| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Beknopt overzicht voor vergelijken van missions statements. Opgenomen: mission statements van leden en volgers van Noorden Duurzaam en mission statements uit redactionele pagina's. Selecties maken kan met de filters in de rechter kolom.

Organisatie en producten/diensten Plaats Missie
Quality Research

Organisatieadvies, begeleiding van organisatieontwikkeling.
Groningen Quality Research wil als adviespraktijk bijdragen aan duurzame ontwikkeling, zoals bedoeld in het rapport 'Our common future' van de Verenigde Naties. Dat betekent: maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoeken (research!) naar balans tussen people, planet en profit.
Solidair Groningen & Drenthe
Trainingen en projecten voor oplossen van sociale en maatschappelijke knelpunten
Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Eclipse Incubators Foundation
..
De missie van Eclipse Incubators Foundation is het creëren van een trainingsomgeving waarin kinderen en jongeren, die in een sociale achterstandspositie verkeren worden begeleid en gestimuleerd om aan de slag te gaan met programmeren en ICT in de ruimste zin des woord. Door de doelgroep zelf de controle te geven over het leerproces wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld en leren ze van én met elkaar. Zo worden ze zowel op technisch, als sociaal vlak gevormd om voor zichzelf een rooskleuriger toekomst vorm te geven.
Stichting Wel Mobiel Groningen Stichting WELMOBIEL heeft als doelstelling een duurzame mobiliteitsoplossing aan te bieden die voldoet aan de hulpvraag die bewoners hebben. Daarbij is het de bedoeling dat de vervoersmiddelen die worden ingezet een minimale belasting zijn voor het milieu. Het is belangrijk dat de vervoerservice betaalbaar blijft, zodat ook de minima hier gebruik van kan maken.
Ideeënbank Groningen

Overzicht van uitgevoerde ideeën voor verbeteren van leefbaarheid van de woonomgeving in de...
Groningen Bevorderen van leefbaarheid van de woonomgeving in de provincie Groningen door faciliteren van burgerinitiatieven.
Beijk Catering
Cateringbedrijf in Groningen.
Leek Zie https://beijk.com/maatschappelijk/
ConnectingFriends.NET

Sociale cohesie. Duurzame samenleving met een krachtige sociale structuur. Vermenigvuldiging van...
Roden Het versterken van sociale cohesie, door het stimuleren van ontmoetingen tussen leden, in een vertrouwd netwerk van leden die open staan voor anderen. Door de versterking van hun sociale netwerk, en de opbrengsten van het netwerk zelf, worden bijdragen geleverd aan een betere wereld.
Stichting Groningen Plus Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stichting Timmerdorp
Activeren, inspireren van kinderen binnen hun bewustwordingsproces dmv van werken met houtproducten...
Groningen "Timmerdorp Groningen zorgt dat kinderen van alles leren waar ze de rest van hun leven iets aan hebben." (website 2020)
Meneer Regezma BV Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Muntendammer EnergieStichting MES Muntendam Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stichting Sustainability Research Forum
Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van duurzaamheid
Haren Het wetenschappelijk onderzoek – inclusief mogelijke toepassing daarvan – op het gebied van bedrijfsmatige activiteiten en innovaties ten behoeve van duurzame ontwikkelingen in het belang van de toekomstige samenleving. De overdracht van kennis en kunde op het gebied van deze duurzame ontwikkelingen naar bedrijven en de maatschappij
Zernike College
Haren nog invullen
Zorgboerderij de Mikkelhorst
Haren nog invullen
De Buitenschool

zakelijke toplocatie, restaurant, zaalverhuur, catering, desembakkerij, taartenbakkerij,...
Glimmen Wij bieden de gemeenschap het verantwoorde alternatief in de regio: een volledig duurzame, zelfvoorzienende, culinaire en culturele toplocatie voor zakelijke en recreatieve activiteiten gecombineerd met een levensloopbestendige en energieneutrale meergeneratie-woonvorm.
duurzaamplus.nl

Tekstschrijver voor content: interviews, artikelen en andere teksten over duurzaamheid voor...
Amsterdam Duurzaamplus.nl inspireert tot circulaire economie door betrokkenen aan het woord te laten.
Hooft Hoveniers
Glimmen nog invullen
Huis voor de Sport
Groningen nog invullen
Impact in Context Rolde PM
Maartenscollege
Haren nog invullen
Archiview

Wij zijn een full service architectenbureau.Het type werkzaamheden dat voornamelijk wordt...
Rotterdam Archiview wil als architectenbureau een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling door bevorderen van duurzaam bouwen. De maatschappij verandert om ons heen. Onze huidige samenleving is in toenemende mate complex. De wereld van gebruikers krijgt een steeds diverser en multicultureel uiterlijk. Een nieuwe oriëntatie van materialen, hun toepassing en het productieproces. Nu stond bij ons de mens al centraal. Organische architectuur die denkend vanuit de gebruiker een zintuigelijke en fysieke ervaring brengt. Duurzame materialisering daar waar mogelijk was een issue. Om het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D – modellen gekoppeld aan digitale procesbeheersing die de opdrachtgever en alle bouwpartners de mogelijkheid geven om papierloos te werken. (BIM+). Werkend aan het ideale beeld een volledig geïntegreerd model van start tot oplevering.
Archiview

Wij zijn een full service architectenbureau.Het type werkzaamheden dat voornamelijk wordt...
Groningen Archiview wil als architectenbureau een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling door bevorderen van duurzaam bouwen. De maatschappij verandert om ons heen. Onze huidige samenleving is in toenemende mate complex. De wereld van gebruikers krijgt een steeds diverser en multicultureel uiterlijk. Een nieuwe oriëntatie van materialen, hun toepassing en het productieproces. Nu stond bij ons de mens al centraal. Organische architectuur die denkend vanuit de gebruiker een zintuigelijke en fysieke ervaring brengt. Duurzame materialisering daar waar mogelijk was een issue. Om het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D – modellen gekoppeld aan digitale procesbeheersing die de opdrachtgever en alle bouwpartners de mogelijkheid geven om papierloos te werken. (BIM+). Werkend aan het ideale beeld een volledig geïntegreerd model van start tot oplevering.
Beatrixoord
Haren nog invullen
Biotoop
Haren nog invullen
CareX Haren - de Biotoop
Haren nog invullen
Wagner Group

Boardroom Consulting, Executive education, Executive MBA Sport Management, Governance Opleiding...
Als Team Wagner Group willen wij iedere dag weer een positieve bijdrage leveren aan een wereld 'die groter is dan onszelf'. Hier ligt onze drijfveer om Wagner Group in stand te houden en om haar maatschappelijke betekenis steeds verder te ontwikkelen. Ondernemerschap geeft ons vleugels. Vleugels om te investeren in dingen die maatschappelijk er toe doen, vleugels om anderen te helpen door middel van onze kennis, kunde en infrastructuur. Of die anderen nu groot zijn of klein. Wij zien het als onze maatschappelijke rol om mensen te inspireren, te adviseren en te helpen zich verder te ontwikkelen. Als Wagner Group kiezen wij bewust voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid vormt daar een vanzelfsprekend onderdeel van. Vanuit ons verantwoordelijkheidsbesef proberen we actief de nadelige impact van onze bedrijfsvoering op mens en milieu terug te dringen.
Value2share Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Blije Business

ondernemersplatform, initiatieven, ondernemerschap, Korrewegwijk, DeHoogte, stimuleren,...
Het doel is het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap en het inzetten van de kracht van ondernemers voor de wijken.
Blije Business Het doel is het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap en het inzetten van de kracht van ondernemers voor de wijken en wijkbewoners.
GH+O Communicatie

GH+O is een fullservice communicatiebureau waar adviseurs,vormgevers,conceptdenkers en copywriters...
Leeuwarden We staan midden in de samenleving. En die begint bij onszelf. Dit betekent oog hebben voor de wereld om ons heen. We zetten ons als bedrijf in voor een duurzame wereld en we brengen dit ook in onze bedrijfsvoering tot uiting. Als partner van MVO Nederland, dé kennis- en netwerkorganisatie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, onderschrijven we het manifest om bij onze bedrijfsvoering te zorgen voor een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.
Hanzehogeschool Instituut voor Engineering

HBO-opleidingen Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, International Biomedical Engineering,...
Groningen "studenten en docenten samen met bedrijven en andere onderwijsinstellingen aan oplossingen voor de toekomst op het gebied van duurzame energie"
Alfa-college

Middelbaar beroepsonderwijs
Assen Het Alfa-college realiseert als christelijk Regionaal Opleidingen Centrum samen met zijn partners een duurzaam effect op mens, regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren.
Alfa-college

Middelbaar beroepsonderwijs
Groningen Het Alfa-college realiseert als christelijk Regionaal Opleidingen Centrum samen met zijn partners een duurzaam effect op mens, regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren.
Alfa-college

Middelbaar beroepsonderwijs
Hardenberg Het Alfa-college realiseert als christelijk Regionaal Opleidingen Centrum samen met zijn partners een duurzaam effect op mens, regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren.
Alfa-college

Middelbaar beroepsonderwijs
Hoogeveen Het Alfa-college realiseert als christelijk Regionaal Opleidingen Centrum samen met zijn partners een duurzaam effect op mens, regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren.
CG Holthausen BV
Hoogezand Onze focus in drie woorden: Gas, Groningen en Groen. Holthausen Groep vindt het belangrijk om te ondernemen met het hart (sociaal) én het verstand (bewust van consequenties). Veiligheid en duurzaamheid zijn voor ons essentieel om een succesvol bedrijf te zijn. Net als maatschappelijke betrokkenheid, die we vormgeven door middel van samenwerking en innovatie.
Gemeente Groningen

Lokaal bestuur, overheidsdiensten.
Groningen Het college van burgemeester en wethouders wil de ontwikkeling van duurzaamheid in Groningen versnellen.
Ssentia Ontwikkeling

MVO, implementatie, advies, samenwerken, verspilling, besparingen, MD, HR, interim, duurzaamheid,...
Groningen Elke organisatie (publiek, privaat, profit en non-profit) heeft MVO geïntegreerd in de bedrijfsvoering waarbij de mens en middelen gericht zijn op een duurzame toekomst en de consequenties van klimaatverandering als uitdaging wordt beschouwd.
Hanzehogeschool Kenniscentrum Noorderruimte

Toegepast onderzoek voor bedrijven, overheden en extern werkveld. Kenniscirculatie tussen (inter)...
Groningen Kenniscenrum Noordrruimte levert kennis vanuit invalshoeken people-planet-profit over gebiedsconcepten en waardering daarvan door gebruikers, adviseurs, ontwerpers en andere belanghebbenden. Onderzoekslijnen zijn hierin leefomgeving, werklandschappen, klimaatbewuste kustverdeling&landinrichting en duurzaam bouwen. Energie is een speerpunt in duurzaamheid met een streven naar integratie van technische en sociale innovaties. (http://bit.ly/UYgFSr)
Hunesus

Bureau voor Duurzame Innovatie in Noord-Nederland
Borger Hunesus helpt organisaties bij het initiëren, ontwikkelen en realiseren van duurzame innovatie.
Lentis Groningen Zorg
Stichting 't Vinkhuys
Multifunctioneel centrum
Groningen Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Gasterra

Aardgas
Groningen De missie van GasTerra is het maximaliseren van de waarde van het Nederlandse aardgas. GasTerra vervult een publieke taak met betrekking tot de uitvoering van het kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid. Dit beleid beoogt de productie van aardgas uit de Nederlandse kleine velden te bevorderen. (http://www.gasterra.nl/over-gasterra/missie-visie-en-strategie)
In-Balanz

Ontwikkelaar van de eerste Adem Coach App (licatie) in Nederland , die genomineerd is voor de...
Meppel Ik wil naar vermogen bijdragen aan gezondheid verbetering met betrekking tot de invloed van onze ademhaling op lichaam en geest. Wat als deze ontregeld raakt door stress, hyperventileren of angst. Nederlanders hiervan bewust maken dat je zonder medicatie veel zelf kunt doen. Kennisnet, door ontwikkelen van een device etc
Jansma Drachten B.V.

infra, milieu, milieutechniek, bouw en planontwikkeling
Drachten Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Olthof Groep B.V.

Beton, betonwaren, bouwstoffen, containerverhuur
Sappemeer Klaas Jan Olthof: "We willen bijdragen aan duurzaam bouwen. Als betonbedrijf zoeken we daarom voortdurend naar minerale afvalstoffen die na bewerking (breken, wassen, zeven) weer hoogwaardige grondstoffen zijn en ingezet kunnen worden als grindvervanger."
Bork Sloopwerken

Sloopwerken, Asbestsaneringen, Recycling en afvalinzameling, Calamiteitendienst, Milieutechniek
Steenwijk Voor Bork bedrijven is slopen meer dan alleen slopen. Wij willen goed en verantwoord slopen. Dat vraagt in de eerste plaats om vakmanschap. Maar het vereist ook visie en oog hebben voor de toekomst. Zodat we aan de begrippen als 'duurzaamheid' en 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' een concrete invulling kunnen geven. Om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen kracht bij te zetten, be- / verwerkt Bork Recycling afvalstromen tot hoogwaardige grond-, bouw-, en of brandstoffen waarbij een zo hoog mogelijke inzet hergebruik wordt nagestreefd. Dit voor zowel vrijkomende afvalstromen binnen de Bork Groep als ook afkomstig van externe klanten. Slooppuin wordt o.a. ingezet als grindvervanger, hout wordt o.a. geschikt gemaakt als grondstof voor de spaanplaatindustrie.
Bork Sloopwerken

Sloopwerken, Asbestsaneringen, Recycling en afvalinzameling, Calamiteitendienst, Milieutechniek
Stuifzand Voor Bork bedrijven is slopen meer dan alleen slopen. Wij willen goed en verantwoord slopen. Dat vraagt in de eerste plaats om vakmanschap. Maar het vereist ook visie en oog hebben voor de toekomst. Zodat we aan de begrippen als 'duurzaamheid' en 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' een concrete invulling kunnen geven. Om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen kracht bij te zetten, be- / verwerkt Bork Recycling afvalstromen tot hoogwaardige grond-, bouw-, en of brandstoffen waarbij een zo hoog mogelijke inzet hergebruik wordt nagestreefd. Dit voor zowel vrijkomende afvalstromen binnen de Bork Groep als ook afkomstig van externe klanten. Slooppuin wordt o.a. ingezet als grindvervanger, hout wordt o.a. geschikt gemaakt als grondstof voor de spaanplaatindustrie.
Asopos Consult

Advies voor waterbeheer en energie
Roderesch Ik richt mij op advieswerk, procesmanagement en het ontwikkelen van duurzame projecten.
De Coöperatieve Samenleving Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
ROC Friese Poort Centrum Duurzaam

opleidingen, bijscholing, praktijk- en innovatiewerkplaats voor studenten en vakmensen uit de...
Leeuwarden Centrum Duurzaam wil, als onderdeel van ROC Friese Poort, de kennis en ervaring bij het bedrijfsleven benutten voor het opleiden van jonge vakmensen in de praktische toepassing van innovatieve duurzame technieken. Tevens wil Centrum Duurzaam met goede en objectieve voorlichting de toepassing van deze technieken bij bedrijven en particulieren stimuleren. Kennis, ervaring en vakmanschap voor een duurzame wereld.
Roelof van Echten College

Praktijkonderwijs, Vmbo/lwoo, Mavo/Havo/vwo.
Hoogeveen Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind. Dat wil het Roelof van Echten College bereiken. Handelend vanuit de Bron van de christelijke traditie vinden wij het belangrijk dat een kind volledig tot zijn recht komt op onze school. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een goede overgang van het basisonderwijs naar onze school. En van onze school naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. (Bron: http://www.rvec.nl/Page/sp362/index.html)
Onderwijsbureau Meppel

Administratie, beheer en advisering, uitgevoerd binnen het kader van de zes beleidsterreinen...
Meppel Onderwijsbureau Meppel houdt bij het streven naar hoogwaardige dienstverlening rekening met de effecten van de werkzaamheden op het milieu en op de menselijke aspecten. Wij geloven dat een balans tussen een goede bedrijfsvoering, goed werkgeverschap, binding met de schoolbesturen en een groen milieu, leidt tot betere resultaten voor zowel de schoolbesturen als voor het bureau. Wij willen een onderwijsbureau zijn dat de aangesloten schoolbesturen helpt met het in de praktijk brengen van hun ambities voor duurzame ontwikkeling, omdat onderwijs een plaats is waar de waarden van duurzame ontwikkeling bij de komende generaties geïntroduceerd en verankerd kunnen worden. http://www.onderwijsbureau-meppel.nl/nl/het-bureau/duurzaamheid/
School for Leisure and Tourism Management

HBO-opleidingen
Leeuwarden "Unleashing potential in our students, staff and surrounding communities." Stenden Hogeschool staat voor een breed spectrum aan excellente onderwijs-, kennis- en onderzoeksdiensten met een solide verankering in de regio van haar vestigingen in binnen- en buitenland. Studenten en medewerkers van de hogeschool werken in een internationale, ondernemende en waardengedreven omgeving aan persoonlijk leiderschap en creativiteit. Hierbij is aandacht en respect voor de persoonlijke inspiratiebronnen en oog voor de menselijke maat en behoeften. Dit alles valt te omvatten in een visie: "Serving to make it a better world." Bron: http://www.stenden.com/nl/stenden/profiel/Pages/missievisiekern.aspx
Stenden School of Education

Opleiding leraar basisonderwijs
Groningen Wij willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling
Stenden School of Education

Opleiding leraar basisonderwijs
Assen Wij willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling
Stenden School of Education

Opleiding leraar basisonderwijs
Meppel Wij willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling
Stenden School of Education

Opleiding leraar basisonderwijs
Leeuwarden Wij willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling
Stenden School of Education

Opleiding leraar basisonderwijs
Emmen Wij willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling
Hogeschool Van Hall Larenstein

HBO-opleidingenaanbod, masteropleidingen, posthbo-opleidingen, cursussen, advies, activiteiten van...
Velp Van Hall Larenstein is een University of Applied sciences. Wij leiden hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op die bijdragen aan een duurzame wereld. Als University of Applied Sciences doen wij kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek, dat zowel ons onderwijs versterkt als onze positie als kennisinstelling. Als kennisinstelling leveren wij praktijkgerichte oplossingen voor vraagstukken uit het (internationale) bedrijfsleven en de maatschappij. En verzorgen wij, naast reguliere hbo-opleidingen, masteropleidingen, post-hbo-opleidingen en cursussen voor zowel regionale, nationale als internationale studenten. (https://www.hvhl.nl/over+ons/missie+en+doelen, nov 2017)
Hogeschool Van Hall Larenstein

HBO-opleidingenaanbod, masteropleidingen, posthbo-opleidingen, cursussen, advies, activiteiten van...
Leeuwarden Van Hall Larenstein is een University of Applied sciences. Wij leiden hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op die bijdragen aan een duurzame wereld. Als University of Applied Sciences doen wij kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek, dat zowel ons onderwijs versterkt als onze positie als kennisinstelling. Als kennisinstelling leveren wij praktijkgerichte oplossingen voor vraagstukken uit het (internationale) bedrijfsleven en de maatschappij. En verzorgen wij, naast reguliere hbo-opleidingen, masteropleidingen, post-hbo-opleidingen en cursussen voor zowel regionale, nationale als internationale studenten. (https://www.hvhl.nl/over+ons/missie+en+doelen, nov 2017)
Stenden Hogeschool

Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs: associate degrees, bacheloropleidingen en...
Meppel Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stenden Hogeschool

Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs: associate degrees, bacheloropleidingen en...
Emmen Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stenden Hogeschool

Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs: associate degrees, bacheloropleidingen en...
Assen Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stenden Hogeschool

Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs: associate degrees, bacheloropleidingen en...
Groningen Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stenden Hogeschool

Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs: associate degrees, bacheloropleidingen en...
Leeuwarden Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Lentis

Geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen...
Zuidlaren Ons doel is het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten en patiënten. Als professionals in de zorg, werken we met ziel en zakelijkheid. We zijn betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. ‘De mens en zijn verhaal’ is ons uitgangspunt. Hier geven we betekenis aan door ons te richten op vier doelen: - Het versterken van autonomie (eigen regie) - Het vergroten van persoonlijk functioneren - Het vergroten van maatschappelijk participeren - Het verbeteren van de kwaliteit van leven, onder andere door het verlichten van lijden.
Groningen Centre of Energy Law and Sustainability

Onderzoek op gebied van onder andere wet- en regelgeving die samenhangt met de productie, het...
Groningen Het grootste centrum voor energierecht in Nederland (opgericht 2007)
EnTranCe

EnTranCe has the facilities, technologies and the best possible network to develop plans into the...
9747 AA Groningen EnTranCe focuses on the transition to a reliable, sustainable and affordable energy future.
Centre of Expertise Water Technology (CEW)

Toegepast onderzoek op gebied van waterbesparing en waterhergebruik, water en energie, nutriënten...
Leeuwarden "Eén van de sleutelgebieden van de NL kenniseconomie is de topsector Water. Voor deze sector leidt het CEW een groot volume bèta technisch talent op; human capital dat nodig is om innovaties te ontwikkelen waarmee mondiale maatschappelijke problemen op het gebied van water worden opgelost en waarmee de economische kansen die dit met zich meebrengt worden verzilverd. Daarnaast helpen wij ondernemers te innoveren door het uitvoeren van toegepast onderzoek." (Bron: http://www.cew-leeuwarden.nl/over-cew/visie-missie)
Carbohydrate Competence Center

Onderzoek op basis van praktijkvragen van industriële partners
Groningen Het Carbohydrate Competence Center (CCC) wil hoogwaardige kennis op het gebied van koolhydraten genereren, ontwikkelen en delen om innovatie te bevorderen en bij te dragen aan een gezonde en duurzame samenleving.
Bouwend Nederland Regio Noord

Het regiokantoor geeft beleidsmatige ondersteuning aan de afdelingen, het Platform Infra en Jong...
Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Bouwend Nederland staat voor een vitale bouwsector die bouwt aan duurzame vernieuwing van de leefomgeving.
Domesta

Betaalbare woningen, vernieuwende woonprojecten, gebiedsontwikkeling, herstructurering, nieuwbouw.
Coevorden Missie: "Iedere klant een goede woning in een prettige leefomgeving bieden tegen een betaalbare prijs" "Een van de speerpunten in het ondernemingsplan van Domesta is bijdragen aan een duurzame samenleving. Domesta werkt hier hard aan met energiezuinige en milieuvriendelijke werkwijzen. We willen onze projecten en woningen zo duurzaam mogelijk aanpakken en inrichten."
Domesta

Betaalbare woningen, vernieuwende woonprojecten, gebiedsontwikkeling, herstructurering, nieuwbouw.
Hoogeveen Missie: "Iedere klant een goede woning in een prettige leefomgeving bieden tegen een betaalbare prijs" "Een van de speerpunten in het ondernemingsplan van Domesta is bijdragen aan een duurzame samenleving. Domesta werkt hier hard aan met energiezuinige en milieuvriendelijke werkwijzen. We willen onze projecten en woningen zo duurzaam mogelijk aanpakken en inrichten."
Domesta

Betaalbare woningen, vernieuwende woonprojecten, gebiedsontwikkeling, herstructurering, nieuwbouw.
Emmen Missie: "Iedere klant een goede woning in een prettige leefomgeving bieden tegen een betaalbare prijs" "Een van de speerpunten in het ondernemingsplan van Domesta is bijdragen aan een duurzame samenleving. Domesta werkt hier hard aan met energiezuinige en milieuvriendelijke werkwijzen. We willen onze projecten en woningen zo duurzaam mogelijk aanpakken en inrichten."
TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN)

Bemiddeling bij kennistransfer tussen het MKB en kennisinstellingen (vraagdefinitie,...
Groningen Economische versterking van het Noord-Nederlandse MKB door innovatie en samenwerking: vernieuwing van producten, processen en diensten, met behulp van de kennisinstituten in Noord-Nederland.
Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe Ruinerwold De GCZWD brengt ondernemers, onderwijs en overheden in de regio samen. Het doel is om de leefbaarheid te vergroten en de lokale economie te versterken. Door de onderlinge samenwerking makkelijker te maken, kunnen we nieuwe kansen benutten en zo het gebied waarin we wonen en werken verder ontwikkelen.
Copy-Systems Groningen .
Stork Noord-Nederland

mechisch, elektrisch, onderhoud, verhuur, verkoop, project management, duurzaam, boiler, turbine,...
"Bij Stork vormt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een 'way of life'. Het speelt een centrale rol binnen al onze activiteiten en vormt een van de basisprincipes voor onze kennisgebaseerde asset integrity management services van wereldformaat. We leveren deze services aan bedrijven in de sectoren olie en gas, (duurzame) energie en chemie en andere grote industrieën, zodat zij optimaal kunnen presteren."
Oosterhof Holman Beton- en waterbouw

Betonconstructies, Houtconstructies, Staalconstructies, Sluisdeuren, Jachthavens, Beton/...
Grijpskerk Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Megavista

Grootformaat prints op kunststof, aluminium, hout, glas, etc. Verpakkingen en gebruiksvoorwerpen...
Assen Megavista is een duurzaam bedrijf op het gebied van digitaal printwerk en geprinte verpakkings- en promotiematerialen. Wij sturen bewust naar het gebruik van milieuvriendelijke materialen. Voor roll-up displays gebruiken wij bijvoorbeeld polypropyleen in plaats van pvc. Dit materiaal is beter recyclebaar. Qua materiaal van displays en stands zijn wij een groot voorstander van karton. De mogelijkheden zijn eindeloos, waardoor er meer ruimte ontstaat voor creativiteit. Ook is het karton volledig recyclebaar. En een ding weet je zeker: zo'n stand wekt de nieuwsgierigheid van de bezoekers op, wie wil dat nou niet?
Suspacc (Bedrijfsnetwerk Groene Chemie)
Vertegenwoordiging van regionaal bedrijfsleden voor overheid, subsidieverstrekkers, e.d.
Versterken van de regionale inzet van duurzame chemie. Uitbreiden van werkgelegenheid in deze sector.
Zero Waste Groningen
Online community (voorlopig alleen op facebook, maar er wordt gewerkt aan website), die zich inzet...
Facebook community; die zich inzet om een afvalvrije/arme leefstijl voor iedereen in de provincie Groningen makkelijker te maken. Dit door info te verzamelen, tips te geven, te verbinden en activiteiten te organiseren. Zowel een FB-Groep, als FB pagina. Wij geloven in de kracht van ieder mens en gedragsverandering, om zo te helpen met het voorkomen en oplossen van plastic soup, verspilling, milieuproblemen en eenzaamheid. Samen maken we het verschil.
TT Hall Assen Assen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Structura-Groep inclusief ondernemen

StructuraNet biedt gestructureerde ondersteuning aan bedrijven, organisaties en instellingen die...
Benneveld De Idee Mensen ondernemen. Ze verzamelen kennis, materie, ideeën. Ze verwerken of bewerken deze. Ze passen kennis en ervaring toe: ze gebruiken wat ze geleerd of gemaakt hebben, soms met winstoogmerk, soms zonder. Ze werken alleen of met (vele) anderen aan hun onderneming. Structura biedt een universeel toepasbaar model dat mensen kan helpen zich een beeld te vormen van hun onderneming, zich een oordeel te vormen en zelf besluiten te nemen. Mensen verschillen. Dat kan ze verbinden, maar ook scheiden. Structura helpt behoeften en belangen van mensen die samen iets ondernemen zichtbaar en bespreekbaar te maken. De kaarten komen op tafel te liggen: zowel die van menselijke ambities en dromen, als die van (harde) economische realiteiten. Vervolgens kunnen er keuzes gemaakt worden die materiële en / of immateriële winst kunnen opleveren voor alle betrokkenen.
erik moesker

aquaponic systemen
Groningen NoordOogst Aquaponics wil op een creatieve, innovatieve wijze duurzaam een bijdrage leveren aan de oplossing van voedselvraagstukken. Hiervoor doen we onderzoek en ontwikkelen we verschillende aquaponics concepten. Uiteindelijk werken we aan de boerderij van de toekomst. Op dit moment ligt de focus op mariene aquaponics, omdat we er van overtuigd zijn dat daar de toekomst ligt. NoordOogst werkt volgens de principes van de korte keten, natuurinclusiviteit, volhoudbaarheid en van circulariteit. Daarnaast is NoordOogst een sociale onderneming waarbij maatschappelijke impact – minder honger in de toekomst – voorop staat. We onderschrijven dan ook de code Sociale Ondernemingen. We werken nauw samen met kennisinstituten en partners die de dezelfde waarden aanhangen. “De oplossing van problemen als verzilting, de schaarste van eiwitten en zoet water moet uit zee komen.” – Erik Moesker
TWA architecten

Wij bouwen originelen. Gebouwen met een eigen karakter. Eigenwijs, vaak koppig en soms zelfs een...
Burdaard Gebouwen behoren tot verschillende “waardesystemen”: economische-, maatschappelijke-, duurzame-, persoonlijke- en ook ecologische. Voor marktpartijen in de bouwketen en voor gebouweigenaren vertegenwoordigen gebouwen een economische waarde, voor de samenleving een maatschappelijke of culturele waarde en voor eindgebruikers een persoonlijke waarde. Iedereen voelt zich op de één of andere manier eigenaar en dus mede verantwoordelijk voor die waarde. Wij als TWA proberen voor alle betrokkenen deze waarden te verhogen en te behouden door ‘gewilde’ gebouwen te ontwerpen en te engineeren die lang mooi, duurzaam, functioneel en rendabel blijven.
Sustainable Cooperation (SCOOP)
Onderzoek en opleiding
Ontrafelen van de puzzel van duurzame samenwerking; toepassen en verfijnen van een overkoepelend analytisch denkraam; opleiden van een nieuwe generatie van transdisciplinaire wetenschappers; actief betrokken zijn in de samenleving.
Energiekeurplus

Thermografie (ITC level 3 gecertificeerd), Gebouw thermografie, Industriële thermografie,...
Groningen De missie van Energiekeurplus is het haar klanten zo eenvoudig mogelijk te maken om te besparen op hun kosten van onderhoud en energie en te helpen bij rendabel te investeringen in duurzame energie. Zo wil Energiekeurplus een bijdrage te leveren aan een transitie naar een duurzame energievoorziening. Niet alleen door het geven van uitvoerbare adviezen die aansluiten bij de behoefte van de klant maar ook door ondersteuning bij de uitvoering van de geadviseerde maatregelen.
Ommelander Ziekenhuis Groep
Winschoten Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Kwaliteitsdienst Beton

Betononderzoek, begeleiding en adviezen, voorlichting, technologische ondersteuning
Leeuwarden [nog formuleren]
Mulders vandenBerk Architecten Amsterdam n/a
Lijnspel Coöperatie Heerlen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Rijksuniversiteit Groningen (RuG)

Onderzoek en academische studies
Groningen The University of Groningen as a socially responsible institution has set itself the goal of promoting sustainable development1 in all aspects of the university. This covers both the promotion of sustainable development in teaching and research and the expression of this in accommodation, management and business operations. (Bron: website RuG. Lees verder op http://www.rug.nl/duurzaamheid/Algemeen/milieubeleidsverklaring)
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed
Leeuwarden De Rabobank Groep stelt het gezamenlijke belang van mensen en gemeenschappen voorop. Vanuit betrokkenheid bij dat belang wil de Rabobank Groep een stuwende en vernieuwende kracht zijn die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn. Het realiseren van de huidige en toekomstige ambities van mensen en gemeenschappen is daarbij het doel. Het versterken van onderlinge samenwerking en het aandragen van de best mogelijke financiële oplossingen zijn daarbij de middelen. (Bron: http://overons.rabobank.com/content/profiel/wie_we_zijn/missie_ambitie/)
Stichting Present Groningen

Bemiddeling tussen aanbod van en vraag naar vrijwilligerswerk in de stad Groningen.
Groningen “We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.” “Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.”
Zernike Montessori Junior College

Montessori onderwijs voor atheneum, havo - jaar 1, 2 en 3 Montessori onderwijs voor vmbo - jaar 1...
Groningen EIGENWIJS ONDERWIJS, DE SCHOOL ALS ONTDEKKINGSREIS OPENBAAR EN UITDAGEND GROOT EN KLEINSCHALIG GRENZELOOS EN VERTROUWD (Bron: www.zernike.nl)
Wereldwinkel Wolvega

Speelgoed, sieraden, wierook, muziekinstrumenten, woonaccessoires, bureauartikelen, levensmiddelen.
Wolvega Bevorderen van eerlijke wereldhandel
Martini Ziekenhuis

Ziekenhuiszorg
Groningen Het Martini Ziekenhuis wil een ziekenhuis zijn dat bijdraagt aan het welbevinden van de mensen die er verblijven. Daarbij zijn Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijke strategische thema’s. Zo heeft het Martini Ziekenhuis de ambitie om in 2016 een van de ‘groenste’ ziekenhuizen van Nederland te zijn.
De Oude Bieb

Buurthuis,ontmoetingsplek,armoede,eenzaamheid,activering,ontwikkeling,gastvrijheid,gratis...
Groningen Met betrekking tot duurzaamheid is het ons doel om voor kwetsbare mensen, verbínding tot stand te brengen. Meer regie over het eigen leven te leren krijgen. Sámenzijn en sámenwerken. Centraal in onze organisatie staat gastvrijheid en een luisterend oor bieden aan ieder die daar behoefte aan heeft. Gastvrouwen en -heren schenken koffie en willen graag een praatje maken met bezoekers. De bezoeker van nu is de vrijwilliger van morgen. Deze wederkerigheid is niet nadrukkelijk aanwezig. De Oude Bieb gunt ieder zijn tijd en plaats om zich te ontwikkelen. Er mogen zijn, gezien worden en niet veroordeeld te worden om je situatie, of om wie je lijkt te zijn. Dit laatste kenmerkt de gemoedelijkheid van de organisatie.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst