| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Archiview

Organisatieprofiel

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Archiview.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.
Kengegevens
Afhankelijk van de bouwopgave en PvE zoeken we multidisciplinaire samenwerkingsverbanden waardoor ervaringen in architectuur, bouwkunde, constructie, projectmanagement, energiehuishouding en duurzaamheid zijn gebundeld. Zo ontstaat een integraal bouwteam die flexibel kan inspelen op een gewenste situatie. Deze filosofie is ontwikkeld door de complexiteit van het bouwen en vele disciplines die bij het bouwen nodig zijn.
Omvang2 tot 10 personen
Producten/dienstenWij zijn een full service architectenbureau.Het type werkzaamheden dat voornamelijk wordt uitgevoerd bestaat uit woningbouw, kantoren, showrooms, gezondheidscentra, distributiecentra, theater, kinderdagverblijf, school, interieur en vormgeving voor zowel de particulier als de beursgenoteerde bedrijven in binnen- en buitenland.
Websitehttps://archiview.nl/
Contact[img_assist|nid=938|title=3e jeugd|desc=|link=node|align=left|width=100|height=27]http://www.archiview.nl/contact/index.htm
Duurzaamheid
MissieArchiview wil als architectenbureau een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling door bevorderen van duurzaam bouwen. De maatschappij verandert om ons heen. Onze huidige samenleving is in toenemende mate complex. De wereld van gebruikers krijgt een steeds diverser en multicultureel uiterlijk. Een nieuwe oriëntatie van materialen, hun toepassing en het productieproces. Nu stond bij ons de mens al centraal. Organische architectuur die denkend vanuit de gebruiker een zintuigelijke en fysieke ervaring brengt. Duurzame materialisering daar waar mogelijk was een issue. Om het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D – modellen gekoppeld aan digitale procesbeheersing die de opdrachtgever en alle bouwpartners de mogelijkheid geven om papierloos te werken. (BIM+). Werkend aan het ideale beeld een volledig geïntegreerd model van start tot oplevering.
Actief inNoord-Nederland
Diensten- Strategie en duurzame innovatie
- Materiaalkundig onderzoek voor duurzame innovatie
- Advies duurzaam bouwen
DoelenProcesverandering naar een integraal duurzaam project en bewustwordingsproces. Dit betekend begeleiden en inspireren van de opdrachtgever en integreren van het model. Het eerste en belangrijkste onderwerp van het proces is de doelen stellen. Gaat duurzaamheid over het reduceren van energiegebruik of meer. Moet het een bewustwordingsproces zijn voor het gebouw en de organisatie? Het vergt een andere manier van denken en kijken naar het ontwerp. Dit wil niet zeggen dat we met de huidige bouwmethodieken niet goed bezig zijn. Het kan beter en er kan een grotere integratie plaatsvinden. Als een materiaal duurzaam is wil dat nog niet zeggen dat het duurzaam word verwerkt of samengesteld. Zijn de C2C-materialen toepasbaar en vergelijkbaar. Het is belangrijk om inzichtelijk te maken wat en hoe we bouwen. Dit betekend dat we de LCA van het materiaal moeten beheren maar ook de LCA van het gebouw. Door deze denkwijze zullen we meerdere belangrijke beslismomenten in de LCA van het gebouw zijn.
OnderzoekBeton: Daarnaast participeren we vanuit onze visie van duurzaamheid (innovatie vanuit de eigenschappen van materialen) in de betonketenoverleggen van Groningen en van MVO-Nederland. Energieopwekking: Naast de materiaaleigenschappen is een andere denkwijze over energie en energiebeheer noodzakelijk. Dit is de reden dat we deelnemen in de doetank van Grunneger Power.
Initiatieven- Vooronderzoek Betonketenoverleg Gemeente Groningen
- Modern World
InitiatievenVanuit onze betrokkenheid hebben we een nieuw concept ontwikkeld, in lijn met de BIM en C2C filosofie. Dit duurzame concept kan alleen als een eenheid worden uitgevoerd, in een integraal ontwerp waarin elke discipline bijdraagt, want architectuur, constructie, installaties en materialisatie vormen een eenheid en kunne niet los van elkaar gezien kunnen worden. Het uitgangspunt is de materialisatie en hun eigenschappen. Dit betekent niet meer stapelen, maar gebruik maken van de materialen en haar eigenschappen. Duurzaamheid is niet doorgaan met hetzelfde maar zoeken naar innovatie voor een kleinere footprint op onze aarde. Een win-win situatie die kan leiden tot inspirerende ontwerpen. Dit is ook de reden dat we ons willen specialiseren als duurzaamheidsregisseur. Een project in deze visie van duurzaamheid als integraal model is ons ontwerp voor een woning genaamd "modern world".[img_assist|nid=939|title=|desc=|link=node|align=left|width=100|height=26]
ResultatenDe breekijzers zijn geplaatst waardoor een beweging zien onstaan.
PresentatiesVerzorgt op verzoek inleidingen, presentaties of gastcolleges over duurzaamheid in de eigen sector, de eigen organisatie of van de eigen producten/diensten.