| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Aan Tafel met Petra Klooster

Introtekst: 
Petra Klooster is sinds 2013 betrokken bij vereniging Noorden Duurzaam, toen nog CODIN. Ze heeft het vrijwilligersbeleid opgezet en is actief bij de tafel innovatieversnelling en diverse werkgroepen.
Hoofdtekst: 

Inzetten voor duurzame ontwikkeling
Na het aflopen van haar baan – theatercoördinator – ging Petra op zoek naar wat anders. Ze wilde iets doen op het gebied van duurzaamheid. Petra: “Ik vind alle aspecten met betrekking tot duurzaamheid interessant. Bijvoorbeeld duurzaamheid op scholen in projecten naar voren brengen zodat kinderen bewuster omgaan met de wereld.” Via haar netwerk kwam ze in contact met Peter Bootsma en zo rolde ze in het Noorden Duurzaam netwerk.

Actief aan Tafel Innovatieversnelling
Toen Petra begon bij Noorden Duurzaam was het concept – met tafels en projecten - nog in ontwikkeling. Ze kreeg de opdracht om een aantal zaken uit te zoeken met als gevolg dat de Tafel Innovatieversnelling gevormd werd. Aan deze tafel zitten diverse intermediairs op verschillende gebieden, welke andere leden kunnen helpen om stappen te zetten met betrekking tot duurzame innovaties.

Inloop voor duurzaamheidsadvies
De Tafel Innovatieversnelling heeft een eerste inloop georganiseerd die erg succesvol verliep. Het plan is om vaker een inloop te organiseren. Deelnemers in de Thematafel Duurzame Innovatieversnelling zijn bedrijven of instellingen die bedenkers van duurzame productideeën helpen om hun idee in productie te krijgen. Tijdens de inloopmiddagen kan men langskomen om een duurzaam idee of duurzaamheidsvraagstuk te bespreken en de leden van de tafel brainstormen mee, geven terugkoppeling en informatie en reiken contacten aan. Petra: “Wij signaleren ook waar knelpunten zijn in ontwikkelingen van producten en bedrijven. Vaak zijn er regels en wetgeving die belemmering vormen voor duurzame ontwikkeling. Het aankaarten – bij overheden en instanties - van deze issues vormt ook één van onze taken als tafel.”

Tafel Duurzame Luierketen
Vorig jaar is Petra bezig gegaan met een voorstudie naar luierverwerking. Er wordt zoveel afval door geproduceerd. Het zou heel goed zijn om te kijken hoe we dit zouden kunnen verminderen. “Petra: “Dit jaar ga ik dit project verder oppakken. Het zou heel goed een ketentafel kunnen worden, waarbij diverse organisaties/bedrijven aanschuiven aan de keten van luiers: b.v. met een producent, ouders, kinderopvang en afvalverwerkers.”

Nieuwe mogelijkheden door Noorden Duurzaam
Petra: “Door aanwezig te zijn bij inloopmiddagen en (tafel)bijeenkomsten word ik elke keer weer geïnspireerd voor (nieuwe) projecten. Op deze manier creëert Noorden Duurzaam de mogelijkheid voor mij om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling. Daarnaast hoop ik via het netwerk van Noorden Duurzaam mijn kansen op een leuke nieuwe baan (aangeboden) te vergroten.”

 

Symposium "Meer groei door minder afval”

Introtekst: 
OMRIN en de provincie Fryslân organiseren op woensdag 14 november het symposium ‘Meer groei door minder afval’ over het sluiten van de grondstoffenkringloop op lokaal niveau. Hoe kunnen we de afvalberg in Fryslân kleiner maken?
Hoofdtekst: 

Via de onderstaande link vindt u de uitnodiging en het programma voor het symposium “Meer groei door minder afval” op woensdag 14 november 2012 in de Kanselarij te Leeuwarden.

In verband met het beperkte aantal deelnemers is het noodzakelijk om u aan te melden. Dit kan door gebruik te maken van de link in de uitnodiging. U ontvangt een bevestiging van deelname en een routebeschrijving. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met:

Marjan Zijlstra

communicatiemedewerker Duorsume Ynnovaasjes, e-mail: m.a.zijlstra@fryslan.nl

BijlageGrootte
uitnodiging_symposium_afvalvermindering.pdf1.31 MB
 

Bewustwording belangrijk in duurzame keten

Introtekst: 
Het Business Social Compliance Initiative (BSCI) - het grootste wereldwijde initiatief van bedrijven die zich inzetten voor betere arbeidsomstandigheden in de internationale productieketen - liet onder haar 152 Nederlandse deelnemers een onderzoek uitvoeren naar de behaalde resultaten, struikelblokken en toekomstverwachtingen bij het realiseren van een duurzame productieketen.
Hoofdtekst: 

Veel bedrijven hebben toeleveranciers in China, India, Turkije en Bangladesh. Uit het onderzoek blijkt dat het ‘gebrek aan veiligheid, gezondheid en hygiëne’ (25%) de voornaamste sociale kwestie is in de risicolanden waarin ze opereren, gevolgd door ‘geen invoering van een maximum aan werkuren en overuren’ (24%) en ‘gebrek aan milieubescherming’ (14%).

Lees verder op:

 

Groningse bouwers recyclen beton

Introtekst: 
Groningse aannemers, architecten, betonproducenten én ambtenaren slaan de handen ineen om de bouw duurzamer te maken. De eerste stap: meer gerecycled beton. Beton is een van de meest gebruikte bouwmaterialen. Mede door het transport van grind en zand, bestanddelen van beton, is het milieubelastend.
Hoofdtekst: 

Nu schrijven architecten steeds meer het gebruik van gebroken sloopbeton(betongranulaat) voor en geeft de gemeente voorlichting over de voordelen van kringloopbeton. Dit project is een van de eerste initiatieven om de Groningse bouwsector duurzamer te maken. “Het mooie van deze samenwerking is dat het voor alle partijen relatief kleine acties zijn die zonder beroep op subsidie en in korte tijd gerealiseerd kunnen worden, maar die bij elkaar een grote impact hebben”.

(Bron: Metro 11-11-2010)

Download de pdf hier, of lees verder op:

BijlageGrootte
101111_metro_-_betonketenoverleg_groningen.pdf202.11 KB
 

Groningen krijgt eigen 'klimaatconferentie'

Introtekst: 
Een motie van GroenLinks waarin de gemeente werd opgeroepen om een lokale klimaatconferentie te organiseren is aangenomen in de gemeenteraad. De conferentie is een ontmoeting tussen de gemeente en ondernemers. Met de top krijgt het klimaatbeleid van Groningen een flinke boost. Naar verwachting zal de conferentie in het voorjaar van 2010 plaatsvinden.
Hoofdtekst: 

Tijdens de conferentie moet worden onderzocht op welke manier de aanwezigen met klimaat bezig zijn en hoe ze elkaar daarbij kunnen ondersteunen. Ook is het de bedoeling dat er wordt nagedacht over samenwerking in innovatieve projecten die binnen de gemeente kunnen worden uitgevoerd.

De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale klimaatbeleid. Sinds 2006 doet de gemeente al veel aan. Een gemeentelijke klimaattop is volgens GroenLinks een creatieve en vernieuwende manier om de ontwikkeling van dit beleid onder de aandacht te brengen en te versnellen.

Gemeenten ambitieuzer dan kabinet
Veel gemeenten zijn nu al ambitieuzer dan het kabinet. Met de uitkomsten van de gemeentelijke klimaatconferentie kunnen ze met concrete voorstellen laten zien dat een stevige CO2-reductie haalbaar is.

Niet alleen in Groningen heeft GroenLinks gevraagd om een lokale klimaattop. Dat is in totaal in 36 gemeenten gebeurd. Op deze manier wil GroenLinks alvast op lokaal niveau afspraken maken over lokaal klimaatbeleid in aanloop naar de internationale klimaattop van de Verenigde Naties in Kopenhagen volgende maand. De Nederlandse gemeentes geven hiermee een duidelijk signaal aan de Nederlandse onderhandelaars in Kopenhagen: maak werk van het klimaat!

(Bron: GIC)

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst