| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Meedoen

Wetenschappers

Als wetenschapper vind je bij ons een multidisciplinair en maatschappelijk relevant onderzoeksveld waarin dringend meer onderzoek en experiment nodig is. Stap in ons groeiend netwerk, onze praktijkcases, onze projecten met universiteiten en hogescholen, of het wetenschapspanel voor klimaatverandering waar we aan bouwen. Help mee met kennis, onderzoek en publicaties op het grensvlak van duurzaamheid en democractie.
Netwerken

Verenigingen zijn hoofdrolspelers van de duurzaamheidstransitie. Beroepsgroepen, brancheorganisaties, vakbeweging, sectorkoepels, ketenpanels, buurtverenigingen, wijk/dorpsraden, allemaal. Werk samen, met elkaar en met de overheid. Verdeel taken. Bij Noorden Duurzaam vind je darvoor een nieuw taakdemocratisch recept. Vraag een lezing, workshop of rollenspel voor je bestuur of je leden. Breng transitie in kaart met de transitieatlas. Sluit aan, deel kennis. Versnel de vernieuwing.
Overheid

Als overheidsorganisatie heb je regie in zowel de duurzaamheidstransitie als de renovatie van de democratie. In beide dossiers is dringend versnelling nodig. Combineer ze en werk aan synergie. Bij Noorden Duurzaam haal je inspiratie, open source concepten en materialen, initiële begeleiding voor kleine en grotere experimenten met taakdemocratie, en onderzoekscapaciteit. Word lid en daarmee mede-eigenaar van het ontwikkelplatform voor taakdemocratie.
Initiatiefnemers

Als duurzaam ondernemer of als burgerinitiatiefnemer ben je een spil in een groeiende beweging. Bundel krachten en grijp je kans voor opschaling en grotere impact. Bij Noorden Duurzaam vind je open source gereedschap. Zet jezelf op de kaart in de transitieatlas, of adopteer een kaart. Zet sector- of ketensamenwerking trefzeker op. Start een taakdemocratische campagne voor sociale, ecologische en economische transitie. Word lid, dan help je ook ons groeien. Of kom helpen bij Noorden Duurzaam. Als vrijwilliger doe je gratis mee.
Studenten

Als praktisch of theoretisch student maak je hier en nu de duurzame toekomst. Voor jezelf, voor de generaties na jou en voor de wereld. Je hebt een taak, maar je hoeft het niet alleen te doen. Lees hier over taakdemocratie, denk mee, stel vragen. Haal bij ons een onderwerp voor je onderzoek of scriptie. Vraag of we stageplaatsen hebben. Nodig ons uit voor een masterclass of gastcollege. Of kom een jaar helpen bij Noorden Duurzaam in een van onze studentcommissies. Als vrijwilliger ben je gratis lid.
Belangstellenden

Als goed geïnformeerde burger weet je wat er in de wereld op het spel staat. De vragen zijn te groot om alleen van onderop aan te pakken. Daarom zoeken we bij Noorden Duurzaam in nieuwe richtingen zoals taakdemocratie. Geen gemakkelijke weg, want: heilige huisjes, gevestigde belangen, praktische bezwaren. Maar noodzakelijk en bovendien urgent. Steun ons onderzoek en word lid. Maak gebruik van het ANBI-voordeel. En laat weten wat je vindt, op onze ALV’s, webinars, workshops en cafés. Welkom.
Socials