| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Welkom bij Noorden Duurzaam!

De vereniging Noorden Duurzaam is een regionaal netwerk voor duurzame ontwikkeling in de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Begin 2020 zijn er ruim 100 leden, waaronder overheden, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, bedrijven, zelfstandige professionals en particulieren.

De vereniging is opgericht in 2013, na een regiobrede consultatie over samenwerking voor duurzame ontwikkeling. De consultatie was een initiatief van het Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (CODIN), dat in 2008 is gestart op initiatief van onder andere de gemeente Groningen, Syntens, Kamer van Koophandel en Milieufederatie Drenthe.

De vereniging werkt vanaf 2013 met focusgroepen die worden aangeduid als 'tafels'. Er zijn vier soorten tafels: thematafels voor specialisten in specifieke vormen van duurzaamheid zoals fair trade, duurzame mobiliteit en duurzame inzetbaarheid; sectortafels voor maatschappelijke sectoren en bedrijvenbranches zoals kledingconsumenten of bouwbedrijven; ketentafels waarin thematafels en sectortafels samenwerken voor een specifieke product- of dienstketen; gebiedstafels waarin thematafels, sectortafels en ketentafels samenwerken voor integrale duurzame gebiedsontwikkeling. Het geografische werkgebied van een tafel kan uiteenlopen van buurt tot regio.

De tafels krijgen steun van de vereniging bij inventariseren van duurzaamheidskwesties, bedenken en uitvoeren van gebiedsbrede campagnes om die kwesties in samenwerking met andere tafels aan te pakken, en bij onderbouwen van kwesties en campagnes met cijfers zodat er draagvlak en middelen gevonden kunnen worden.

Begin 2018 waren er 14 actieve tafels, in verschillende stadia van ontwikkeling. Ze hebben bijgedragen aan recyclingconvenanten in bouwketens, aan voorlichting en projectsamenwerking in voedselketens, aan campagnes voor Fair Trade, aan projectontwikkeling voor ouderenmobiliteit, aan duurzame inzetbaarheid bij defensie, aan innovatieversnelling, circulair ontwerpen, regenwaterbenutting en diverse andere onderwerpen.

In 2019 is het accent verschoven naar het grensvlak van duurzaamheid en democratie. Vanuit het model van vier soorten tafels is een functioneel democratisch model voor gebiedstafels ontstaan. Deze werkvorm kan worden gebruikt als organisatiemodel voor dorps- en wijkraden die hun focus op duurzame ontwikkeling willen versterken en die meer autonomie wensen. Het kan in gemeenten en provincies ook gebruikt worden als democratisch experiment met een 'tweede kamer' van de gemeenteraad of van Provinciale Staten. De vereniging faciliteert deze experimenten met open source concepten en materialen, de Tafelatlas, advies en begeleiding, en kennisuitwisseling.

Meer hierover is te lezen op de pagina Tafeldemocratie.

De vereniging heeft een ALV, een RvT, een bestuur en werkgroepen. De inkomsten bestaan uit contributie en opdrachten of bijdragen van overheden voor conceptontwikkeling en ontwikkelen van specifieke (gebieds)tafels. Aan de uitgavenkant staan onder andere ontwikkelkosten, kwartiermakers- en begeleidingsopdrachten, ondersteuningskosten en organisatiekosten.

Noorden Duurzaam neemt deel aan de landelijke uitwisseling en samenwerking met andere regionale netwerken voor duurzame ontwikkelingen. Dat wordt georganiseerd vanuit het overheidsprogramma DuurzaamDoor.

Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst