| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Beste lezer,


Met ingang van deze Dag van de Duurzaamheid brengt Noorden Duurzaam een nieuwsbrief uit voor iedereen die ons wil volgen. We schrijven over tafels en projecten, we brengen verenigingsnieuws en algemeen nieuws over duurzame ontwikkeling, en we belichten mensen en organisaties die lid zijn.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door de vrijwilligers en de communicatievakmensen van de webredactie van Noorden Duurzaam. Op de website stellen ze zich voor, onder de tab "Vereniging".

We hopen dat de nieuwsbrief een welkome gast wordt in uw inbox en dat hij de samenwerking voor duurzame ontwikkeling in het Noorden ten goede komt.

Veel leesplezier gewenst!

Elly Pastoor
Voorzitter Noorden Duurzaam


Mededeling van de techniek: er zijn nog problemen met de weergave in Microsoft Outlook. Is de opmaak verstoord gebruik dan de optie "Weergeven in webbrowser". Er wordt aan gewerkt, excuus voor het ongemak. Vragen graag via helpdesk@noordenduurzaam.nl

Stichting Energy Valley en Agentschap NL bundelen krachten

18-4-2011 Sinds begin 2011 werken de stichting Energy Valley en Agentschap NL nauw samen om warmteprojecten in Noord-Nederland te stimuleren: een logische krachtenbundeling. De samenwerking is bijvoorbeeld interessant voor partijen die warmte aanbieden en voor partijen die deze warmte kunnen gebruiken. Vaak hebben ze specifieke vragen over de mogelijkheden van warmte-uitwisseling. Voortaan kunnen ze hiervoor terecht bij een vast aanspreekpunt bij de stichting Energy Valley. Lees verder op noordenduurzaam.nl

COS Groningen wordt Noordbaak

2-3-2011 Het Centrum Ontwikkelingssamenwerking Groningen verzet de bakens en gaat vanaf 21 maart verder als Noordbaak. NoordBaak wordt aanspreekpunt en kennisleverancier voor bedrijven, overheden en scholen op het gebied van duurzaamheid. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Melle Koot Duurzaamste Ondernemer Groningen 2010

28-2-2011 Melle Koot, meubel- en interieurontwerper, gedreven door Cradle-to-Cradle methodiek, is uitgeroepen tot de Duurzaamste Ondernemer 2010 van de gemeente Groningen. FC Groningen mocht de Aanmoedigingsprijs in ontvangst nemen. De jury heeft grote waardering voor de actieve ambassadeursfunctie die Melle Koot vervult voor andere bedrijven en de combinatie van verduurzaming van zijn eigen bedrijf. Melle Koot ontving de bijbehorende cheque van 20.000 euro vanmiddag uit handen van wethouder Ton Schroor van Economische Zaken. Lees verder op noordenduurzaam.nl

AISHE Certificaat voor Hanzehogeschool Instituut voor Bedrijfskunde

26-1-2011 Het Instituut voor Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool Groningen valt een bijzondere onderscheiding ten deel. De keurmerkcommissie van de Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs heeft aan drie opleidingen van dit instituut het AISHE-certificaat toegekend. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Heveskes Energy bouwt duurzame energiecentrale op Chemiepark Delfzijl

25-1-2011 Heveskes Energy bouwt op het Chemie Park in Delfzijl een duurzame energiecentrale. In de centrale zullen biomassa en restmaterialen worden omgezet in zogeheten synthesegas, een zeer schoon gas dat op dezelfde manier kan worden gebruikt als aardgas, zo meldt het bedrijf dinsdag. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Groningen zet in op zon, wind, warmte en besparen

17-1-2011 Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor via vier sporen te komen tot een energieneutrale stad in 2035. Energieopwekking van zon, wind en warmte en energiebesparing zijn het meest kansrijk om de stevige duurzaamheidsambities van Groningen te realiseren. De gemeente wil hiervoor innovatieve financierings- en organisatie-constructies maken, publieke en private partijen bij elkaar brengen, beleid en regelgeving gericht inzetten en duurzame producten en diensten toegankelijker maken voor inwoners van Groningen. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Drenthe krijgt kenniscentrum voor ontwikkeling duurzame kunststoffen

13-1-2011 Stenden hogeschool, API Institute en Nuon realiseren een ‘kennisknooppunt’ voor de ontwikkeling van duurzame kunststoffen in Drenthe. Samen met de gemeente Emmen, de provincie Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) willen de partijen 2,1 miljoen euro investeren. Hiermee wordt een innovatieve ontwikkeling in gang gezet die van grote waarde is voor de sector chemie, het beroepsonderwijs en de werkgelegenheid in deze regio. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Innovatieve MKB’ers maken kans op Clean Tech Award

12-1-2011 Het EnergieConvenant Groningen (ECG) en Eemsdelta Green (EDG) dagen MKB’ers uit om mee te denken over duurzame product- of procesinnovatie in de Eemsdeltaregio. De meest innovatieve ideeën maken kans op de Clean Tech Award en geldprijzen. Bovendien krijgen tien genomineerden professionele hulp van Syntens, Essent, de Rabobank en de provincie Groningen bij het uitwerken van het idee tot een realistisch businessplan. De inschrijving sluit op 1 maart 2011. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Kennisnetwerk Duurzaam Lijmen van start

5-1-2011 Het Hechtingsinstituut TU Delft, Materials Innovation Institute M2i en Agentschap NL / programma Milieu & Technologie lanceren het Kennisnetwerk Duurzaam Lijmen. Hiermee willen de initiatiefnemers industriële MKB bedrijven stimuleren duurzaam te innoveren op het gebied van verlijmingen. Op donderdagmiddag 2 december vond de 1e succesvolle netwerkbijeenkomst plaats. Dinsdagmiddag 18 januari 2011 wordt deze bijeenkomst nogmaals gehouden. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Lancering nieuwsbrief voor duurzame mobiliteit

14-12-2010 Projectbureau DuMo is gestart met een twee-wekelijkse nieuwsbrief over rijden op groengas en elektrische aandrijving. De nieuwsbrief is vooralsnog gratis. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Holmen AB uit Groningen ontvangt duurzaamheidsprijs

19-11-2010 Het ook in Goningen gevestigde Zweedse bedrijf Holmen Paper heeft uit handen van de Zweedse kroonprinses Victoria een prijs gekregen vanwege milieuvriendelijke verdiensten op het gebied van producties en logistiek. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Groningse bouwers recyclen beton

11-11-2010 Groningse aannemers, architecten, betonproducenten én ambtenaren slaan de handen ineen om de bouw duurzamer te maken. De eerste stap: meer gerecycled beton. Beton is een van de meest gebruikte bouwmaterialen. Mede door het transport van grind en zand, bestanddelen van beton, is het milieubelastend. Lees verder op noordenduurzaam.nl

C2C-koplopersgroep "Cradlekring Noord" van start

1-11-2010 Tijdens de Promotiedagen in Groningen start het nieuwe koplopersnetwerk "Cradlekring Noord". Deelnemers zijn 15 Noordelijke bedrijven met uitgebreide ervaring in duurzaam ondernemen en producten die de C2C-status benaderen. De deelnemers willen tempo maken met duurzame innovatie en zoeken elkaar op voor kennisuitwisseling en commerciële samenwerking. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Eerste betonketenoverleg in Groningen

1-10-2010 Bouwmaterialen kunnen duurzamer, om te beginnen beton. Met dit idee zijn donderdag 23 september zeven stad-Groningse partijen om tafel gaan zitten voor het eerste Groningse betonketenoverleg. De eerste actie is gericht op verwerken van sloopbeton in nieuw beton. Lees verder op noordenduurzaam.nl

Cradle-to-Cradle certificaat goed voor omzetgroei

28-9-2010 Een C2C-basiscertificaat blijkt voor veel producten haalbaar te zijn en levert ondernemers een flinke omzetgroei, maar voor veel kleine bedrijven is het op dit moment nog kostbaar. Dat werd duidelijk tijdens de workshop Atelier C2C certificatie, die op woensdag 22 september in Leek werd georganiseerd. Bijna vijftig noordelijke ondernemers en specialisten hebben zich die middag verdiept in certificatie van duurzame producten. De inleiding werd verzorgd door Cradle-to-Cradle specialisten van EPEA uit Hamburg. De opening werd bijgewoond door de Urgenda regiotour. Lees verder op noordenduurzaam.nl
 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst