| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Beknopt overzicht voor vergelijken van missions statements. Opgenomen: mission statements van leden en volgers van Noorden Duurzaam en mission statements uit redactionele pagina's. Selecties maken kan met de filters in de rechter kolom.

Organisatie en producten/diensten Plaats Missie
KWS Infra bv vestiging Leek
Leek Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Bartels Infra

Advies en ontwerp
Leeuwarden We streven er constant naar om de klant voorop te zetten in ons werk. Engineering is mensenwerk. Onze missie is daarom grotendeels gebaseerd op wie we zijn als individuen en hoe we werken als professionals. We selecteren, trainen en leiden onszelf op om vriendelijk en servicegericht te zijn, met een praktische werkinstelling, door proactief gedrag te vertonen en creatieve oplossingen te zoeken. Als bedrijf onderkennen we onze verantwoordelijkheid om onze capaciteiten in te zetten voor een betere, schonere en duurzame wereld. Eerlijk en integer. Zie ook http://www.bartels-global.com/nl/over-ons/duurzaam-ondernemen
Theo Pouw Groep

Primaire en secundaire bouwstoffen; betonproductie; innemen, bewerken en reinigen van grond;...
Eemshaven "Wij zien het als een missie om bij te dragen aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo beseffen wij al decennia dat grond- en bouwstoffen eindeloos herbruikbaar zijn. Een inzicht dat de afgelopen 30 jaar resulteerde in een breed scala van energiebesparingsmaatregelen en duurzame technieken." (Bron: http://www.theopouw.nl/nl/over-ons)
Provincie Groningen

Vergunningen, subsidies, beleid
Groningen Werk, energie en leefbaarheid staan in het programma centraal. In het collegeprogramma geven de vier partijen aan een ondernemende provincie te willen zijn. Het verduurzamen van de economie is daarbij een belangrijke doelstelling, net als het creëren van nieuwe banen en het versterken van onze concurrentiepositie. (http://www.provinciegroningen.nl/gs/over-gedeputeerde-staten/collegeprog...)
Bours Project en Advies

<p>Procesbegeleiding, ketensamenwerking, duurzame innovatie</p>
Dalen Ik verbind partijen door het organiseren van duurzame netwerken. Het streven naar een duurzame economie is alleen succesvol als organisaties hierin samenwerking en afstemming zoeken. Om te komen tot een proces waarin de duurzame ambitie van iedere organisatie of bedrijf tot zijn recht komt, help ik u graag.
Hogeschool Van Hall Larenstein

HBO-opleidingenaanbod, masteropleidingen, posthbo-opleidingen, cursussen, advies, activiteiten van...
Velp Van Hall Larenstein is een University of Applied sciences. Wij leiden hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op die bijdragen aan een duurzame wereld. Als University of Applied Sciences doen wij kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek, dat zowel ons onderwijs versterkt als onze positie als kennisinstelling. Als kennisinstelling leveren wij praktijkgerichte oplossingen voor vraagstukken uit het (internationale) bedrijfsleven en de maatschappij. En verzorgen wij, naast reguliere hbo-opleidingen, masteropleidingen, post-hbo-opleidingen en cursussen voor zowel regionale, nationale als internationale studenten. (https://www.hvhl.nl/over+ons/missie+en+doelen, nov 2017)
Hogeschool Van Hall Larenstein

HBO-opleidingenaanbod, masteropleidingen, posthbo-opleidingen, cursussen, advies, activiteiten van...
Leeuwarden Van Hall Larenstein is een University of Applied sciences. Wij leiden hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op die bijdragen aan een duurzame wereld. Als University of Applied Sciences doen wij kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek, dat zowel ons onderwijs versterkt als onze positie als kennisinstelling. Als kennisinstelling leveren wij praktijkgerichte oplossingen voor vraagstukken uit het (internationale) bedrijfsleven en de maatschappij. En verzorgen wij, naast reguliere hbo-opleidingen, masteropleidingen, post-hbo-opleidingen en cursussen voor zowel regionale, nationale als internationale studenten. (https://www.hvhl.nl/over+ons/missie+en+doelen, nov 2017)
VitalinQ Healthy Lifestyle Support BV

Online Health Support, gericht advies door paramedici, uitgebreide voedingsdatabase,gericht inkopen...
Groningen VitalinQ Healthy Lifestyle Support heeft als speerpunt bewustwording. De focus van VitalinQ ligt op zelfmanagement van de gezondheid, waarbij wij gericht adviseren en ondersteunen op het gebied van voeding, bewegen en leefstijl. VitalinQ streeft naar bewustwording op het gebied van duurzaamheid en geeft advies met betrekking tot verstandig& duurzaam inkopen, biologische-, en streekproducten.
Blauw Vlas Duurzaam Schilderwerk

Verftechnisch adviesbureau onder Duurzaam Verfadvies en ecologisch schildersbedrijf via Blauw Vlas...
HAVELTE Blauw Vlas loopt voorop in het terugdringen, en op termijn uitbannen van, fossiele grondstoffen in verfproducten. Deze kunnen reeds voor een groot deel vervangen worden door biobased producten. Door hier veel mee te werken en te adviseren wil ik samen met vakgroep "Schilders van Nu" werken aan een volledig milieuvvriendelijke en biobased verfmarkt.
Donkergroen

Ontwerp en aanleg van landschappen, (dak)tuinen, speelterreinen, gedenktuinen voor begraafplaatsen...
Sneek Duurzaamheid, MVO, Social Return... Donkergroen onderneemt met respect voor mens en milieu, dicht bij huis en ver weg. Wij spreken over ‘MVOké’: we gaan ervoor dat elke werknemer luid en duidelijk ‘Oké’ zegt tegen ons MVO-beleid en hier naar handelt.
Bed & Office 050

Logeren, Verblijf, Hotel, Vrijstaand, Groendak, Oranjewijk, Noorderplantsoen, Ontbijt, Privacy
Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
BBF Bamboe Friesland Tuin & meer Lippenhuizen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
DUMA Energieadvies
Lageland Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Jan Halmingh Fotografie
Fotografie
Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Lentis

Geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen...
Zuidlaren Ons doel is het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten en patiënten. Als professionals in de zorg, werken we met ziel en zakelijkheid. We zijn betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. ‘De mens en zijn verhaal’ is ons uitgangspunt. Hier geven we betekenis aan door ons te richten op vier doelen: - Het versterken van autonomie (eigen regie) - Het vergroten van persoonlijk functioneren - Het vergroten van maatschappelijk participeren - Het verbeteren van de kwaliteit van leven, onder andere door het verlichten van lijden.
BlogAdvies.nl
Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
de Jongh InstallatieService
Hoogezand Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
DAM Noord

Fijnmazig duurzame vervoersnetwerken als oplossing voor lokale mobiliteitsvraagstukken
Kolham Bijdragen aan duurzame ontwikkeling door oplossingen te bieden voor de bereikbaarheid van lastig onsluitbare plekken (voor O.V. of auto) of lokale mobiliteitsbehoefte invullen, bij voorkeur met een personeelsbestand dat wordt ingevuld door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
EEQO Assen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Jansma Drachten B.V.

infra, milieu, milieutechniek, bouw en planontwikkeling
Drachten Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
MVO Bedrijvengids en MVO Communicatiebureau Almere Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stichting Fairtrade Gemeente Utrecht Utrecht -
Provincie Drenthe Assen [-]
Bedrijfspand.com Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Carlo Ensing Administraties
Groningen Natuur en duurzaamheid hebben mijn volle belangstelling. Ook als vrijwilliger ben ik intensief betrokken bij activiteiten in en buiten de provincie Groningen. Zo ben ik o.a. penningmeester van IVN Groningen Haren.Daarnaast ben ik intensief betrokken bij de landelijke organisatie van Operatie Steenbreek, als boekhouder en lid van de landelijke werkgroep (zie ook www.operatiesteenbreek.nl). Door deze achtergrond voel ik veel affiniteit met organisaties op het gebied van cultuur, natuur en duurzaamheid.
NLontwikkeld.nl Warns Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Conscious Development Company Heerenveen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
ProDO Consult Saaxumhuizen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Value2share Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Asopos Consult

Advies voor waterbeheer en energie
Roderesch Ik richt mij op advieswerk, procesmanagement en het ontwikkelen van duurzame projecten.
Bureau Sens Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Coöperatieve Energie Regio Groningen U.A. Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Fair Basics

Duurzaamheidsadviezen voor retail, mkb en sportverenigingen op basis van o.a. The Natural Step en...
Opeinde Fair Basics ondersteunt en inspireert bedrijven om zelf duurzamer te worden en tegelijk ook hun klanten inspireren tot duurzaam handelen. We zijn samen verantwoordelijk voor onze toekomst. Daarbij werk ik graag vanuit langlopende verbintenissen met zowel klanten als leverancier. Niet gaan voor de beste (of goedkoopste) deal, maar kiezen voor een win-win. Ook gebruik ik mijn kennis en capaciteiten graag in diverse vormen van vrijwilligerswerk of niet betaalde opdrachten bij goede-doelen.
Vitruvius Building Solutions
Ermelo Wij willen als organisatie naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Gemeente Haren
Haren De gemeente Haren zet zich in voor duurzame ontwikkeling. Initiatieven uit de samenleving kunnen binnen de wettelijke kaders en financiële mogelijkheden op een positieve houding van de gemeente rekenen.
Haitsma Beton
Kootstertille Haitsma Beton gaat verantwoord om met mens en milieu. Wij proberen zo schoon en energiezuinig mogelijk te produceren (o.a. water recyclen) en te transporteren (ook over water). Ook streven wij dagelijks naar veilige en gezonde werkomstandigheden voor onze medewerkers. Duurzaam ondernemen is een belangrijke pijler onder het voortbestaan van ons bedrijf.
Futureproved

Futureproved werkt met u samen aan: - De doelstelling van het kwalificeren. De methodiek van het...
Marknesse Duurzaam kwalificeren van personeel voor zichzelf en de organisatie waar ze werken of gaan werken Om die intentie te behalen moeten inspanningen geleverd worden door de organisatie en het personeel.
Hanze Ontwerpfabriek

multi-disciplinaire samenwerkingsverbanden voor ontwerpen van producten en diensten
Groningen Wij helpen het duurzaam ontstaan van verbindingen tussen werkveld, studenten en docenten van de Hanzehogeschool en eventueel anderen. Wij geloven namelijk dat dergelijke multi-disciplinaire samenwerkingsverbanden meer innovatieve oplossingen gaan opleveren doordat ze een de grotere verscheidenheid aan ideeën voortbrengen en kenniscirculatie in de noordelijke regio bevorderen.
I We Me Drachten Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
KlaverVier werving en advies Leeuwarden Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Sandra van Assen Stedenbouw Hieslum Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
StoereVrouwen

Communicatie, PR, campagnes, events.
Groningen "CHANGE THE WORLD SHOPPING!" Door aandacht te geven aan mooie producten met een goed verhaal, maatschappelijk verantwoord ondernemen en andere duurzame thema’s maken wij samen het verschil. Wij onderscheiden ons door creativiteit, een dosis lef en het netwerk, ruim 1800 wereldverbeteraars die we in kunnen zetten voor online & offline acties.
Vicolo, bureau voor vitaliteit, coaching en loopbaanbegeleiding Zwolle Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Arcus Overstag
Heeg Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Objektif
Assen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
sjèm en ko. Wagenborgen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
In-Balanz

Ontwikkelaar van de eerste Adem Coach App (licatie) in Nederland , die genomineerd is voor de...
Meppel Ik wil naar vermogen bijdragen aan gezondheid verbetering met betrekking tot de invloed van onze ademhaling op lichaam en geest. Wat als deze ontregeld raakt door stress, hyperventileren of angst. Nederlanders hiervan bewust maken dat je zonder medicatie veel zelf kunt doen. Kennisnet, door ontwikkelen van een device etc
Natuur en Duurzaamheid Educatie Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stichting Synnovem

Projectbegeleiding duurzame energie, terugverdientijd, fiscale en financiële uitwerking,...
Dokkum Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
STAPKRACHT

Duurzame Inzetbaarheid: Organisatieontwikkeling, Teamontwikkeling en Persoonlijke ontwikkeling,...
Eelde Waar streven wij naar? Mensen die met plezier naar hun werk gaan en hun talenten optimaal (kunnen) benutten. Mensen die duurzaam inzetbaar zijn. De naam STAPKRACHT vind je terug in onze manier van werken: Drive (enthousiast en met passie) Doelgericht (resultaten boeken) Direct (confronterend, gaan feedback niet uit de weg) Duurzaam (aandacht voor borging)
DZyzzion

Advisering inzake duurzaam ondernemen, duurzame gebiedsontwikkeling en andere duurzame zaken. Zie...
Drachten DZyzzion wil bijdragen aan een duurzame economie en een betere wereld, door bedrijven en andere organisaties te helpen bewuste keuzes te maken en zo hun duurzame ambities in de praktijk te brengen.
Hans de Haan Winsum Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stratego SlimLicht
8471ZP Wolvega Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Bork Sloopwerken

Sloopwerken, Asbestsaneringen, Recycling en afvalinzameling, Calamiteitendienst, Milieutechniek
Steenwijk Voor Bork bedrijven is slopen meer dan alleen slopen. Wij willen goed en verantwoord slopen. Dat vraagt in de eerste plaats om vakmanschap. Maar het vereist ook visie en oog hebben voor de toekomst. Zodat we aan de begrippen als 'duurzaamheid' en 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' een concrete invulling kunnen geven. Om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen kracht bij te zetten, be- / verwerkt Bork Recycling afvalstromen tot hoogwaardige grond-, bouw-, en of brandstoffen waarbij een zo hoog mogelijke inzet hergebruik wordt nagestreefd. Dit voor zowel vrijkomende afvalstromen binnen de Bork Groep als ook afkomstig van externe klanten. Slooppuin wordt o.a. ingezet als grindvervanger, hout wordt o.a. geschikt gemaakt als grondstof voor de spaanplaatindustrie.
Bork Sloopwerken

Sloopwerken, Asbestsaneringen, Recycling en afvalinzameling, Calamiteitendienst, Milieutechniek
Stuifzand Voor Bork bedrijven is slopen meer dan alleen slopen. Wij willen goed en verantwoord slopen. Dat vraagt in de eerste plaats om vakmanschap. Maar het vereist ook visie en oog hebben voor de toekomst. Zodat we aan de begrippen als 'duurzaamheid' en 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' een concrete invulling kunnen geven. Om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen kracht bij te zetten, be- / verwerkt Bork Recycling afvalstromen tot hoogwaardige grond-, bouw-, en of brandstoffen waarbij een zo hoog mogelijke inzet hergebruik wordt nagestreefd. Dit voor zowel vrijkomende afvalstromen binnen de Bork Groep als ook afkomstig van externe klanten. Slooppuin wordt o.a. ingezet als grindvervanger, hout wordt o.a. geschikt gemaakt als grondstof voor de spaanplaatindustrie.
Oosterhof Holman Beton- en waterbouw

Betonconstructies, Houtconstructies, Staalconstructies, Sluisdeuren, Jachthavens, Beton/...
Grijpskerk Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Pijanowska consult

Loopbaanbegeleiding
Zuidlaren Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
PNO Consultants

Subsidies aanvragen, WBSO controle, Subsidieadministratie, Financiële detachering,...
Groningen Connecting Ambitions
Gasterra

Aardgas
Groningen De missie van GasTerra is het maximaliseren van de waarde van het Nederlandse aardgas. GasTerra vervult een publieke taak met betrekking tot de uitvoering van het kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid. Dit beleid beoogt de productie van aardgas uit de Nederlandse kleine velden te bevorderen. (http://www.gasterra.nl/over-gasterra/missie-visie-en-strategie)
KAW

stads- en wijkvernieuwing
Eindhoven Onze ambitie is stedelijke, ruimtelijke en sociale vernieuwing vooruit helpen. Wij werken samen met betrokken (markt)partijen aan de vernieuwing van de leefomgeving. Wij staan voor realisme, betrokkenheid en inspiratie.
KAW

stads- en wijkvernieuwing
Rotterdam Onze ambitie is stedelijke, ruimtelijke en sociale vernieuwing vooruit helpen. Wij werken samen met betrokken (markt)partijen aan de vernieuwing van de leefomgeving. Wij staan voor realisme, betrokkenheid en inspiratie.
KAW

stads- en wijkvernieuwing
Groningen Onze ambitie is stedelijke, ruimtelijke en sociale vernieuwing vooruit helpen. Wij werken samen met betrokken (markt)partijen aan de vernieuwing van de leefomgeving. Wij staan voor realisme, betrokkenheid en inspiratie.
NHL X-Honours programma

Ontwikkelkansen: contacten met innovatieve en ondernemende mensen binnen en buiten de NHL;...
Leeuwarden NHL Excellentieprogramma is er voor gemotiveerde studenten die een innovatieve en waardevolle bijdrage willen leveren aan de maatschappij en die graag wat extra tijd besteden aan hun ontwikkeling naast de eigen opleiding.
Mewin | Mens Werk en Inkomen

Ondersteuning en advies op gebied van verzuim en WGA; verbeteren en inrichten van verzuimprocessen...
Leek Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.
Schuil Isolatiezorg

Woningisolatie met EPS-parels
Drachten Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stenden Hogeschool

Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs: associate degrees, bacheloropleidingen en...
Meppel Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stenden Hogeschool

Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs: associate degrees, bacheloropleidingen en...
Emmen Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stenden Hogeschool

Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs: associate degrees, bacheloropleidingen en...
Assen Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stenden Hogeschool

Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs: associate degrees, bacheloropleidingen en...
Groningen Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stenden Hogeschool

Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs: associate degrees, bacheloropleidingen en...
Leeuwarden Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Twee "R" Recycling groep B.V.

Puinrecycling, betonrecycling, siersplitten, schanskorven, steenkorven.
Veendam Betonpuin, metselpuin en asfaltpuin beschouwen als waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Dat is de filosofie van onze bedrijven. Samen met een ijzersterk geloof in hergebruik is dat een goede basis voor succcesvol recyclen.
Twee "R" Recycling groep B.V.

Puinrecycling, betonrecycling, siersplitten, schanskorven, steenkorven.
Groningen Betonpuin, metselpuin en asfaltpuin beschouwen als waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Dat is de filosofie van onze bedrijven. Samen met een ijzersterk geloof in hergebruik is dat een goede basis voor succcesvol recyclen.
Twee "R" Recycling groep B.V.

Puinrecycling, betonrecycling, siersplitten, schanskorven, steenkorven.
Emmen Betonpuin, metselpuin en asfaltpuin beschouwen als waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Dat is de filosofie van onze bedrijven. Samen met een ijzersterk geloof in hergebruik is dat een goede basis voor succcesvol recyclen.
Abelson

kunststof kozijnen, aluminium kozijnen, houten kozijnen, gevel isolatie, dak isolatie, dakramen,...
Warffum Duurzaamheid is géén commerciële begrip voor ons maar zit in alle genen van ons bedrijf verweven, duurzaamheid is voor ons meer dan een groene uitstraling. Het betekent voor ons dat iets van hoge kwaliteit is, lang meegaat, herbruikbaar is, haar omgeving niet schaadt maar juist eerder versterkt. Wij uiten onze visie op duurzaamheid in de producten die we verkopen, hoe we onze restproducten terugbrengen tot materialen die weer in de kringloop van het productieproces kunnen worden opgenomen en zorgen er hierbij ook voor dat de kosten voor onze klanten omlaag gaan doordat we weer nieuwe waarde creëren. Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling
InspirID

We organiseren van(duurzame)evenementen en activiteiten; open inschrijvingen en...
Groningen "Organiseren, Inspireren en Genieten, voor elkaar en door elkaar, nu en in de toekomst." Duurzaam organiseren o.a. door gebruik te maken van energiezuinige en milieuvriendelijke toepassingen in de bedrijfsvoering. Anderen Inspireren bewust met ons milieu om te gaan, maar ook met zichzelf en met anderen. Respect is daarbij onontbeerlijk. Van elke maatschappelijk verantwoorde actie een uitdaging maken; op die manier te genieten en te laten genieten, ook door de generaties na ons.
Local Works

Lokale duurzaamheid, dorpen, wijken, veerkracht, kracht van de lokale gemeenschap, The Natural Step...
Joure Mijn missie is om dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en andere organisaties op weg te helpen bij hun reis naar volledige, integrale, 100% duurzaamheid, gebruik makend van de kracht van de lokale mensen, middelen en omstandigheden. De basis van mijn werkwijze wordt gevormd door de duurzaamheidsmethodiek van The Natural Step. Deze methodiek is in alle groepen en organisaties toepasbaar. Het leert ze een gedeelde taal en toetsingskader voor duurzaamheid. Daarmee weet een doelgroep meteen wat ze zelf kan doen om een duurzame samenleving dichterbij te brengen.
NOM

Risicofinanciering Foreign Direct Investment Business Development
Groningen Een economisch toekomstig besteding Noord Nederland
stichting iNSnet

iNSnet helpt om de duurzame transitie te versnellen. Ze doet dat door middel van transitieprojecten...
Haren "Wij willen mensen overtuigen en helpen om blijvende waarde toe te voegen met de dingen die ze doen. Voor zichzelf, voor hun omgeving en voor de samenleving. Dat creëert wederkerigheid: als je waarde bijdraagt, krijg je waardering terug. Zo leg je een sterke basis voor geluk, welzijn en stabiliteit en help je om de wereld eerlijker, veiliger en dus duurzamer te maken. Om dat goed te kunnen doen hebben mensen betrouwbare informatie nodig over wat duurzaamheid helpt en wat haar tegenhoudt. Die informatie bieden we aan op Duurzaamnieuws.nl, waarbij we duidelijk zijn in wat we wel en niet duurzaam vinden, en waarom. Dat doen we niet om te winnen; dat doen we om te blijven."
BlueStarter B.V.

Het bemiddelen tussen vraag naar en aanbod van duurzaamheidsprojecten, ondermeer met behulp van...
Groningen We streven ernaar elk jaar 100 duurzame projectinitiatieven te ondersteunen en stellen 25 project creators in staat hun doelen te realiseren.
Club2025 (Opgeheven 15 oktober 2015)

Netwerkoverleg voor Friese ondernemers die duurzaamheid binnen hun onderneming, diensten en...
Leeuwarden Club2025 heeft als missie om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 in 2025 sterk te verminderen. Club 2025 wil dit als volgt bereiken: • bijdrage leveren aan een duurzaam gebruik van materialen en energie en energiebesparing in Friesland; • Bewustmaken van en voorlichting geven aan Friese consumenten, bedrijven en instellingen via publicaties en publieksevenementen op het vlak van duurzaamheid en energiebesparing; • bevorderen van en participeren netwerken m.b.t. duurzaamheid en energiebesparing; • organiseren en uitvoeren van pilots en projecten die de doelstelling van de Club ondersteunen; • gevraagd en ongevraagd adviseren van de overheid (gemeenten en provincie); • onderzoek naar en acquisitie van financieringsmogelijkheden (subsidies, fondsen, etc.) voor projecten en activiteiten en het stimuleren van het gebruik er van; • opzetten en uitvoeren van lobby activiteiten die het doel van de Club dichterbij brengen
Gemeente Groningen

Lokaal bestuur, overheidsdiensten.
Groningen Het college van burgemeester en wethouders wil de ontwikkeling van duurzaamheid in Groningen versnellen.
Hunesus

Bureau voor Duurzame Innovatie in Noord-Nederland
Borger Hunesus helpt organisaties bij het initiëren, ontwikkelen en realiseren van duurzame innovatie.
NoordBaak

Projectmanagement en advies duurzame projecten, wereldburgerschap onderwijs, MVO, circulaire...
Groningen NoordBaak helpt bedrijven, overheden en scholen bij het verduurzamen van hun organisatie, beleid, onderwijs. Wij willen bijdragen aan vorming van verantwoordelijke burgers en meebouwen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.
Olthof Groep B.V.

Beton, betonwaren, bouwstoffen, containerverhuur
Sappemeer Klaas Jan Olthof: "We willen bijdragen aan duurzaam bouwen. Als betonbedrijf zoeken we daarom voortdurend naar minerale afvalstoffen die na bewerking (breken, wassen, zeven) weer hoogwaardige grondstoffen zijn en ingezet kunnen worden als grindvervanger."
Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra

Materiaalkunde, materiaalkundig advies, advies betonmengsels, koelingsberekeningen, schade...
Apeldoorn We streven er constant naar om de klant voorop te zetten in ons werk. Engineering is mensenwerk. Onze missie is daarom grotendeels gebaseerd op wie we zijn als individuen en hoe we werken als professionals. We selecteren, trainen en leiden onszelf op om vriendelijk en servicegericht te zijn, met een praktische werkinstelling, door proactief gedrag te vertonen en creatieve oplossingen te zoeken. Als bedrijf onderkennen we onze verantwoordelijkheid om onze capaciteiten in te zetten voor een betere, schonere en duurzame wereld. Eerlijk en integer. Zie ook http://www.bartels-global.com/nl/over-ons/duurzaam-ondernemen
Ecocert

Energiescans, energielabels, energie maatwerkadviezen, EPA-W, EPA-U, thermografie, endoscopie,...
Veendam Het verduurzamen van gebouwen door het vertalen van ambities naar concrete acties. Kortom: doeltreffend duurzaam energie besparen.
IVN Regio Noord

Duurzaamheidsprojecten voor middelbare scholen
Groningen ‘Een belangrijke NMEfocus ligt op het bereiken van de jeugd. Veel jongeren raken steeds meer vervreemd van de natuur. Zo is ook hun besef over de natuurlijke voedselketen geminimaliseerd, laat staan dat zij nog weet hebben van het wereldwijde belang van biodiversiteit en duurzaamheid voor het veiligstellen van onze habitat: de aarde. Samen met anderen bijdragen aan het herstellen van de verbinding tussen jeugd en natuur behoort dan ook tot de belangrijke aandachtspunten van IVN.’ (Bron: jaarverslag 2009)
Lotte van der Vlugt Groningen Ik vind duurzaamheid erg belangrijk en wil hier graag mijn steentje aan bijdragen.
Energy Expo

Advisering betreffende de invulling en versnelling van de duurzame mobiliteit
Groningen Over Energy Expo | Duurzame Mobiliteit Stichting Energy Expo is een onafhankelijk platform waar bedrijven, overheden en kennis- onderwijsinstellingen samen komen. Wat deze partijen gemeenschappelijk hebben, is de ambitie om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen en de kansen die ze zien voor duurzame mobiliteit. Bij duurzame mobiliteit gaat het niet alleen over voertuigen maar ook over slimme en passende oplossingen voor mens, milieu en leefomgeving. Samen met haar partners haalt Energy Expo kennis over duurzame mobiliteit in huis en stelt deze beschikbaar. Energy Expo maakt duurzame mobiliteit tastbaar door de verschillende facetten ervan te tonen en te laten ervaren. Energy Expo versnelt de transitie naar duurzame mobiliteit en streeft naar een schoner, innovatiever en kennisintensiever (Noord) Nederland.
Noordlease

Autolease: zakelijk leasen, particulier leasen, autohuur, occasions.
Groningen Duurzaamheid. Hoewel het thema voor sommigen nu pas actueel lijkt, is Noordlease al sinds haar oprichting bewust bezig met de wereld om ons heen. Niet alleen uit het belangrijke oogpunt van respect voor die wereld, maar ook omdat we het vanzelfsprekend vinden om zo weinig mogelijk energie, materialen en grondstoffen te verspillen. Want ook dat draagt bij aan onze doelstelling om uitstekende service tegen scherpe tarieven te bieden. En omdat, zo is onze ervaring al jaren, duurzaamheid uitstekend werkt in de praktijk.
Eric Maagdenberg
Haren Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Land van Kokanje
Restaurant en champagnebar
Groningen Rode draad voor ons is het zo milieu, mens en diervriendelijk bereiden en aanbieden van onze producten. Zo hebben wij bijvoorbeeld enkel scharrelvlees, serveren wij vis volgens de Viswijzer en is al onze thee en koffie voorzien van het Max Havelaar logo. Ook is inmiddels een groot deel van onze wijnen van biologische oorsprong. (Bron: www.landvankokanje.nl)
De Groene Kapper

Duurzame tips en trucs voor de uiterlijke verzorgingsbranche: informatie over producten, energie(...
Groningen Hallo, mijn naam is Pieter Patje vader (2) en grootvader (4) via mijn website geef ik duurzame tips en trucs voor de uiterlijke verzorgingsbranche. Daarnaast blog ik om mijn bezorgdheid te uiten voor de toekomstige generaties.
Van der Vorm Advies
Bestuursadvies en strategieontwikkeling, Leiding geven aan verandering, Interimmanagement, algemeen...
Groningen Er kan zoveel meer! En dat is geen luxe, maar een noodzaak voor de toekomst!
Wagner Group

Boardroom Consulting, Executive education, Executive MBA Sport Management, Governance Opleiding...
Groningen Als Team Wagner Group willen wij iedere dag weer een positieve bijdrage leveren aan een wereld 'die groter is dan onszelf'. Hier ligt onze drijfveer om Wagner Group in stand te houden en om haar maatschappelijke betekenis steeds verder te ontwikkelen. Ondernemerschap geeft ons vleugels. Vleugels om te investeren in dingen die maatschappelijk er toe doen, vleugels om anderen te helpen door middel van onze kennis, kunde en infrastructuur. Of die anderen nu groot zijn of klein. Wij zien het als onze maatschappelijke rol om mensen te inspireren, te adviseren en te helpen zich verder te ontwikkelen. Als Wagner Group kiezen wij bewust voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid vormt daar een vanzelfsprekend onderdeel van. Vanuit ons verantwoordelijkheidsbesef proberen we actief de nadelige impact van onze bedrijfsvoering op mens en milieu terug te dringen.
e-portfoliomanagement

Advisering en ondersteuning van organisaties en zzp loopbaancoaches; ontwerpen van...
Beilen Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Jitske Tuimaka Akkrum Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Vereniging SLIM wonen met Energie

Samenwerkingsverbanden van MKB-ondernemers die producten of diensten leveren voor energiezuinig...
Leeuwarden SLIM wonen met energie wil bijdragen aan het energiezuinig maken van 100.000 woningen in Noord-Nederland, door het organiseren van samenwerking tussen MKB bedrijven die hiertoe diensten en producten leveren.
Atelier ZEEblauw, creatief concept & projectbureau
creatieve denkprocessen, brainstormen,innovatieve ideeën,co-creatie, kunstenaar,coach,trainer,...
Makkum Mijn missie is creatieve processen te initiëren en in zetten als bindmiddel voor transitie- en veranderingsprocessen, om duurzame concepten en(creatieve) projecten; workshops en trainingen te ontwikkelen, gericht op maatschappelijke innovatie. Ondersteuning en advies te bieden op het gebied van MBO en MVO vraagstukken, voor non-profit & profitsector m.b.v. creatieve coaching/training aan particulier tot bedrijf.
Coachbureau Thomas

Begeleiding bij individuele groei op het gebied van leiderschap en persoonlijke effectiviteit, en...
Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst