| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Juridisch

Redactionele verantwoording

Deze website bestaat uit 1) redactionele inhoud onder verantwoordelijkheid van de vereniging Noorden Duurzaam, 2) redactionele inhoud in de kaarten van de Tafelatlas onder verantwoordelijkheid van de beheerder van de betreffende kaart en 3) zelfmeldingen van leden van Noorden Duurzaam en derden. Er zijn geen advertenties. Als in redactionele inhoud personen of organisaties worden genoemd is dat op basis van openbaar gepubliceerde informatie.

Vrijwaring

Gebruik van deze website is voor eigen risico. Beschikbaarheid en werking zijn niet gegarandeerd. De vereniging Noorden Duurzaam accepteert geen aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Gegevensbescherming

Zie Privacy.

Auteursrechten

De vereniging Noorden Duurzaam publiceert deze website, met inbegrip van de Tafelatlas, onder een Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal (CC BY-NC-ND 4.0) licentie.

Onderstaande uitleg is in januari 2020 ongewijzigd overgenomen van creativecommons.org

Je bent vrij om:

  • het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • NietCommercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • GeenAfgeleideWerken — Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.
  • Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Let op:

  • Voor elementen van het materiaal die zich in het publieke domein bevinden, en voor vormen van gebruik die worden toegestaan via een uitzondering of beperking in de Auteurswet, hoef je je niet aan de voorwaarden van de licentie te houden.
  • Er worden geen garanties afgegeven. Het is mogelijk dat de licentie je niet alle gebruiksvrijheden geeft die nodig zijn voor het beoogde gebruik. Bijvoorbeeld, andere rechten zoals publiciteits-, privacy- en morele rechten kunnen het gebruik van een werk beperken.
 
Socials