| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
logo

Onderzoek om 1) met betrokken partijen te onderzoeken hoe de betonkringloop in de gemeente Groningen duurzamer kan en 2) om een projectmodel te ontwikkelen voor ketenprojecten gericht op systeemverandering rond specifieke grondstofkringlopen.

De home page van het Betonketenoverleg Gemeente Groningen staat hier: http://www.codin.nl/betonketenoverleg-gemeente-groningen

Projectpartners

Archiview
Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (in 2013 omgezet in vereniging Noorden Duurzaam)
Gemeente Groningen
Productraad Beton Groningen (2013)
Recycling Maatschappij Groningen
Twee "R" Recycling groep B.V.

Status

Afgerond, geëvalueerd

Werkveld

Duurzame ketens.

Duurzaamheidsthema

Duurzaam bouwen.

Looptijd

2010 - 2010

Doelen

Het vooronderzoek is afgesloten met een positieve conclusie. In september 2010 is het Betonketenoverleg Gemeente Groningen van start gegaan. Zie verder www.codin.nl/betonketenoverleg-gemeente-groningen.

Het doel van dit vooronderzoek was 1) om vast te stellen of het opstarten van een ketenproject voor de betonkringloop in de gemeente Groningen zinvol zou zijn. Hiervoor werden in het vooronderzoek criteria geformuleerd. Daarbij speelden op voorhand de volgende vragen:
- In welke kengetallen en indicatoren kan de omvang en de duurzaamheid van de lokale betonkringloop worden uitgedrukt?
- Kan verduurzamen van de betonkringloop in algemene zin en in de lokale context bijdragen aan duurzame ontwikkeling voor people, planet en profit?
- Welke vormen van verduurzaming zijn denkbaar en mogelijk haalbaar?
- Welke condities voor verduurzaming van de betonkringloop in de lokale context zijn te onderscheiden en hoe zijn deze condities te beïnvloeden?
- Wat zijn de bouwtechnische, bedrijfseconomische en strategische consequenties van verduurzamen van de betonkringloop voor de betrokken partijen?
- Welke belangen hebben de betrokken partijen bij een gezamenlijke inzet in een ketenproject?
- Zijn de betrokken partijen bereid en in staat om inzet te leveren voor dit ketenproject?

Een 2) tweede doel van dit vooronderzoek was het bijdragen aan de ontwikkeling van een herhaalbaar en opschaalbaar model voor ketenprojecten ten behoeve van Contactnet. Zie ook http://www.codin.nl/werkvelden.

Beschrijving

Foto

Website

http://www.codin.nl/betonketenoverleg-gemeente-groningen

 
Socials