| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Beknopt overzicht voor vergelijken van missions statements. Opgenomen: mission statements van leden en volgers van Noorden Duurzaam en mission statements uit redactionele pagina's. Selecties maken kan met de filters in de rechter kolom.

Organisatie en producten/diensten Plaats Missie
Domesta

Betaalbare woningen, vernieuwende woonprojecten, gebiedsontwikkeling, herstructurering, nieuwbouw.
Coevorden Missie: "Iedere klant een goede woning in een prettige leefomgeving bieden tegen een betaalbare prijs" "Een van de speerpunten in het ondernemingsplan van Domesta is bijdragen aan een duurzame samenleving. Domesta werkt hier hard aan met energiezuinige en milieuvriendelijke werkwijzen. We willen onze projecten en woningen zo duurzaam mogelijk aanpakken en inrichten."
Domesta

Betaalbare woningen, vernieuwende woonprojecten, gebiedsontwikkeling, herstructurering, nieuwbouw.
Hoogeveen Missie: "Iedere klant een goede woning in een prettige leefomgeving bieden tegen een betaalbare prijs" "Een van de speerpunten in het ondernemingsplan van Domesta is bijdragen aan een duurzame samenleving. Domesta werkt hier hard aan met energiezuinige en milieuvriendelijke werkwijzen. We willen onze projecten en woningen zo duurzaam mogelijk aanpakken en inrichten."
Domesta

Betaalbare woningen, vernieuwende woonprojecten, gebiedsontwikkeling, herstructurering, nieuwbouw.
Emmen Missie: "Iedere klant een goede woning in een prettige leefomgeving bieden tegen een betaalbare prijs" "Een van de speerpunten in het ondernemingsplan van Domesta is bijdragen aan een duurzame samenleving. Domesta werkt hier hard aan met energiezuinige en milieuvriendelijke werkwijzen. We willen onze projecten en woningen zo duurzaam mogelijk aanpakken en inrichten."
TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN)

Bemiddeling bij kennistransfer tussen het MKB en kennisinstellingen (vraagdefinitie,...
Groningen Economische versterking van het Noord-Nederlandse MKB door innovatie en samenwerking: vernieuwing van producten, processen en diensten, met behulp van de kennisinstituten in Noord-Nederland.
Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe Ruinerwold De GCZWD brengt ondernemers, onderwijs en overheden in de regio samen. Het doel is om de leefbaarheid te vergroten en de lokale economie te versterken. Door de onderlinge samenwerking makkelijker te maken, kunnen we nieuwe kansen benutten en zo het gebied waarin we wonen en werken verder ontwikkelen.
Copy-Systems Groningen .
Stork Noord-Nederland

mechisch, elektrisch, onderhoud, verhuur, verkoop, project management, duurzaam, boiler, turbine,...
"Bij Stork vormt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een 'way of life'. Het speelt een centrale rol binnen al onze activiteiten en vormt een van de basisprincipes voor onze kennisgebaseerde asset integrity management services van wereldformaat. We leveren deze services aan bedrijven in de sectoren olie en gas, (duurzame) energie en chemie en andere grote industrieën, zodat zij optimaal kunnen presteren."
Megavista

Grootformaat prints op kunststof, aluminium, hout, glas, etc. Verpakkingen en gebruiksvoorwerpen...
Assen Megavista is een duurzaam bedrijf op het gebied van digitaal printwerk en geprinte verpakkings- en promotiematerialen. Wij sturen bewust naar het gebruik van milieuvriendelijke materialen. Voor roll-up displays gebruiken wij bijvoorbeeld polypropyleen in plaats van pvc. Dit materiaal is beter recyclebaar. Qua materiaal van displays en stands zijn wij een groot voorstander van karton. De mogelijkheden zijn eindeloos, waardoor er meer ruimte ontstaat voor creativiteit. Ook is het karton volledig recyclebaar. En een ding weet je zeker: zo'n stand wekt de nieuwsgierigheid van de bezoekers op, wie wil dat nou niet?
TT Hall Assen Assen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Structura-Groep inclusief ondernemen

StructuraNet biedt gestructureerde ondersteuning aan bedrijven, organisaties en instellingen die...
Benneveld De Idee Mensen ondernemen. Ze verzamelen kennis, materie, ideeën. Ze verwerken of bewerken deze. Ze passen kennis en ervaring toe: ze gebruiken wat ze geleerd of gemaakt hebben, soms met winstoogmerk, soms zonder. Ze werken alleen of met (vele) anderen aan hun onderneming. Structura biedt een universeel toepasbaar model dat mensen kan helpen zich een beeld te vormen van hun onderneming, zich een oordeel te vormen en zelf besluiten te nemen. Mensen verschillen. Dat kan ze verbinden, maar ook scheiden. Structura helpt behoeften en belangen van mensen die samen iets ondernemen zichtbaar en bespreekbaar te maken. De kaarten komen op tafel te liggen: zowel die van menselijke ambities en dromen, als die van (harde) economische realiteiten. Vervolgens kunnen er keuzes gemaakt worden die materiële en / of immateriële winst kunnen opleveren voor alle betrokkenen.
erik moesker

aquaponic systemen
Groningen NoordOogst Aquaponics wil op een creatieve, innovatieve wijze duurzaam een bijdrage leveren aan de oplossing van voedselvraagstukken. Hiervoor doen we onderzoek en ontwikkelen we verschillende aquaponics concepten. Uiteindelijk werken we aan de boerderij van de toekomst. Op dit moment ligt de focus op mariene aquaponics, omdat we er van overtuigd zijn dat daar de toekomst ligt. NoordOogst werkt volgens de principes van de korte keten, natuurinclusiviteit, volhoudbaarheid en van circulariteit. Daarnaast is NoordOogst een sociale onderneming waarbij maatschappelijke impact – minder honger in de toekomst – voorop staat. We onderschrijven dan ook de code Sociale Ondernemingen. We werken nauw samen met kennisinstituten en partners die de dezelfde waarden aanhangen. “De oplossing van problemen als verzilting, de schaarste van eiwitten en zoet water moet uit zee komen.” – Erik Moesker
Sustainable Cooperation (SCOOP)
Onderzoek en opleiding
Ontrafelen van de puzzel van duurzame samenwerking; toepassen en verfijnen van een overkoepelend analytisch denkraam; opleiden van een nieuwe generatie van transdisciplinaire wetenschappers; actief betrokken zijn in de samenleving.
Energiekeurplus

Thermografie (ITC level 3 gecertificeerd), Gebouw thermografie, Industriële thermografie,...
Groningen De missie van Energiekeurplus is het haar klanten zo eenvoudig mogelijk te maken om te besparen op hun kosten van onderhoud en energie en te helpen bij rendabel te investeringen in duurzame energie. Zo wil Energiekeurplus een bijdrage te leveren aan een transitie naar een duurzame energievoorziening. Niet alleen door het geven van uitvoerbare adviezen die aansluiten bij de behoefte van de klant maar ook door ondersteuning bij de uitvoering van de geadviseerde maatregelen.
Ommelander Ziekenhuis Groep
Winschoten Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Kwaliteitsdienst Beton

Betononderzoek, begeleiding en adviezen, voorlichting, technologische ondersteuning
Leeuwarden [nog formuleren]
Mulders vandenBerk Architecten Amsterdam n/a
Lijnspel Coöperatie Heerlen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed
Leeuwarden De Rabobank Groep stelt het gezamenlijke belang van mensen en gemeenschappen voorop. Vanuit betrokkenheid bij dat belang wil de Rabobank Groep een stuwende en vernieuwende kracht zijn die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn. Het realiseren van de huidige en toekomstige ambities van mensen en gemeenschappen is daarbij het doel. Het versterken van onderlinge samenwerking en het aandragen van de best mogelijke financiële oplossingen zijn daarbij de middelen. (Bron: http://overons.rabobank.com/content/profiel/wie_we_zijn/missie_ambitie/)
Stichting Present Groningen

Bemiddeling tussen aanbod van en vraag naar vrijwilligerswerk in de stad Groningen.
Groningen “We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.” “Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.”
Zernike Montessori Junior College

Montessori onderwijs voor atheneum, havo - jaar 1, 2 en 3 Montessori onderwijs voor vmbo - jaar 1...
Groningen EIGENWIJS ONDERWIJS, DE SCHOOL ALS ONTDEKKINGSREIS OPENBAAR EN UITDAGEND GROOT EN KLEINSCHALIG GRENZELOOS EN VERTROUWD (Bron: www.zernike.nl)
Wereldwinkel Wolvega

Speelgoed, sieraden, wierook, muziekinstrumenten, woonaccessoires, bureauartikelen, levensmiddelen.
Wolvega Bevorderen van eerlijke wereldhandel
Martini Ziekenhuis

Ziekenhuiszorg
Groningen Het Martini Ziekenhuis wil een ziekenhuis zijn dat bijdraagt aan het welbevinden van de mensen die er verblijven. Daarbij zijn Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijke strategische thema’s. Zo heeft het Martini Ziekenhuis de ambitie om in 2016 een van de ‘groenste’ ziekenhuizen van Nederland te zijn.
De Oude Bieb

Buurthuis,ontmoetingsplek,armoede,eenzaamheid,activering,ontwikkeling,gastvrijheid,gratis...
Groningen Met betrekking tot duurzaamheid is het ons doel om voor kwetsbare mensen, verbínding tot stand te brengen. Meer regie over het eigen leven te leren krijgen. Sámenzijn en sámenwerken. Centraal in onze organisatie staat gastvrijheid en een luisterend oor bieden aan ieder die daar behoefte aan heeft. Gastvrouwen en -heren schenken koffie en willen graag een praatje maken met bezoekers. De bezoeker van nu is de vrijwilliger van morgen. Deze wederkerigheid is niet nadrukkelijk aanwezig. De Oude Bieb gunt ieder zijn tijd en plaats om zich te ontwikkelen. Er mogen zijn, gezien worden en niet veroordeeld te worden om je situatie, of om wie je lijkt te zijn. Dit laatste kenmerkt de gemoedelijkheid van de organisatie.
Cafetaria Friet van Piet

Duurzaam ondernemen in een hele interessante beroepsgroep. Verantwoord frituren, reduceren afval en...
Groningen Wij willen een transparante organisatie zijn die de consument eerlijk voorlicht over de geboden waar. Ons beleid is erop gericht om verantwoorde keuzes te onderbouwen en samen met onze duurzaamheidsverklaring verplichten wij ons ook om ons beleid met de buitenwereld te delen. In ons beleid is ruimte voor regionale producten, samenwerken in de keten, te kiezen voor puur natuur en zo weinig mogelijk foute toevoegingen in het voedsel. Daarnaast willen wij op 1 januari 2019 geheel CO2-neutraal ondernemen. Ons beleid moet erop gericht zijn dat al onze stakeholders vertrouwen hebben in de toekomst van onze beroepsgroep en mede door transparant te ondernemen Friet van Piet als voorbeeld zien voor de gehele branche.
Tjitte Bootsma Wolvega Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
GroenOpgewekt 5.0 BV

GroenOpgewekt 5.0 BV heeft een specifieke focus op blijvende ‘energiebesparende oplossingen en...
Meppel De transitie naar duurzamere vormen van energieproductie en -gebruik is noodzakelijk en vormt de grondslag voor de activiteiten van GroenOpgewekt 5.0 BV. Men neemt hierin de verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij en het nageslacht. Teveel uitstoot van CO2 is een belangrijke oorzaak van de klimaatverandering. De transitie naar een duurzame energiehuishouding is daarom strikt noodzakelijk en vormt de grondslag voor de activiteiten van GroenOpgewekt 5.0 BV uit Meppel.
Natural Plastics

Biobased producten voor buitenruimte. Biologisch afbreekbare ondergrondse boomverankering....
Heemskerk Noord-Nederland boompaalvrij maken, het is zonde bomen te kappen, er palen van te maken om een nieuwe mee vast te zetten. Oplossing is door middel van een systeem, vervaardigd uit afval uit de voedselindustrie een biologisch afbreekbare boomverankering (kluitverankering) toe te passen, inclusief een drainage en een watergeefsheet. Natural Plastics ontwerpt en produceert biobased producten voor de buitenruimte, die geen schadelijke gevolgen achterlaten in de natuur. Gevolg: CO2-compensatie (233 km uitstoot van een auto per boom), Betere groei door ondergrondse verankering, behoud kostbare grondstoffen, esthetischer, biologisch afbreekbaar, toepasbaar voor iedereen, goedkoop.
Roof2Roof

recycling, bitumen, daken, upcycling, asfalt, dakbedekking, urban mining, grondstoffen, cradle-to-...
Akkrum Roof2Roof organiseert en faciliteert de recycling van bitumen daken. Wij willen bijdragen aan het realiseren van een Circulaire Economie door de bitumenketen op daken te sluiten en de kringloop van asfalt te verrrijken. Roof2Roof gaat voor recycling op het hoogste duurzaamheidniveau, van dak naar dak én van dak naar asfalt (Roof2Road). De Roof2Roof-methode is zonder meer uniek in de wereld door de gebruikte nieuwe technologie en de integrale ketensamenwerking. Het recyclaat wordt gebruikt om fossiele grondstoffen te vervangen bij de productie van nieuwe dakrollen en asfalt.
ASN Installaties

Producten: zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, cv-ketels, led-verlichting en...
Dokkum ''Wij werken hard aan een duurzame toekomst. Samen met onze leveranciers ontwikkelen wij producten die daaraan bijdragen. Door producten aan te bieden die zelf op een groene manier energie opwekken, of met producten die zuiniger omgaan met onze fossiele brandstoffen. Wij doen ons best om het voor iedereen mogelijk te maken om mee te helpen aan een duurzame toekomst''. Bron: https://www.asndokkum.nl/missie-en-visie/
Hovingh Autodemontage

Gebruikte auto-onderdelen en grondstoffen uit auto-demontage
Groningen Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Green Creation Veendam Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Gemeente Harlingen

Overheidsdiensten
Harlingen Zorg voor duurzaamheid dient [...] organisatiebreed opgepakt te worden. (http://www.harlingen.nl/document.php?m=19&fileid=5965&f=86ea959f4ecfd7e7...)
Alef Dekker

Onderzoek, advies, trainen en coachen in het kader van (door)Leren en ontwikkelen van (vrijwillige...
Leeuwarden Samen naar vermogen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van mens en organisatie.
happydoe; smoothiefiets; knalt groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Trunk & Branches

duurzaamheid, duurzame ontwikkeling, The Natural Step, projectleiding, procesbegeleiding
Joure Ik wil vanuit mijn kennis, ervaring en netwerk andere organisaties helpen om stappen te zetten en actie te ondernemen om te gaan werken en opereren binnen de grenzen van de aarde. Bij deze stappen en acties ga ik uit van hun kracht, talenten, passie en hun verbinding met de omgeving en stakeholders. Ook ga ik uit van een positief handelingsperspectief. Ik richt mij op volledige en integrale duurzaamheid. Dat omvat zowel het fysieke systeem aarde als het sociale systeem waar we als mensen en organisaties onderdeel van uitmaken. Mijn doelstellingen zijn om fysiek te gaan handelen en opereren binnen de grenzen van de aarde en natuurlijke cycli en om sociaal te handelen en opereren met respect voor menselijke waardigheid en basisbehoeften.
Provincie Flevoland Lelystad Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij

verbinden, netwerken, werknetten, strategisch advies met vertaalslag naar praktijk, duurzame agenda...
Eelde Ondernemers, die ook een gezonde planeet en samenleving voor hun (klein)kinderen willen achterlaten, verder helpen, zodat duurzame ambities makkelijker, goedkoper en sneller gerealiseerd kunnen worden.
Mannen in de ruimte Lelystad Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
enerGQ

i-CARE. Zelflerend energiemanagement voor kleinverbruikers van energie. Inzicht in verbruik van gas...
Groningen enerGQ helpt zowel consumenten als kleine en grote organisaties in binnen- en buitenland met het besparen van energie. Zo willen wij op een unieke wijze een bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. Onze aanpak draait om energiebewustwording. Wij maken op elk moment onnodig energiegebruik zichtbaar en daarmee tastbaar zodat ieder individu zijn of haar steentje bij kan dragen. De mens staat centraal, geholpen door techniek en communicatie. Op die manier streven we naar totale verduurzaming die thuis, onderweg en binnen uw bedrijf of organisatie merkbaar en zichtbaar is.
Stichting Projectkompassie Deventer Waardengestuurde economie waar 3 speelvelden elkaar versterken om de benodigde transities te versnellen. Publiek, privaat en het burgerperspectief.
Syplon b.v. Bouwmanagement en Huisvestingsadvies

Onderzoek, advies en begeleiding bij nieuwbouw, renovatie, onderhoud, energie en verduurzaming.
Groningen Syplon verzorgt voor haar opdrachtgevers beheersbare, betaalbare, betrouwbare en duurzame huisvesting.
Pyke Kroes Advies

Projecten op het gebied van duurzame energie, ontwikkelen van educatiemateriaal.
Leeuwarden Bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Woodpacker Trading

Exportkisten ISPM 15 Transportkisten Glasbokken Multiplex kisten Kratten Verhuiskisten...
DRACHTEN Woodpacker is een bedrijf wat voortdurend bezig is met circulaire economie. Een voorbeeld hiervan is het hergebruik van "gebruikte" pallets uit de regio.
Icopal b.v.

Dakbedekkingen, wegenbouwmaterialen, ontwikkeling platte daken, zonne-energie, groendaken
Hoogkerk Icopal wil de beste partner zijn voor het verduurzamen van (platte) daken en van asfaltwegenonderhoud.
ALSKAR - strategisch product design, innovatie, productontwikkeling

Industrieel ontwerp, Productontwikkeling, Product design, Eco Design, Product innovatie, Design...
Amsterdam Als ontwerpbureau voelen we ons verantwoordelijk voor de producten die we ontwerpen. We geloven dat we samen met u echt een positieve invloed kunnen hebben. Wij zoeken dat vooral in het ontwikkelen van echt zinvolle producten in combinatie met een duurzaam business model van onze klanten.
Groninger Landschap
Haren nog invullen
AON
Verzekeringen
Rotterdam [nog invullen]
Anneke Lindeman Educatieve Projecten

Educatieve projecten, Internationale Samenwerking, Fairtrade, MVO, multiculturele samenleving,...
Groningen ‘Denk mondiaal, handel lokaal’ is mijn drijfveer om me in te zetten voor duurzaamheid in brede zin. In mijn werk en privé ben ik sinds het Brundtland-rapport 'Our Common Future ('87) enthousiast pleitbezorger voor een duurzame samenleving. Ik zoek verbinding en bundeling van krachten waar mogelijk.
Bamboe Marketing

Internet marketing, Google AdWords, Google Analytics, Internet marketing advies.
Leeuwarden My vision is a sustainable world where we can live in harmony with the planet we live on.
Thermografiekeur

thermografie, conditiemonitoring, blowerdoor, lekdetectie, blowerdoortest, luchtdichtheidsmeting,...
Groningen Thermografiekeur is ITC Level 3 gecertificeerd, daarmee behoren we tot de wereldtop in thermografie. Wij zijn gespecialiseerd in conditie monitoring en thermografie, lekdetectie, endoscopie en luchtdichtheidsmetingen met gebruik van Blowerdoor. Thermografiekeur wil onnodig energieverlies helpen voorkomen, daarnaast willen wij graag een bijdrage leveren aan een gezonde, veilige, duurzame woon- en werkomgeving.
IdeaCan

Circulair Verdienmodel, Circulaire Economie, inspiratiesessie, Design Thinking, brainstormen,...
Assen WINNING THE GOLD MEDAL IN LEADING THE TRANSITION
Green Serendipity

Consultancy and Chain Innovation in Biobased Plastics and Circular Bio-economy Projects &...
Amsterdam Van fossiele kunststoffen naar biobased kunststoffen, met name gericht op retailverpakkingen, consumentengoederen, cateringmaterialen, landbouw- en visserij toepassingen. Focus op de gehele ketens: van grondstof tot grondstof.
HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs
groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
KOAC-NPC Groningen

Weginfrastructuur, wegmetingen, integraal beheer openbare ruimte, milieu, kwaliteitsbegeleiding,...
Groningen De missie van KOAC•NPC is om met haar kennis en kunde de onafhankelijke specialistische partner te zijn voor advies en onderzoek naar wegen en bouwmaterialen. Als modern milieubewust bedrijf hebben wij oog voor mens en milieu.
Koenen Bouw/VolkerWessels

Koenen Bouw te Emmen bestaat 40 jaar. In de loop van haar bestaan heeft het bedrijf een ruime...
Emmen Koenen Bouw is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze marktsector ontwikkelt en realiseert woningen en utilitaire gebouwen, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en beperking van het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase. Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.
KWS Infra bv vestiging Leek
Leek Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Bartels Infra

Advies en ontwerp
Leeuwarden We streven er constant naar om de klant voorop te zetten in ons werk. Engineering is mensenwerk. Onze missie is daarom grotendeels gebaseerd op wie we zijn als individuen en hoe we werken als professionals. We selecteren, trainen en leiden onszelf op om vriendelijk en servicegericht te zijn, met een praktische werkinstelling, door proactief gedrag te vertonen en creatieve oplossingen te zoeken. Als bedrijf onderkennen we onze verantwoordelijkheid om onze capaciteiten in te zetten voor een betere, schonere en duurzame wereld. Eerlijk en integer. Zie ook http://www.bartels-global.com/nl/over-ons/duurzaam-ondernemen
Theo Pouw Groep

Primaire en secundaire bouwstoffen; betonproductie; innemen, bewerken en reinigen van grond;...
Eemshaven "Wij zien het als een missie om bij te dragen aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo beseffen wij al decennia dat grond- en bouwstoffen eindeloos herbruikbaar zijn. Een inzicht dat de afgelopen 30 jaar resulteerde in een breed scala van energiebesparingsmaatregelen en duurzame technieken." (Bron: http://www.theopouw.nl/nl/over-ons)
Bours Project en Advies

<p>Procesbegeleiding, ketensamenwerking, duurzame innovatie</p>
Dalen Ik verbind partijen door het organiseren van duurzame netwerken. Het streven naar een duurzame economie is alleen succesvol als organisaties hierin samenwerking en afstemming zoeken. Om te komen tot een proces waarin de duurzame ambitie van iedere organisatie of bedrijf tot zijn recht komt, help ik u graag.
VitalinQ Healthy Lifestyle Support BV

Online Health Support, gericht advies door paramedici, uitgebreide voedingsdatabase,gericht inkopen...
Groningen VitalinQ Healthy Lifestyle Support heeft als speerpunt bewustwording. De focus van VitalinQ ligt op zelfmanagement van de gezondheid, waarbij wij gericht adviseren en ondersteunen op het gebied van voeding, bewegen en leefstijl. VitalinQ streeft naar bewustwording op het gebied van duurzaamheid en geeft advies met betrekking tot verstandig& duurzaam inkopen, biologische-, en streekproducten.
Blauw Vlas Duurzaam Schilderwerk

Verftechnisch adviesbureau onder Duurzaam Verfadvies en ecologisch schildersbedrijf via Blauw Vlas...
HAVELTE Blauw Vlas loopt voorop in het terugdringen, en op termijn uitbannen van, fossiele grondstoffen in verfproducten. Deze kunnen reeds voor een groot deel vervangen worden door biobased producten. Door hier veel mee te werken en te adviseren wil ik samen met vakgroep "Schilders van Nu" werken aan een volledig milieuvvriendelijke en biobased verfmarkt.
Donkergroen

Ontwerp en aanleg van landschappen, (dak)tuinen, speelterreinen, gedenktuinen voor begraafplaatsen...
Sneek Duurzaamheid, MVO, Social Return... Donkergroen onderneemt met respect voor mens en milieu, dicht bij huis en ver weg. Wij spreken over ‘MVOké’: we gaan ervoor dat elke werknemer luid en duidelijk ‘Oké’ zegt tegen ons MVO-beleid en hier naar handelt.
Bed & Office 050

Logeren, Verblijf, Hotel, Vrijstaand, Groendak, Oranjewijk, Noorderplantsoen, Ontbijt, Privacy
Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
BBF Bamboe Friesland Tuin & meer Lippenhuizen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
DUMA Energieadvies
Lageland Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Jan Halmingh Fotografie
Fotografie
Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
BlogAdvies.nl
Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
de Jongh InstallatieService
Hoogezand Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
DAM Noord

Fijnmazig duurzame vervoersnetwerken als oplossing voor lokale mobiliteitsvraagstukken
Kolham Bijdragen aan duurzame ontwikkeling door oplossingen te bieden voor de bereikbaarheid van lastig onsluitbare plekken (voor O.V. of auto) of lokale mobiliteitsbehoefte invullen, bij voorkeur met een personeelsbestand dat wordt ingevuld door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
EEQO Assen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
MVO Bedrijvengids en MVO Communicatiebureau Almere Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stichting Fairtrade Gemeente Utrecht Utrecht -
Provincie Drenthe Assen [-]
Bedrijfspand.com Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Carlo Ensing Administraties
Groningen Natuur en duurzaamheid hebben mijn volle belangstelling. Ook als vrijwilliger ben ik intensief betrokken bij activiteiten in en buiten de provincie Groningen. Zo ben ik o.a. penningmeester van IVN Groningen Haren.Daarnaast ben ik intensief betrokken bij de landelijke organisatie van Operatie Steenbreek, als boekhouder en lid van de landelijke werkgroep (zie ook www.operatiesteenbreek.nl). Door deze achtergrond voel ik veel affiniteit met organisaties op het gebied van cultuur, natuur en duurzaamheid.
Conscious Development Company Heerenveen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
ProDO Consult Saaxumhuizen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Bureau Sens Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Coöperatieve Energie Regio Groningen U.A. Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Fair Basics

Duurzaamheidsadviezen voor retail, mkb en sportverenigingen op basis van o.a. The Natural Step en...
Opeinde Fair Basics ondersteunt en inspireert bedrijven om zelf duurzamer te worden en tegelijk ook hun klanten inspireren tot duurzaam handelen. We zijn samen verantwoordelijk voor onze toekomst. Daarbij werk ik graag vanuit langlopende verbintenissen met zowel klanten als leverancier. Niet gaan voor de beste (of goedkoopste) deal, maar kiezen voor een win-win. Ook gebruik ik mijn kennis en capaciteiten graag in diverse vormen van vrijwilligerswerk of niet betaalde opdrachten bij goede-doelen.
Vitruvius Building Solutions
Ermelo Wij willen als organisatie naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Haitsma Beton
Kootstertille Haitsma Beton gaat verantwoord om met mens en milieu. Wij proberen zo schoon en energiezuinig mogelijk te produceren (o.a. water recyclen) en te transporteren (ook over water). Ook streven wij dagelijks naar veilige en gezonde werkomstandigheden voor onze medewerkers. Duurzaam ondernemen is een belangrijke pijler onder het voortbestaan van ons bedrijf.
Futureproved

Futureproved werkt met u samen aan: - De doelstelling van het kwalificeren. De methodiek van het...
Marknesse Duurzaam kwalificeren van personeel voor zichzelf en de organisatie waar ze werken of gaan werken Om die intentie te behalen moeten inspanningen geleverd worden door de organisatie en het personeel.
Hanze Ontwerpfabriek

multi-disciplinaire samenwerkingsverbanden voor ontwerpen van producten en diensten
Groningen Wij helpen het duurzaam ontstaan van verbindingen tussen werkveld, studenten en docenten van de Hanzehogeschool en eventueel anderen. Wij geloven namelijk dat dergelijke multi-disciplinaire samenwerkingsverbanden meer innovatieve oplossingen gaan opleveren doordat ze een de grotere verscheidenheid aan ideeën voortbrengen en kenniscirculatie in de noordelijke regio bevorderen.
KlaverVier werving en advies Leeuwarden Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Sandra van Assen Stedenbouw Hieslum Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
StoereVrouwen

Communicatie, PR, campagnes, events.
Groningen "CHANGE THE WORLD SHOPPING!" Door aandacht te geven aan mooie producten met een goed verhaal, maatschappelijk verantwoord ondernemen en andere duurzame thema’s maken wij samen het verschil. Wij onderscheiden ons door creativiteit, een dosis lef en het netwerk, ruim 1800 wereldverbeteraars die we in kunnen zetten voor online & offline acties.
Vicolo, bureau voor vitaliteit, coaching en loopbaanbegeleiding Zwolle Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Arcus Overstag
Heeg Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Objektif
Assen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
sjèm en ko. Wagenborgen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Natuur en Duurzaamheid Educatie Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Hans de Haan Winsum Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stratego SlimLicht
8471ZP Wolvega Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Pijanowska consult

Loopbaanbegeleiding
Zuidlaren Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
PNO Consultants

Subsidies aanvragen, WBSO controle, Subsidieadministratie, Financiële detachering,...
Groningen Connecting Ambitions
KAW

stads- en wijkvernieuwing
Eindhoven Onze ambitie is stedelijke, ruimtelijke en sociale vernieuwing vooruit helpen. Wij werken samen met betrokken (markt)partijen aan de vernieuwing van de leefomgeving. Wij staan voor realisme, betrokkenheid en inspiratie.
KAW

stads- en wijkvernieuwing
Rotterdam Onze ambitie is stedelijke, ruimtelijke en sociale vernieuwing vooruit helpen. Wij werken samen met betrokken (markt)partijen aan de vernieuwing van de leefomgeving. Wij staan voor realisme, betrokkenheid en inspiratie.
KAW

stads- en wijkvernieuwing
Groningen Onze ambitie is stedelijke, ruimtelijke en sociale vernieuwing vooruit helpen. Wij werken samen met betrokken (markt)partijen aan de vernieuwing van de leefomgeving. Wij staan voor realisme, betrokkenheid en inspiratie.
NHL X-Honours programma

Ontwikkelkansen: contacten met innovatieve en ondernemende mensen binnen en buiten de NHL;...
Leeuwarden NHL Excellentieprogramma is er voor gemotiveerde studenten die een innovatieve en waardevolle bijdrage willen leveren aan de maatschappij en die graag wat extra tijd besteden aan hun ontwikkeling naast de eigen opleiding.

 
Socials