| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Transitiecampagne

EPA Vooruit (werktitel)

Kengegevens
In het kortHet project beoogt a) een significante en structurele verhoging van het percentage van de woningvoorraad in de regio waarvoor een EPA is gemaakt, en b) een demonstratie van de werkwijze van de nieuwe vereniging Noorden Duurzaam i.o. waarin het draait om transitietafels en opschaling.
WerkgebiedNoord-Nederland
Start
Gereed
StatusIdee.
BeheerZelfmelding
Beschrijving
EPA heeft enkele vraagstukken. Zo is EPA niet bij alle huiseigenaren bekend, aarzelt men soms om een EPA te laten opstellen, of worden de adviezen niet in praktijk gebracht. Hierbij speelt mee dat particulieren doorgaans niet over de vereiste specialistische kennis beschikken en dat hun leveranciers (aannemers, installateurs) elkaar weleens tegenspreken ('ik zou niet doen wat mijn concurrent u aanbeveelt'). Het macro-effect van EPA valt daardoor nog tegen.

Het project krijgt een klassieke fasering die loopt van initiatief naar evaluatie. In de initiatieffase wordt vanuit een enkelvoudig startpunt in twee stappen toegewerkt naar een breed samengestelde projectstuurgroep. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nog nieuwe infrastructuur die Noorden Duurzaam biedt.

Organisatie
Initiatiefnemers
Tafels
verwijzingaanbevelingondersteuningfinancieringbestuuruitvoering
TT Woningverduurzaming Noord-Nederland
 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst