| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Over de Transitieatlas

Doelen

De Transitieatlas is een experiment van de Vereniging Noorden Duurzaam. Waarom doen we dit?

 • Duurzame ontwikkeling per gebied in beeld. De kaarten laten zowel grootschalige als kleinschalige inspanning voor transitie zien: top-down campagnes van overheden en koepels, en initiatieven van onderop uit de samenleving. Verder worden verbanden zichtbaar als je met de muis over de kaart beweegt. Onze onderzoeksvraag is hoe een dergelijk overzicht bevorderlijk kan zijn voor duurzame ontwikkeling en hoe de atlas daartoe verder ontwikkeld kan worden.
 • Toekomstbeeld van democratie voor duurzame ontwikkeling. In het linksbovenkwadrant van de kaarten zijn telkens vijf maatschappelijke ‘blokken’ weergegeven die bij duurzame ontwikkeling onmisbaar zijn: kennis, burgers, overheden, bedrijven, voorzieningen. Temidden van deze blokken is een verzamelpunt getekend, een ‘transitiekamer’. De verwachting is dat een dergelijk verzamelpunt kan bijdragen aan maatschappelijke taakverdeling voor duurzaamheidscampagnes. Dus dat niet alleen de overheid ons allen oproept om duurzaam te zijn maar dat de vijf blokken hun eigen achterban aanspreken en dat onderling afstemmen, zodat bijvoorbeeld koopgedrag en innovatie elkaar versterken. Het zou de nieuwe vorm kunnen zijn van een dorps-, wijk- of regioraad, of een aanvullende parlementaire kamer voor rijk, provincie of gemeente. Meer hierover staat op de pagina Taakdemocratie. De onderzoeksvraag is of het opnemen van een nog niet bestaande democratische overlegvorm in een transitiekaart het debat hierover en experimenten hiermee kan bevorderen.

Ontwerp

 • Navigatie. De Transitieatlas bevat kaarten van nationaal tot buurtniveau voor heel Nederland, 15.000 in totaal. Helemaal links op elke kaart staat een groene navigatietab waarmee alle kaarten gevonden kunnen worden. De indeling naar gebieden komt uit CBS-tabellen die jaarlijkse opnieuw ingelezen worden. De navigatietab van gemeentekaarten geeft een overzicht van alle wijken en buurten in de gemeente. Die indeling kan lokaal ander ingesteld worden dan de CBS-indeling.
 • Kaartindeling. Boven: grootschalig, onder: kleinschalig, links: actoren, rechts: acties.

Beheer en onderhoud

Onderaan elke kaart is te lezen wie de uitgever van de kaart is en wie de redactie doet. Dat kan per kaart verschillen.

 • Ontwikkeling en beheer. De Vereniging Noorden Duurzaam is de ‘drukkerij’ van de atlas, ontwikkelt de techniek en doet het beheer daarvan. Dit is hoofdzakelijk vrijwilligerswerk.
 • Uitgever. De kaart van een gebied is in principe van het gebied zelf. Noorden Duurzaam stelt daarom de uitgever van een kaart desgewenst in op de democratische vertegenwoordiger van het gebied. Dat kan de overheid zijn, maar ook een wijk- of dorpsraad. Overdracht van uitgeverschap is onder voorwaarde van lidmaatschap van de vereniging Noorden Duurzaam, waarmee de uitgever mede-eigenaar wordt van de Transitieatlas. De kaart kan ook in de website van de uitgever worden weergegeven. De uitgever bepaalt wie de redactie van de kaart doet en kan dat zelf instellen.
 • Auteursrecht. Het auteursrecht van de Transitieatlas ligt bij Noorden Duurzaam. Noorden Duurzaam verstrekt redactie- en uitgeefrechten per kaart onder de Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal licentie. Het komt erop neer dat de kaarten openbaar en vrij beschikbaar zijn, dat de Vereniging Noorden Duurzaam daarop vermeld wordt, dat de kaarten niet voor commercieel gebruik zijn en dat de uitgever de rechten van de gebruikers niet inperkt.
 • Redactie. De redactie beheert de inhoud van een kaart. Dit houdt in: aanbrengen van redactionele vermeldingen en vrijgeven van zelfmeldingen. Voor redacteuren is er een handleiding en een helpdesk.
 • Verantwoording. Redactionele vermeldingen zijn gebaseerd op openbaar gepubliceerde informatie, bijvoorbeeld de website van een actor (links) of actie (rechts). Zelfmeldingen zijn voor rekening van de indiener. De redactie geeft een zelfmelding vrij na controle op gepastheid, en kan zelfmeldingen verwijderen.
 • Zelfmeldingen. Iedereen die in één of meerdere gebieden actief is voor duurzame ontwikkeling kan een vermelding op de kaarten van die gebieden voorstellen, via de link ‘Toevoegen’ in het juiste kaartvak. De vermeldingen worden per kaart door betreffende redactie vrijgegeven, eventueel na overleg.
 • Vrijwaring. De atlas is een prototype, vervaardigd door vrijwilligers. Beschikbaarheid, volledigheid, correctheid en werking zijn niet gegarandeerd. De Transitieatlas is beschikbaar zoals deze is. Gebruik is voor eigen risico.

Wie doet wat voor de wijk

 
Socials