| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Projecten

Actuele projecten van de vereniging Noorden Duurzaam, bijgewerkt 21-2-2020.

Gebiedstafels. In augustus heeft Noorden Duurzaam een ‘Try out gebiedstafel’ georganiseerd met collega's uit ons landelijke netwerk. In oktober was een vervolg in Heerlen. Er wordt gewerkt aan een draaiboek, voor wie in eigen gebied wil experimenteren op het grensvlak van nieuwe democratie en duurzame ontwikkeling. Mail ons voor de conceptversie.

Energietransitie. De Wieringermeer krijgt het grootste windpark op land, en bovendien grootschalige industrie. Hoe past dat bij erfgoed en duurzame gebiedsontwikkeling? Hier werken we aan een praktijktest met tafeldemocratie. Er is inmiddels belangstelling van de gemeente, de landbouw, de sport, een coöperatie en van multinationals die zich in de polder vestigen.

Burgerinitiatieven. Noorden Duurzaam ondersteunt samen met de Hanzehogeschool en WIJS (studentenvrijwilligersbureau) de oprichting van een brancheorganisatie voor burgerinitiatieven in de gemeente Groningen. Een inventarisatie waar 170 studenten aan meewerkten heeft belangrijke inzichten opgeleverd. Zie www.burgerinitiatievengroningen.nl.

Wijkontwikkeling. Noorden Duurzaam ondersteunt ontwikkeling van democratie in wijken, omdat wijken (meer dan gemeenten en provincies) de vrijheid hebben om een eigen democratisch model te kiezen. Dat biedt ruimte voor tafeldemocratie en duurzame ontwikkeling. In de wijk Vinkhuizen (gemeente Groningen) helpen we bij het mobiliteitsproject Vinkmobiel en het Seniorenplatform. Er loopt een subsidieaanvraag voor wijkbrede samenwerking ten behoeve van inclusiviteit. We werken aan uitbreiding naar andere wijken.

Participatie. Arjen van Leeuwen, bestuurslid bij Noorden Duurzaam, heeft een boek uitgebracht met visies op en verhalen over participatie in Nederland, waaronder drie van Noorden Duurzaam. Noorden Duurzaam heeft enkele bijdragen gelevrd: een visie op participatie (waarom schier het niet op en ho kan het versnellen) en een praktijkverhaal (Vinkmobiel). Zie https://www.hetboekenschap.nl/product/participatieverhaal-halen-2020.

Levensbeschouwing. Solidair Groningen Drenthe bereidt een regionaal project voor waarin kerken, moskeeën, afdelingen HV, etc. zich kunnen specialiseren in duurzame ontwikkeling volgens de tafelmethode van Noorden Duurzaam. Het voorjaar van 2020 wordt besteed aan fondswerving. Geïnteresseerd in de sector levensbeschouwing en specialist in bijv. monumenten, facilitair beheer, armoedebeleid, grondbezit, etc.? Laat weten!

Tafelatlas. De tafelatlas op noordenduurzaam.nl is vernieuwd en brengt nu ook initiatiefnemers en initiatieven in beeld. We hebben onze ledenlijst gekoppeld zodat de leden allemaal extra zichtbaar zijn. Te zien op www.noordenduurzaam.nl/tafelatlas/NL1.

Bouwpanels 2020. Samen met de RuG en het EPI-Kenniscentrum organiseert Noorden Duurzaam in het voorjaar van 2020 een serie panels voor transitiecampagnes in de bouw. Het vooronderzoek wordt gedaan door teams van RuG-studenten. De onderwerpen zijn drie ketens (kozijnen, bitumen, isolatie) en drie thema's (aardbevingsbestendig bouwen, modulair bouwen, scholenbouw).

Nieuw. In ontwikkeling: samenwerking met Politiek Netwerk Drenthe.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst