| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Beknopt overzicht voor vergelijken van missions statements. Opgenomen: mission statements van leden en volgers van Noorden Duurzaam en mission statements uit redactionele pagina's. Selecties maken kan met de filters in de rechter kolom.

Organisatie en producten/diensten Plaats Missie
De Coöperatieve Samenleving Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Wijkcentrum 't Vinkhuys Groningen Multifunctioneel Centrum
TT Hall Assen Assen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Solidair Groningen & Drenthe Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Friese Voedselbeweging
Ketensamenwerking, ketenontwikkeling, bestelplatform, cooperatief centrum, meetlat
De Friese Voedselbeweging is een open netwerk van partijen die zich sterk willen maken voor een duurzaam, gezond en houdbaar voedselsysteem voor Friesland.
Structura-Groep inclusief ondernemen

StructuraNet biedt gestructureerde ondersteuning aan bedrijven, organisaties en instellingen die...
Benneveld De Idee Mensen ondernemen. Ze verzamelen kennis, materie, ideeën. Ze verwerken of bewerken deze. Ze passen kennis en ervaring toe: ze gebruiken wat ze geleerd of gemaakt hebben, soms met winstoogmerk, soms zonder. Ze werken alleen of met (vele) anderen aan hun onderneming. Structura biedt een universeel toepasbaar model dat mensen kan helpen zich een beeld te vormen van hun onderneming, zich een oordeel te vormen en zelf besluiten te nemen. Mensen verschillen. Dat kan ze verbinden, maar ook scheiden. Structura helpt behoeften en belangen van mensen die samen iets ondernemen zichtbaar en bespreekbaar te maken. De kaarten komen op tafel te liggen: zowel die van menselijke ambities en dromen, als die van (harde) economische realiteiten. Vervolgens kunnen er keuzes gemaakt worden die materiële en / of immateriële winst kunnen opleveren voor alle betrokkenen.
erik moesker

aquaponic systemen
Groningen NoordOogst Aquaponics wil op een creatieve, innovatieve wijze duurzaam een bijdrage leveren aan de oplossing van voedselvraagstukken. Hiervoor doen we onderzoek en ontwikkelen we verschillende aquaponics concepten. Uiteindelijk werken we aan de boerderij van de toekomst. Op dit moment ligt de focus op mariene aquaponics, omdat we er van overtuigd zijn dat daar de toekomst ligt. NoordOogst werkt volgens de principes van de korte keten, natuurinclusiviteit, volhoudbaarheid en van circulariteit. Daarnaast is NoordOogst een sociale onderneming waarbij maatschappelijke impact – minder honger in de toekomst – voorop staat. We onderschrijven dan ook de code Sociale Ondernemingen. We werken nauw samen met kennisinstituten en partners die de dezelfde waarden aanhangen. “De oplossing van problemen als verzilting, de schaarste van eiwitten en zoet water moet uit zee komen.” – Erik Moesker
TWA architecten

Wij bouwen originelen. Gebouwen met een eigen karakter. Eigenwijs, vaak koppig en soms zelfs een...
Burdaard Gebouwen behoren tot verschillende “waardesystemen”: economische-, maatschappelijke-, duurzame-, persoonlijke- en ook ecologische. Voor marktpartijen in de bouwketen en voor gebouweigenaren vertegenwoordigen gebouwen een economische waarde, voor de samenleving een maatschappelijke of culturele waarde en voor eindgebruikers een persoonlijke waarde. Iedereen voelt zich op de één of andere manier eigenaar en dus mede verantwoordelijk voor die waarde. Wij als TWA proberen voor alle betrokkenen deze waarden te verhogen en te behouden door ‘gewilde’ gebouwen te ontwerpen en te engineeren die lang mooi, duurzaam, functioneel en rendabel blijven.
Sustainable Cooperation (SCOOP)
Onderzoek en opleiding
Ontrafelen van de puzzel van duurzame samenwerking; toepassen en verfijnen van een overkoepelend analytisch denkraam; opleiden van een nieuwe generatie van transdisciplinaire wetenschappers; actief betrokken zijn in de samenleving.
Energiekeurplus

Thermografie (ITC level 3 gecertificeerd), Gebouw thermografie, Industriële thermografie,...
Groningen De missie van Energiekeurplus is het haar klanten zo eenvoudig mogelijk te maken om te besparen op hun kosten van onderhoud en energie en te helpen bij rendabel te investeringen in duurzame energie. Zo wil Energiekeurplus een bijdrage te leveren aan een transitie naar een duurzame energievoorziening. Niet alleen door het geven van uitvoerbare adviezen die aansluiten bij de behoefte van de klant maar ook door ondersteuning bij de uitvoering van de geadviseerde maatregelen.
Ommelander Ziekenhuis Groep
Winschoten Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Kwaliteitsdienst Beton

Betononderzoek, begeleiding en adviezen, voorlichting, technologische ondersteuning
Leeuwarden [nog formuleren]
Mulders vandenBerk Architecten Amsterdam n/a
Lijnspel Coöperatie Heerlen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Rijksuniversiteit Groningen (RuG)

Onderzoek en academische studies
Groningen The University of Groningen as a socially responsible institution has set itself the goal of promoting sustainable development1 in all aspects of the university. This covers both the promotion of sustainable development in teaching and research and the expression of this in accommodation, management and business operations. (Bron: website RuG. Lees verder op http://www.rug.nl/duurzaamheid/Algemeen/milieubeleidsverklaring)
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed
Leeuwarden De Rabobank Groep stelt het gezamenlijke belang van mensen en gemeenschappen voorop. Vanuit betrokkenheid bij dat belang wil de Rabobank Groep een stuwende en vernieuwende kracht zijn die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn. Het realiseren van de huidige en toekomstige ambities van mensen en gemeenschappen is daarbij het doel. Het versterken van onderlinge samenwerking en het aandragen van de best mogelijke financiële oplossingen zijn daarbij de middelen. (Bron: http://overons.rabobank.com/content/profiel/wie_we_zijn/missie_ambitie/)
Stichting Present Groningen

Bemiddeling tussen aanbod van en vraag naar vrijwilligerswerk in de stad Groningen.
Groningen “We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.” “Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.”
Zernike Montessori Junior College

Montessori onderwijs voor atheneum, havo - jaar 1, 2 en 3 Montessori onderwijs voor vmbo - jaar 1...
Groningen EIGENWIJS ONDERWIJS, DE SCHOOL ALS ONTDEKKINGSREIS OPENBAAR EN UITDAGEND GROOT EN KLEINSCHALIG GRENZELOOS EN VERTROUWD (Bron: www.zernike.nl)
Wereldwinkel Wolvega

Speelgoed, sieraden, wierook, muziekinstrumenten, woonaccessoires, bureauartikelen, levensmiddelen.
Wolvega Bevorderen van eerlijke wereldhandel
Martini Ziekenhuis

Ziekenhuiszorg
Groningen Het Martini Ziekenhuis wil een ziekenhuis zijn dat bijdraagt aan het welbevinden van de mensen die er verblijven. Daarbij zijn Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijke strategische thema’s. Zo heeft het Martini Ziekenhuis de ambitie om in 2016 een van de ‘groenste’ ziekenhuizen van Nederland te zijn.
De Oude Bieb

Buurthuis,ontmoetingsplek,armoede,eenzaamheid,activering,ontwikkeling,gastvrijheid,gratis...
Groningen Met betrekking tot duurzaamheid is het ons doel om voor kwetsbare mensen, verbínding tot stand te brengen. Meer regie over het eigen leven te leren krijgen. Sámenzijn en sámenwerken. Centraal in onze organisatie staat gastvrijheid en een luisterend oor bieden aan ieder die daar behoefte aan heeft. Gastvrouwen en -heren schenken koffie en willen graag een praatje maken met bezoekers. De bezoeker van nu is de vrijwilliger van morgen. Deze wederkerigheid is niet nadrukkelijk aanwezig. De Oude Bieb gunt ieder zijn tijd en plaats om zich te ontwikkelen. Er mogen zijn, gezien worden en niet veroordeeld te worden om je situatie, of om wie je lijkt te zijn. Dit laatste kenmerkt de gemoedelijkheid van de organisatie.
Cafetaria Friet van Piet

Duurzaam ondernemen in een hele interessante beroepsgroep. Verantwoord frituren, reduceren afval en...
Groningen Wij willen een transparante organisatie zijn die de consument eerlijk voorlicht over de geboden waar. Ons beleid is erop gericht om verantwoorde keuzes te onderbouwen en samen met onze duurzaamheidsverklaring verplichten wij ons ook om ons beleid met de buitenwereld te delen. In ons beleid is ruimte voor regionale producten, samenwerken in de keten, te kiezen voor puur natuur en zo weinig mogelijk foute toevoegingen in het voedsel. Daarnaast willen wij op 1 januari 2019 geheel CO2-neutraal ondernemen. Ons beleid moet erop gericht zijn dat al onze stakeholders vertrouwen hebben in de toekomst van onze beroepsgroep en mede door transparant te ondernemen Friet van Piet als voorbeeld zien voor de gehele branche.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Assen http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen
Waterbedrijf Groningen

Drinkwater, Industriewater, Energie & Water oplossingen
Groningen Waterbedrijf Groningen wil als maatschappelijke organisatie de waterbelangen in de regio duurzaam veilig stellen. Het gaat niet alleen om drinkwater, maar om álle waterbelangen. En het gaat niet alleen om de waterbelangen van vandaag en morgen, maar ook voor de komende generaties. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en samenwerking zijn daarom leidend in onze bedrijfsvoering. Door onze activiteiten op een verantwoorde en duurzame manier uit te voeren, en door constant bezig te blijven met het verbreden en versterken van onze dienstverlening, werken wij mee aan een duurzame toekomst. bron: www.waterbedrijfgroningen.nl
Stichting Groningen Plus Groningen Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
UMCG

Ziekenhuiszorg, onderwijs, onderzoek.
Groningen Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is lid van het MVO Netwerk Zorg. RvB-voorzitter Jos Aartsen: "Met de ondertekening van dit manifest laten we zien dat het UMCG zich in wil zetten voor een gezonde toekomst van de zorg. Als lid van het MVO Netwerk Zorg kunnen we kennis delen met andere organisaties en van elkaar leren hoe we door maatschappelijk verantwoord te ondernemen, de duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg kunnen verbeteren, en voor onze medewerkers een goede werkgever kunnen zijn en blijven." (http://www.mvonederland.nl/content/nieuwsbericht/umcg-sluit-zich-aan-bij... oktober 2013)
Tjitte Bootsma Wolvega Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
GroenOpgewekt 5.0 BV

GroenOpgewekt 5.0 BV heeft een specifieke focus op blijvende ‘energiebesparende oplossingen en...
Meppel De transitie naar duurzamere vormen van energieproductie en -gebruik is noodzakelijk en vormt de grondslag voor de activiteiten van GroenOpgewekt 5.0 BV. Men neemt hierin de verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij en het nageslacht. Teveel uitstoot van CO2 is een belangrijke oorzaak van de klimaatverandering. De transitie naar een duurzame energiehuishouding is daarom strikt noodzakelijk en vormt de grondslag voor de activiteiten van GroenOpgewekt 5.0 BV uit Meppel.
Natural Plastics

Biobased producten voor buitenruimte. Biologisch afbreekbare ondergrondse boomverankering....
Heemskerk Noord-Nederland boompaalvrij maken, het is zonde bomen te kappen, er palen van te maken om een nieuwe mee vast te zetten. Oplossing is door middel van een systeem, vervaardigd uit afval uit de voedselindustrie een biologisch afbreekbare boomverankering (kluitverankering) toe te passen, inclusief een drainage en een watergeefsheet. Natural Plastics ontwerpt en produceert biobased producten voor de buitenruimte, die geen schadelijke gevolgen achterlaten in de natuur. Gevolg: CO2-compensatie (233 km uitstoot van een auto per boom), Betere groei door ondergrondse verankering, behoud kostbare grondstoffen, esthetischer, biologisch afbreekbaar, toepasbaar voor iedereen, goedkoop.
Lentis Groningen Zorg
Stichting Wel Mobiel Groningen Stichting WELMOBIEL heeft als doelstelling een duurzame mobiliteitsoplossing aan te bieden die voldoet aan de hulpvraag die bewoners hebben. Daarbij is het de bedoeling dat de vervoersmiddelen die worden ingezet een minimale belasting zijn voor het milieu. Het is belangrijk dat de vervoerservice betaalbaar blijft, zodat ook de minima hier gebruik van kan maken.
Quality Research

Organisatieadvies, begeleiding van organisatieontwikkeling.
Groningen Quality Research wil als adviespraktijk bijdragen aan duurzame ontwikkeling, zoals bedoeld in het rapport 'Our common future' van de Verenigde Naties. Dat betekent: maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoeken (research!) naar balans tussen people, planet en profit.
ConnectingFriends.NET

Sociale cohesie. Duurzame samenleving met een krachtige sociale structuur. Gastvrije reizigers....
Roden Het versterken van sociale cohesie, door het stimuleren van ontmoetingen tussen gastvrije reizigers, in een vertrouwd netwerk van leden die open staan voor anderen. Door de versterking van hun sociale netwerk, en de opbrengsten van het netwerk zelf, worden bijdragen geleverd aan een betere wereld.
Roof2Roof

recycling, bitumen, daken, upcycling, asfalt, dakbedekking, urban mining, grondstoffen, cradle-to-...
Akkrum Roof2Roof organiseert en faciliteert de recycling van bitumen daken. Wij willen bijdragen aan het realiseren van een Circulaire Economie door de bitumenketen op daken te sluiten en de kringloop van asfalt te verrrijken. Roof2Roof gaat voor recycling op het hoogste duurzaamheidniveau, van dak naar dak én van dak naar asfalt (Roof2Road). De Roof2Roof-methode is zonder meer uniek in de wereld door de gebruikte nieuwe technologie en de integrale ketensamenwerking. Het recyclaat wordt gebruikt om fossiele grondstoffen te vervangen bij de productie van nieuwe dakrollen en asfalt.
Alfa-college

Middelbaar beroepsonderwijs
Leek Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Een van de kernwaarden van Alfa-college is Ondernemen. Dit komt tot uiting door erop af te gaan als we kansen zien, door goed om te gaan met onze middelen en door anderen te stimuleren hun middelen op een goede manier in te zetten. In deze waarde komt het rentmeesterschap tot uiting.
Alfa-college

Middelbaar beroepsonderwijs
Hoogeveen Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Een van de kernwaarden van Alfa-college is Ondernemen. Dit komt tot uiting door erop af te gaan als we kansen zien, door goed om te gaan met onze middelen en door anderen te stimuleren hun middelen op een goede manier in te zetten. In deze waarde komt het rentmeesterschap tot uiting.
Alfa-college

Middelbaar beroepsonderwijs
Hardenberg Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Een van de kernwaarden van Alfa-college is Ondernemen. Dit komt tot uiting door erop af te gaan als we kansen zien, door goed om te gaan met onze middelen en door anderen te stimuleren hun middelen op een goede manier in te zetten. In deze waarde komt het rentmeesterschap tot uiting.
Alfa-college

Middelbaar beroepsonderwijs
Groningen Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Een van de kernwaarden van Alfa-college is Ondernemen. Dit komt tot uiting door erop af te gaan als we kansen zien, door goed om te gaan met onze middelen en door anderen te stimuleren hun middelen op een goede manier in te zetten. In deze waarde komt het rentmeesterschap tot uiting.
Alfa-college

Middelbaar beroepsonderwijs
Assen Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Een van de kernwaarden van Alfa-college is Ondernemen. Dit komt tot uiting door erop af te gaan als we kansen zien, door goed om te gaan met onze middelen en door anderen te stimuleren hun middelen op een goede manier in te zetten. In deze waarde komt het rentmeesterschap tot uiting.
Zernike College
Haren nog invullen
Zorgboerderij de Mikkelhorst
Haren nog invullen
Stichting Sustainability Research Forum
Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van duurzaamheid
Haren Het wetenschappelijk onderzoek – inclusief mogelijke toepassing daarvan – op het gebied van bedrijfsmatige activiteiten en innovaties ten behoeve van duurzame ontwikkelingen in het belang van de toekomstige samenleving. De overdracht van kennis en kunde op het gebied van deze duurzame ontwikkelingen naar bedrijven en de maatschappij
Maartenscollege
Haren nog invullen
Meneer Regezma BV Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Muntendammer EnergieStichting MES Muntendam Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Huis voor de Sport
Groningen nog invullen
Impact in Context Rolde PM
Hooft Hoveniers
Glimmen nog invullen
duurzaamplus.nl

Tekstschrijver voor content: interviews, artikelen en andere teksten over duurzaamheid voor...
Amsterdam Duurzaamplus.nl inspireert tot circulaire economie door betrokkenen aan het woord te laten.
De Buitenschool

zakelijke toplocatie, restaurant, zaalverhuur, catering, desembakkerij, taartenbakkerij,...
Glimmen Wij bieden de gemeenschap het verantwoorde alternatief in de regio: een volledig duurzame, zelfvoorzienende, culinaire en culturele toplocatie voor zakelijke en recreatieve activiteiten gecombineerd met een levensloopbestendige en energieneutrale meergeneratie-woonvorm.
Biotoop
Haren nog invullen
CareX Haren - de Biotoop
Haren nog invullen
Archiview

Wij zijn een full service architectenbureau.Het type werkzaamheden dat voornamelijk wordt...
Rotterdam Archiview wil als architectenbureau een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling door bevorderen van duurzaam bouwen. De maatschappij verandert om ons heen. Onze huidige samenleving is in toenemende mate complex. De wereld van gebruikers krijgt een steeds diverser en multicultureel uiterlijk. Een nieuwe oriëntatie van materialen, hun toepassing en het productieproces. Nu stond bij ons de mens al centraal. Organische architectuur die denkend vanuit de gebruiker een zintuigelijke en fysieke ervaring brengt. Duurzame materialisering daar waar mogelijk was een issue. Om het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D – modellen gekoppeld aan digitale procesbeheersing die de opdrachtgever en alle bouwpartners de mogelijkheid geven om papierloos te werken. (BIM+). Werkend aan het ideale beeld een volledig geïntegreerd model van start tot oplevering.
Archiview

Wij zijn een full service architectenbureau.Het type werkzaamheden dat voornamelijk wordt...
Groningen Archiview wil als architectenbureau een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling door bevorderen van duurzaam bouwen. De maatschappij verandert om ons heen. Onze huidige samenleving is in toenemende mate complex. De wereld van gebruikers krijgt een steeds diverser en multicultureel uiterlijk. Een nieuwe oriëntatie van materialen, hun toepassing en het productieproces. Nu stond bij ons de mens al centraal. Organische architectuur die denkend vanuit de gebruiker een zintuigelijke en fysieke ervaring brengt. Duurzame materialisering daar waar mogelijk was een issue. Om het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D – modellen gekoppeld aan digitale procesbeheersing die de opdrachtgever en alle bouwpartners de mogelijkheid geven om papierloos te werken. (BIM+). Werkend aan het ideale beeld een volledig geïntegreerd model van start tot oplevering.
Beatrixoord
Haren nog invullen
Johan Duut Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
ASN Installaties

Producten: zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, cv-ketels, led-verlichting en...
Dokkum ''Wij werken hard aan een duurzame toekomst. Samen met onze leveranciers ontwikkelen wij producten die daaraan bijdragen. Door producten aan te bieden die zelf op een groene manier energie opwekken, of met producten die zuiniger omgaan met onze fossiele brandstoffen. Wij doen ons best om het voor iedereen mogelijk te maken om mee te helpen aan een duurzame toekomst''. Bron: https://www.asndokkum.nl/missie-en-visie/
Stichting 't Vinkhuys Groningen Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Hovingh Autodemontage

Gebruikte auto-onderdelen en grondstoffen uit auto-demontage
Groningen Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Green Creation Veendam Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Senbis Polymer Innovations BV

Research en produktontwikkeling op gebied van biobased en/of biodegradeerbare polymeren.
7821 AT Emmen Samen met klanten ontwikkelen we voor bestaande produkten groene alternatieven met een verbeterde duurzaamheid, en we ontwikkelen geheel nieuwe produkten. We hebben tientallen jaren kennis opgebouwd in het gebruik van polymeren voor hoogwaardige toepassingen, en gebruiken die kennis voor het uitvoeren van projecten op het gebied van C2C, het gebruik van biobased materialen en het ontwikkelen van biodegradeerbare produkten. Wij ondersteunen klanten die zich willen verbeteren op het gebied van duurzaamheid, en nemen ook zelf initiatieven tot het opzetten van projecten die duurzaamheid als kenmerk hebben.
Ssentia Ontwikkeling

MVO, implementatie, advies, samenwerken, verspilling, besparingen, MD, HR, interim, duurzaamheid,...
Groningen Elke organisatie (publiek, privaat, profit en non-profit) heeft MVO geïntegreerd in de bedrijfsvoering waarbij de mens en middelen gericht zijn op een duurzame toekomst en de consequenties van klimaatverandering als uitdaging wordt beschouwd.
Holthausen BV
Hoogezand Onze focus in drie woorden: Gas, Groningen en Groen. Holthausen Groep vindt het belangrijk om te ondernemen met het hart (sociaal) én het verstand (bewust van consequenties). Veiligheid en duurzaamheid zijn voor ons essentieel om een succesvol bedrijf te zijn. Net als maatschappelijke betrokkenheid, die we vormgeven door middel van samenwerking en innovatie.
Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe Ruinerwold De GCZWD brengt ondernemers, onderwijs en overheden in de regio samen. Het doel is om de leefbaarheid te vergroten en de lokale economie te versterken. Door de onderlinge samenwerking makkelijker te maken, kunnen we nieuwe kansen benutten en zo het gebied waarin we wonen en werken verder ontwikkelen.
Gemeente Harlingen

Overheidsdiensten
Harlingen Zorg voor duurzaamheid dient [...] organisatiebreed opgepakt te worden. (http://www.harlingen.nl/document.php?m=19&fileid=5965&f=86ea959f4ecfd7e7...)
Provincie Fryslân

Belangrijke kerntaken van de provincie zijn versterking van de ruimtelijk-economische...
Leeuwarden "Verantwoord gebruik van het fysieke leefmilieu, zodat dit gebruik oneindig kan voortduren." (Frysk Miljeuplan 2010-2013)
Alef Dekker

Onderzoek, advies, trainen en coachen in het kader van (door)Leren en ontwikkelen van (vrijwillige...
Leeuwarden Samen naar vermogen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van mens en organisatie.
happydoe; smoothiefiets; knalt groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Trunk & Branches

duurzaamheid, duurzame ontwikkeling, The Natural Step, projectleiding, procesbegeleiding
Joure Ik wil vanuit mijn kennis, ervaring en netwerk andere organisaties helpen om stappen te zetten en actie te ondernemen om te gaan werken en opereren binnen de grenzen van de aarde. Bij deze stappen en acties ga ik uit van hun kracht, talenten, passie en hun verbinding met de omgeving en stakeholders. Ook ga ik uit van een positief handelingsperspectief. Ik richt mij op volledige en integrale duurzaamheid. Dat omvat zowel het fysieke systeem aarde als het sociale systeem waar we als mensen en organisaties onderdeel van uitmaken. Mijn doelstellingen zijn om fysiek te gaan handelen en opereren binnen de grenzen van de aarde en natuurlijke cycli en om sociaal te handelen en opereren met respect voor menselijke waardigheid en basisbehoeften.
Provincie Flevoland Lelystad Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij

verbinden, netwerken, werknetten, strategisch advies met vertaalslag naar praktijk, duurzame agenda...
Eelde Ondernemers, die ook een gezonde planeet en samenleving voor hun (klein)kinderen willen achterlaten, verder helpen, zodat duurzame ambities makkelijker, goedkoper en sneller gerealiseerd kunnen worden.
Mannen in de ruimte Lelystad Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
enerGQ

i-CARE. Zelflerend energiemanagement voor kleinverbruikers van energie. Inzicht in verbruik van gas...
Groningen enerGQ helpt zowel consumenten als kleine en grote organisaties in binnen- en buitenland met het besparen van energie. Zo willen wij op een unieke wijze een bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. Onze aanpak draait om energiebewustwording. Wij maken op elk moment onnodig energiegebruik zichtbaar en daarmee tastbaar zodat ieder individu zijn of haar steentje bij kan dragen. De mens staat centraal, geholpen door techniek en communicatie. Op die manier streven we naar totale verduurzaming die thuis, onderweg en binnen uw bedrijf of organisatie merkbaar en zichtbaar is.
Stork Noord-Nederland

mechisch, elektrisch, onderhoud, verhuur, verkoop, project management, duurzaam, boiler, turbine,...
Groningen "Bij Stork vormt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een 'way of life'. Het speelt een centrale rol binnen al onze activiteiten en vormt een van de basisprincipes voor onze kennisgebaseerde asset integrity management services van wereldformaat. We leveren deze services aan bedrijven in de sectoren olie en gas, (duurzame) energie en chemie en andere grote industrieën, zodat zij optimaal kunnen presteren."
Stork

mechanisch, elektrisch, pompen, valves, pipe onderhoud, maintenance, machining, bolting, boilers,...
Groningen Stork, onderdeel van Fluor, wil elke dag en overal de industriële referentie vertegenwoordigen. (THE INDUSTRY REFERENCE EVERY DAY. EVERYWHERE.) Stork zet zich in om de gezondheid en veiligheid te beschermen van onze medewerkers, aannemers en alle anderen die betrokken zijn bij onze activiteiten. Daarnaast zetten wij ons in om de impact van onze activiteiten op het milieu te beperken.
Stichting Projectkompassie Deventer Waardengestuurde economie waar 3 speelvelden elkaar versterken om de benodigde transities te versnellen. Publiek, privaat en het burgerperspectief.
Syplon b.v. Bouwmanagement en Huisvestingsadvies

Onderzoek, advies en begeleiding bij nieuwbouw, renovatie, onderhoud, energie en verduurzaming.
Groningen Syplon verzorgt voor haar opdrachtgevers beheersbare, betaalbare, betrouwbare en duurzame huisvesting.
Pyke Kroes Advies

Projecten op het gebied van duurzame energie, ontwikkelen van educatiemateriaal.
Leeuwarden Bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Woodpacker Trading

Exportkisten ISPM 15 Transportkisten Glasbokken Multiplex kisten Kratten Verhuiskisten...
DRACHTEN Woodpacker is een bedrijf wat voortdurend bezig is met circulaire economie. Een voorbeeld hiervan is het hergebruik van "gebruikte" pallets uit de regio.
Icopal b.v.

Dakbedekkingen, wegenbouwmaterialen, ontwikkeling platte daken, zonne-energie, groendaken
Hoogkerk Icopal wil de beste partner zijn voor het verduurzamen van (platte) daken en van asfaltwegenonderhoud.
ALSKAR - strategisch product design, innovatie, productontwikkeling

Industrieel ontwerp, Productontwikkeling, Product design, Eco Design, Product innovatie, Design...
Amsterdam Als ontwerpbureau voelen we ons verantwoordelijk voor de producten die we ontwerpen. We geloven dat we samen met u echt een positieve invloed kunnen hebben. Wij zoeken dat vooral in het ontwikkelen van echt zinvolle producten in combinatie met een duurzaam business model van onze klanten.
Groninger Landschap
Haren nog invullen
KUUB
Groningen KUUB is een stichting die zich richt op de particuliere woningeigenaar. Wij helpen u met onze kennis en kunde op weg in de complexe bouw- en vastgoedwereld. Met onze hulp neemt u de goede beslissingen voor uw woning en krijgt u regie op uw eigen woon- en leefomgeving. KUUB doet dit altijd met de mens centraal, energiek en maatschappelijk betrokken. Wij zijn altijd een stap verder dan onze concurrenten. Niet voor onszelf, maar om de woningeigenaar boven zichzelf uit te laten stijgen.
AON
Verzekeringen
Rotterdam [nog invullen]
Anneke Lindeman Educatieve Projecten

Educatieve projecten, Internationale Samenwerking, Fairtrade, MVO, multiculturele samenleving,...
Groningen ‘Denk mondiaal, handel lokaal’ is mijn drijfveer om me in te zetten voor duurzaamheid in brede zin. In mijn werk en privé ben ik sinds het Brundtland-rapport 'Our Common Future ('87) enthousiast pleitbezorger voor een duurzame samenleving. Ik zoek verbinding en bundeling van krachten waar mogelijk.
Noorderpoort

Voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en contractactiviteiten.
Groningen Het Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de samenleving en op het beroep van hun keuze en wil hen blijven begeleiden tijdens hun loopbaan. Zodanig dat zij zich verder ontplooien en kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Het lemniscaat in het Noorderpoortlogo staat ook voor "oneindig leren".
Bamboe Marketing

Internet marketing, Google AdWords, Google Analytics, Internet marketing advies.
Leeuwarden My vision is a sustainable world where we can live in harmony with the planet we live on.
Thermografiekeur

thermografie, conditiemonitoring, blowerdoor, lekdetectie, blowerdoortest, luchtdichtheidsmeting,...
Groningen Thermografiekeur is ITC Level 3 gecertificeerd, daarmee behoren we tot de wereldtop in thermografie. Wij zijn gespecialiseerd in conditie monitoring en thermografie, lekdetectie, endoscopie en luchtdichtheidsmetingen met gebruik van Blowerdoor. Thermografiekeur wil onnodig energieverlies helpen voorkomen, daarnaast willen wij graag een bijdrage leveren aan een gezonde, veilige, duurzame woon- en werkomgeving.
IdeaCan

Circulair Verdienmodel, Circulaire Economie, inspiratiesessie, Design Thinking, brainstormen,...
Assen WINNING THE GOLD MEDAL IN LEADING THE TRANSITION
Copy-Systems Groningen .
Domesta

Betaalbare woningen, vernieuwende woonprojecten, gebiedsontwikkeling, herstructurering, nieuwbouw.
Coevorden Missie: "Iedere klant een goede woning in een prettige leefomgeving bieden tegen een betaalbare prijs" "Een van de speerpunten in het ondernemingsplan van Domesta is bijdragen aan een duurzame samenleving. Domesta werkt hier hard aan met energiezuinige en milieuvriendelijke werkwijzen. We willen onze projecten en woningen zo duurzaam mogelijk aanpakken en inrichten."
Domesta

Betaalbare woningen, vernieuwende woonprojecten, gebiedsontwikkeling, herstructurering, nieuwbouw.
Hoogeveen Missie: "Iedere klant een goede woning in een prettige leefomgeving bieden tegen een betaalbare prijs" "Een van de speerpunten in het ondernemingsplan van Domesta is bijdragen aan een duurzame samenleving. Domesta werkt hier hard aan met energiezuinige en milieuvriendelijke werkwijzen. We willen onze projecten en woningen zo duurzaam mogelijk aanpakken en inrichten."
Domesta

Betaalbare woningen, vernieuwende woonprojecten, gebiedsontwikkeling, herstructurering, nieuwbouw.
Emmen Missie: "Iedere klant een goede woning in een prettige leefomgeving bieden tegen een betaalbare prijs" "Een van de speerpunten in het ondernemingsplan van Domesta is bijdragen aan een duurzame samenleving. Domesta werkt hier hard aan met energiezuinige en milieuvriendelijke werkwijzen. We willen onze projecten en woningen zo duurzaam mogelijk aanpakken en inrichten."
Fluctus Industrial Design & Engineering

Ontwerpen van Professionele- en Consumentenproducten
Groningen Doordachte producten ontwerpen voor opdrachtgevers die ook de verantwoordelijkheid nemen voor de milieueffecten van hun producten.
Green Serendipity

Consultancy and Chain Innovation in Biobased Plastics and Circular Bio-economy Projects &...
Amsterdam Van fossiele kunststoffen naar biobased kunststoffen, met name gericht op retailverpakkingen, consumentengoederen, cateringmaterialen, landbouw- en visserij toepassingen. Focus op de gehele ketens: van grondstof tot grondstof.
HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs
groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
KOAC-NPC Groningen

Weginfrastructuur, wegmetingen, integraal beheer openbare ruimte, milieu, kwaliteitsbegeleiding,...
Groningen De missie van KOAC•NPC is om met haar kennis en kunde de onafhankelijke specialistische partner te zijn voor advies en onderzoek naar wegen en bouwmaterialen. Als modern milieubewust bedrijf hebben wij oog voor mens en milieu.
Koenen Bouw/VolkerWessels

Koenen Bouw te Emmen bestaat 40 jaar. In de loop van haar bestaan heeft het bedrijf een ruime...
Emmen Koenen Bouw is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze marktsector ontwikkelt en realiseert woningen en utilitaire gebouwen, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en beperking van het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase. Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.
KWS Infra bv vestiging Leek
Leek Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Bartels Infra

Advies en ontwerp
Leeuwarden We streven er constant naar om de klant voorop te zetten in ons werk. Engineering is mensenwerk. Onze missie is daarom grotendeels gebaseerd op wie we zijn als individuen en hoe we werken als professionals. We selecteren, trainen en leiden onszelf op om vriendelijk en servicegericht te zijn, met een praktische werkinstelling, door proactief gedrag te vertonen en creatieve oplossingen te zoeken. Als bedrijf onderkennen we onze verantwoordelijkheid om onze capaciteiten in te zetten voor een betere, schonere en duurzame wereld. Eerlijk en integer. Zie ook http://www.bartels-global.com/nl/over-ons/duurzaam-ondernemen

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst