| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Projecten

Energietransitie Eigen Woning
Kwartiermakersproject voor het totstandbrengen van een thematafel voor de energietransitie van eigen woningen. De tafel is een verzamelpunt en spreekbuis van specialisten in duurzaam bouwen, isolatie, eigen opwekking, financiering, etc. Het project ligt op dit moment (begin 2017) stil, in afwachting van aansluiting bij projecten rond energietransitie provincie Groningen.
Startjaar: 2014. Status: . Aantal betrokken tafels: 1.
Beton Bitumen Esco's Fryslan 01155240
Startjaar: 2015. Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Ontwikkeling GT Haren
Projectjaar: 2016. Status: . Aantal betrokken tafels: 1.
Participatie in BIOCAS100%
Startjaar: 2016. Status: . Aantal betrokken tafels: 1.
Ontwikkelen ketentafels energietransitie Frysk wegtransport
Projectjaar: 2016. Status: . Aantal betrokken tafels: 1.
KT Beton Fryslan - Onderzoek Spaansen terrein
Startjaar: 2016. Status: . Aantal betrokken tafels: 1.
DuurzaamDoor - Betonketencongres en duurzaamheidsindicatoren
Startjaar: 2016. Status: . Aantal betrokken tafels: 1.
Het Faire Noorden
Het Faire Noorden is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties dat onderdeel is van de Vereniging Noorden Duurzaam. Het stelt zich als doel om de bekendheid van Fairtrade producten te vergroten en daarmee (het bewustzijn over) eerlijke handel te stimuleren. Het Faire Noorden richt zich op de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en de Flairtje-campagne is de eerste activiteit.
Looptijd: 2016 t/m 2017. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 1.
Ondersteuning Interreg project BIOCAS 100%
BIOCAS 100% is een Interregproject met partners uit de Noordzeelanden, gericht op bevorderen van biomassacascadering. Lead partner is de provincie Fryslân. De vereniging Noorden Duurzaam ondersteunt het project met kennis en begeleiding op gebied van ketenverduurzaming en het tafelmodel van de vereniging.
Looptijd: 2015 t/m 2017. Status: . Aantal betrokken tafels: 1.
Artikel in Ondernemersbelang oktober 2016
Projectjaar: 2016. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 1.
Vinkmobiel
Vinkmobiel beoogt de realisatie van een nieuw vervoersconcept in de wijk Vinkhuizen in Groningen. Doelgroep: ouderen.
Startjaar: 2017. Status: Uitvoering. Aantal betrokken tafels: 8.
Conceptvisie Noorden Duurzaam 2017-2018
Visiedocument voor de volgende fase van Noorden Duurzaam.
Projectjaar: 2017. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 1.
Open source ICT-platform voor regionale duurzaamheidsnetwerken
Consortiumproject samen met andere deelnemers aan de landelijke Participatietafel Regioniale Duurzaamheidsnetwerken (PTRN). In dit project wordt een verkenningsrapport opgesteld, met daarin onder andere een reflectie op tafelnetwerken als concept voor functionele democratie, en een globale specificatie van een gezamenlijke ondersteunende ICT-voorziening.
Looptijd: 2017 t/m 2018. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 2.
Veldtest Tafelatlas
Vervolg op “ICT-platform regionale duurzaamheidsnetwerken”. Het prototype van Noorden Duurzaam voor een Tafelatlas wordt met deelnemers aan de Participatietafel Regionale Duurzaamheidsnetwerken (rijksprogramma DuurzaamDoor) uitgetest. Hiermee wordt toegewerkt naar een ICT-nieuwbouwproject waarbij en tafelatlas landelijk beschikbaar komt.
Looptijd: 2018 t/m 2019. Status: Afgerond. Aantal betrokken tafels: 4.
Ontwikkeling tafelnetwerken 2014
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Versnelling asbestsanering
Ontwikkeling van samenwerking tussen diverse branches ism Synovem in Dokkum
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Haalbaarheidsonderzoek SPV
Onderzoek door studenten en met begeleiding vanuit Noorden Duurzaam naar werkvormen voor het Seniorenplatform Vinkhuizen i.o.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Ontwikkeling diensten voor burgerinitiatieven
Ontwerp, haalbaarheidsonderzoek en implementatie van nieuwe diensten die Noorden Duurzaam kan leveren aan burgerinitiatieven
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Bouwpanels 2020
Ontwikkeling van 6 panels voor de regionale bouwwereld. Vooronderzoek door een studentenadviesteam van RUG/Bedrijfskunde. Oorspronkelijk bedoeld als onderdeel van de geannuleerde beurs Vakdagen Bouw en Renovatie.
Looptijd: 2019 t/m 2020. Status: Uitvoering. Aantal betrokken tafels: 1.
Voedselraden Noord-Nederland
Vooronderzoek naar formeren van en samenwerking tussen voedselraden in Noord-Nederland
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Lewenborgmobiel
Ontwikkeling van een vervoersdienst met elektrische shuttles en vrijwillige chauffeurs in de wijk Lewenborg in Groningen. Met name bedoeld voor senioren en gericht op participatie van deze groep in de samenleving.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Ecostaat en thematafels
Ontwikkeling ism Ecostaat Drachten van een werkwijze voor technische inspecties door de overheid.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst