| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Stemrecht en contributie
Noorden Duurzaam kent een standaardformule voor berekening van zowel stemrecht als contributie: de fte-formule. Het uitgangspunt is dat grotere lidorganisaties meer betalen en meer stemrecht hebben, op een manier die voor zowel de grootste als de kleinste leden rechtvaardig voelt. De berekening gaat uit van het aantal betaalde voltijdbanen, als benadering van economische draagkracht en maatschappelijke betekenis.

Rekenhulp

Hoeveel contributie betaalt u?

De contributie wordt berekend aan de hand van het aantal voltijdsbanen van uw organisatie in Noord-Nederland en de ingangsdatum.

Fte-getal

Uw personeelsformatie binnen het werkgebied van de tafel is fte (tussen 0 en 15000).

Voorbeelden: bent u een particulier, vul dan 0 fte in. Bent u zzp-er dan vult u maximaal 1,0 fte in. Werken er bij u 50 mensen met een aanstelling van 0,8 en werkt daarvan de helft in Noord-Nederland, dan vult u 20 fte in.

Volgens de fte-formule van Noorden Duurzaam is de standaardcontributie bij dit fte-getal: / excl/incl btw.

Uw jaarcontributie is: / excl/incl btw.

Ingangsdatum

Wordt u op / (dag/maand) lid dan is de jaarcontributie voor 2024: / excl/incl btw.

Noorden Duurzaam factureert contributie per kalenderjaar. In het jaar waarin u lid wordt betaalt u alleen voor het resterende deel van het jaar. Met ingang van 2020 brengt Noorden Duurzaam geen btw in rekening.

Noorden Duurzaam is een ANBI. Contributie en andere bijdragen zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

“Zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger dan dat”

Gelijk stemrecht en gelijke contributie voor alle leden is voor verenigingen de meest eenvoudige oplossing. Maar met zowel particulieren als grote organisaties in het ledenbestand werkt dat niet.

Stel dat de jaarcontributie € 100 is. Voor een zzp-er kan dat acceptabel zijn maar voor een particulier is het al snel te veel. Grote organisaties dragen met € 100 echter te weinig bij. Bovendien hebben ze dan net zoveel zeggenschap als een particulier, wat het lidmaatschap voor hen onaantrekkelijk maakt. Met een hoger of lager bedrag los je dit niet op.

Ontkoppelen van stemrecht en contributie dan? Maar welke oplossing is dan rechtvaardig èn eenvoudig? Dat wordt een lastige discussie.

Een aantal treden aanbrengen dan? Bijvoorbeeld particulieren, zzp-ers, organisaties tot 10, 50, 250 en meer medewerkers. Dat zou kunnen maar dan moeten er wel voldoende treden zijn. Want anders wringt het bij de onder- en bovengrenzen van een trede en blijft er discussie tussen bevoordeelden en benadeelden. Veel treden maakt het systeem echter weer ingewikkelder, ook bij jaarlijkse contributieverhogingen.

Kortom: contributie en stemrecht in een vereniging met grote en kleine leden is nog niet zo eenvoudig.

De fte-formule

De oplossing van Noorden Duurzaam is dat zowel contributie als stemrecht oplopen met de economische draagkracht en de maatschappelijke betekenis van een lidorganisatie, op een manier die rechtvaardig voelt voor zowel particulieren als voor de grootste organisaties.

Zowel contributie als stemrecht wordt daarbij per lid berekend met één en dezelfde formule, de fte-formule. We nemen hierin het aantal betaalde voltijdbanen van een organisatie als benadering van draagkracht en betekenis.

Nu is het natuurlijk niet zo dat twee organisaties met een gelijk fte-getal in ieders beleving ook gelijke draagkracht en betekenis zullen hebben. Het meerekenen van die beleving zou de oplossing echter heel veel complexer maken. Hier kiezen we voor de eenvoud van één formule.

De fte-formule is niet een eenvoudige vermenigvuldiging. Want € 100 contributie vragen van een zzp-er mag realistisch zijn, € 100.000 vragen aan een organisatie met 1.000 medewerkers is dat niet. Een lineaire formule zou dus tè eenvoudig zijn.

Zo zijn we op de fte-formule gekomen. Deze zegt dat een organisatie die 10 x groter wordt 2,5 x zoveel contributie betaalt en ook 2,5 x zoveel stemrecht heeft. Het stemrecht en de contributie van een organisatie met 1.000 medewerkers is dan gelijk aan dat van 2,5 x 2,5 x 2,5 = ongeveer 16 zzp-ers.

In formulevorm:

jaarcontributie = fte-formule(fte-getal)

Oftewel: stop het fte-getal in de fte-formule en dan rolt de jaarcontributie eruit. De wiskundige formule zelf is voor de liefhebbers onderaan deze pagina te downloaden. De formule doet zijn werk onder andere in de rekenhulp hierboven.

Voor een particulier (0 fte) komt de formule uit op ongeveer een kwart van de contributie en het stemrecht van een zzp-er. Dat verschil lijkt misschien veel maar de zzp-er kan

de contributie als bedrijfskosten aanmerken en heeft in het algemeen een zakelijk belang bij zichtbaarheid als ondernemer.

Deze oplossing hebben we bij de oprichting van de vereniging in 2013 getest met onder andere de grootste en de kleinste leden. De verhoudingen werden algemeen acceptabel gevonden. De fte-formule kan jaarlijks door de ALV worden aangepast. Van die mogelijkheid is tot op heden geen gebruik gemaakt. Wel indexeert de ALV ieder jaar de contributie aan de hand van de consumentenprijsindex van het CBS.

Kortom: voor een vereniging met zowel grote als kleine leden is een enkelvoudige fte-formule voor de berekening van zowel stemrecht als contributie een eenvoudige, maar niet tè eenvoudige oplossing.

BijlageGrootte
170222_contributieformule_als_logaritme.xls32 KB
 
Socials