| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

Henrike J. Huetink van Arcus Overstag is allround HRM-specialist en gespecialiseerd in Case- en caremanagement (Rccm). Sinds 1999 is zij zelfstandig ondernemer. Vanuit haar bedrijf geeft ze o.a. organisaties Advies, Coacht en Traint zij het management en werknemers op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast begeleid zij boventallig en/of langdurig zieke werknemers naar passend werk. Noorden Duurzaam biedt haar de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en met elkaar meer te bereiken op het gebied van duurzame ontwikkelingen.

body

Zinvolle ontwikkeling
Het belang van duurzaamheid heeft Henrike van huis uit meegekregen. Tijdens haar opvoeding heeft ze heldere normen en waarden meegekregen over o.a. zorgvuldig omgaan met de natuur en deze aarde. Vanuit haar HRM-achtergrond geloofd ze dat elk mens een leven lang mag leren en een persoonlijke groei mag doormaken. Als professional begeleidt ze mensen in hun persoonlijke ontwikkeling, waarbij ze werkt vanuit een lange-termijn-visie. Dit betekent investeren in zinvolle ontwikkeling voor werknemer, werkgever en de arbeidsmarkt.

Duurzame visie
Zo’n vijf jaar geleden verhuisde Henrike vanuit het midden van het land naar Heeg (Fr.). Ze besloot om vanuit huis te gaan werken en zo min mogelijk te reizen. Henrike: “Wonen en werken is één geworden. Het is beter voor het milieu, bespaart reistijd en -kosten.” Dit is een concreet voorbeeld van een zelfstandig ondernemer die bewust werkt aan haar vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. “Het is nu tijd om me te focussen op Noord-Nederland.” Ze probeert naar eer en geweten een steentje bij te dragen aan het leefbaar houden van deze aarde. Daarnaast is ze van mening dat duurzaamheid zich ook vertaalt in hoe je als mens in het leven staat; bewust nadenken en kritisch om gaan met alle weelde hier op aarde. “Als we gezamenlijk bijdragen aan het geheel – vele druppels op een gloeiende plaat – zal het ‘lekker sissen’ en hetgeen ten goede komt aan de beoogde duurzaamheid” aldus Henrike.

Lidmaatschap Noorden Duurzaam
Er zit een overlap in Henrike haar visie en die van Noorden Duurzaam. Ze vindt het een prachtig netwerk waar krachten worden gebundeld. “Er zit veel energie in de verenging. Samen kunnen we de schouders eronder zetten en een steentje bijdragen. Het is een laagdrempelig netwerk om bij aan te sluiten en zeer geschikt om missie, visie en kennis uit te wisselen” aldus Henrike. Dit laatste gaat ze o.a. doen door aan te sluiten bij de Thematafel van Duurzame Inzetbaarheid, welke volledig aansluit op haar corebusiness activiteiten.

Duurzame inzetbaarheid
Henrike: het onderwerp “Ondernemers onderschatten het belang van preventief ziekteverzuim” (zie website) van deze thematafel spreekt mij aan. Preventief ziekteverzuim is in de vakliteratuur een actueel thema; veel ondernemers onderschatten het belang en de noodzaak van preventief verzuim. Ten onrechte, want gezonde en gemotiveerde werknemers zijn het grootste kapitaal van elke organisatie!”

Duurzaamheidsknelpunt
In augustus gaat ze voor de eerste keer naar een bijeenkomst voor de Thematafel Duurzame inzetbaarheid, waar ze o.a. zou willen delen waar ze in haar eigen activiteiten tegenaan loopt. Dit betreft o.a. de huidige sociale wetgeving met daartegenover oude structuren op gebied van cao, functieprofielen en beloning.

“We zitten in een proces van gedrags- en cultuurverandering. De tijd lijkt nu rijp om anders naar systemen te kijken en te kiezen voor andere structuren. Loslaten van oude systemen levert veelal angst op. Er gebeurt wat als angst wordt loslaten en in vertrouwen ruimte wordt gegeven aan anders denken en doen. Ook bij mij! Zo kan bijvoorbeeld werk anders verdeeld worden. Elk mens heeft recht op een zinvol bestaan en/of recht op passende arbeid.”

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst