| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen

Projecten

Energietransitie Eigen Woning
Kwartiermakersproject voor het totstandbrengen van een thematafel voor de energietransitie van eigen woningen. De tafel is een verzamelpunt en spreekbuis van specialisten in duurzaam bouwen, isolatie, eigen opwekking, financiering, etc. Het project ligt op dit moment (begin 2017) stil, in afwachting van aansluiting bij projecten rond energietransitie provincie Groningen.
Startjaar: 2014. Status: Uitvoering gestart. Aantal betrokken tafels: 1.
Beton Bitumen Esco's Fryslan 01155240
Startjaar: 2015. Status: Idee, nog geen voorstel. Aantal betrokken tafels: 1.
Ontwikkeling GT Haren
Projectjaar: 2016. Status: Uitvoering gestart. Aantal betrokken tafels: 1.
Participatie in BIOCAS100%
Startjaar: 2016. Status: Uitvoering gestart. Aantal betrokken tafels: 1.
Ontwikkelen ketentafels energietransitie Frysk wegtransport
Projectjaar: 2016. Status: Uitvoering gestart. Aantal betrokken tafels: 1.
KT Beton Fryslan - Onderzoek Spaansen terrein
Startjaar: 2016. Status: Uitvoering gestart. Aantal betrokken tafels: 1.
DuurzaamDoor - Betonketencongres en duurzaamheidsindicatoren
Startjaar: 2016. Status: Uitvoering gestart. Aantal betrokken tafels: 1.
Ondersteuning Interreg project BIOCAS 100%
BIOCAS 100% is een Interregproject met partners uit de Noordzeelanden, gericht op bevorderen van biomassacascadering. Lead partner is de provincie Fryslân. De vereniging Noorden Duurzaam ondersteunt het project met kennis en begeleiding op gebied van ketenverduurzaming en het tafelmodel van de vereniging.
Looptijd: 2015 t/m 2017. Status: Uitvoering gestart. Aantal betrokken tafels: 1.
Vinkmobiel
Vinkmobiel beoogt de realisatie van een nieuw vervoersconcept in de wijk Vinkhuizen in Groningen. Doelgroep: ouderen.
Looptijd: 2017 t/m 2020. Status: Uitvoering gestart. Aantal betrokken tafels: 8.
Veldtest Tafelatlas
Vervolg op “ICT-platform regionale duurzaamheidsnetwerken”. Het prototype van Noorden Duurzaam voor een Tafelatlas wordt met deelnemers aan de Participatietafel Regionale Duurzaamheidsnetwerken (rijksprogramma DuurzaamDoor) uitgetest. Hiermee wordt toegewerkt naar een ICT-nieuwbouwproject waarbij en tafelatlas landelijk beschikbaar komt.
Looptijd: 2018 t/m 2019. Status: Uitvoering gestart. Aantal betrokken tafels: 5.
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst