| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Nederlands meest baanbrekende zonnepark komt in Drenthe.

Introtekst: 
Op een kunstmatig meer bij het Drentse Tynaarlo realiseert projectontwikkelaar Groenleven een van Nederlands grootste zonnepanelenprojecten. Met 23 megawatt is het direct ook een van de grootste drijvende zonneparken ter wereld.
Hoofdtekst: 

14 tot 30 procent meer zonnestroom

Bovenop de zandput van zandwinbedrijf Roelofs in Tynaarlo installeert Groenleven 23 megawatt aan drijvende zonnepanelen. Uitgaande van gangbare panelen betreft het grofweg 80.000 stuks.

Met het drijvende zonnepark zet Roelofs een serieuze stap richting CO2-neutrale productie. De zonnepanelen leveren de elektriciteit voor zandzuiger en verdere verwerking op het terrein. Volgens RTV Drenthe heeft het project genoeg capaciteit om naast het eigen stroomverbruik van Roelofs in Tynaarlo ook het jaarverbruik van 7.000 Drentse huishoudens te dekken.

Kletsnatte boost voor zonnepanelen

Installatie van zonnepanelen op drijvende pontons is niet direct goedkoper dan in een weiland of op een dak. Dankzij de reflectie van zonlicht op de zandwindplas en het koelende effect van het water onder de panelen verwacht Groenleven echter een 14 procent hogere stroomopbrengst ten opzichte van een even groot zonnepark op het droge. Over de volle levensduur van de zonnepanelen tikt dat lekker aan.

Volgens de Nederlandse startup Sunfloat is met drijvende én met de zon meedraaiende zonnepanelen zelfs een meeropbrengst tot 30 procent per paneel mogelijk. De ‘draaicirkel’ van de vlotten maakt dan wel dat er op het beschikbare wateroppervlak minder zonnepanelen passen. Of er op de zandwinplas ruimte is om de panelen te laten draaien, is onduidelijk. De zonnepontons zijn in ieder geval verplaatsbaar zodat ze bij de zandwinning niet in de weg liggen.

Grootschalige drijvende zonneparken

SunFloat heeft inmiddels enkele pilots opgeleverd maar het vermoedelijk grootste Nederlandse drijvende zonproject, met 840 panelen, ligt vooralsnog op de rioolwaterzuivering van Texel. Met 23 megawatt aan zonnepanelen is het project van Groenleven liefst 100 keer groter dan dat op Waddeneiland.

Als het Roelofs en Groenleven lukt het zonnepark in 2018 in bedrijf te krijgen, is het mogelijk zelfs het grootste drijvende zonnepanelenprojecten ter wereld. De belangrijkste concurrenten voor die titel liggen nu in Japan en Groot-Brittannië en gaan voor zover ik weet de 20 megawatt niet voorbij. In Brazilië en India bestaan overigens al plannen tot 600 megawatt voor zon-PV op bestaande stuwmeren.

Afgezien van de records zet Roelofs hier hoe dan ook een belangrijke stap. Het bedrijf heeft in Nederland bovendien nog acht vergelijkbare productielocaties, die allemaal ook voor 2030 CO2-neutraal moeten zijn. Zon op water biedt in Nederland sowieso veel kansen. Waar zonnepanelen in weilanden of op akkers concurreren met de voedselproductie, helpen zonnepanelen op spaarbekkens, plassen en vijvers juist het verdampen van water tegen te gaan. Na platte bedrijfsdaken zijn pontons misschien wel de meest economische plek om zonnepanelen te plaatsen.

Bron: Groenleven, RTV Drenthe / Imagecredit: Jakob Owens, via Unsplash Public Domain

Tekst © Thijs ten Brinck · 04 MRT 2017 / www.wattisduurzaam.nl
Foto (c) Foto archief DVHN.

 

Verenigingsnieuws: Duurzaam beton, een goed voorbeeld uit Twente

Introtekst: 
Onlangs is in Twente het ‘Convenant Duurzaam Beton’ ondertekend. Het Netwerk Betonketen en de 14 Twentse gemeenten zetten hun handtekening. Hiermee hebben ze afgesproken voor duurzaam beton te gaan. Een belangrijke stap voorwaarts.
Hoofdtekst: 

Verduurzamen Betonketen
De productie van beton heeft een behoorlijke impact op het milieu. De Ketentafel Beton Drenthe van Noorden Duurzaam zet zich daarom in voor het verduurzamen van deze keten, waardoor de CO2-uitstoot van de betonketen vermindert en zoveel mogelijk beton dat vrijkomt bij sloop wordt hergebruikt.

Opdrachtgevers
Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat alle spelers in een keten hieraan bijdragen. De opdrachtgevers, hoofdzakelijk gemeenten en provincies, spelen hierin een cruciale rol. De industrie is bekend met hergebruikt beton en kan dit prima toepassen, maar zal dit pas doen als de opdrachtgevers hierom vragen.

Twents Convenant
Twente laat een goed voorbeeld zien van samenwerking tussen de opdrachtgevers en de partijen uit de betonketen. Met het convenant dat daar werd ondertekend zal steeds meer beton dat vrijkomt bij sloop worden hergebruikt en zal de CO2-uitstoot dalen. Het doel is 100% hergebruik en een verlaging van de CO2-uitstoot van beton met 20% voor 2020.

Ook in Drenthe
Jan Schuttenbeld, directeur van Twee “R” Recyclinggroep, is betrokken geweest bij het realiseren van het convenant. Jan is ook lid van de Ketentafel Beton Drenthe en van Noorden Duurzaam. Hij ziet een convenant zoals dat uit Twente ook graag ondertekend worden in Drenthe. De eenduidigheid bij Twentse overheden in hun vraag naar duurzaam beton kan een mooie inspiratie zijn voor Drentse overheden. Tot nu toe is alleen de gemeente Emmen aangesloten. De Ketentafel Beton roept andere Drentse overheden dan ook op om deze grote kans op vermindering van CO2-uitstoot en het bevorderen van circulair bouwen te grijpen.

Dit artikel is geschreven door Eva Hamming, van Maak het mooier - www.maakhetmooier.nl

 

Hét Duurzaam Drenthe Event

Introtekst: 
Op donderdag 13 april vindt in het provinciehuis in Assen het Duurzaam Drenthe Event plaats. Dit jaarlijkse evenement, dat in voorgaande jaren Duurzame Dates Drenthe heette, is gericht op het stimuleren van duurzaamheid. Het wordt georganiseerd door Drenthe in Transitie (DIT), IVN, de Kamer van Koophandel en de Provincie Drenthe. Noorden Duurzaam is, net als in 2016, partner van het event. De vereniging zal een centrale ontmoetingsplek inrichten en workshops organiseren.
Hoofdtekst: 

Sprekers
André Faaij, wetenschappelijk directeur van de Energy Academy Europe, zal als dagvoorzitter het programma openen, waarna de middag wordt ingeleid door gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Keynote speaker voor het event is Thomas Rau. Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffenschaarste.

Awards
Er worden deze middag 3 Awards uitgereikt: de Dates-award, de juryprijs voor het Duurzame Drentse Bedrijf/initiatief van 2017, de publieksprijs en - nieuw dit jaar - de Willie Wortel Award. Voor al deze Awards kunnen mensen, bedrijven en initiatieven worden genomineerd. Tijdens het event kan er gestemd worden voor de publieksprijs.

Willie Wortel
Er zijn veel mensen met goede duurzame ideeën. Het Duurzaam Drenthe Event wil hen graag helpen met de ontwikkeling en realisatie van hun idee en hen de kans geven kennis te maken met mensen uit het bedrijfsleven en andersom. Hiervoor is de Willie Wortel Award in het leven geroepen. Het idee voor de Award moet gaan om een duurzame innovatie waarbij (technische en praktische) haalbaarheid belangrijk is.

Programma
Je kunt tijdens het Duurzaam Drenthe Event deelnemen aan diverse inspirerende workshops. Op de ‘Dateplaza’ zullen de genomineerde bedrijven en initiatieven zich presenteren en is er de gelegenheid kennis uit te wisselen met adviseurs van o.a. Noorden Duurzaam, de Kamer van Koophandel en overheden. Het duurzaam Drenthe Event begint om 12.30 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten met een netwerkborrel.

Meer informatie
Kijk voor het nomineren van een duurzame Drent of voor meer informatie over de Awards, de sprekers en het programma op de website: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/losse-pagina'/duurzame-dates/
U vindt hier ook inspirerende filmpjes en interessante sites over duurzaamheid en meer informatie over het Duurzame Koffertje.

 

GroenOpgewekt 5.0 uit Meppel biedt zonnegarantie.

Introtekst: 
Brengt uw zonnestroom systeem minder kWh energie op dan gegarandeerd, dan wordt het verschil terugbetaald! Zonnestroom is een goede investering met een financieel rendement van zo’n 7% tot 12%, maar het kan òòk een kopzorg zijn of worden. Hoe weet ik nu zeker dat ik de juiste materialen krijg? Wat als de zonnepanelen minder presteren dan door de aanbieder verwacht of geschat? Kom ik wel uit de kosten met slecht weer?
Hoofdtekst: 

Wij werken samen met producenten die een uitstekende reputatie, financieel sterk zijn én ruime ervaring in de markt hebben. Onze strenge selectieprocedure heeft geresulteerd in een hoogwaardig assortiment zonnepanelen, omvormers en montagesystemen met Europese product en aansprakelijkheid garanties.

Als officieel partner van Zonnegarant gaan wij nog een stap verder en maken zonnestroom toegankelijk voor iedereen, zonder investeringsrisico. Wij werken samen met producenten die een uitstekende reputatie, financieel sterk zijn én ruime ervaring in de markt hebben. Onze strenge selectieprocedure heeft geresulteerd in een hoogwaardig assortiment zonnepanelen, omvormers en montagesystemen met Europese product en aansprakelijkheid garanties.

Als officieel partner van Zonnegarant gaan wij nog een stap verder en maken zonnestroom toegankelijk voor iedereen, zonder investeringsrisico.

Nu 100% zekerheid met Zonnegarant. GroenOpgewekt 5.0 uit Meppel is officieel partner van Zonnegarant - Zonnegarant kWh opbrengstgarantie voor de gemeente Meppel, Steenwijk, Hoogeveen, Assen, Zwolle, Kampen, Heerenveen, De Wolden, Emmen, Westerveld, Coevorden en omstreken.

Voor slechts € 1,90 (incl. BTW) per maand heeft u 10 jaar lang zekerheid over uw jaarlijkse kWh opbrengsten, ongeacht het weer en geen nare verrassingen achteraf. De kosten zijn voor de dienstverlening rondom de dagelijks monitoring, service en een 3 maandelijks rapport, waarbij u meteen inzicht heeft in de kosten en de opbrengsten. http://groenopgewekt.nl/zonnegarant/

In het kort:
10 jaar gegarandeerde kWh opbrengst.
10 jaar monitoring van uw systeem.
Betrouwbare kWh opbrengst berekening.
Onafhankelijke stichting waarborgt de garantie.
Vergoedingen automatisch op uw rekening.

 

Creëer eigen verantwoordelijkheid voor werk en inzetbaarheid met e-portfolio

Introtekst: 
Na een inspirerend gesprek met de tafelbegeleider van Duurzame Inzetbaarheid besloten Marianne Duitshof en Anneke Hemmen met e-portfoliomanagement lid te worden van Noorden Duurzaam. Bij de elementen “noorden” en “duurzaam” voelen ze zich thuis. De koppeling met Noorden Duurzaam werd snel gemaakt.
Hoofdtekst: 

Talentontwikkeling
E-Portfoliomanagement heeft als doel om richting te geven aan het ontwikkelen van talent. Met de unieke werkwijze van arbeidsmarktrelevant opleiden en kwalificeren, wordt rekening gehouden met de specifieke mogelijkheden van de kandidaat en de arbeidsmarkt. Hierbij is het traject van werving, selectie en uitplaatsing naar duurzame arbeid, onderdeel van de methodiek. E-Portfolio faciliteert deze methodiek met instrumenten, workshops en begeleiding bij het implementatieproces.

“We geloven dat leren nooit ophoudt. Duurzaam ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid staat bij e-Portfolio centraal. Hierbij gaat het er ook dat mensen zelf leren de regie over te nemen.” vertelt Marianne.

Organisaties van de toekomst
Collectieve zekerheid is vervangen door zelfredzaam, zelfsturend en geïnformeerd zijn. Inspelen op de snel veranderende vraag, zoeken naar new ways of working, self employment, lifetime learning en wendbaarheid. Dit zijn de items die nadrukkelijk naar voren komen in de nieuwe realiteit van een werknemer. De organisatie van de toekomst bestaat uit ondernemende mensen die, binnen en tussen organisaties, tijdelijke coalities vormen met als doel het permanent creëren van toegevoegde waarde.

Duurzaam inzetbaar zijn en blijven
Marianne vertelt dat er meer gewerkt zou moeten worden aan intersectorale mobiliteit. Zelfregie ligt in het verlengde hiervan. Ze geeft aan dat het van belang is dat je zelf moet zorgen dat je duurzaam inzetbaar bent en blijft. “Het is onze missie om medewerkers, jongeren en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, arbeidsmarktklaar te maken met behulp van het e-portfolio.” vertelt Marianne.

Samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt
Vanuit het onderwijs zou de blik eerder en vaker naar buiten gericht moeten worden. Ook zou er sneller gereageerd moeten worden tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ze moeten elkaar nog meer gaan vinden. E-portfolio kan hierbij een hulpmiddel zijn; een instrument om de doorlopende lijn - talentontwikkeling, beoordeling, validering en uitplaatsing – te verstevigen.

Deelnemen aan tafels
Marianne geeft aan dat het van belang is om met elkaar in gesprek te komen. In eerste instantie zal E-porfolio dan ook deel gaan nemen aan tafels, zoals Duurzame Inzetbaarheid. Een sterke manier om nieuwe mensen te leren kennen en wellicht zijn er in het noorden ook initiatieven samen te ontwikkelen. Marianne: “Wij staan open voor het sparren over en bijdragen aan nieuwe tafelprojecten”.

Bekijk het profiel van e-portfoliomanagement

 

Nieuw lid Saskia Grotenhuis direct gestart met cursus Tafelbegeleider

Introtekst: 
Saskia Grotenhuis, woont in Assen, is getrouwd en heeft twee kinderen. Werkte bij de branchevereniging voor grootwinkelbedrijven met name voor de kleding- en schoenenketens en was algemeen aanspreekpunt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door de verhuizing naar Assen heeft ze deze baan in de Randstad op moeten zeggen.
Hoofdtekst: 

Duurzame ontwikkelingen in modebranche
De modebranche wordt veel aangesproken op maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook komt dit onderwerp veel in de media. In een paar jaar tijd heeft Saskia met betrokken bedrijven, zowel intern als extern hard gewerkt aan de gezamenlijke ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

“Ik vond het heel leuk om met zowel de bedrijven zelf als stakeholders als ngo’s, overheden en Kamerleden, bezig te zijn, om zo een steentje bij te kunnen dragen aan duurzame ontwikkelingen. Ik houd ervan om partijen koppelen, te helpen de gezamenlijk verduurzamingsvraag naar boven te halen én processen op gang of in een versnelling te brengen.”

Belang duurzame ontwikkelingen
“We worden geconfronteerd met de eindigheid van bronnen en klimaatveranderingen. Wij hebben de taak om de wereld niet nog verder uit te putten.” Ook op gebied van sociale omstandigheden vindt Saskia van belang dat bijvoorbeeld uitbuiting en kinderarbeid niet voor mag komen. Ondanks dat het vaak heel lastig is om daar als een enkel bedrijf aan te werken, is het wel van belang dat hier gezamenlijk aan gewerkt wordt.

Visie duurzaamheid
Bij de optimale manier van duurzaamheid is het volgens Saskia de uitdaging om het product- en of procescyclus volledig gesloten te krijgen; geen afvalstoffen, iedereen krijgt goed betaald en geen vervuiling. Helaas is dit voor lang niet alle productieprocessen weggelegd op dit moment.

Wel is en blijft het van belang om bij bedrijven te blijven kijken: wat doen we en welke elementen zijn het belangrijkste om duurzaamheidsontwikkelingen door te voeren? Om vervolgens een plan van aanpak te maken waarin staat wanneer welke ontwikkeling doorgevoerd gaat worden en hoe hierover gecommuniceerd gaat worden.

Versnellen van duurzaamheid
Saskia krijgt er energie van om te werken aan verduurzaming. Noorden Duurzaam is een mooi netwerk om daar bij aan te sluiten. Voor haarzelf interessant om te weten wat er speelt in het Noorden, maar ook om actief deel te nemen in de rol van tafelbegeleider. Het werk als tafelbegeleider sluit erg aan bij wat ik in het verleden heb gedaan: het begeleiden en versnellen van duurzaamheidsprocessen.

Van start als tafelbegeleider
Door de netwerkbijeenkomsten optimaal te benutten en door als tafelbegeleider goed aan de slag te gaan, gaat Saskia optimaal gebruik maken van de vereniging. Als tafelbegeleider lijkt het haar belangrijk om goed te luisteren naar de wensen van de leden en heel goed af te stemmen met de andere tafelbegeleiders.

"Door als tafelbegeleider van start te gaan, kan ik samen met andere tafelbegeleiders, leden en tafels aan elkaar koppelen. Dat is een hele belangrijke meerwaarde van Noorden Duurzaam."

 

Repair Café Assen verhuist naar Kloosterveen

Introtekst: 
Repair Café Assen verhuist naar Kloosterveen. Vanaf 5 april ook workshops.
Hoofdtekst: 

Repair Café Assen verhuist naar Kloosterveen. De locatie in het Asserbos is vanwege de goedbezochte activiteiten te klein geworden.

Het Repair Café Assen heeft vanaf september vorig jaar succesvolle reparatiebijeenkomsten gehouden in de kinderboerderij in het Asserbos. Defecte elektrische apparaten, kapotte meubels, fietsen en speelgoed of kleding waar een steekje aan los zit, de vrijwilligers van het café hebben al deze spullen nieuw leven ingeblazen.

Nog altijd gooien we in Nederland ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Bij het Repair Café is deze praktische kennis nog wel aanwezig.

Vanaf 5 april is het Repair Café verhuisd naar winkelcentrum Kloosterveste. Elke eerste zaterdag van de maand staan hier van 11:00 uur tot 16:00 uur enthousiaste en kundige vrijwilligers klaar om gratis defecte spullen repareren. Nieuw is dat er voortaan ook korte workshops worden gegeven. Op 5 april de eerste: 'Hoe kan ik zelf een bankje of een stoel bekleden'. Oude meubels kunnen nog jaren mee, als je ze zelf opnieuw stoffeert. Een bankje bekleden is relatief weinig werk, maar levert wel veel resultaat op. Aanvangstijd: 12.00 uur, en 14.00 uur. Gratis toegang.

Ook op de eerste zaterdag van de maand houdt winkelcentrum Kloosterveste Super Saturday, een braderie met vele kraampjes en aanbiedingen.

Het nieuwe adres van Repair Café Assen is:

MFA Kloosterveste
Vesteplein 5
(Winkelcentrum Kloosterveen)
9408 ME Assen

Winkelcentrum Kloosterveste is goed te bereiken en de parkeergarage is gratis.

 

Emmlight krijgt eerste innovatiekeurmerk

Introtekst: 
Het eerste KEI Goed-keurmerk voor ondernemers is uitgereikt aan Vincent de Groot van het bedrijf Emmlight in Emmen.
Hoofdtekst: 

De Groot heeft een bijzondere lamp van bioplastic ontwikkeld, die de concentratie en de biologische klok van mensen kan beïnvloeden.

Lees en luister verder:

 

Honey-Comb: recyclebaar brandvertragend karton

Introtekst: 
Vistatec heeft een nieuwe versie van het bekende B1 brandvertragende Honey-Comb karton op de markt gebracht, welke leverbaar is van 8 tot 100 mm dik is genaamd VistaComb. Dit materiaal is volledig recyclebaar zonder het afscheiden van schadelijke stoffen tijdens het recycleproces.
Hoofdtekst: 

Het materiaal is aan twee zijdes voorzien van een volledig recyclebare melamine toplaag van 0,8 mm. Het nieuwe paneel is leverbaar tot het formaat van 1600 x 3500mm en nog steeds volledig recyclebaar. Tevens is het zeer licht van gewicht en extreem sterk.

Dit materiaal is uitermate geschikt voor onder andere interieurbouw, retail en standbouw en kan direct op het materiaal geprint worden met UV inkten. Op deze manier is VistaComb een goede vervanging van de traditionele zware materialen als hout en MDF. Tevens is VistaComb een materiaal dat gebruikt kan worden voor tafelbladen, kasten wanden etc. en is zeer kostenbesparend.

Honey-Comb is een brandvertragend materiaal welke het B1 certificaat mag dragen. Ook is het een mileuvriendelijk materiaal en heeft het twee testen ondergaan door CS Aspa;

Gaschromatografische Analyse
Hierbij is gemeten of er schadelijke stoffen vrijkomen bij hoge temperaturen tijdens het recycleproces.

Pyrolyse en ICP Analyse
Dit is een screening op toxische stoffen om de anorganische bestanddelen te bepalen.

De resultaten kunt vinden op onze website http://www.honey-comb.nl of in de bijlage.

BijlageGrootte
Honey-Comb testrapport899.66 KB
VistaComb854.25 KB
VistaComb922.87 KB
 

Drents bedrijf genomineerd voor Herman Wijffels Innovatieprijs 2012

Introtekst: 
Go Green Compost Us van Mischa Balçar en Rory Damen uit Assen is genomineerd voor de Herman Wijffels innovatieprijs 2012. GGCU brengt een volledige afbreekbare voedingtray op de markt. Voor stemmen op de nominaties zie de link naar de website van Rabobank.
Hoofdtekst: 

Balçar en Damen maken met hun bedrijf Go Green Compost US volledig afbreekbare verpakkingen. Het is een maaltijdschaal, op basis van restafval (pulp) van suikerriet. Door een geheime coating wordt in het bakje alles tegengehouden en blijft de inhoud vijftien dagen goed. Na gebruik is het composteerbare schaaltje binnen 90 dagen afgebroken.

(Bron: RTV Drenthe)

Lees verder op: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/assenaren-genomineerd-voor-herman-wijffe...

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst