| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Beknopt overzicht voor vergelijken van missions statements. Opgenomen: mission statements van leden en volgers van Noorden Duurzaam en mission statements uit redactionele pagina's. Selecties maken kan met de filters in de rechter kolom.

Organisatie en producten/diensten Plaats Missie
Cafetaria Friet van Piet

Duurzaam ondernemen in een hele interessante beroepsgroep. Verantwoord frituren, reduceren afval en...
Groningen Wij willen een transparante organisatie zijn die de consument eerlijk voorlicht over de geboden waar. Ons beleid is erop gericht om verantwoorde keuzes te onderbouwen en samen met onze duurzaamheidsverklaring verplichten wij ons ook om ons beleid met de buitenwereld te delen. In ons beleid is ruimte voor regionale producten, samenwerken in de keten, te kiezen voor puur natuur en zo weinig mogelijk foute toevoegingen in het voedsel. Daarnaast willen wij op 1 januari 2019 geheel CO2-neutraal ondernemen. Ons beleid moet erop gericht zijn dat al onze stakeholders vertrouwen hebben in de toekomst van onze beroepsgroep en mede door transparant te ondernemen Friet van Piet als voorbeeld zien voor de gehele branche.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Assen http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen
Waterbedrijf Groningen

Drinkwater, Industriewater, Energie & Water oplossingen
Groningen Waterbedrijf Groningen wil als maatschappelijke organisatie de waterbelangen in de regio duurzaam veilig stellen. Het gaat niet alleen om drinkwater, maar om álle waterbelangen. En het gaat niet alleen om de waterbelangen van vandaag en morgen, maar ook voor de komende generaties. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en samenwerking zijn daarom leidend in onze bedrijfsvoering. Door onze activiteiten op een verantwoorde en duurzame manier uit te voeren, en door constant bezig te blijven met het verbreden en versterken van onze dienstverlening, werken wij mee aan een duurzame toekomst. bron: www.waterbedrijfgroningen.nl
UMCG

Ziekenhuiszorg, onderwijs, onderzoek.
Groningen Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is lid van het MVO Netwerk Zorg. RvB-voorzitter Jos Aartsen: "Met de ondertekening van dit manifest laten we zien dat het UMCG zich in wil zetten voor een gezonde toekomst van de zorg. Als lid van het MVO Netwerk Zorg kunnen we kennis delen met andere organisaties en van elkaar leren hoe we door maatschappelijk verantwoord te ondernemen, de duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg kunnen verbeteren, en voor onze medewerkers een goede werkgever kunnen zijn en blijven." (http://www.mvonederland.nl/content/nieuwsbericht/umcg-sluit-zich-aan-bij... oktober 2013)
Tjitte Bootsma Wolvega Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
GroenOpgewekt 5.0 BV

GroenOpgewekt 5.0 BV heeft een specifieke focus op blijvende ‘energiebesparende oplossingen en...
Meppel De transitie naar duurzamere vormen van energieproductie en -gebruik is noodzakelijk en vormt de grondslag voor de activiteiten van GroenOpgewekt 5.0 BV. Men neemt hierin de verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij en het nageslacht. Teveel uitstoot van CO2 is een belangrijke oorzaak van de klimaatverandering. De transitie naar een duurzame energiehuishouding is daarom strikt noodzakelijk en vormt de grondslag voor de activiteiten van GroenOpgewekt 5.0 BV uit Meppel.
Natural Plastics

Biobased producten voor buitenruimte. Biologisch afbreekbare ondergrondse boomverankering....
Heemskerk Noord-Nederland boompaalvrij maken, het is zonde bomen te kappen, er palen van te maken om een nieuwe mee vast te zetten. Oplossing is door middel van een systeem, vervaardigd uit afval uit de voedselindustrie een biologisch afbreekbare boomverankering (kluitverankering) toe te passen, inclusief een drainage en een watergeefsheet. Natural Plastics ontwerpt en produceert biobased producten voor de buitenruimte, die geen schadelijke gevolgen achterlaten in de natuur. Gevolg: CO2-compensatie (233 km uitstoot van een auto per boom), Betere groei door ondergrondse verankering, behoud kostbare grondstoffen, esthetischer, biologisch afbreekbaar, toepasbaar voor iedereen, goedkoop.
Roof2Roof

recycling, bitumen, daken, upcycling, asfalt, dakbedekking, urban mining, grondstoffen, cradle-to-...
Akkrum Roof2Roof organiseert en faciliteert de recycling van bitumen daken. Wij willen bijdragen aan het realiseren van een Circulaire Economie door de bitumenketen op daken te sluiten en de kringloop van asfalt te verrrijken. Roof2Roof gaat voor recycling op het hoogste duurzaamheidniveau, van dak naar dak én van dak naar asfalt (Roof2Road). De Roof2Roof-methode is zonder meer uniek in de wereld door de gebruikte nieuwe technologie en de integrale ketensamenwerking. Het recyclaat wordt gebruikt om fossiele grondstoffen te vervangen bij de productie van nieuwe dakrollen en asfalt.
Johan Duut Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
ASN Installaties

Producten: zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, cv-ketels, led-verlichting en...
Dokkum ''Wij werken hard aan een duurzame toekomst. Samen met onze leveranciers ontwikkelen wij producten die daaraan bijdragen. Door producten aan te bieden die zelf op een groene manier energie opwekken, of met producten die zuiniger omgaan met onze fossiele brandstoffen. Wij doen ons best om het voor iedereen mogelijk te maken om mee te helpen aan een duurzame toekomst''. Bron: https://www.asndokkum.nl/missie-en-visie/
Hovingh Autodemontage

Gebruikte auto-onderdelen en grondstoffen uit auto-demontage
Groningen Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Green Creation Veendam Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Senbis Polymer Innovations BV

Research en produktontwikkeling op gebied van biobased en/of biodegradeerbare polymeren.
7821 AT Emmen Samen met klanten ontwikkelen we voor bestaande produkten groene alternatieven met een verbeterde duurzaamheid, en we ontwikkelen geheel nieuwe produkten. We hebben tientallen jaren kennis opgebouwd in het gebruik van polymeren voor hoogwaardige toepassingen, en gebruiken die kennis voor het uitvoeren van projecten op het gebied van C2C, het gebruik van biobased materialen en het ontwikkelen van biodegradeerbare produkten. Wij ondersteunen klanten die zich willen verbeteren op het gebied van duurzaamheid, en nemen ook zelf initiatieven tot het opzetten van projecten die duurzaamheid als kenmerk hebben.
Gemeente Harlingen

Overheidsdiensten
Harlingen Zorg voor duurzaamheid dient [...] organisatiebreed opgepakt te worden. (http://www.harlingen.nl/document.php?m=19&fileid=5965&f=86ea959f4ecfd7e7...)
Provincie Fryslân

Belangrijke kerntaken van de provincie zijn versterking van de ruimtelijk-economische...
Leeuwarden "Verantwoord gebruik van het fysieke leefmilieu, zodat dit gebruik oneindig kan voortduren." (Frysk Miljeuplan 2010-2013)
Alef Dekker

Onderzoek, advies, trainen en coachen in het kader van (door)Leren en ontwikkelen van (vrijwillige...
Leeuwarden Samen naar vermogen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van mens en organisatie.
happydoe; smoothiefiets; knalt groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Trunk & Branches

duurzaamheid, duurzame ontwikkeling, The Natural Step, projectleiding, procesbegeleiding
Joure Ik wil vanuit mijn kennis, ervaring en netwerk andere organisaties helpen om stappen te zetten en actie te ondernemen om te gaan werken en opereren binnen de grenzen van de aarde. Bij deze stappen en acties ga ik uit van hun kracht, talenten, passie en hun verbinding met de omgeving en stakeholders. Ook ga ik uit van een positief handelingsperspectief. Ik richt mij op volledige en integrale duurzaamheid. Dat omvat zowel het fysieke systeem aarde als het sociale systeem waar we als mensen en organisaties onderdeel van uitmaken. Mijn doelstellingen zijn om fysiek te gaan handelen en opereren binnen de grenzen van de aarde en natuurlijke cycli en om sociaal te handelen en opereren met respect voor menselijke waardigheid en basisbehoeften.
Provincie Flevoland Lelystad Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij

verbinden, netwerken, werknetten, strategisch advies met vertaalslag naar praktijk, duurzame agenda...
Eelde Ondernemers, die ook een gezonde planeet en samenleving voor hun (klein)kinderen willen achterlaten, verder helpen, zodat duurzame ambities makkelijker, goedkoper en sneller gerealiseerd kunnen worden.
Mannen in de ruimte Lelystad Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
enerGQ

i-CARE. Zelflerend energiemanagement voor kleinverbruikers van energie. Inzicht in verbruik van gas...
Groningen enerGQ helpt zowel consumenten als kleine en grote organisaties in binnen- en buitenland met het besparen van energie. Zo willen wij op een unieke wijze een bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. Onze aanpak draait om energiebewustwording. Wij maken op elk moment onnodig energiegebruik zichtbaar en daarmee tastbaar zodat ieder individu zijn of haar steentje bij kan dragen. De mens staat centraal, geholpen door techniek en communicatie. Op die manier streven we naar totale verduurzaming die thuis, onderweg en binnen uw bedrijf of organisatie merkbaar en zichtbaar is.
Stichting Projectkompassie Deventer Waardengestuurde economie waar 3 speelvelden elkaar versterken om de benodigde transities te versnellen. Publiek, privaat en het burgerperspectief.
Syplon b.v. Bouwmanagement en Huisvestingsadvies

Onderzoek, advies en begeleiding bij nieuwbouw, renovatie, onderhoud, energie en verduurzaming.
Groningen Syplon verzorgt voor haar opdrachtgevers beheersbare, betaalbare, betrouwbare en duurzame huisvesting.
Pyke Kroes Advies

Projecten op het gebied van duurzame energie, ontwikkelen van educatiemateriaal.
Leeuwarden Bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Woodpacker Trading

Exportkisten ISPM 15 Transportkisten Glasbokken Multiplex kisten Kratten Verhuiskisten...
DRACHTEN Woodpacker is een bedrijf wat voortdurend bezig is met circulaire economie. Een voorbeeld hiervan is het hergebruik van "gebruikte" pallets uit de regio.
Icopal b.v.

Dakbedekkingen, wegenbouwmaterialen, ontwikkeling platte daken, zonne-energie, groendaken
Hoogkerk Icopal wil de beste partner zijn voor het verduurzamen van (platte) daken en van asfaltwegenonderhoud.
ALSKAR - strategisch product design, innovatie, productontwikkeling

Industrieel ontwerp, Productontwikkeling, Product design, Eco Design, Product innovatie, Design...
Amsterdam Als ontwerpbureau voelen we ons verantwoordelijk voor de producten die we ontwerpen. We geloven dat we samen met u echt een positieve invloed kunnen hebben. Wij zoeken dat vooral in het ontwikkelen van echt zinvolle producten in combinatie met een duurzaam business model van onze klanten.
Groninger Landschap
Haren nog invullen
KUUB
Groningen KUUB is een stichting die zich richt op de particuliere woningeigenaar. Wij helpen u met onze kennis en kunde op weg in de complexe bouw- en vastgoedwereld. Met onze hulp neemt u de goede beslissingen voor uw woning en krijgt u regie op uw eigen woon- en leefomgeving. KUUB doet dit altijd met de mens centraal, energiek en maatschappelijk betrokken. Wij zijn altijd een stap verder dan onze concurrenten. Niet voor onszelf, maar om de woningeigenaar boven zichzelf uit te laten stijgen.
AON
Verzekeringen
Rotterdam [nog invullen]
Anneke Lindeman Educatieve Projecten

Educatieve projecten, Internationale Samenwerking, Fairtrade, MVO, multiculturele samenleving,...
Groningen ‘Denk mondiaal, handel lokaal’ is mijn drijfveer om me in te zetten voor duurzaamheid in brede zin. In mijn werk en privé ben ik sinds het Brundtland-rapport 'Our Common Future ('87) enthousiast pleitbezorger voor een duurzame samenleving. Ik zoek verbinding en bundeling van krachten waar mogelijk.
Noorderpoort

Voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en contractactiviteiten.
Groningen Het Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de samenleving en op het beroep van hun keuze en wil hen blijven begeleiden tijdens hun loopbaan. Zodanig dat zij zich verder ontplooien en kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Het lemniscaat in het Noorderpoortlogo staat ook voor "oneindig leren".
Bamboe Marketing

Internet marketing, Google AdWords, Google Analytics, Internet marketing advies.
Leeuwarden My vision is a sustainable world where we can live in harmony with the planet we live on.
Thermografiekeur

thermografie, conditiemonitoring, blowerdoor, lekdetectie, blowerdoortest, luchtdichtheidsmeting,...
Groningen Thermografiekeur is ITC Level 3 gecertificeerd, daarmee behoren we tot de wereldtop in thermografie. Wij zijn gespecialiseerd in conditie monitoring en thermografie, lekdetectie, endoscopie en luchtdichtheidsmetingen met gebruik van Blowerdoor. Thermografiekeur wil onnodig energieverlies helpen voorkomen, daarnaast willen wij graag een bijdrage leveren aan een gezonde, veilige, duurzame woon- en werkomgeving.
IdeaCan

Circulair Verdienmodel, Circulaire Economie, inspiratiesessie, Design Thinking, brainstormen,...
Assen WINNING THE GOLD MEDAL IN LEADING THE TRANSITION
Fluctus Industrial Design & Engineering

Ontwerpen van Professionele- en Consumentenproducten
Groningen Doordachte producten ontwerpen voor opdrachtgevers die ook de verantwoordelijkheid nemen voor de milieueffecten van hun producten.
Green Serendipity

Consultancy and Chain Innovation in Biobased Plastics and Circular Bio-economy Projects &...
Amsterdam Van fossiele kunststoffen naar biobased kunststoffen, met name gericht op retailverpakkingen, consumentengoederen, cateringmaterialen, landbouw- en visserij toepassingen. Focus op de gehele ketens: van grondstof tot grondstof.
HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs
groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
KOAC-NPC Groningen

Weginfrastructuur, wegmetingen, integraal beheer openbare ruimte, milieu, kwaliteitsbegeleiding,...
Groningen De missie van KOAC•NPC is om met haar kennis en kunde de onafhankelijke specialistische partner te zijn voor advies en onderzoek naar wegen en bouwmaterialen. Als modern milieubewust bedrijf hebben wij oog voor mens en milieu.
Koenen Bouw/VolkerWessels

Koenen Bouw te Emmen bestaat 40 jaar. In de loop van haar bestaan heeft het bedrijf een ruime...
Emmen Koenen Bouw is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze marktsector ontwikkelt en realiseert woningen en utilitaire gebouwen, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en beperking van het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase. Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.
KWS Infra bv vestiging Leek
Leek Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Bartels Infra

Advies en ontwerp
Leeuwarden We streven er constant naar om de klant voorop te zetten in ons werk. Engineering is mensenwerk. Onze missie is daarom grotendeels gebaseerd op wie we zijn als individuen en hoe we werken als professionals. We selecteren, trainen en leiden onszelf op om vriendelijk en servicegericht te zijn, met een praktische werkinstelling, door proactief gedrag te vertonen en creatieve oplossingen te zoeken. Als bedrijf onderkennen we onze verantwoordelijkheid om onze capaciteiten in te zetten voor een betere, schonere en duurzame wereld. Eerlijk en integer. Zie ook http://www.bartels-global.com/nl/over-ons/duurzaam-ondernemen
Theo Pouw Groep

Primaire en secundaire bouwstoffen; betonproductie; innemen, bewerken en reinigen van grond;...
Eemshaven "Wij zien het als een missie om bij te dragen aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo beseffen wij al decennia dat grond- en bouwstoffen eindeloos herbruikbaar zijn. Een inzicht dat de afgelopen 30 jaar resulteerde in een breed scala van energiebesparingsmaatregelen en duurzame technieken." (Bron: http://www.theopouw.nl/nl/over-ons)
Provincie Groningen

Vergunningen, subsidies, beleid
Groningen Werk, energie en leefbaarheid staan in het programma centraal. In het collegeprogramma geven de vier partijen aan een ondernemende provincie te willen zijn. Het verduurzamen van de economie is daarbij een belangrijke doelstelling, net als het creëren van nieuwe banen en het versterken van onze concurrentiepositie. (http://www.provinciegroningen.nl/gs/over-gedeputeerde-staten/collegeprog...)
Bours Project en Advies

<p>Procesbegeleiding, ketensamenwerking, duurzame innovatie</p>
Dalen Ik verbind partijen door het organiseren van duurzame netwerken. Het streven naar een duurzame economie is alleen succesvol als organisaties hierin samenwerking en afstemming zoeken. Om te komen tot een proces waarin de duurzame ambitie van iedere organisatie of bedrijf tot zijn recht komt, help ik u graag.
VitalinQ Healthy Lifestyle Support BV

Online Health Support, gericht advies door paramedici, uitgebreide voedingsdatabase,gericht inkopen...
Groningen VitalinQ Healthy Lifestyle Support heeft als speerpunt bewustwording. De focus van VitalinQ ligt op zelfmanagement van de gezondheid, waarbij wij gericht adviseren en ondersteunen op het gebied van voeding, bewegen en leefstijl. VitalinQ streeft naar bewustwording op het gebied van duurzaamheid en geeft advies met betrekking tot verstandig& duurzaam inkopen, biologische-, en streekproducten.
Blauw Vlas Duurzaam Schilderwerk

Verftechnisch adviesbureau onder Duurzaam Verfadvies en ecologisch schildersbedrijf via Blauw Vlas...
HAVELTE Blauw Vlas loopt voorop in het terugdringen, en op termijn uitbannen van, fossiele grondstoffen in verfproducten. Deze kunnen reeds voor een groot deel vervangen worden door biobased producten. Door hier veel mee te werken en te adviseren wil ik samen met vakgroep "Schilders van Nu" werken aan een volledig milieuvvriendelijke en biobased verfmarkt.
Donkergroen

Ontwerp en aanleg van landschappen, (dak)tuinen, speelterreinen, gedenktuinen voor begraafplaatsen...
Sneek Duurzaamheid, MVO, Social Return... Donkergroen onderneemt met respect voor mens en milieu, dicht bij huis en ver weg. Wij spreken over ‘MVOké’: we gaan ervoor dat elke werknemer luid en duidelijk ‘Oké’ zegt tegen ons MVO-beleid en hier naar handelt.
Bed & Office 050

Logeren, Verblijf, Hotel, Vrijstaand, Groendak, Oranjewijk, Noorderplantsoen, Ontbijt, Privacy
Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
BBF Bamboe Friesland Tuin & meer Lippenhuizen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
DUMA Energieadvies
Lageland Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Jan Halmingh Fotografie
Fotografie
Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
BlogAdvies.nl
Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
de Jongh InstallatieService
Hoogezand Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
DAM Noord

Fijnmazig duurzame vervoersnetwerken als oplossing voor lokale mobiliteitsvraagstukken
Kolham Bijdragen aan duurzame ontwikkeling door oplossingen te bieden voor de bereikbaarheid van lastig onsluitbare plekken (voor O.V. of auto) of lokale mobiliteitsbehoefte invullen, bij voorkeur met een personeelsbestand dat wordt ingevuld door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
EEQO Assen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
MVO Bedrijvengids en MVO Communicatiebureau Almere Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stichting Fairtrade Gemeente Utrecht Utrecht -
Provincie Drenthe Assen [-]
Bedrijfspand.com Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Carlo Ensing Administraties
Groningen Natuur en duurzaamheid hebben mijn volle belangstelling. Ook als vrijwilliger ben ik intensief betrokken bij activiteiten in en buiten de provincie Groningen. Zo ben ik o.a. penningmeester van IVN Groningen Haren.Daarnaast ben ik intensief betrokken bij de landelijke organisatie van Operatie Steenbreek, als boekhouder en lid van de landelijke werkgroep (zie ook www.operatiesteenbreek.nl). Door deze achtergrond voel ik veel affiniteit met organisaties op het gebied van cultuur, natuur en duurzaamheid.
NLontwikkeld.nl Warns Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Conscious Development Company Heerenveen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
ProDO Consult Saaxumhuizen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Bureau Sens Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Coöperatieve Energie Regio Groningen U.A. Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Fair Basics

Duurzaamheidsadviezen voor retail, mkb en sportverenigingen op basis van o.a. The Natural Step en...
Opeinde Fair Basics ondersteunt en inspireert bedrijven om zelf duurzamer te worden en tegelijk ook hun klanten inspireren tot duurzaam handelen. We zijn samen verantwoordelijk voor onze toekomst. Daarbij werk ik graag vanuit langlopende verbintenissen met zowel klanten als leverancier. Niet gaan voor de beste (of goedkoopste) deal, maar kiezen voor een win-win. Ook gebruik ik mijn kennis en capaciteiten graag in diverse vormen van vrijwilligerswerk of niet betaalde opdrachten bij goede-doelen.
Vitruvius Building Solutions
Ermelo Wij willen als organisatie naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Haitsma Beton
Kootstertille Haitsma Beton gaat verantwoord om met mens en milieu. Wij proberen zo schoon en energiezuinig mogelijk te produceren (o.a. water recyclen) en te transporteren (ook over water). Ook streven wij dagelijks naar veilige en gezonde werkomstandigheden voor onze medewerkers. Duurzaam ondernemen is een belangrijke pijler onder het voortbestaan van ons bedrijf.
Futureproved

Futureproved werkt met u samen aan: - De doelstelling van het kwalificeren. De methodiek van het...
Marknesse Duurzaam kwalificeren van personeel voor zichzelf en de organisatie waar ze werken of gaan werken Om die intentie te behalen moeten inspanningen geleverd worden door de organisatie en het personeel.
Hanze Ontwerpfabriek

multi-disciplinaire samenwerkingsverbanden voor ontwerpen van producten en diensten
Groningen Wij helpen het duurzaam ontstaan van verbindingen tussen werkveld, studenten en docenten van de Hanzehogeschool en eventueel anderen. Wij geloven namelijk dat dergelijke multi-disciplinaire samenwerkingsverbanden meer innovatieve oplossingen gaan opleveren doordat ze een de grotere verscheidenheid aan ideeën voortbrengen en kenniscirculatie in de noordelijke regio bevorderen.
I We Me Drachten Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
KlaverVier werving en advies Leeuwarden Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Sandra van Assen Stedenbouw Hieslum Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
StoereVrouwen

Communicatie, PR, campagnes, events.
Groningen "CHANGE THE WORLD SHOPPING!" Door aandacht te geven aan mooie producten met een goed verhaal, maatschappelijk verantwoord ondernemen en andere duurzame thema’s maken wij samen het verschil. Wij onderscheiden ons door creativiteit, een dosis lef en het netwerk, ruim 1800 wereldverbeteraars die we in kunnen zetten voor online & offline acties.
Vicolo, bureau voor vitaliteit, coaching en loopbaanbegeleiding Zwolle Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Arcus Overstag
Heeg Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Objektif
Assen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
sjèm en ko. Wagenborgen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Natuur en Duurzaamheid Educatie Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stichting Synnovem

Projectbegeleiding duurzame energie, terugverdientijd, fiscale en financiële uitwerking,...
Dokkum Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
STAPKRACHT

Duurzame Inzetbaarheid: Organisatieontwikkeling, Teamontwikkeling en Persoonlijke ontwikkeling,...
Eelde Waar streven wij naar? Mensen die met plezier naar hun werk gaan en hun talenten optimaal (kunnen) benutten. Mensen die duurzaam inzetbaar zijn. De naam STAPKRACHT vind je terug in onze manier van werken: Drive (enthousiast en met passie) Doelgericht (resultaten boeken) Direct (confronterend, gaan feedback niet uit de weg) Duurzaam (aandacht voor borging)
DZyzzion

Advisering inzake duurzaam ondernemen, duurzame gebiedsontwikkeling en andere duurzame zaken. Zie...
Drachten DZyzzion wil bijdragen aan een duurzame economie en een betere wereld, door bedrijven en andere organisaties te helpen bewuste keuzes te maken en zo hun duurzame ambities in de praktijk te brengen.
Hans de Haan Winsum Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stratego SlimLicht
8471ZP Wolvega Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Pijanowska consult

Loopbaanbegeleiding
Zuidlaren Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
PNO Consultants

Subsidies aanvragen, WBSO controle, Subsidieadministratie, Financiële detachering,...
Groningen Connecting Ambitions
KAW

stads- en wijkvernieuwing
Eindhoven Onze ambitie is stedelijke, ruimtelijke en sociale vernieuwing vooruit helpen. Wij werken samen met betrokken (markt)partijen aan de vernieuwing van de leefomgeving. Wij staan voor realisme, betrokkenheid en inspiratie.
KAW

stads- en wijkvernieuwing
Rotterdam Onze ambitie is stedelijke, ruimtelijke en sociale vernieuwing vooruit helpen. Wij werken samen met betrokken (markt)partijen aan de vernieuwing van de leefomgeving. Wij staan voor realisme, betrokkenheid en inspiratie.
KAW

stads- en wijkvernieuwing
Groningen Onze ambitie is stedelijke, ruimtelijke en sociale vernieuwing vooruit helpen. Wij werken samen met betrokken (markt)partijen aan de vernieuwing van de leefomgeving. Wij staan voor realisme, betrokkenheid en inspiratie.
NHL X-Honours programma

Ontwikkelkansen: contacten met innovatieve en ondernemende mensen binnen en buiten de NHL;...
Leeuwarden NHL Excellentieprogramma is er voor gemotiveerde studenten die een innovatieve en waardevolle bijdrage willen leveren aan de maatschappij en die graag wat extra tijd besteden aan hun ontwikkeling naast de eigen opleiding.
Mewin | Mens Werk en Inkomen

Ondersteuning en advies op gebied van verzuim en WGA; verbeteren en inrichten van verzuimprocessen...
Leek Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.
Schuil Isolatiezorg

Woningisolatie met EPS-parels
Drachten Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Twee "R" Recycling groep B.V.

Puinrecycling, betonrecycling, siersplitten, schanskorven, steenkorven.
Veendam Betonpuin, metselpuin en asfaltpuin beschouwen als waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Dat is de filosofie van onze bedrijven. Samen met een ijzersterk geloof in hergebruik is dat een goede basis voor succcesvol recyclen.
Twee "R" Recycling groep B.V.

Puinrecycling, betonrecycling, siersplitten, schanskorven, steenkorven.
Groningen Betonpuin, metselpuin en asfaltpuin beschouwen als waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Dat is de filosofie van onze bedrijven. Samen met een ijzersterk geloof in hergebruik is dat een goede basis voor succcesvol recyclen.
Twee "R" Recycling groep B.V.

Puinrecycling, betonrecycling, siersplitten, schanskorven, steenkorven.
Emmen Betonpuin, metselpuin en asfaltpuin beschouwen als waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Dat is de filosofie van onze bedrijven. Samen met een ijzersterk geloof in hergebruik is dat een goede basis voor succcesvol recyclen.
Abelson

kunststof kozijnen, aluminium kozijnen, houten kozijnen, gevel isolatie, dak isolatie, dakramen,...
Warffum Duurzaamheid is géén commerciële begrip voor ons maar zit in alle genen van ons bedrijf verweven, duurzaamheid is voor ons meer dan een groene uitstraling. Het betekent voor ons dat iets van hoge kwaliteit is, lang meegaat, herbruikbaar is, haar omgeving niet schaadt maar juist eerder versterkt. Wij uiten onze visie op duurzaamheid in de producten die we verkopen, hoe we onze restproducten terugbrengen tot materialen die weer in de kringloop van het productieproces kunnen worden opgenomen en zorgen er hierbij ook voor dat de kosten voor onze klanten omlaag gaan doordat we weer nieuwe waarde creëren. Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling
InspirID

We organiseren van(duurzame)evenementen en activiteiten; open inschrijvingen en...
Groningen "Organiseren, Inspireren en Genieten, voor elkaar en door elkaar, nu en in de toekomst." Duurzaam organiseren o.a. door gebruik te maken van energiezuinige en milieuvriendelijke toepassingen in de bedrijfsvoering. Anderen Inspireren bewust met ons milieu om te gaan, maar ook met zichzelf en met anderen. Respect is daarbij onontbeerlijk. Van elke maatschappelijk verantwoorde actie een uitdaging maken; op die manier te genieten en te laten genieten, ook door de generaties na ons.
Local Works

Lokale duurzaamheid, dorpen, wijken, veerkracht, kracht van de lokale gemeenschap, The Natural Step...
Joure Mijn missie is om dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en andere organisaties op weg te helpen bij hun reis naar volledige, integrale, 100% duurzaamheid, gebruik makend van de kracht van de lokale mensen, middelen en omstandigheden. De basis van mijn werkwijze wordt gevormd door de duurzaamheidsmethodiek van The Natural Step. Deze methodiek is in alle groepen en organisaties toepasbaar. Het leert ze een gedeelde taal en toetsingskader voor duurzaamheid. Daarmee weet een doelgroep meteen wat ze zelf kan doen om een duurzame samenleving dichterbij te brengen.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst