| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Biobased Economy levert nieuwe bedrijven op in Groningen

Introtekst: 
De ‘Biobased Economy’ werpt in Groningen en de andere noordelijke provincies Noorden eerste vruchten af. Het oogsten van grootschalige algenteelt; duurzame bouwmaterialen van hennep; kleinschalige raffinage voor akkerbouwers om zelf biobrandstof te maken; een lamp gemaakt uit maïs of duurzaam schoolmeubilair van bio-kunststof dat ‘meegroeit’ met kinderen. Dit is een greep uit de biobased innovaties van noordelijke bedrijven die de afgelopen twee jaar als collectief gestart zijn om nieuwe duurzame producten- en technieken te ontwikkelen.
Hoofdtekst: 

Grootschalige algenteelt mogelijk

In Farmsum, vlakbij Delfzijl is de afgelopen twee jaren onderzoek gedaan naar nieuwe technieken voor de oogst van grootschalige algenkweek. Het telen van algen op grote schaal levert o.a. eiwitten (voedsel), omega-3 en olie op. Tijdens de bijeenkomst in Leeuwarden presenteerde Monique Schoondorp van Algaecom een techniek, die samen met vier andere partners is ontwikkeld, om algen op grote schaal efficiënt te kunnen oogsten. Dit is een technologische doorbraak, waarmee het oogsten van algen, sneller, goedkoper en duurzamer kan. Dit maakt de grootschalige productie van algen in het Noorden nu mogelijk. Algaecon kan de productie daardoor aanzienlijk opschalen naar meer dan 1000m2 en verhuist daarom van Farmsum naar de Dairy Campus in Leeuwarden.

Lokale kleinschalige raffinage

Een andere gepresenteerde innovatie betreft de ‘Bio Energy Processor’. Dit is een generator die in staat is om biobrandstof lokaal te produceren met behulp van bijvoorbeeld koolzaad. In het kort komt het proces hierop neer: koolzaad gaat in een pers, daar komt olie uit en via de ‘Bio Energy Processor’ levert dit naast hoogwaardige biobrandstof ook perskoek (veevoer) en restmaterialen (nutriënten) op. Deze restmaterialen kunnen vervolgens gebruikt worden voor het maken van biokunststof. Inmiddels hebben agrariërs hun eerste orders geplaatst bij TCE- Go Four die samen met Just-a-Techs uit Stadskanaal deze processor op de markt brengt.

Hennep als duurzaam bouwmateriaal

De bedrijven Dunagro en ‘1-2-3 huis’ van Bouwbedrijf Kooi hebben de handen ineen geslagen om een huis op de markt te brengen met hennep als bouwmateriaal. Groot voordeel van hennep is het enorme isolatievermogen. Daarnaast zorgt het gebruik van hennep als bouwmateriaal voor een forse CO2-reductie. Inmiddels heeft Dierenpark Emmen voor haar nieuwbouwplannen interesse getoond voor dit duurzame bouwmateriaal. In deze fase is hennep een product voor een niche markt, maar waar de komende jaren veel groei in verwacht wordt. Overigens moet deze hennepsoort niet verward worden met de hennep die voor wiet gebruikt wordt.

Lees meer op:

 

Kabinet stimuleert duurzaam groeien, innoveren en concurreren

Introtekst: 
Om in de top 5 van kenniseconomieën in de wereld te blijven moet Nederland op een duurzame manier groeien, innoveren en concurreren. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken (EZ) en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM) ingestemd met voornemens om groene groei verder te stimuleren.
Hoofdtekst: 

Deze ambities creëren kansen op terreinen als drinkwater, schone lucht, schaarse grondstoffen en voedsel. Innovatieve ondernemers en bedrijven pakken die kansen en spelen met duurzame producten en diensten steeds meer in op de groeimarkten van de toekomst.

Het kabinet gaat groene groei stimuleren door bijvoorbeeld wet- en regelgeving aan te passen omdat regels belemmerend kunnen werken voor groene innovaties of voor duurzaam handelen. Deze regels worden aangepakt en er komt meer ruimte voor experimenten in de Omgevingswet. Ook het Nationaal energieakkoord van de SER, doelen voor CO2 reductie in 2020/2030 en een aangepast afvalbeleid dragen bij aan groene groei.

Lees meer op:

 

Nieuwe open source quick scan voor communiceren over duurzaamheid

Introtekst: 
Ondernemers in Noord-Nederland kunnen sinds kort met een gratis digitale scan meten hoe duurzaam hun bedrijf is en hoe goed zij hierover communiceren. Deze scan is ontwikkeld door CODIN (Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland; voorloper van Noorden Duurzaam) in samenwerking met Syntens en drie ‘duurzame’ noord-nederlandse communicatieadviesbureaus: Groot Haar + Orth, Statement en Comm’Art.
Hoofdtekst: 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Bedrijven, overheden en instellingen zetten steeds meer in op de verduurzaming van hun inkoop, productieprocessen en bedrijfsvoering. Als ze hierover vervolgens op passende wijze communiceren, is dat gunstig voor hun naamsbekendheid, zichtbaarheid en imago. Helaas is de praktijk vaak anders: organisaties die actief duurzaam ondernemen vergeten hierover te communiceren en organisaties die vrijwel niets doen, voeren het hoogste woord. Tijd voor actie!

Open source
Drie noord-nederlandse communicatieadviesbureaus bundelden hun kennis en ervaring op MVO-gebied en ontwikkelden samen met CODIN en Syntens de gratis en open source scan. Deze bestaat uit 32 vragen, die ondernemers en managers in circa 10 minuten zélf kunnen invullen. Zodra alle vragen zijn beantwoord, laat een grafiek zien hoe de organisatie ervoor staat. Hoe groener de grafiek, des te duurzamer de onderneming en des te beter de communicatie. Laat de grafiek rode of oranje kleuren zien, dan valt er nog wat te verbeteren en zal er een tandje bijgezet moeten worden.

Free publicity
Bij communicatie over duurzaamheid gaat het om het vinden van de juiste balans: niet teveel communiceren, maar ook zeker niet te weinig. Sommige organisaties zijn actief bezig met de verduurzaming van hun bedrijfsvoering, maar communiceren daar niet of nauwelijks over. Zij doen zichzelf daarmee tekort en laten kansen liggen op het vlak van free publicity, zichtbaarheid en imagoverbetering. Andere organisaties doen vrijwel niets op het gebied van MVO, maar schetsen in hun communicatie een beeld van een groene, duurzame en maatschappelijk verantwoord onderneming. Dit wordt green washing of window dressing genoemd. Vroeg of laat vallen deze organisaties door de mand. Eerlijkheid duurt het langst en is dus het meest duurzaam.

Professionele hulp
Hoewel de zelfscan slechts een globaal beeld geeft van de situatie, zet ze wel aan tot nadenken en geeft ze richting aan eventuele vervolgstappen. Ondernemers en managers kunnen daarbij professionele hulp inschakelen. Bijvoorbeeld via een innovatieadviseur van Syntens, die hen op weg kan helpen bij het verduurzamen van onder andere inkoop, innovatie en productie. Voor het optimaliseren van de communicatie richting in- en externe stakeholders kan men terecht bij één van de drie betrokken communicatieadviseurs. Door regelmatig te publiceren over de MVO-ambities, -activiteiten en -resultaten, kunnen bedrijven en organisaties positieve aandacht krijgen en kunnen naamsbekendheid, zichtbaarheid en imago structureel verbeteren.

Bijlage: publicatie in VNO-NCW NoordNieuws, nummer 1, 2013

BijlageGrootte
vnoncw_noordnieuws_codin.pdf1.52 MB
 

Friese innovatiecentra krijgen miljoenen

Introtekst: 
Watertechnologie-instituut Wetsus en zuivelinnovatiecentrum Dairy Campus krijgen tientallen miljoenen euro's overheidsgeld om de kennisinfrastructuur in de provincie Fryslân te versterken. Wageningen UR (University & Research centre) levert als kennispartner een grote bijdrage aan het onderwijs en onderzoek van Dairy Campus en Wetsus.
Hoofdtekst: 

Wetsus ontvangt een bijdrage van 38 miljoen euro voor de periode 2013-2020. Aan Dairy Campus wordt een bedrag van 15 miljoen euro verstrekt. Dit geld komt uit het Ruimtelijk Economisch Programma en is door het Rijk toegezegd aan de Noordelijke provincies ter compensatie voor het niet realiseren van de Zuiderzeelijn. Met het geld kan de kennisinfrastructuur in Noord-Nederland worden verstevigd.

Lees verder op:

 

CODIN start een Nieuwsbrief

Introtekst: 
Hartelijk welkom bij de eerste editie van de CODIN Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bundelt nieuws over duurzaamheid, en besteedt speciale aandacht aan duurzame innovatie in Noord-Nederland. Hij wordt kostenloos verspreid. De nieuwsbrief verschijnt voorlopig onregelmatig, als er iets te melden is. Belangstelling voor een abonnement? Maak dan een account aan op www.codin.nl.
Hoofdtekst: 

Hebt u nieuws voor de nieuwsbrief? Mail het naar info@codin.nl of maak zelf een item aan in de nieuwsafdeling van de CODIN website. De redactie bepaalt welke items op de site gepubliceerd worden en welke bovendien in de nieuwsbrief verschijnen.

Wat vindt u van de nieuwsbrief? Welk nieuws wilt u hier met name terugvinden? We horen graag uw opmerkingen en suggesties op info@codin.nl.

De CODIN webredactie

 

Symposium "Meer groei door minder afval”

Introtekst: 
OMRIN en de provincie Fryslân organiseren op woensdag 14 november het symposium ‘Meer groei door minder afval’ over het sluiten van de grondstoffenkringloop op lokaal niveau. Hoe kunnen we de afvalberg in Fryslân kleiner maken?
Hoofdtekst: 

Via de onderstaande link vindt u de uitnodiging en het programma voor het symposium “Meer groei door minder afval” op woensdag 14 november 2012 in de Kanselarij te Leeuwarden.

In verband met het beperkte aantal deelnemers is het noodzakelijk om u aan te melden. Dit kan door gebruik te maken van de link in de uitnodiging. U ontvangt een bevestiging van deelname en een routebeschrijving. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met:

Marjan Zijlstra

communicatiemedewerker Duorsume Ynnovaasjes, e-mail: m.a.zijlstra@fryslan.nl

BijlageGrootte
uitnodiging_symposium_afvalvermindering.pdf1.31 MB
 

Innovatief Gronings meetschip gedoopt

Introtekst: 
Het Groningse bedrijf Geo Plus heeft het nieuwe surveyschip de Geo Focus in gebruik genomen. Het innovatieve schip wordt door het bedrijf uit Scheemda gebruikt om op zee metingen van de zeebodem te doen. Daarvoor heeft de Geo Focus zeer geavanceerde hydrografische meetapparatuur aan boord. Bij de ontwikkeling van het schip is veel aandacht geweest voor duurzaamheid. Omdat er veel recyclebare materialen zijn gebruikt, krijg het schip het Green Passport van Lloyds Register.
Hoofdtekst: 

De Geo Focus heeft een innovatieve diesel-hybride aandrijving en een slanke rompvorm die zorgt voor een minimale weerstand. Met deze vernieuwde aandrijving wordt het brandstofverbruik naar beneden gebracht. Zo kan het schip in hybridemodus varen, waarbij de twee hoofdmotoren zijn uitgeschakeld en het schip wordt aangedreven door een efficiëntere diesel-elektromotor. Het resultaat is een brandstofbesparing tot wel 70 procent tijdens de werkzaamheden. Het werken aan boord wordt daardoor ook meer comfortabel, want er is minder uitstoot, geluid en trilling. Ook vraagt de nieuwe motor minder onderhoud.

Het schip wordt bijvoorbeeld ingezet om locaties voor windmolenparken op zee en onderzeese pijpleidingen (ten behoeve van olie- en gasexploratie) in kaart te brengen. Met de eigen vloot biedt Geo Plus een complete dienstverlening op het gebied van accurate bodemmetingen aan ondernemingen, autoriteiten en overheden in binnen- en buitenland.

Lees verder op:

 

Hanzehogeschool financiert zelf watertappunt

Introtekst: 
De Hanzehogeschool krijgt woensdag toch nog een openbaar watertappunt op het Zernikeplein. De onderwijsinstelling heeft die zelf aangeschaft, nadat het de strijd om een gratis exemplaar nipt verloor van het Harmonieplein.
Hoofdtekst: 

Het nieuwe tappunt komt vlak voor de fontein op het HanzeForum en zal aanstaande woensdag om 11.00 uur in werking worden genomen door Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen. Aanwezigen krijgen na afloop een duurzame drinkfles.

Lees verder op:

 

Druk op de natuur dwingt bedrijfsleven tot innoveren

Introtekst: 
Bedrijven kunnen hun bedrijfseconomische positie verbeteren als zij zich bewust zijn van de waarde en bedreigingen van de biodiversiteit. Dat concludeert KPMG in een zogeheten TEEB studie die is verricht voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). TEEB staat voor The Economics of Ecosystems & Biodiversity. Staatssecretaris Henk Bleker van EL&I heeft de studie 21 juni 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd.
Hoofdtekst: 

Veel bedrijven zijn sterk afhankelijk van de baten van ecosystemen, ondermeer in niet-Westerse landen. Schaarsere grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen leiden tot toenemende bedrijfskosten. Het World Economic Forum heeft in 2010 het verlies aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten als een van de grootste bedrijfsrisico’s gezien.

Door alternatieven te ontwikkelen kunnen bedrijfskosten worden verlaagd. Maar er zijn ook kansen: door vroeg te innoveren kan een zogeheten First mover advantage worden gecreëerd, waardoor een voorsprong kan ontstaan op de concurrentie.

Het ministerie van EL&I heeft KPMG laten onderzoeken welke kansen en bedreigingen er zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven in relatie tot ecosysteemdiensten en biodiversiteit. Het onderzoek naar deze bedrijfseconomische waarde strekt zich uit over negen Nederlandse sectoren: de melkveehouderij, de akkerbouw, de tuinbouw, de visserij, de creatieve sector, life sciences, de watersector, chemie en toerisme. Per sector is een aantal cases doorgerekend.

De studie laat zien dat er economische mogelijkheden bestaan. Zo bewijst de tuinbouw dat biologische plaagbestrijding zeer effectief kan zijn. Verder is het mogelijk om plantaardig visvoer te ontwikkelen voor kweekvissen als alternatief voor dierlijke voeding, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van de overbevissing. Ook heeft Nederland een goede uitgangspositie om een belangrijke rol te spelen in de markt van tweede generatie ‘bioplastics’ die leiden tot een verminderde afhankelijkheid van aardolie en niet concurreren met voedselproductie. Om concurrenten voor te zijn moeten bedrijven snel een gerichte analyse maken van de kansen en risico’s op het gebied van biodiversiteit en ecosysteemdiensten om de financiële impact daarvan te bepalen. Daarbij spelen verschillende aspecten een rol zoals kansen, risico’s, ecosysteembalans, bedrijfsresultaat en hogere kosten door schaarste op termijn. EL&I en KPMG gaan later dit jaar Masterclasses organiseren voor het bedrijfsleven, waarin ondermeer businesscases worden ontwikkeld.

Lees verder op:

 

Ecologische voetafdruk Nederland gestegen

Introtekst: 
De gezondheidstoestand van de aarde is niet best. Dit blijkt uit een recent rapport van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Het WNF doet jaarlijks onderzoek naar de gezondheidstoestand van de aarde en meet dit aan de hand van biodiversiteit en de ecologische voetafdruk.
Hoofdtekst: 

Als iedereen zou consumeren zoals Nederland, dan zijn er zelfs 3.5 aardbollen nodig. Nederland staat op de 9e plaats van landen met de grootste voetafdruk, achter Qatar, Koeweit, en de Verenigde Arabische Emiraten. 2 jaar geleden stond Nederland nog op plek 11. De grote voetafdruk wordt veroorzaakt door een toename in CO2-uitstoot en het gebruik van energie. Daarnaast eten Hollanders veel vlees en zuivel, waarvoor veel landbouwgrond nodig is.

Lees verder op:

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst