voor Noorden Duurzaam werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

?Een ANBI-aanwijzing wordt alleen gegeven wanneer een instelling zich minstens voor 90% inzet voor het algemeen nut. Wanneer de aanwijzing gegeven is, moet ?een ANBI op de website een aantal gegevens publiceren. Voor Noorden Duurzaam is een overzichtspagina gemaakt waar deze gegevens op te vinden zijn. Zie: https://www.noordenduurzaam.nl/anbi

 

Tafelnieuws: Beton, verf en asfalt

Introtekst: 
De Betontafel Drenthe is in gesprek met de verantwoordelijke wethouder in Emmen over een betonconvenant. ‘Wij willen graag dat Emmen dezelfde werkwijze als Twente gaat hanteren in haar opdrachtgeverschap van betontoepassingen’, zegt tafelbegeleider Dirkjan Bours.
Hoofdtekst: 

Wildlands en De Nieuwe Afsluitdijk
Mooie voorbeelden van hergebruik van beton, leveren bijvoorbeeld Wildlands Adventure Zoo en de gemeente Harlingen.Wildlife gaat bij de uitbreiding van het park beton uit het oude dierenpark hergebruiken. In Harlingen worden mogelijkheden bekeken tot hergebruik van een betonplaat die in het centrum van de stad ligt, voor een vismigratieproject, dat onderdeel is van project De Nieuwe Afsluitdijk. Zowel de gemeente als de provincie Fryslân zijn hierbij betrokken. Daarbij spelen ecologische vragen rond beton een rol: heeft beton effect op de reuk en smaak van de vissen? Dit wordt nader onderzocht.

Hergebruik latex
De Ketentafel Verf in Groningen richt zich ook op hergebruik. Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG) - een samenwerkingsverband van de gemeenten Bedum, Groningen, Grootegast, Haren, Leek, Marum, Ten Boer en Zuidhorn - bekijkt of ze hergebruik van latexverf kunnen stimuleren. Voor dit onderzoek maken ze gebruik van de community repaint methode (http://communityrepaint.nl/). De Ketentafel heeft onlangs drie nieuwe leden mogen verwelkomen: Olijslager BV, Suez en Procoatings.

Duurzaamheid in cijfers
Bij de Ketentafel Asfalt Noord Nederland hield Mantijn van Leeuwen van NIBE vorige week een presentatie over het gebruik van DuboCalc. De Ketentafel gaat het gebruik van DuboCalc promoten en zelf gebruiken als tool om de duurzaamheid van asfalt in cijfers (Milieu Kosten Indicator) uit te drukken. Met DuboCalc zijn alle milieueffecten van een materiaal gedurende de hele levenscyclus, vanaf de winning tot en met de sloop, en het energiegebruik van een Grond- Weg- en Waterbouwwerk te berekenen. Vervolgens rekent DuboCalc deze effecten – én de effecten van alle andere materialen die ook in dat GWW-werk toegepast worden – om via de zogenaamde ‘schaduwprijsmethode’ tot één getal; de Milieu Kosten Indicator-waarde.

Zie ook:

 

Hét Duurzaam Drenthe Event

Introtekst: 
Op donderdag 13 april vindt in het provinciehuis in Assen het Duurzaam Drenthe Event plaats. Dit jaarlijkse evenement, dat in voorgaande jaren Duurzame Dates Drenthe heette, is gericht op het stimuleren van duurzaamheid. Het wordt georganiseerd door Drenthe in Transitie (DIT), IVN, de Kamer van Koophandel en de Provincie Drenthe. Noorden Duurzaam is, net als in 2016, partner van het event. De vereniging zal een centrale ontmoetingsplek inrichten en workshops organiseren.
Hoofdtekst: 

Sprekers
André Faaij, wetenschappelijk directeur van de Energy Academy Europe, zal als dagvoorzitter het programma openen, waarna de middag wordt ingeleid door gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Keynote speaker voor het event is Thomas Rau. Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffenschaarste.

Awards
Er worden deze middag 3 Awards uitgereikt: de Dates-award, de juryprijs voor het Duurzame Drentse Bedrijf/initiatief van 2017, de publieksprijs en - nieuw dit jaar - de Willie Wortel Award. Voor al deze Awards kunnen mensen, bedrijven en initiatieven worden genomineerd. Tijdens het event kan er gestemd worden voor de publieksprijs.

Willie Wortel
Er zijn veel mensen met goede duurzame ideeën. Het Duurzaam Drenthe Event wil hen graag helpen met de ontwikkeling en realisatie van hun idee en hen de kans geven kennis te maken met mensen uit het bedrijfsleven en andersom. Hiervoor is de Willie Wortel Award in het leven geroepen. Het idee voor de Award moet gaan om een duurzame innovatie waarbij (technische en praktische) haalbaarheid belangrijk is.

Programma
Je kunt tijdens het Duurzaam Drenthe Event deelnemen aan diverse inspirerende workshops. Op de ‘Dateplaza’ zullen de genomineerde bedrijven en initiatieven zich presenteren en is er de gelegenheid kennis uit te wisselen met adviseurs van o.a. Noorden Duurzaam, de Kamer van Koophandel en overheden. Het duurzaam Drenthe Event begint om 12.30 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten met een netwerkborrel.

Meer informatie
Kijk voor het nomineren van een duurzame Drent of voor meer informatie over de Awards, de sprekers en het programma op de website: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/losse-pagina'/duurzame-dates/
U vindt hier ook inspirerende filmpjes en interessante sites over duurzaamheid en meer informatie over het Duurzame Koffertje.

 

Nieuws uit de vereniging

Introtekst: 
Om meer te laten zien van wat Noorden Duurzaam doet, starten we dit jaar met een nieuwsstroom vanuit de vereniging. Elke maand publiceren we een aantal hoogtepunten in de vorm van een nieuwsbericht.
Hoofdtekst: 

Groei belangstelling waterstof in wegtransport
In Friesland wordt er gewerkt aan een Tafel Energietransitie in het wegtransport. Hiervoor zijn twee tafels opgericht, de Tafel Bio LNG en de tafel Waterstofgas. Omdat het voordeliger is om biogas te mengen in het aardgasnet, is het voor producenten op dit moment onmogelijk om met de productie van bio-LNG een business case te maken die beter scoort. Voor het gebruik van waterstof in de mobiliteit is daarentegen een toenemende belangstelling. De provincie Friesland heeft samen met Kwartiermaker Pyke Kroes een succesvolle expertmeeting georganiseerd over dit onderwerp. Belangstellenden waren: onderwijs instellingen, gemeenten, provincie, autobranche, tankstationbouwers, en leasemaatschappijen.

Verzamelpunt voor duurzame productontwerpers
De Thematafel Ontwerpen voor Duurzame Innovatie heeft een paar goede bijeenkomsten gehad met een enthousiaste kerngroep. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd in de Bovenkamer, een oude watertoren in de stad Groningen. De Ketentafel heeft de ambitie opgevat om zich te ontwikkelen tot een verzamelpunt voor alle duurzame ontwerpers in het Noorden. De Tafel verzamelt onder meer links naar voorbeelden van duurzame ontwerpen en tips voor duurzame ontwerpers en opdrachtgevers.

Checklist voor meetbaar maken verduurzaming
Bij de Tafel Duurzaamheidsindicatoren zijn ze druk met cijfers, om in kaart te kunnen brengen hoe het er nu voor staat en wat het effect is van investeren in een duurzame oplossing. Zo kan inzichtelijk worden gemaakt wat het verduurzamen oplevert en welke ontwikkelingen het grootste effect hebben. Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een gemakkelijke checklist. Het is de bedoeling dat alle tafels deze checklist kunnen gebruiken en zo sneller hun eigen cijfers op orde krijgen.

Symposium Duurzaamheidseducatie
De Tafel Duurzaamheidseducatie wordt, vanuit het overleg van de schoolbesturen en directies van de Gemeente Groningen, betrokken bij een symposium over duurzaamheidseducatie. De leden van de Tafel krijgen de gelegenheid om aan alle schoolbestuurders van de gemeente Groningen uit te leggen wat de stand van zaken is. Dit is een prachtige kans voor de schoolbesturen en directies om hun kennis op te frissen en om mogelijkheden voor samenwerking te benutten. Daarnaast is het voor de Tafel een mooie gelegenheid om te laten zien wat er allemaal mogelijk is.

Verduurzamen stadsdistributie
Gemeente Groningen is actief met het onderwerp van staddistributie en zoekt naar mogelijkheden om dat te verduurzamen. Dit gaat in overleg met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de vereniging Noorden Duurzaam. Met een beetje geluk leidt dit tot een nieuwe Tafel van Stadsdistributie en tot praktische projecten voor nieuwe vormen van duurzame stadsdistributie.

Nieuwe verbanden door clusteren kwesties
Alle Tafels agenderen kwesties, verschillende thema’s waar kansen liggen op gebied van duurzame ontwikkelingen. Maar hoe bepaal je nu welke kwesties bovenaan de agenda komen? De Tafel Duurzame inzetbaarheid is in het stemsysteem gedoken. Als een van de eerste Tafels zijn ze bezig geweest met het clusteren van kwesties. Dit is een nuttige werksessie geweest, waarin de kerngroep van de Tafel de ingebrachte kwesties heeft geordend. In dit gesprek is vooral geleerd dat dat geen technische oefening is. Het vraagt een open opstelling en een creatieve blik, zodat er nieuwe verbanden gezien worden tussen de aangedragen kwesties.

ALV januari 2017
Deze maand staat de Algemene ledenvergadering gepland. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Naast het opstellen van het jaarverslag van 2016, wordt er ook druk gewerkt aan het jaarplan voor 2017. Tevens hopen we de schetsen voor de nieuwe website voor te kunnen leggen voor feedback. Speerpunten voor 2017 zijn o.a. het aanhalen van banden met andere netwerken, relaties met de advieswereld versterken en het doortonwikkelen van het stemsysteem. Je bent van harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn.

Datum: 26 januari 2017
Tijd: inloop 16.00 uur, start 17.00 uur
Locatie: Biotoop Haren

Extra publiciteit voor je Tafel- of Projectnieuws
Wil je nieuws van je Tafel en/of Project wat extra publiciteit geven? We horen het graag! Stuur een alinea met informatie op naar webredactie@noordenduurzaam.nl en we nemen het volgende maand mee. Heb je meer te delen, is een alinea te weinig? Dan is het mogelijk om er een apart nieuwsitem van te maken. De nieuwsberichten worden vervolgens weer verspreid via social media, zodat het ook in ons online netwerk bekend wordt.

 

Presentatie Nieuwe politiek voor groene groei

Introtekst: 
Op 15 september presenteert Peter Bootsma "Nieuwe politiek voor groene groei" tijdens Open Coffee Haren, een open netwerkbijeenkomst in de Hortus Botanicus in Haren.
Hoofdtekst: 

Open Coffee Haren is een informele koffie-ochtend voor ondernemers en ondernemende mensen. Elke derde donderdag van de maand wordt van 09.30 tot 11.30 uur de Open Coffee georganiseerd bij Hortus Botanicus Haren.

Van 10.00 tot 10.10 uur is er een presentatie, waarin kennis en ervaring gedeeld wordt omtrent een onderwerp. Deze maand wordt de presentatie verzorgd door Peter Bootsma, van de vereniging Noorden Duurzaam, en heeft als titel: “Nieuwe politiek voor groene groei”.

Peter: “De economie wordt in rap tempo circulair en CO2-neutraal. De politiek blijft echter hangen in een systeem uit 1848 en werkt ook lokaal te weinig mee. Dat kan veel slimmer. Ik wil laten zien welke kant het uit gaat, hoe het Noorden experimenteert (ook in Haren!), en wat duurzame ondernemers daaraan hebben.”

Na de presentatie is er de mogelijkheid om onder het genot van een kop koffie/ thee vragen te stellen aan Peter en te netwerken.

Voor deze netwerkbijeenkomst hoeft u niet lid te zijn. U bent van harte welkom om ook te komen. Kosten bedragen €5,00 inclusief koffie/thee. Aanmelden is niet nodig, u kunt komen en gaan wanneer u wilt.

 

Hoe overleef je een slakkenzomer?

Introtekst: 
Het natte, warme weer van de afgelopen zomermaanden zorgt voor overlast door slakken in de tuin. Wat kun je hier op een diervriendelijke manier tegen doen?
Hoofdtekst: 

De meeste slakkensoorten houden je tuin juist schoon door dode plantenresten op te eten, maar sommige soorten eten graag levende plantenbladeren. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal zet 5 tips op een rij om overlast van slakken te voorkomen en ze milieuvriendelijk te bestrijden.

Sommige slakkensoorten kunnen grote schade toebrengen aan siertuin, moestuin, of landbouwgewassen. Bestrijdingsmiddelen, zoals slakkenkorrels, zijn dieronvriendelijk en vaak ook giftig voor andere dieren. Wat zijn milieuvriendelijke tips?

1. Voorkom slakken in je tuin
Kies voor planten waar slakken een hekel aan hebben, zoals akelei, goudsbloem, salie, klimop, viooltjes en alle soorten varens. Plaats kwetsbare planten niet in de buurt van vochtige plekken zoals een composthoop. Geef de planten vroeg in de ochtend water. ’s Avonds of in de late namiddag zorgt voor een vochtige grond die voor slakken erg aantrekkelijk is. Elke lente een grote tuinschoonmaak organiseren, helpt ook. Door de grond te bewerken maak je overwinterende slakken en hun eieren kapot. Zo dring je de slakkenpopulatie flink terug.

2. Lok natuurlijke vijanden
In een tuin die aantrekkelijk is voor egels, vogels, spitsmuizen, kikkers en padden krijgen slakken minder kans. Zorg daarom voor een natuurlijke tuin met voldoende schuilplekjes en beschutting.

3. Voorkom schade aan planten
Planten die snel aangevreten worden door slakken bescherm je door er een barrière omheen te leggen van koffiedik, cacaodoppen, fijngemaakte eierschalen of schelpen. Knoflook is giftig voor slakken; ze zullen jouw planten mijden als je ze bespuit met knoflookextract. Dit kun je zelf maken. Snijd een knoflookbol in stukken, giet er 1 liter heet water over en laat dit een dag trekken.

4. Vang de slakken
’s Avonds en bij vochtig weer komen de slakken tevoorschijn en vang je ze gemakkelijk met de hand. Je kunt ze ook lokken door zelf schuilplaatsen te maken. Slakken schuilen bijvoorbeeld graag onder de omgekeerde schil van een halve grapefruit, sinaasappel of meloen, waarbij de geur als extra lokmiddel dient. Stengels bleekselderij, rabarber- en koolbladeren werken ook, net als vochtige planten, kranten of stukken karton. Eenmaal gevangen slakken kunnen ergens op ruime afstand worden losgelaten waar ze geen kwaad kunnen.

5. Maak een slakkenval
Vallen met bier of andere gisthoudende drankjes kunnen worden gebruikt om slakken te bestrijden. De slakken komen op de geur af, glijden in de vloeistof, en verdrinken. Slakkenvallen zijn te koop in tuincentra, maar een jampot werkt net zo goed. Graaf de vallen niet in. Vaak vallen loopkevers in de ingegraven potjes, terwijl ze juist een natuurlijke vijand van de slak zijn.

 

Noorden Duurzaam actief op sociale media

Introtekst: 
Op dit moment wordt er o.a. hard gewerkt aan de ontwikkeling van de communicatie van Noorden Duurzaam. Zo wordt er een communicatieplan opgesteld en de webredactie is druk met het optimaliseren van de website. Ook is de vereniging is actief op diverse sociale media: LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+ en YouTube. Op welke online media bent u actief? Waar gaat u ons volgen en waar kunnen we u volgen?
Hoofdtekst: 

LinkedIn-groep
Wanneer u een profiel heeft op LinkedIn kunt u (gratis) lid worden van groepen. Zo kunt u lid worden van de LinkedIn-groep "Noorden Duurzaam". Wanneer u lid bent van onze groep kunt u discussies plaatsen en reageren op discussies welke ingezonden zijn door de andere leden. Het biedt een platform om met elkaar in gesprek te gaan over diverse duurzame onderwerpen.

LinkedIn-bedrijfspagina
Als LinkedIn-gebruiker kunt u ook bedrijven gaan volgen. Het logo van de bedrijven die u volgt komen automatisch op uw profiel te staan. Door de LinkedIn-bedrijfspagina van "Noorden Duurzaam". volgen ontvangt u onze updates – nieuws, uitnodigingen en verslagen – in uw overzicht op uw startpagina. Zo kunt u gemakkelijk op de hoogte blijven van Noorden Duurzaam en kunt u dit gemakkelijk delen met uw eigen netwerk.

Facebook
U kunt ons zowel vanuit een persoonlijk als vanuit een zakelijk profiel de volgen op Facebook. Op Facebook delen we agenda-items van de website, duurzaam nieuws en informatie over de vereniging. Waar mogelijk vermelden (taggen) we instanties die hierbij betrokken zijn. Plaatst u zelf berichten op Facebook m.b.t. de vereniging? Dan kunt u ons taggen met @NoordenDuurzaam. Wij krijgen daar melding van en kunnen het bericht eventueel delen.

Twitter
Op Twitter zijn we te vinden onder de profielnaam de @NoordenDuurzaam. Ook hier is het alleen mogelijk om te volgen wanneer u zelf een account hebt. Volgt u ons en volgen wij u nog niet? Stuur ons een persoonlijk berichtje via Twitter en we gaan u zo spoedig mogelijk volgen. Via Twitter brengen we u op de hoogte van onze agenda-items, onze nieuwsberichten en andere (duurzame) ontwikkelingen. Vermeld @NoordenDuurzaam in uw updates en de kans is groot dat uw tweet geretweet wordt.

Google+
Heeft u een gmail-account dat kunt u ons volgen op Google+. Wanneer u ons volgt ontvangt u updates met nieuws, uitnodigen en verslagen in op uw eigen startpagina. Bent u enthousiast over onze vereniging? Dan kunt een review achterlaten op deze pagina. Daarnaast kunt u via onze pagina een routebeschrijving inzien naar ons kantoor.

YouTube
Trots zijn we op de eerste video “Een geschiedenis van duurzaamheid” die we hebben geplaatst op ons YouTube-kanaal. De Groningse milieuhoogleraar Ton Schoot Uiterkamp vertelt in 8 minuten wat de essentie is van duurzame ontwikkeling. Hij gaat in op de geschiedenis van het begrip. Het besef dat oneindige groei in een eindig systeem niet kan blijkt in de geschiedenis al vaker te zijn opgedoken. We weten het dus wel, als mensheid, maar er moeten nog wat knoppen om, om er ook echt naar te handelen. De komende tijd zullen er met enige regelmaat nieuwe video’s aan toegevoegd worden.

Online ambassadeur
Meer bekendheid genereren rondom uw lidmaatschap bij verenging Noorden Duurzaam? Like en deel onze berichten met uw eigen netwerk. Zo zorgen we samen dat steeds meer mensen op de hoogte zijn van het bestaan van onze vereniging zodat we nog meer mensen kunnen enthousiasmeren om lid te worden.

U bent van harte welkom om ons te volgen via deze kanalen. Voor aan sociale media gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met Désirée Boerema (Social Media Coördinator).

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst