| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Gemeente Haren start gebiedstafel

Introtekst: 
Anne Venema is duurzaamheidsadviseur bij Gemeente Haren. Hij houdt zich bezig met de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente, adviseert het college over duurzaamheid en is betrokken bij de realisatie van projecten.
Hoofdtekst: 

Duurzaamheid bij Gemeente Haren
In 2014 is gemeente Haren voorzien van een nieuw college, welke concreet in wilde zetten op duurzaamheid. Er is besloten dat er iemand aangenomen moest worden om hiermee aan de slag te gaan. Anne Venema solliciteerde en werd aangenomen voor deze deeltijdfunctie. Inmiddels is hij 1,5 jaar werkzaam als duurzaamheidsadviseur bij de gemeente en werkt daarnaast ook nog bij energiecoöperatie Grunneger Power. Sinds zijn aanstelling bij de gemeente Haren is hij betrokken geweest bij het actualiseren van het duurzaamheidsbeleid, adviseert hij het college op gebied van duurzaamheid, houdt hij zich bezig met de uitvoering van het beleid en de projecten die daar uit voortkomen. Duurzame ontwikkelingen zijn van belang voor de toekomst. De hulpbronnen; fossiele grondstoffen raken op. We gebruiken eindige grondstoffen met grote gevolgen voor het klimaat en het milieu. Anne: “We gaan van de oude niet-duurzame economie naar een nieuwe circulaire economie, waarbij producten en grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden. Het is een hele andere maar zeker noodzakelijke denkwijze, die heel van kansen gaat bieden.”

Actualisering Duurzaamheidsbeleid
In 2015 heeft gemeente Haren haar duurzaamheidsbeleid geactualiseerd. “Voorheen werd er gericht op klimaatbeleid, met name gericht op CO2-besparing. Binnen dat beleid waren er twee doelstellingen: de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal in 2015 en in gehele gemeente 25% CO2 besparing in 2030 ten opzichte van de nulmeting in 2009. Voor de eerste doelstelling zijn alle projecten afgerond of in gang gezet. Alle acties die opgepakt konden worden, zijn uitgevoerd” vertelt Anne. Gemeente Haren is nu bezig met het in kaart brengen van de mogelijke duurzame ontwikkelingen, welke projecten daar aan te koppelen zijn om vervolgens te kijken of er budget voor beschikbaar is. Anne: “Het is nu tijd voor gemeente Haren om keuzes te maken en nieuwe doelstellingen te formuleren. In eerste instantie lag het idee er om een congres te organiseren om met lokale kantelaars, koplopers, verbinders, friskijkers en dwarsdenkers op het gebied van duurzaamheid een nieuwe duurzaamheidsambitie te formuleren. Toen hoorden we van vereniging Noorden Duurzaam, waar al vele partijen bij aangesloten zijn met kennis en ervaring over het onderwerp duurzaamheid.”

Platform Duurzaam Haren wordt gebiedstafel
De gemeente Haren heeft eerder met lokale partijen om tafel gezeten binnen het platform Duurzaam Haren. Daarin werd besproken waar de verschillende partijen zich mee bezighouden en ze vullen elkaar aan en proberen samen te werken. Anne: “Jeroen Niezen vertrok als voorzitter. Er kwam geen vervanger voor hem in de plaats. We hebben gekeken hoe we deze samenwerking verder konden voortzetten en toen kwam vereniging Noorden Duurzaam op ons pad. We hebben besproken hoe we het lidmaatschap vorm konden geven en kwamen bij een gebiedstafel terecht.” Het Platform Duurzaam Haren wordt in de vorm van een gebiedstafel voortgezet en bovendien geprofessionaliseerd. De komende maanden gaat een kwartiermaker van Noorden Duurzaam lokale partijen benaderen om bij de gebiedstafel aan te sluiten. Uiteraard is het ook mogelijk om op eigen initiatief aan te sluiten bij de gebiedstafel. Gemeente Haren heeft voor het eerste jaar een budget beschikbaar gesteld om tafelacties te kunnen ondernemen.

Door aan te sluiten bij Noorden Duurzaam – en de opstart van een gebiedstafel - heeft de gemeente Haren veel kennis tot haar beschikking met daarbij professionele begeleiding. De vereniging faciliteert door verschillende partijen – met verschillende visies - bij elkaar te brengen. Om vervolgens samen nieuwe ambities te formuleren met een daarbij passend duurzaamheidsbeleid.

 

Gemeente Haren 150e lid van Noorden Duurzaam

Introtekst: 
Het college van B&W van Haren ontwikkelt het Platform Duurzaam Haren door tot een gebiedstafel, en kiest daarbij voor aansluiting bij Noorden Duurzaam. De vereniging verwelkomt Haren als 150e lid en zet een kwartiermaker in om de gebiedstafel op gang te helpen.
Hoofdtekst: 

Noorden Duurzaam is er trots op de gemeente Haren als 150ste lid te verwelkomen. Haren is daarmee de 4e gemeente, naast Groningen, Harlingen en Súdwest-Fryslân. De gemeente Haren voert een actief duurzaamheidsbeleid, met aandacht voor onder andere het groene karakter van de gemeente, de woningbouw, energie en duurzaamheidseducatie.

Het ontwikkelen van een gebiedstafel is een primeur. Aan de tafel draait het om de vraag hoe integrale duurzame gebiedsontwikkeling in de gemeente Haren vorm en vaart kan krijgen. De werkwijze is gelijk aan andere tafels: eerst de duurzaamheidskwesties vaststellen en deze vervolgens koppelen aan gebiedsbrede projecten. Met de beste projectideeën gaan ze aan de slag, bij voorkeur in samenwerking met andere netwerken en tafels bij Noorden Duurzaam, om zo een grotere achterban te bereiken en te mobiliseren.

Met deze werkwijze zijn vele kwesties aan te pakken. Bijvoorbeeld in de sfeer van de voedingsketen, de kledingketen, de energievoorziening, lokale mobiliteit, de inrichting van de openbare ruimte, duurzaamheid in het onderwijs en duurzaamheid in de zorg. Een gebiedstafel kan dan ook de aanleiding zijn om ook andere tafels te beginnen, die zich richten op specifieke thema's, sectoren en ketens in Haren.

Meer nieuws over de nieuwe gebiedstafel volgt dit voorjaar. Dan komen de verantwoordelijke wethouder Michiel Verbeek en de in Haren woonachtige ND-voorzitter Elly Pastoor aan het woord, en maken we de kwartiermaker voor deze eerste gebiedstafel bekend.

 

Vijfde cursus Tafelbegeleider start in maart

Introtekst: 
Dit voorjaar start alweer de vijfde cursus Tafelbegeleider. Een cursus voor ervaren procesbegeleiders die bij Noorden Duurzaam tafels willen begeleiden.
Hoofdtekst: 

Noorden Duurzaam is, op verzoek van haar leden, bezig om nieuwe tafels in te richten om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Daarmee groeit ook de behoefte aan procesbegeleiding. Daarom wordt voor de vijfde keer de cursus tafelbegeleider georganiseerd.

In de cursus werken we aan de hand van een casus. Deze kan zelf worden ingebracht door de cursist of worden aangereikt vanuit een concrete vraag van de leden van Noorden Duurzaam. Aan de casus wordt gewerkt vanuit de theorie over transitietafels zoals die door Vereniging Noorden Duurzaam is ontwikkeld. De theorie en praktijk wordt zo direct met elkaar verbonden.

Procesbegeleiders in Noord Nederland. Vereniging Noorden Duurzaam heeft jullie nodig. Doe mee met cursus tafelbegeleider! Voor opgave of meer informatie: dirkjan.bours@noordenduurzaam.nl

Doelgroep: professionals met aantoonbare ervaring in procesbegeleiding die nieuwe en lopende tafels bij Noorden Duurzaam willen begeleiden. De cursus is ook geschikt voor opdrachtgevers voor nieuwe tafels.

Doel:
• Zelfstandig kunnen begeleiden van tafels en tafelprojecten binnen Noorden Duurzaam;
• In directe samenspraak met trainers en de coördinator van Noorden Duurzaam kunnen initiëren van een tafel of tafelproject;
• Kunnen inzetten van procesvaardigheden tbv tafels en tafelprojecten;
• Ontwikkelen van verbinding met de groep van tafelbegeleiders en Noorden Duurzaam;
• Kunnen participeren in de community of practice van tafelbegeleiders;
• Ambassadeur kunnen zijn van Noorden Duurzaam;
• Kunnen samenwerken met collega tafelbegeleiders, elkaar kunnen aanvullen.

Certificaat: deelnemers ontvangen een certificaat en worden vermeld in de pool van tafelbegeleiders op de site van Noorden Duurzaam. Tafels binnen de vereniging worden uitsluitend door gecertificeerde begeleiders opgestart en begeleid.

Kwartiermakers en tafelbegeleiders: de vereniging maakt onderscheid tussen tafelbegeleiders en kwartiermakers. Beiden hebben de cursus tafelbegeleider gevolgd. Tafelbegeleiders begeleiden bestaande tafels, kwartiermakers richten nieuwe tafels op. Een tafelbegeleider werkt op uitnodiging van en voor rekening van een tafel. Kwartiermakers werken op uitnodiging van en voor rekening van het bestuur van de vereniging. Voor kwartiermakers komt er mogelijk nog een aanvullend cursusaanbod.

Deelnamekosten: 350 euro excl. BTW. Dit is inclusief koffie en thee. Voor lunch graag zelf zorgen.

Trainers: Dirkjan Bours en Irma van Beek (bij meer dan 6 deelnemers)

Foto's: Lex Minderaa

 

StoereVrouwen lid van Noorden Duurzaam

Introtekst: 
Mirjam Pruis is interim-directeur van StoereVrouwen, een netwerk van bewuste shoppers. Vanuit het netwerk wordt geïnspireerd, gelijkgestemden worden samengebracht én er worden tips gegeven, dit alles omtrent het thema bewust shoppen. Daarnaast worden bedrijven gemotiveerd om serieuze stappen te zetten in hun MVO-beleid.
Hoofdtekst: 

Stichting StoereVrouwen
StoereVrouwen is een stichting die bijna 10 jaar bestaat. Met verscheidene campagnes - zoals de Groene Sint campagne, Strip for Fair Fashion en Fair Valentine - heeft StoereVrouwen belangrijke duurzame thema’s onder de aandacht gebracht bij consumenten en in de media. Zo waren ze o.a. te zien in Kassa, EenVandaag, PowNews en in diverse landelijke en regionale dagbladen. Ook hebben ze samengewerkt met bekende Nederlanders, waaronder; Katja Schuurman (Fair Valentine, 2014), Giel Beelen (Fair Valentine, 2013) en Victoria Koblenko (Strip for Fair Fashion, 2012).

De missie van het netwerk luidt als volgt: “Change the world shopping!”. Mirjam: “Nadenken over wat je wel of juist niet koopt, waar en door wie een product gemaakt is en daarmee je stem laten horen met je portemonnee. We love bio, fair, eco, vintage, DIY, recycling, ruilen en MVO!”. Sinds 2013 wordt de organisatie gerund door Bureau StoereZaken, een sociale onderneming die vanuit het netwerk is ontstaan.

Duurzaam communicatiebureau
StoereZaken is een communicatiebureau gericht op duurzame thema’s. Het team bestaat uit acht partners met elk hun eigen expertise. Hierdoor is er kennis en ervaring op het gebied van zakelijk management, relatiebeheer en netwerken, creatieve concepten, campagne voeren, communicatie en PR, tekstschrijven, grafische vormgeving, project- en eventmanagement. Mirjam: “Wij onderscheiden ons door creativiteit, een dosis lef en het netwerk aan StoereVrouwen, bestaande uit ruim 1800 wereldverbeteraars die we in kunnen zetten voor offline en online acties.” Met verrassend frisse campagnes en acties weten zij een groot mediabereik neer te zetten.

Enthousiasmeren voor verduurzaming
In de afgelopen jaren heeft Stoerevrouwen al veel verschillende bedrijven aangezet tot verduurzaming. In 2012 ontvingen de directeuren van alle grote supermarkten een “StoereVrouwen-kalender”. 12 StoereVrouwen gingen hiervoor in verleidelijke pose op de foto met elke maand een specifiek seizoensgebonden Fairtrade of biologisch product. Deze 12 ‘muzes’ zijn hierna serieus in gesprek gegaan om mee te denken over het verduurzamen van het assortiment.

Ook heeft StoereVrouwen - op de eindejaarsborrel van een groot energiebedrijf met een groep StoereVrouwen - een dynamisch gedicht voorgedragen waarin de duurzame bedrijfsresultaten van het afgelopen jaar werden belicht en een aantal ‘groene’ werknemers in het zonnetje werden gezet. Dit heeft tot veel energie en motivatie geleid bij de medewerkers om ook het komende jaar flink aan de slag te gaan met de MVO-plannen.

Stap voor stap het MVO-beleid uitbouwen
StoereVrouwen voert ludieke, sprankelende campagnes uit en richt zich daarnaast op de kleine stappen die gemakkelijk intern kunnen worden gezet. Want hoe kun je een geloofwaardig MVO-beleid voeren als je zelf geen biologische of Fairtrade producten inkoopt, niet dubbelzijdig print of medewerkers overal met de auto naartoe gaan? Mirjam: “Wanneer bedrijven moeite hebben met het internaliseren van MVO-beleid, kunnen wij helpen met het zetten van de eerste concrete stappen. Vaak zijn deze stappen een aanzet voor grotere plannen op MVO-gebied en ook dan kunnen wij ondersteunen door middel van frisse communicatie en campagnes.”

Thematafel Fair Trade Noord-Nederland
Op uitnodiging van de tafelbegeleider is Mirjam is lid geworden van de Fair Trade Tafel. “Ik kende al een aantal andere deelnemers vanuit eerdere samenwerkingen en vind het prettig om nu een plek te hebben om samen te werken en onze plannen en ideeën tot stand te brengen.” Mirjam vertelt dat er aan deze tafel al veel leuke ideeën aan de orde gekomen waar StoereVrouwen een mooie rol bij kan spelen. Daarnaast staat ze er open voor om in gesprek te gaan met andere tafels en organisaties om bij te dragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.

StoereVrouwen is lid geworden van Noorden Duurzaam om haar kracht en expertise ook in het Noorden van het land in te kunnen zetten. Mirjam: “Ik woon zelf in Groningen en merk dat veel landelijke organisaties zich specifiek richten op de Randstad. Tegelijkertijd wordt er regionaal veel georganiseerd op het gebied van MVO. Wij kunnen zorgen voor verbinding.”

Links naar ThemaTafel, Profiel StoereVrouwen en Mirjam Pruis.

 

Wooncorporatie Domesta actief lid van Noorden Duurzaam

Introtekst: 
Ellen Stevens van Schaik is werkzaam bij Wooncorporatie Domesta en is één van de leden van de MVO-werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers die allen op een eigen manier wat hebben met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanuit die passie en rol hebben deze medewerkers, binnen en buiten de organisatie, een duurzame visie voor wat ze doen.
Hoofdtekst: 

Belang duurzame ontwikkelingen
Duurzame ontwikkelingen zijn – op drie manieren - voor Domesta van groot belang. In de eerste plaats gaat het om de mensen; duurzaam omgaan met huurders en personeel. In de tweede plaats gaat het om grondstoffen; er wordt gestreefd om duurzaam om te gaan met de enige aarde die we hebben. In de derde plaatst gaat het over de maatschappelijke onderneming; hoe worden middelen duurzaam ingezet en hoe kan financiële continuïteit gewaarborgd worden.

V.l.n.r.: Andre Timmer, Herbert Bosch, Gea Heersmink, Henno Leferink, Ellen Stevens, Karin Koers, Harrie Boertien, Jessika Jansen. Niet op de foto: Henk Anholts, Gerard van der Veen

Interne en externe duurzaamheid
“Duurzaamheid is een vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering, werkwijze en cultuur. We gaan zorgvuldig om met mensen, de omgeving, grondstoffen en energie . En we vragen van onze medewerkers, partners en huurders dat ook te doen. We zoeken samen continu naar manieren om de samenleving en onze eigen organisatie te verduurzamen. We zijn daarover transparant. Iedereen kan zien wat we goed doen en vertellen waar we beter kunnen.”

Ketentafel Beton en Verf
Domesta is al sinds de CODIN-tijd actief in de Betonketen- en Verfketenoverleg. Op een gegeven moment is dit omgezet naar Noorden Duurzaam. Het was dan ook een logische stap voor de MVO-werkgroep om bij de vereniging aan te sluiten. De doelstelling van de Ketentafel Beton is het vergroten van de hoeveelheid betongranulaat in nieuw beton. Nieuwe kennis en ervaring is opgedaan door project Wildlands Adventure Zoo Emmen, uitgevoerd door bouwbedrijf Koenen Bouw, tevens lid van KT Beton Drenthe.

Het percentage betongranulaat in nieuw beton voor het gehele project ligt boven de 50%, daar waar het landelijke gemiddelde slechts 2% bedraagt. Momenteel is de Ketentafel Verf gericht op het recyclen van oude latexverfresten tot weer bruikbare latex. Gezocht wordt naar inleverpunten waar de oude latex ingeleverd kan worden. Mocht u een interessant project hebben waar veel latexsaus nodig is, meldt u zich dan aan bij Noorden Duurzaam. De prijs is zeker niet hoger als gewone latex en u levert een positieve bijdrage aan het milieu.

Thematafel Duurzame woonvormen in oprichting
Op dit moment is Domesta ook betrokken bij de oprichting van de Thematafel Duurzame woonvormen, een tafel die geïnitieerd is door Irma van Beek (KAW architecten). Er zit een knelpunt tussen wonen en zorg; er wordt verwacht dat men zolang mogelijk thuis blijft wonen i.p.v. te verhuizen naar een verzorgingstehuis. Ellen: “Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen op een veilige en gezonde manier langer thuis kunnen blijven wonen, ondanks dat men hulpbehoevend wordt. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het initiëren van burenhulp en aanpassingen op gebied van domotica.”

Ideeën nieuwe tafelprojecten
Er wordt momenteel gekeken of er een Tafel Biobased Bouwen opgericht kan worden. Ellen: “Het zou mooi zijn als dat nog komt, zodat we bouwen met biomaterialen een boost kunnen geven. Er is nog zoveel kennis uit te wisselen, o.a. door onderzoeksinstituten, aannemers en opdrachtgevers.” Noorden Duurzaam is hierbij van nut bij de interne ontwikkeling en bij de externe samenwerking.

Met het lidmaatschap bij Noorden Duurzaam kan Domesta haar kennis en ervaring delen en opdoen. “De kracht van de vereniging zit hem o.a. in het feit dat we naast het praten - over duurzame ontwikkelingen – ook overgaan tot concrete acties, waarbij problemen concreet gemaakt worden en er gewerkt wordt aan oplossingen”, aldus Ellen. “Daarnaast is het interessant en inspirerend om bij een keten visies uit verschillende invalshoeken te horen”.

Bekijk de profiel-pagina van Domesta.

 

Het Huis van Duurzame Inzetbaarheid tijdens Ondernemersdagen MartiniPlaza

Introtekst: 
De thematafel Duurzame Inzetbaarheid van Noorden Duurzaam was op 10 en 11 juni aanwezig op de Ondernemersdagen in Groningen. Het thema dit jaar was Futureproof Ondernemen. Sandra van Gaalen, programmamanager Mens en Werk van MVO Nederland en lid van de thematafel, verzorgde vier druk bezochte workshops over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tijdens de workshops hielden Jolanda, Maud en Elly een korte pitch over Het Huis van de Duurzame Inzetbaarheid en de activiteiten van de tafel.
Hoofdtekst: 

Het fundament van het Huis is de vitaliteit van de medewerker. Bedrijven die werk maken van de gezondheid en betrokkenheid van medewerkers plukken daar de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, een lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

De eerste verdieping van het huis staat voor de kennis en vaardigheden van medewerkers. Continu blijven leren vergroot de inzetbaarheid van medewerkers en helpt bedrijven gelijke pas te houden met de ontwikkelingen in de markt. Om zo de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen. Huis van duurzame inzetbaarheidHuis van duurzame inzetbaarheidDe tweede verdieping staat voor de betrokkenheid van medewerkers. Een gemotiveerde medewerker levert betere prestaties en is minder vaak ziek. De derde verdieping focust op de inhoud van het werk. Over- maar ook onderbelasting kunnen leiden tot werkstress en erger, burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten. De vier verdiepingen vormen de pijlers onder de goede inzetbaarheid van medewerkers.

Na afloop van de workshops hebben we leuke en informatieve gesprekken aangeknoopt met heel verschillende mensen, van bevlogen ondernemers en geïnspireerde zzp-ers tot goed geïnformeerde uwv-medewerkers. Met onze nieuwe folder over het Huis en de activiteiten van de Tafel konden we een prima visitekaartje afgeven. Deze nieuwe contacten leveren veel inspiratie voor de toekomstige activiteiten van onze tafel.

Maud Diemer
Jolanda Hiemstra
Elly van der Gugten

 

Aan Tafel met Petra Klooster

Introtekst: 
Petra Klooster is sinds 2013 betrokken bij vereniging Noorden Duurzaam, toen nog CODIN. Ze heeft het vrijwilligersbeleid opgezet en is actief bij de tafel innovatieversnelling en diverse werkgroepen.
Hoofdtekst: 

Inzetten voor duurzame ontwikkeling
Na het aflopen van haar baan – theatercoördinator – ging Petra op zoek naar wat anders. Ze wilde iets doen op het gebied van duurzaamheid. Petra: “Ik vind alle aspecten met betrekking tot duurzaamheid interessant. Bijvoorbeeld duurzaamheid op scholen in projecten naar voren brengen zodat kinderen bewuster omgaan met de wereld.” Via haar netwerk kwam ze in contact met Peter Bootsma en zo rolde ze in het Noorden Duurzaam netwerk.

Actief aan Tafel Innovatieversnelling
Toen Petra begon bij Noorden Duurzaam was het concept – met tafels en projecten - nog in ontwikkeling. Ze kreeg de opdracht om een aantal zaken uit te zoeken met als gevolg dat de Tafel Innovatieversnelling gevormd werd. Aan deze tafel zitten diverse intermediairs op verschillende gebieden, welke andere leden kunnen helpen om stappen te zetten met betrekking tot duurzame innovaties.

Inloop voor duurzaamheidsadvies
De Tafel Innovatieversnelling heeft een eerste inloop georganiseerd die erg succesvol verliep. Het plan is om vaker een inloop te organiseren. Deelnemers in de Thematafel Duurzame Innovatieversnelling zijn bedrijven of instellingen die bedenkers van duurzame productideeën helpen om hun idee in productie te krijgen. Tijdens de inloopmiddagen kan men langskomen om een duurzaam idee of duurzaamheidsvraagstuk te bespreken en de leden van de tafel brainstormen mee, geven terugkoppeling en informatie en reiken contacten aan. Petra: “Wij signaleren ook waar knelpunten zijn in ontwikkelingen van producten en bedrijven. Vaak zijn er regels en wetgeving die belemmering vormen voor duurzame ontwikkeling. Het aankaarten – bij overheden en instanties - van deze issues vormt ook één van onze taken als tafel.”

Tafel Duurzame Luierketen
Vorig jaar is Petra bezig gegaan met een voorstudie naar luierverwerking. Er wordt zoveel afval door geproduceerd. Het zou heel goed zijn om te kijken hoe we dit zouden kunnen verminderen. “Petra: “Dit jaar ga ik dit project verder oppakken. Het zou heel goed een ketentafel kunnen worden, waarbij diverse organisaties/bedrijven aanschuiven aan de keten van luiers: b.v. met een producent, ouders, kinderopvang en afvalverwerkers.”

Nieuwe mogelijkheden door Noorden Duurzaam
Petra: “Door aanwezig te zijn bij inloopmiddagen en (tafel)bijeenkomsten word ik elke keer weer geïnspireerd voor (nieuwe) projecten. Op deze manier creëert Noorden Duurzaam de mogelijkheid voor mij om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling. Daarnaast hoop ik via het netwerk van Noorden Duurzaam mijn kansen op een leuke nieuwe baan (aangeboden) te vergroten.”

 

Cafetaria Friet van Piet op naar CO2 neutraal ondernemen

Introtekst: 
Marco Agema is eigenaar van de Cafetaria Friet van Piet in Groningen. In 2004 heeft hij het bedrijf – opgericht in 1976 – van zijn ouders overgenomen. In de loop der jaren is het bedrijf steeds meer toegelegd op duurzaam ondernemen.
Hoofdtekst: 

Belang duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkelen vormen verplichting zijn van je als individu op deze wereld. Nadenken over wat je neemt van de wereld en wat je teruggeeft. Ook in het ondernemerschap is dit van belang. Het vormt de rode draad in het bedrijf van Marco: “Waar ik kennis en kunde heb probeer ik zoveel mogelijk aan te passen en anderen te motiveren om duurzaam te ondernemen.”

CO2 neutraal ondernemen
Als duurzaamheidsmissie werkt Cafetaria Friet van Piet er naartoe om 1 januari 2019 CO2 neutraal te ondernemen. Dit proberen we te bewerkstelligen door duurzaam in te kopen (producten, energie, investeringen), zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn en producten uit de regio te halen. Daarnaast wordt er geprobeerd om de hele organisatie, de medewerkers, enthousiast te maken zodat ze er ook thuis wat mee gaan doen.

Duurzame kennis, inspiratie en inzichten
Marco heeft zijn cafetaria aangemeld bij Noorden Duurzaam om partners te vinden in de duurzame hoek. Marco: “In onze directe omgeving is weinig animo voor duurzaam ondernemen. Er zijn geen collega’s die het volledig oppakken. Hierdoor krijgen we weinig inspiratie uit ons eigen vakgebied”.

Via Noorden Duurzaam creëert hij de mogelijkheid om in contact te komen met bedrijven die dezelfde gedachtengoed hebben. Er kan veel van elkaar geleerd worden en nieuwe inzichten verkregen worden, ook vanuit andere beroepsgroepen. Noorden Duurzaam is één van de weinige netwerken m.b.t. duurzaamheid én is ook nog eens betaalbaar voor de kleine ondernemer.

Kiezen voor de meest duurzame optie
“Het is niet gemakkelijk om te “meten” hoe duurzaam ons bedrijf is. We hebben te maken met een switch. Waar we kunnen kiezen we voor de meest duurzame opties. Echter zijn er nog enorm veel producten en diensten waar op gebied van duurzaamheid ontwikkelingen nodig zijn. Daarom is van belang om hierover in gesprek te gaan met fabrikanten en leveranciers.” – aldus Marco.

In het nieuws
Marco is in de afgelopen twee jaar al heel wat keren geïnterviewd over het onderwerp duurzaam ondernemen. Interviews kwamen vanuit allerlei hoeken. Dit komt naar Marco’s zeggen voort uit het feit dat het om een vrij uniek verhaal gaat. Er zijn helaas nog heel weinig cafetaria’s die zoveel energie steken in het verduurzamen van hun onderneming.

De gemiddelde consument vindt het bijzonder om te lezen over een cafetaria met grote duurzame ambities. “Ik ben al een aantal jaren bezig het met omarmen en naar buitendragen van duurzaamheid. Sinds ik dit doe haal ik veel meer voldoening uit het vak. Dit komt o.a. doordat je weggaat van de geijkte paden, ontdekt wat daarbuiten mogelijk is en veel nieuwe inzichten en ervaring opdoet.”- aldus Marco.

Tafel voedselverspilling voor horeca-ondernemers
Het zou natuurlijk het mooiste zijn als er een tafel opgezet kan worden met cafetaria-ondernemers, echter lijken er nog niet veel van deze ondernemers zich bezig te houden met duurzaamheid. Daarom oppert Marco het idee om een tafel met horeca-ondernemers op te richten waarbij het onderwerp voedselverspilling bijvoorbeeld op tafel gelegd kan worden. Het is een belangrijk item, iets dat alle horeca-ondernemers verbindt. Het kan een aanjager zijn om over duurzaamheid te praten.

Marco: “Het is van groot belang dat we elkaar als medestanders zien in plaats van concurrenten. Mogelijk is het onderwerp voedselverspilling het opstapje om met andere bedrijven in gesprek te komen over duurzame ontwikkelingen binnen ons vakgebied.”

Van concurrent naar medestanders
Heel veel horeca-ondernemers blijven in hun eigen gebied zitten. Ze voelen niet de behoefte om kennis en ervaringen uit te wisselen. Veel van dit soort bedrijven denken te weten hoe het in elkaar zit. Maar is dat ook werkelijk het geval? Marco: “De supermarkt veegt ons, horeca, van de kaart. Ze zijn open op zondag en nu zelfs ook in de avonduren. Daar hebben wij last van! Het is dan ook van belang dat we de ogen niet sluiten, leren van de supermarkten en kijken wat we zelf kunnen oppakken. Noorden Duurzaam kan hierbij de verbindende factor zijn, zodat we samen ervoor kunnen zorgen dat de wereld er een stuk beter uit gaat zien.”

Bekijk het profiel van Cafetaria Friet van Piet: http://www.noordenduurzaam.nl/cafetaria-friet-van-piet

 

Eerste verpakkingsvrije winkel in Groningen

Introtekst: 
Vanaf april 2015 vestigt de eerste verpakkingsvrije winkel van Nederland zich in Groningen. In deze winkel worden biologische producten verkocht van biologische boeren uit de regio.
Hoofdtekst: 

Uit de Groningen Internet Courant van vandaag: “Ondernemers en oprichters van Opgeweckt Noord Dorothea Piek en Tonny Straatman vinden het erg belangrijk om lekker en biologisch te eten, maar ook duurzaam te ondernemen. De producten in de winkel worden daarom zonder verpakking aangeboden. Dit betekent dat iedereen de hoeveelheid kan kopen die hij nodig heeft of het een theelepel is of benodigdheden voor een kerstfeest. De verpakkingen kunnen de klanten zelf meenemen of kunnen bij de kassa worden gekocht. Op deze manier kan het voedseloverschot teruggedrongen worden en de afvalberg worden verkleind.”

De winkel wordt gevestigd aan de A-straat 16 in Groningen.

In Utrecht komt ook een verpakkingsvrije winkel, Bag&Buy. Die opent naar verwachting in de zomer van 2015. Voor beide winkels loopt een crowdfunding actie.

Lees het hele artikel op GIC:

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst