| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen

intro

Bartels ingenieurs voor Bouw en infra, een ingenieursbureau met in totaal 11 vestigingen waarvan 7 in Nederland. Gerard Hol, directeur van Bartels Bouwadvies, houdt zich bezig met vele zaken rondom bouwen. Belangrijk onderwerp is het ontwikkelen van nieuwe materialen die duurzamer zijn. Vanuit zijn materiaalkundige achtergrond weet hij hoe belangrijk het is om bewust om te gaan met grondstoffen.

body

Duurzaam ondernemen
Er worden op de wereld veel meer grondstoffen verbruikt dan gecreëerd. De vervuiling van het milieu en de atmosfeer neemt als maar toe. Het is overduidelijk dat een geheel nieuwe wijze van omgaan met energie, grondstoffen en milieu noodzakelijk is. Bartels gelooft in praktische, betaalbare oplossingen die daadwerkelijk gevonden en uitgevoerd kunnen worden. Bartels heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een prominente rol gegeven in haar beleid en de manier van ondernemen. Het beleid is ingedeeld aan de hand van drie pijlers: Duurzaamheid op het werk, Duurzaamheid in het werk en Adviseur in duurzaamheid.

Duurzame keuzes maken
Energieverbruik vormt één van de grootste uitgaven voor ingenieursbureau Bartels. De kantoren worden zo energiezuinig mogelijk ingericht en continue wordt gekeken of er nog meer verduurzaamt kan worden, b.v. door zelf energie op te wekken en door het verbruik te bewaken. Gerard: “Ook in advisering wordt er rekening gehouden met duurzaamheid. We zijn sterk op zoek naar wegen om duurzamere betonmengsels te kiezen. Onze visie hierover delen we dan ook in adviesgesprekken met onze opdrachtgevers”.

Keuzematrix duurzaamheid
“Het is van belang dat we de komende jaren blijven kijken naar de adviezen die we geven.” – aldus Gerard. Mogelijk wordt er in de toekomst een keuzematrix gemaakt zodat inzichtelijk wordt wat voor impact de verschillende keuzes hebben op het milieu. “We moeten kijken of we dit snel meetbaar kunnen maken, zodat het meegenomen kan worden in het nemen van een keuze tijdens het ontwerptraject.”.

Draagkracht voor duurzame ontwikkelingen
Het lidmaatschap bij Noorden Duurzaam vormt een mogelijkheid waarmee, op lokaal gebied, een omslag gemaakt kan worden naar een duurzamere samenleving. Doordat men samen met oplossingen komt, ontstaat er meer draagkracht. De verduurzaming wordt “houdbaarder” en stap voor stap kunnen de duurzame ontwikkelingen verder uitgerold worden.

Ketentafel Beton Fryslân
Bartels is één van de leden van het eerste uur. Hij schoof aan bij de ketentafel Beton Fryslân. Zijn collega van Bartels Infra was eerder aangeschoven en tipte hem om erbij te komen. Door zijn brede kennis over het onderwerp werd hij al snel voorzitter gemaakt van deze ketentafel.

“Door aan te sluiten bij Noorden Duurzaam krijgen we de mogelijkheid om veel kennis uit te wisselen, waardoor we vervolgens onze advisering kunnen optimaliseren.”

Bekijk voor meer informatie het profiel: Profielpagina Bartels

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst