| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

Onlangs is in Twente het ‘Convenant Duurzaam Beton’ ondertekend. Het Netwerk Betonketen en de 14 Twentse gemeenten zetten hun handtekening. Hiermee hebben ze afgesproken voor duurzaam beton te gaan. Een belangrijke stap voorwaarts.

body

Verduurzamen Betonketen
De productie van beton heeft een behoorlijke impact op het milieu. De Ketentafel Beton Drenthe van Noorden Duurzaam zet zich daarom in voor het verduurzamen van deze keten, waardoor de CO2-uitstoot van de betonketen vermindert en zoveel mogelijk beton dat vrijkomt bij sloop wordt hergebruikt.

Opdrachtgevers
Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat alle spelers in een keten hieraan bijdragen. De opdrachtgevers, hoofdzakelijk gemeenten en provincies, spelen hierin een cruciale rol. De industrie is bekend met hergebruikt beton en kan dit prima toepassen, maar zal dit pas doen als de opdrachtgevers hierom vragen.

Twents Convenant
Twente laat een goed voorbeeld zien van samenwerking tussen de opdrachtgevers en de partijen uit de betonketen. Met het convenant dat daar werd ondertekend zal steeds meer beton dat vrijkomt bij sloop worden hergebruikt en zal de CO2-uitstoot dalen. Het doel is 100% hergebruik en een verlaging van de CO2-uitstoot van beton met 20% voor 2020.

Ook in Drenthe
Jan Schuttenbeld, directeur van Twee “R” Recyclinggroep, is betrokken geweest bij het realiseren van het convenant. Jan is ook lid van de Ketentafel Beton Drenthe en van Noorden Duurzaam. Hij ziet een convenant zoals dat uit Twente ook graag ondertekend worden in Drenthe. De eenduidigheid bij Twentse overheden in hun vraag naar duurzaam beton kan een mooie inspiratie zijn voor Drentse overheden. Tot nu toe is alleen de gemeente Emmen aangesloten. De Ketentafel Beton roept andere Drentse overheden dan ook op om deze grote kans op vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van circulair bouwen te grijpen.

Dit artikel is geschreven door Eva Hamming, van Maak het mooier - www.maakhetmooier.nl

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst