| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Algemene ledenvergaderingen, inloopmiddagen, workshops, spreekbeurten, markt- en beurspresentaties van Noorden Duurzaam
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
DatumEvenement
vr 8-1-2021
SDG-Café Groningen
Online themacafé voor duurzame ontwikkeling, gerealiseerd op gather.town. Dit SDG-Café Groningen, ook open voor Friesland en Drenthe en andere belangstellenden, is een initiatief van Burgerinitiatieven Groningen, de vereniging Noorden Duurzaam en de Groene Burgemeester. Je kunt er rondlopen (gebruik de pijltoetsen van je toetsenbord), zien wie er zijn, praten met mensen vlakbij, met een groepje aan een tafeltje zitten, het woord nemen bij de microfoon of een vraag in de chat gooien. Veel dezelfde functies dus als bij videovergaderen maar dan met de sociale interactie en de besloten gesprekken van een echt café. Voorlopig open 24/7, via de de link in de titel. Vaste ontmoetingstijden: vrijdagen 16:00-17:00.
Aanvang: 16:00.
za 23-1-2021
Workshop Dus hoe ziet nieuwe politiek eruit?
In deze workshop ontdek je waarom politiek zoals wij het kennen de duurzaamheid niet voor elkaar krijgt, en welke oeroude vorm van democratie betere kaarten heeft. Je doet een ontwerp-oefening hiermee. De uitkomst kun je gebruiken als basis voor een duurzaam en democratisch experiment in je eigen dorp, wijk of gemeente.
Aanvang: 13:30.
wo 17-2-2021
Workshop Functionele Democratie voor Duurzame Ontwikkeling
In deze workshop ontdek je waarom ons 19e eeuwse politieke systeem de duurzaamheid niet voor elkaar krijgt, en welk 13e eeuwse systeem betere kaarten heeft voor de uitdaging van 21e eeuw. Je doet een ontwerpoefening hiermee. De uitkomst kun je gebruiken als basis voor een duurzaam en democratisch experiment in je eigen parlement.

Duurzame ontwikkeling is urgent en dat weten we al een halve eeuw. Toch schiet het niet genoeg op. We riskeren dat de wereld binnen enkele generaties onleefbaar wordt. Hoe is het mogelijk dat we zo traag reageren? Onkunde? Egoïsme? Gebrek aan politieke moed? Of een systeemgebrek?

In deze online workshop onderzoeken we de stelling dat de 19e eeuwse parlementaire zetelconcurrentie fundamenteel ongeschikt is voor de aanpak van mondiale duurzaamheidstransitie. Kan het anders? Ja, een democratisch alternatief is ‘functionele democratie’, het bestuurssysteem van de waterschappen en de SER. Het is ontstaan in de 13 eeuw toen stormvloeden een maatschappijbrede transitie nodig maakten om de toekomst veilig te stellen. Niet concurrentie maar taakverdeling is hier het uitgangspunt. Wat kunnen we daarvan leren? Wat kunnen we hergebruiken? Wat niet? Hoe kunnen we ermee experimenteren?

Je doet in een klein groepje een ontwerpoefening, waarbij je kunt kiezen tussen een nieuwe aanvullende kamer voor de Staten Generaal, Provinciale Staten of gemeenteraad, of een nieuw model voor je dorps-of wijkraad.

Aan de workshop kunnen 20 mensen meedoen. Doelgroep: initiatiefnemers voor nieuwe democratie, studenten, onderzoekers, politici, beleidsadviseurs, etc. Bij voldoende belangstelling herhalen we. Wil je meer informatie of een uitnodiging dan mail ons: info@noordenduurzaam.nl.

De vereniging Noorden Duurzaam is een regionale denktank op het grensvlak van duurzame ontwikkeling en nieuwe democratie. Noorden duurzaam ontwikkelt open source concepten en materialen voor sociale en politieke innovatie, en begeleidt experimenten hiermee.
Aanvang: 16:30.

do 18-2-2021
do 25-3-2021
Webinar AVG voor vrijwilligersorganisaties
Inleiding door AVG-specialist Peter Berben over de doorwerking van de AVG bij duurzaamheidswerkgroepen, bewonersorganisaties, burgerinitiatieven, studieverenigingen, ondernemersnetwerken, sportclubs en andere ledenorganisaties. Peter Berben gaat in op de AVG-wetgeving met focus op de onderdelen die voor ledenorganisaties van belang zijn. Aan de orde komt wie er verantwoordelijk is voor de AVG en wat de verplichtingen zijn. Hij behandelt onder andere ledenadministratie, mailings, opslag en beveiliging van gegevens, datalekken en bewerkersovereenkomsten. Verder komen voorbeelden van incidenten aan de orde, en wat je dan wel en vooral niet moet doen. Ben je als bestuurslid of werkgroeplid verantwoordelijk voor ledenadministratie of -communicatie dan weet je na deze webinar of je goed zit of dat je gauw aan de slag moet. De webinar is kosteloos. Aanmelden via info@noordenduurzaam.nl. Het aantal deelnemers is beperkt. Leden van Noorden Duurzaam hebben voorrang. Bij voldoende belangstelling herhalen we. Heb je specifieke vragen dan kun je die tijdens de webinar in de chat stellen, of vooraf bij je aanmelding.
Aanvang: 19:30.
do 15-4-2021
Workshop Taakdemocratie voor Duurzame Ontwikkeling
In deze workshop ontdek je waarom ons 19e eeuwse politieke systeem de duurzaamheid niet voor elkaar krijgt, en welk 13e eeuwse systeem betere kaarten heeft voor de uitdaging van 21e eeuw. Je doet een ontwerpoefening hiermee. De uitkomst kun je gebruiken als basis voor een duurzaam en democratisch experiment in je eigen parlement. STOND EERDER GEPLAND OP 18/3, IS VERPLAATST NAAR 15/4
Aanvang: 19:30.
do 27-5-2021
Algemene ledenvergadering (online)
ALV met daarna open discussie over een regionaal klimaatpanel en over taakdemocratie op wijkniveau
Aanvang: 16:00.
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst