| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

Een nieuw duurzaam vervoersconcept, Vinkmobiel genaamd, moet ervoor zorgen dat zelfstandig wonende ouderen mobiel blijven. Het concept bestaat uit een fijnmazig vervoerssysteem met kleine elektrische voertuigen die op afroep goedkope ritjes doen. Lentis, Vinkhuys, DAM-Noord, RUG en Noorden Duurzaam hielden hierover 18 mei een workshop in wijkcentrum Vinkhuys. Met de ruim 40 deelnemers werd onderzocht hoe het zit met de mobiliteitsbehoefte in de wijk, met name bij ouderen.

body

Ouderen wonen tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig. Zorginstellingen willen dat ondersteunen door thuiswonende ouderen voor de dagelijkse maaltijden uit te nodigen in de zorgcentra. Voor het halen en brengen van deze groep, ook naar winkelcentra, activiteiten en naar elkaar, is het
nieuwe wijkvervoersconcept Vinkmobiel ontworpen. Mobiel blijven is voor ouderen noodzakelijk om vereenzaming tegen te gaan.

Brede groep
In het Groninger wijkcentrum wisselden individuele interviews, tafelgesprekken, schrijven op grote canvasvellen en plenaire presentaties elkaar af. De workshop was opgezet door R-Link, een samenwerkingsverband van kennisinstellingen waarin ook RUG en Noorden Duurzaam deelnemen. De insteek was nieuw: een bedrijfsconcept ontwikkelen vanuit een brede groep van belanghebbenden. Dus niet vanuit het perspectief van één ondernemer maar vanuit een groep die wellicht een coöperatie wordt.

Conclusie
De conclusie van de dag was dat het project in een belangrijke behoefte kan voorzien. Er is nog een hele weg te gaan, maar de deelnemers hebben energie en belangstelling om eraan te trekken. Belangrijk is dat de ouderen zelf actief meedoen in het project. Verder is er de wens om ook met andere wijken samen te werken, want overal is er een mobiliteitsbehoefte. De initiatiefgroep wil uitbreiden en verder bouwen aan een sterke coalitie en aan betrokkenheid van overheden. Zodra er voldoende gewicht is verzameld, gaat het project officieel van start, met deelacties voor regelgeving, bedrijfsontwikkeling, zeggenschap en onderzoek.

Inzet Noorden Duurzaam
De inzet vanuit Noorden Duurzaam in dit project is meervoudig. Vanuit de thematafel Duurzame Mobiliteit wordt meegedacht over de duurzaamheid van klein elektrisch vervoer. Vanuit de thematafel Duurzame Inzetbaarheid kan geadviseerd worden over inzet van mensen met beperkingen of afstand tot de arbeidsmarkt. Verder wordt de kennis van transitieprojecten ingezet om de vereiste brede samenwerking tot stand te brengen en alle doelgroepen via tafels een stem te geven in het project.

Voorbeelden van kleine elektrische voertuigen die op afroep goedkope ritjes doen, zijn al te vinden in Schiedam, Delft, Vlaardingen en op Walcheren. Daar brengen overdekte golfkarren van de mobiliteitsonderneming DAM mensen van deur tot deur.
Zie http://nos.nl/artikel/2170498-overdekte-golfkarretjes-wapen-tegen-eenzaa...

Dit artikel is geschreven door Eva Hamming, van Maak het mooier - www.maakhetmooier.nl

 
Socials