| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Anne-Marie Oudejans

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Anne-Marie Oudejans.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

De Hilde 4, Borger, gemeente Borger-Odoorn,

Aantal personen (categorie)

1 (zzp)

Producten/diensten

Boek, lezingen en presentaties over verwerking van dierlijk afval. Zie voor verdere toelichtingen de bijlagen links onderaan deze pagina, die U kunt downloaden

Algemene beschrijving

Auteur, procestechnicus.

Website

http://vermeermijnbestseller.nl/amoudejans

Contactgegevens

cat.1.boekje@kpnmail.nl

Missie

Bijdragen aan meer bekendheid en een zo objectief mogelijke beeldvorming over de "animal rendering", "destructie" ofwel de "verwerking van dierlijk afval" de milieueffecten en de duurzaamheid daarvan.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Anne-Marie Oudejans.

Literatuuronderzoek naar verwerking van dierlijk afval.

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Anne-Marie Oudejans.

Op verzoek verzorging van lezingen en presentaties over de dierlijk afvalverwerking. Hierbij is niet alleen aandacht voor de techniek maar ook voor sociale, juridische, milieukundige en duurzaamheids-aspecten daarvan

Links naar projecten

Eigen projecten van Anne-Marie Oudejans of participaties, opgenomen in de Noorden Duurzaam Projectendatabase.
- Boek: "Categorie één: Dierlijk afvalverwerking door de eeuwen heen" (kadavers van Miltvuurbosje via Destructie naar Animal Rendering)

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Anne-Marie Oudejans.

Publicatie van het boek "Categorie één, Dierlijk afvalverwerking door
de eeuwen heen".
Trefwoorden: destructie, kadaver, cradle to cradle, diervoeder, veevoer, cat.1, cat.3, animal rendering, slachtafval, slachtbijproducten, afgekeurd vlees, afgekeurd vee, kreng, dierlijke bijproducten, biobrandstof, vilder, rendering, cooker, digester, kori oven, vilbeluik, EU 1774/2002, EU1069/2009, BSE, MKZ, dierziekten, risico materiaal, EU90/667knacker.

BijlageGrootte
enkele_grepen_uit_het_boek_categorie_een_dierlijk_afvalver....pdf1.14 MB
de_schrijfster.pdf107.52 KB
weetjes_uit_de_animal_rendering.pdf516.74 KB
 

Triple Benefit

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Triple Benefit.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

De Braakweg 12A, Enschede, gemeente - Select your state or province, OV

Aantal personen (categorie)

1

Producten/diensten

Duurzame procesverbetering in de kunststoffen en composieten industrie - Projectmanagement - Circulaire economie, waaronder Recycling - Industriele procesverbetering met Lean of Innovatieve oplossingen

Diensten voor duurzame innovatie

- Materiaalkundig onderzoek voor duurzame innovatie
- Organisatieadvies voor duurzame innovatie
- Onderzoek naar verduurzamen van procestechnologie

Algemene beschrijving

Triple Benefit is een onafhankelijk projectbureau dat zich richt op circulaire oplossingen in de kunststoffen industrie. Graag transformeren wij uw processen met u, bijvoorbeeld door nieuwe innovaties te ontwikkelen of de grenzen van uw processen te verleggen. Wij gaan uit van de gedachte dat in iedere verspilling een besparingskans schuilt. Of het nu een lean verspilling of een milieubelasting is.

Website

http://www.triplebenefit.nl

Inschrijfnummer KvK

50143875

Missie

Het ondersteunen van organisaties bij het verduurzamen van hun activiteiten met een concurrerender kostenstructuur.
Te denken valt aan:
Zoveel mogelijk circulariteit in de kunststoffenindustrie

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Triple Benefit.

- Pyrolyse van composieten, Recycling van Polyurethaan, composieten, multilayer
- Projectmanagement en investeringsprojecten recycling
- Draagbare extruder voor recyclaten
- Pico hydropower for developing countries

Duurzaamheidsdoelen

MVO in de genen van de organisatie
Verduurzamen bedrijfsprocessen
Kunststoffen recycling en biobased kunststoffen

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Triple Benefit.

- Onderhouden zelfverklaring ISO 26000
- Projectmanagement recycling projecten
- Ontwikkeling technieken voor recycling

Links naar projecten

Eigen projecten van Triple Benefit of participaties, opgenomen in de Noorden Duurzaam Projectendatabase.
- Clustering nieuwe materialen
- Productieverbetering windmolenbladen
- Pyrolyse van composieten

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Triple Benefit.

Meerdere recyclingfabrieken in de wereld
Meerdere verbeterprojecten m.b.t. kunststoffen recycling
Overstap naar elektrisch rijden op zonne-energie
Zie rapportage ISO 26000 op de website

 

Stichting Groen Gas Nederland

Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u Stichting Groen Gas Nederland? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locaties

Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, FR
Utrecht, gemeente Utrecht, UT

Aantal personen (categorie)

Producten/diensten

Stimuleren van nieuwe projecten en aandragen van oplossingen.

Algemene beschrijving

Groen Gas Nederland is een onafhankelijke, landelijk werkende organisatie die alle ervaringskennis op het gebied van groen gas bundelt. De verzamelde kennis zetten we in om de ontwikkelingen op de groen gasmarkt te versnellen. Binnen Groen Gas Nederland trekken bedrijfsleven en overheid samen op voor een duurzame toekomst.

Website

https://groengas.nl/

Contactgegevens

https://groengas.nl/foutmelding/

Missie

Stimuleren van nieuwe projecten en aandragen van oplossingen.

 

Area

Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u Area? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locaties

Coevorden, gemeente Coevorden, DR
Emmen, gemeente Emmen, DR
Hoogeveen, gemeente Hoogeveen, DR

Aantal personen (categorie)

100 tot 250

Producten/diensten

Inzameling en verwerking van afvalstromen, reinigen van openbare ruimtes, bestrijding van gladheid en plaagdieren.

Algemene beschrijving

"Sinds 1 januari 2006 is Area Reiniging het bedrijf dat voor de gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen, bedrijven en instellingen een breed pakket aan diensten en producten biedt."

Website

http://www.areareiniging.nl/

Contactgegevens

http://www.areareiniging.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=28...

Missie

"Wij voelen ons verbonden en verantwoordelijk voor een schoon milieu. Hierin willen wij creativiteit en technologische ontwikkelingen inzetten."

 

Sita Emmen

Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u Sita Emmen? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Vasco da Gamastraat 22, Emmen, gemeente Emmen, DR

Aantal personen (categorie)

Producten/diensten

Afvalinzameling, transport, verwerking en recycling

Algemene beschrijving

"SITA is specialist op het gebied van duurzaam en betrouwbaar afvalmanagement. Dit betekent dat wij alles in huis hebben voor de inzameling en het transport van diverse afvalsoorten. Maar daar blijft het niet bij: bij SITA bent u verzekerd van een milieubewuste verwerking die volgt op de inzameling."

Website

http://www.sita.nl

Contactgegevens

SITA Recycling Services
Vasco da Gamastraat 22
7825 VJ Emmen
tel. 0591-666 860
fax.0591-666 878

Missie

"Samen met u richten wij onze dienstverlening zó in, dat alle afvalprocessen in uw organisatie nog efficiënter verlopen. Zo houden we de kosten niet alleen beheersbaar, maar belasten we ook het milieu zo min mogelijk.

Niet voor niets is het centrale thema in onze missie het aanbieden van duurzame oplossingen op het gebied van afvalmanagement - waarbij respect en integriteit naar mens en milieu de kernwaarden zijn."

 

Virol Recycling Groep

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Virol Recycling Groep.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Haven ZZ 21, Scheemda, gemeente Oldambt, GR

Aantal personen (categorie)

100 tot 250

Producten/diensten

Recycling van (vertrouwelijk) papier, metaal & ijzer (ferro en non-ferro), hout, kunststof en andere afvalstromen; archiefvernietiging.

Algemene beschrijving

Internationaal opererende organisatie in de recycling van papier, metaal, hout, kunststof en andere afvalstromen, sinds 1970. Unieke manier van papierrecycling via de eigen franchiseformule REISSWOLF.

Website

http://virol.nl/

Contactgegevens

http://www.virol.nl/contact.html

Missie

Virol heeft duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan en voert dit door in zowel de producten en diensten als in haar bedrijfsvoering. Het streven is milieuvriendelijke en kostenbesparende diensten, 100% in de gedachte van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Virol treft op het moment voorbereidingen om naast het ISO 9001 certificaat tevens de MVO prestatieladder te implementeren.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Virol Recycling Groep.

Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven gemiddeld 28% kunnen besparen op hun afvalkosten door hun afvalstromen efficiënter in te richten.

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Virol Recycling Groep.

Virol biedt in de dienstverlening van haar franchise formule REISSWOLF, een unieke manier van papierrecycling. Dit door vertrouwelijk papier te laten recyclen volgens het BührmannUbbens–OfficeProducts concept genaamd yoyo.

Papier wordt i.p.v. één keer maar liefst 7 keer ingezet als grondstof voor het recyclen van papier. Dit is revolutionair omdat papier normaal gesproken slechts 1 keer wordt ingezet als grondstof voor de productie van bijvoorbeeld tissuepapier of verpakkingsmaterialen.

Tevens is Virol gestart met een project voor de implementatie en certificering in de MVO prestatieladder.

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Virol Recycling Groep.

- Online tool voor afvalscheidingsadvies (afvalscanformulier op www.virol.nl), en gratis kostenbesparend en milieubewust advies;
- Economisch voordeel voor de klant bij gescheiden aanbieden van uiteenlopende afvalstromen, o.a. plasticfolies;
- Door toepassing van een speciaal proces is aangeboden papier tot 7 maal opnieuw inzetbaar als grondstof voor nieuw papier, en wordt de gangbare directe downcycling naar bijvoorbeeld tissuepapier of verpakkingsmateriaal vermeden;
- Virol is ISO:9001 en ISO:14001 gecertificeerd.

 
Socials