| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Welkom bij Noorden Duurzaam!

De vereniging Noorden Duurzaam is een regionaal netwerk voor duurzame ontwikkeling. Het werkgebied is de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Begin 2020 zijn er ruim 100 leden, waaronder overheden, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, bedrijven, zelfstandige professionals en particulieren.

De vereniging is opgericht in 2013, na een regiobrede consultatie over samenwerking voor duurzame ontwikkeling. De vereniging is het vervolg op het informele netwerk CODIN (COntactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland), dat in 2008 is gestart.

De werkwijze van de vereniging is een tweeslag. Eén is dat personen en organisaties zich kunnen aansluiten bij focusgroepen binnen de vereniging. Deze focusgroepen worden aangeduid als transitietafels, of kortweg tafels. Twee is dat deze tafels in wisselende coalities tot transitieprojecten komen, waarbij de deelnemende tafels hun achterban oproepen om deel te nemen. Het doel van deze werkwijze is om projecten mogelijk te maken die omslagen in de markt of de samenleving veroorzaken.

Er zijn vier soorten tafels: thematafels voor specialisten in specifieke vormen van duurzaamheid zoals fair trade, duurzame mobiliteit en duurzame inzetbaarheid; sectortafels voor maatschappelijke sectoren en bedrijvenbranches zoals kledingconsumenten of bouwbedrijven; ketentafels waarin thematafels en sectortafels samenwerken voor een specifieke product- of dienstketen; gebiedstafels waarin thematafels, sectortafels en ketentafels samenwerken voor integrale duurzame gebiedsontwikkeling. Een tafel werkt voor een buurtschap of wijk, voor de hele regio, of voor een schaal daartussenin.

Zie hier voor meer uitleg over tafels. De tafels zelf zijn te vinden in de tafelatlas.

Begin 2018 zijn er 14 actieve tafels, in verschillende stadia van ontwikkeling. Ze hebben bijgedragen aan recyclingconvenanten in bouwketens, aan voorlichting en projectsamenwerking in voedselketens, aan campagnes voor Fair Trade, aan projectontwikkeling voor ouderenmobiliteit, aan duurzame inzetbaarheid bij defensie, aan innovatieversnelling, circulair ontwerpen, regenwaterbenutting en diverse andere onderwerpen.

De vereniging ondersteunt de tafels met begeleiding en faciliteiten. De organisatie bestaat uit een ALV, een RvT, een bestuur en werkgroepen. De vereniging heeft inkomsten uit tafel- en projectbijdragen, contributie, en uit bijdragen van overheden voor ontwikkelen van specifieke tafels. Aan de uitgavenkant staan onder andere kwartiermakersopdrachten, ontwikkelkosten, ondersteuningskosten en organisatiekosten.

Noorden Duurzaam neemt deel aan de landelijke uitwisseling en samenwerking met andere regionale netwerken voor duurzame ontwikkelingen. Dat wordt georganiseerd vanuit het rijksprogramma DuurzaamDoor.

Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst