| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Projecten

Beton Bitumen Esco's Fryslan 01155240
Looptijd: 2015 t/m 2017. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 1.
Ontwikkeling Ketentafel Voeding Stad & Ommeland
Kwartiermakersproject voor de voedingketen in de stad Groningen en de omliggende regio. De tafel is bedoeld als democratisch verzamelpunt voor en spreekbuis van ondernemers, overheden en consumenten. De tafel inventariseert en agendeert kwesties in de voedingketen, stimuleert en initieert projecten om die kwesties aan te pakken, en publiceert de resultaten daarvan.
Looptijd: 2015 t/m 2017. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 1.
Symposium Circulair Bouwen, Beton als Inspiratie
Projectjaar: 2015. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 1.
Ontwikkeling Tafels gemeente Sudwest Fryslan
Onderzoek in opdracht van de gemeente Sudwest-Fryslan.
Looptijd: 2015 t/m 2016. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 1.
Participatie in BIOCAS100%
Startjaar: 2016. Status: . Aantal betrokken tafels: 1.
Bestuurlijke verkenning tafelmodel ND provincie Groningen
Inventarisatie en werkbijeenkomst met wethouders en gedeputeerde.
Projectjaar: 2016. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 1.
KT Beton Fryslan - Onderzoek Spaansen terrein
Startjaar: 2016. Status: . Aantal betrokken tafels: 1.
DuurzaamDoor - Betonketencongres en duurzaamheidsindicatoren
Startjaar: 2016. Status: . Aantal betrokken tafels: 1.
Het Faire Noorden
Het Faire Noorden is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties dat onderdeel is van de Vereniging Noorden Duurzaam. Het stelt zich als doel om de bekendheid van Fairtrade producten te vergroten en daarmee (het bewustzijn over) eerlijke handel te stimuleren. Het Faire Noorden richt zich op de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en de Flairtje-campagne is de eerste activiteit.
Looptijd: 2016 t/m 2017. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 1.
Ondersteuning Interreg project BIOCAS 100%
BIOCAS 100% is een Interregproject met partners uit de Noordzeelanden, gericht op bevorderen van biomassacascadering. Lead partner is de provincie Fryslân. De vereniging Noorden Duurzaam ondersteunt het project met kennis en begeleiding op gebied van ketenverduurzaming en het tafelmodel van de vereniging.
Looptijd: 2015 t/m 2017. Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Artikel in Ondernemersbelang oktober 2016
Projectjaar: 2016. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 1.
Vinkmobiel t/m 2020
Vinkmobiel is kleinschalig wijkvervoer in Vinkhuizen. Doelgroep: ouderen en anderen met speciale vervoersbehoefte. Het project is per 1-1-2020 administratief omgezet in een initiatiefgroep, zie https://www.noordenduurzaam.nl/node/124191
Looptijd: 2017 t/m 2020. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 8.
Conceptvisie Noorden Duurzaam 2017-2018
Visiedocument voor de volgende fase van Noorden Duurzaam.
Projectjaar: 2017. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 1.
Cursus Tafelbegeleider
Cursus tafelbegeleider voorjaar 2014
Looptijd: 2014 t/m 2017. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 1.
Open source ICT-platform voor regionale duurzaamheidsnetwerken
Consortiumproject samen met andere deelnemers aan de landelijke Participatietafel Regioniale Duurzaamheidsnetwerken (PTRN). In dit project wordt een verkenningsrapport opgesteld, met daarin onder andere een reflectie op tafelnetwerken als concept voor functionele democratie, en een globale specificatie van een gezamenlijke ondersteunende ICT-voorziening.
Looptijd: 2017 t/m 2018. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 2.
Ontwikkeling tafelnetwerken 2014
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Asbestdakcampagnes Overijssel
Aanpakken van de restcategorie van asbestdaken in Overijssel die voor de markt niet rendabel te saneren is.
Startjaar: 2020. Status: Voorstel. Aantal betrokken tafels: 1.
Haalbaarheidsonderzoek SPV
Onderzoek door studenten en met begeleiding vanuit Noorden Duurzaam naar werkvormen voor het Seniorenplatform Vinkhuizen i.o.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Ontwikkeling diensten voor burgerinitiatieven
Ontwerp, haalbaarheidsonderzoek en implementatie van nieuwe diensten die Noorden Duurzaam kan leveren aan burgerinitiatieven
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Voedselraden Noord-Nederland
Vooronderzoek naar formeren van en samenwerking tussen voedselraden in Noord-Nederland
Startjaar: 2018. Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Voorbereiding Loodsmobiel en Heerdmobiel
Ontwikkeling van een vervoersdienst met elektrische shuttles en vrijwillige chauffeurs in de wijken Lewenborg en Beijum in Groningen. Met name bedoeld voor senioren en gericht op participatie van deze groep in de samenleving.
Startjaar: 2020. Status: Uitvoering. Aantal betrokken tafels: 1.
Ecostaat en thematafels
Ontwikkeling ism Ecostaat Drachten van een werkwijze voor technische inspecties door de overheid.
Looptijd: 2018 t/m 2021. Status: Voorstel. Aantal betrokken tafels: 1.
Socials