| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

De gemeente Groningen heeft onlangs voor de 8e keer de titel Fairtrade Gemeente gewonnen. Wethouder Mattias Gijsbertsen mocht namens de gemeente de prijs in ontvangst nemen. Groningen is koploper voor wat betreft het aantal verkregen titels.

body

De heer Gijsbertsen toonde zich zeer tevreden met het behaalde resultaat. Volgens hem stimuleert de titel de gemeente om nog meer Fair Trade activiteiten te ontwikkelen om zodoende nog meer mensen in de stad mee te krijgen mee te doen aan deze campagne. Doel is en blijft om een nog groter aantal producenten in ontwikkelingslanden te laten profiteren van een eerlijkere handel in goederen. Fair trade is volgens hem een vaste waarde geworden in de stad. De jury laat zich in zijn rapport ook niet onbetuigd.
‘’Groningen telt meer dan voldoende kledingwinkels, horecagelegenheden, supermarkten en Wereldwinkels / WAAR­winkels om hiervoor in aanmerking te komen.”

Maar waarom is er een Fairtrade campagne ? De website http://www.fairtradegemeenten.nl/ formuleert het als volgt :
‘Er leven op de wereld ruim een miljard mensen in extreme armoede. Meer dan 60% van alle uit het VN Millenniumdoelenrapport van juni 2013. De Fairtrade Gemeente campagne streeft naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwikkeling krijgt. Door te zorgen voor meer eerlijke handel, stellen wij boeren en producenten in ontwikkelingslanden in staat om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun familie en hun omgeving.

Zo’n 2 miljoen producenten, boeren en arbeiders werken onder fairtrade condities. Hierdoor profiteren ruim 6 miljoen mensen van de neveneffecten van eerlijke handel. Om te zorgen dat meer mensen in ontwikkelingslanden een kans op ontwikkeling krijgen, is het belangrijk dat meer producten volgens de fairtrade principes worden verhandeld. Dat kan wanneer meer consumenten en bedrijven fairtrade producten kopen, maar ook wanneer meer winkels, groothandels en cateraars fairtrade producten aanbieden. De Fairtrade Gemeente campagne probeert daarom de vraag en het aanbod van fairtrade in Nederland te vergroten’.

De campagne Fairtrade Gemeente is een initiatief van een drietal organisaties die zich elk inzetten voor een eerlijkere handel met producenten in ontwikkelingslanden. Het gaat om de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, de Stichting Max Havelaar en ontwikkelingsorganisatie ICCO. Op dit moment zijn er in ons land zo’n 128 gemeenten actief met fairtrade, daarvan hebben er 72 de titel Fair Trade gemeente kregen.

Maar wat moet een gemeente doen om deze titel Fairtrade Gemeente te krijgen ? De titel geeft aan dat een gemeente voldoet aan de zes criteria voor de bevordering van fairtrade binnen haar gemeente. Deze criteria zijn:
• Er is een lokale werkgroep actief die initiatieven neemt om de titel Fairtrade Gemeente te behalen en behouden
• Het gemeentebestuur spreekt zich uit vóór fairtrade. De gemeente neemt dit op in beleid en koopt fairtrade in
• In plaatselijke winkels verkopen ze duidelijk zichtbaar eerlijke producten. Horecazaken serveren fairtrade producten
• Lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties kopen en gebruiken fairtrade producten
• Er bestaat een strategie om de campagne langdurig in het nieuws te houden. De werkgroep organiseert publieksevenementen.
• De werkgroep ondersteunt of onderneemt zelf initiatieven die bijdragen aan duurzaamheid.

In Groningen bestaat er Gronings Fairtrade Kernteam. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Groningen,Koninklijke Horeca Nederland, Hanzehogeschool Groningen, Platform Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen, Wereldwinkel, Hanzehogeschool Groningen en Young & Fair en Shop ‘n Style.

Zoals gezegd is Groningen de koploper voor wat betreft aantal verkregen titels. Waarom is uitgerekend Groningen de stad die deze titel het vaakst heeft mogen ontvangen? Anke van Duuren, voorzitter van Gronings Fairtrade Kernteam, legt uit. ’ De gemeente werkt elk jaar met een uitgebreid activiteitenplan waarin alle acties m.b.t. fair trade staan opgesomd die we samen met de partners ondernemen. Elk jaar leggen we de lat hoger, zeker nu we 200.000 inwonersgrens hebben gehaald. De activiteiten van de gemeente zijn omvangrijker geworden, omdat door de stijging van het aantal bewoners de zwaarte van de criteria is toegenomen. In ons activiteitenplan leggen we ook jaarlijks vast welke producten in het betreffende jaar extra nadruk krijgen m.h.o. de FairTradedag (dit jaar op 13 mei ). De reden dat de gemeente deze prijs zo vaak heeft ontvangen heeft denk ik te maken met de hoge mate van continuïteit in onze fairtrade activiteiten ’.

Belangrijke ontwikkeling is verder de toegenomen interesse voor de fairtradeproblematiek vanuit jongeren in de stad. Sinds 2015 is er in de stad Groningen een afdeling van Young & Fair actief. Deze organisatie organiseerde in 2016 het festival Fair fashion festival waar aandacht werd gevraagd voor eerlijk vervaardigde kleding. Dit initiatief zal de komende jaren worden voortgezet.

Een ander belangrijk punt is dat de Fairtrade Gemeenten in de drie noordelijke provincies inmiddels intensief samenwerken. Als eerste activiteit leverde dit de horecacampagne Flairtje op ( 29 oktober- 30 november 2016). In het kader van deze campagne zetten horecaondernemers een maand lang fairtrade en regionale producten op hun menukaart. Ook deze actie zal dit jaar een vervolg krijgen, zo Van Duuren.

Al met al blijkt dat de stad Groningen op het gebied van de fairtrade een prominente rol speelt en zij zal deze rol de komende jaren naar verwachting verder uitbreiden.

Meer informatie is te lezen op http://www.fairtradegemeenten.nl/algemeen/vind-jouw-gemeente/?gemeente=G...

Huib Kroeb / Januari 2017

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst