| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging Noorden Duurzaam. Hier wordt besloten over de hoofdlijnen van het beleid, over de samenstelling van het bestuur en de raden, en over de contributie. Er zijn twee ALV's per jaar: in het voorjaar en in het najaar. Alle leden worden voor de ALV's uitgenodigd en hebben stemrecht.

De statuten van de vereniging kunnen onderaan deze pagina gedownload worden. Het betreft een werkmodel zonder de namen en adressen van de oprichters. Een pdf van de ondertekende oprichtingsakte wordt op verzoek aan leden verstrekt.

De agenda's en stukken van de ALV's worden ruim tevoren via de mail verspreid aan de leden.

BijlageGrootte
131119_statuten_noorden_duurzaam.pdf109.11 KB
170111_nd_huishoudelijk_reglement.pdf121.22 KB
 
Socials