| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Beknopt overzicht voor vergelijken van missions statements. Opgenomen: mission statements van leden en volgers van Noorden Duurzaam en mission statements uit redactionele pagina's. Selecties maken kan met de filters in de rechter kolom.

Organisatie en producten/diensten Plaats Missie
Stenden Hogeschool

Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs: associate degrees, bacheloropleidingen en...
Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stichting Sustainability Research Forum
Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van duurzaamheid
Haren Het wetenschappelijk onderzoek – inclusief mogelijke toepassing daarvan – op het gebied van bedrijfsmatige activiteiten en innovaties ten behoeve van duurzame ontwikkelingen in het belang van de toekomstige samenleving. De overdracht van kennis en kunde op het gebied van deze duurzame ontwikkelingen naar bedrijven en de maatschappij
Red to be Blue

Actiebureau voor radicale verduurzaming Blue economy Circulair economy Inspiratie en verinding
Produkten en diensten baseren op eco systemen, mensen met hoofd en hart verbinden... Door de optelling van micro via meso naar macro wordt de wereld beter mooier en leuker..
Meneer Regezma BV Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Muntendammer EnergieStichting MES Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Impact in Context PM
duurzaamplus.nl

Tekstschrijver voor content: interviews, artikelen en andere teksten over duurzaamheid voor...
Duurzaamplus.nl inspireert tot circulaire economie door betrokkenen aan het woord te laten.
Archiview

Wij zijn een full service architectenbureau.Het type werkzaamheden dat voornamelijk wordt...
Rotterdam Archiview wil als architectenbureau een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling door bevorderen van duurzaam bouwen. De maatschappij verandert om ons heen. Onze huidige samenleving is in toenemende mate complex. De wereld van gebruikers krijgt een steeds diverser en multicultureel uiterlijk. Een nieuwe oriëntatie van materialen, hun toepassing en het productieproces. Nu stond bij ons de mens al centraal. Organische architectuur die denkend vanuit de gebruiker een zintuigelijke en fysieke ervaring brengt. Duurzame materialisering daar waar mogelijk was een issue. Om het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D – modellen gekoppeld aan digitale procesbeheersing die de opdrachtgever en alle bouwpartners de mogelijkheid geven om papierloos te werken. (BIM+). Werkend aan het ideale beeld een volledig geïntegreerd model van start tot oplevering.
Archiview

Wij zijn een full service architectenbureau.Het type werkzaamheden dat voornamelijk wordt...
Groningen Archiview wil als architectenbureau een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling door bevorderen van duurzaam bouwen. De maatschappij verandert om ons heen. Onze huidige samenleving is in toenemende mate complex. De wereld van gebruikers krijgt een steeds diverser en multicultureel uiterlijk. Een nieuwe oriëntatie van materialen, hun toepassing en het productieproces. Nu stond bij ons de mens al centraal. Organische architectuur die denkend vanuit de gebruiker een zintuigelijke en fysieke ervaring brengt. Duurzame materialisering daar waar mogelijk was een issue. Om het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D – modellen gekoppeld aan digitale procesbeheersing die de opdrachtgever en alle bouwpartners de mogelijkheid geven om papierloos te werken. (BIM+). Werkend aan het ideale beeld een volledig geïntegreerd model van start tot oplevering.
Gemeente Groningen

Lokaal bestuur, overheidsdiensten.
Groningen Het college van burgemeester en wethouders wil de ontwikkeling van duurzaamheid in Groningen versnellen.
Stichting 't Vinkhuys
Multifunctioneel centrum
Groningen Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
MFC Poortershoes
Zaalverhuur
Groningen nog invullen
Stichting WelMobiel
Fijnmazig wijkvervoer
Stichting WELMOBIEL heeft als doelstelling een duurzame mobiliteitsoplossing aan te bieden die voldoet aan de hulpvraag die bewoners hebben. Daarbij is het de bedoeling dat de vervoersmiddelen die worden ingezet een minimale belasting zijn voor het milieu. Het is belangrijk dat de vervoerservice betaalbaar blijft, zodat ook de minima hier gebruik van kan maken.
Fluctus Industrial Design & Engineering

Ontwerpen van Professionele- en Consumentenproducten
Groningen Doordachte producten ontwerpen voor opdrachtgevers die ook de verantwoordelijkheid nemen voor de milieueffecten van hun producten.
Provincie Fryslân

Belangrijke kerntaken van de provincie zijn versterking van de ruimtelijk-economische...
Leeuwarden "Verantwoord gebruik van het fysieke leefmilieu, zodat dit gebruik oneindig kan voortduren." (Frysk Miljeuplan 2010-2013)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Assen http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen
Lentis Groningen Zorg
Structura-Groep

ondersteunen van ondernemers bij het inclusief ondernemen
Benneveld ondersteunen inclusieve ondernemers Inclusief ondernemen gaat er van uit dat welzijn, succes en resultaten niet verkregen kunnen worden ten koste van of zonder de ander. Van inclusief ondernemen is alleen sprake als tegelijk het welzijn, het succes en de resultaten van de ander worden beoogd en bevorderd.
Boverhoff Sloopwerken

Sloop, sloopwerken, sloper, renovatiesloop, ontmantelen, hergebruik, duurzaam, hoogwaardig...
Heerde De bedrijfsvoering van Boverhoff is gebaseerd op maatschappelijk verantwoord ondernemen, CO2 reductie en maximaal hergebruik van materialen. Wij voeren onze werkzaamheden uit in een verantwoordelijke en sociale wijze voor mens en milieu. Wij conformeren ons hierbij aan de wet- en regelgeving, ondersteunen maatschappelijke doelen en dragen bij aan iniatieven t.b.v. milieu en hergebruik. Via onze circulaire hubs en samenwerkingen t.a.v. hergebruik geven wij hier invulling aan.
Groene Zaken

Duurzaam profileren milieu marketing keurmerken maatschappelijk verantwoord ondernemen mvo duurzame...
Emmen GroeneZaken vindt een duurzame maatschappij belangrijk en wil bedrijven en instellingen die duurzaam en milieubewust ondernemen bij elkaar brengen, waardoor zij hun marktpositie ten opzichte van branchegenoten bevorderen. Tevens stimuleren wij groene zakendoen, bedrijven kunnen groene zaken deals afsluiten op ons platform.
Triple Benefit

Duurzame procesverbetering in de kunststoffen en composieten industrie - Projectmanagement -...
Enschede Het ondersteunen van organisaties bij het verduurzamen van hun activiteiten met een concurrerender kostenstructuur. Te denken valt aan: Zoveel mogelijk circulariteit in de kunststoffenindustrie
ASQA Subsidies B.V.

Subsidieadvies, projectmanagement en initiatie van samenwerkingsprojecten. Wij kunnen u snel,...
Groningen ASQA staat voor ‘Age Si Quid Agis’, ofwel: als je iets doet, doe het dan goed. Dit vertaalt zich in een dienstverlening die veel verder gaat dan het optreden als intermediair tussen bedrijf en subsidieverstrekker. Ons team bestaat inmiddels uit zeven adviseurs die de subsidieregelingen goed kennen en het innovatieve karakter van onze klanten begrijpen. Wij vertalen en verbinden ideeën voor technologische ontwikkelingen op een unieke manier tot kansrijke projectplannen met een duidelijk perspectief op maatschappelijke meerwaarde en/of economisch perspectief. Dit resulteert in een zeer hoog percentage gehonoreerde subsidieaanvragen. Om de kans op een subsidie te vergroten, initiëren wij projecten die zowel aansluiten bij de beoordelingscriteria van de subsidieregeling als de wensen en behoeften van de aanvrager(s). Zo maken wij belangrijke innovaties mogelijk met omvangrijke subsidiebedragen, waarvan het merendeel op het gebied van biobased en circulaire economie.
Synnovem B.V.

Projectbegeleiding duurzame energie, terugverdientijd, fiscale en financiële uitwerking,...
Dokkum Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Wagner Group

Boardroom Consulting, Executive education, Executive MBA Sport Management, Governance Opleiding...
Als Team Wagner Group willen wij iedere dag weer een positieve bijdrage leveren aan een wereld 'die groter is dan onszelf'. Hier ligt onze drijfveer om Wagner Group in stand te houden en om haar maatschappelijke betekenis steeds verder te ontwikkelen. Ondernemerschap geeft ons vleugels. Vleugels om te investeren in dingen die maatschappelijk er toe doen, vleugels om anderen te helpen door middel van onze kennis, kunde en infrastructuur. Of die anderen nu groot zijn of klein. Wij zien het als onze maatschappelijke rol om mensen te inspireren, te adviseren en te helpen zich verder te ontwikkelen. Als Wagner Group kiezen wij bewust voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid vormt daar een vanzelfsprekend onderdeel van. Vanuit ons verantwoordelijkheidsbesef proberen we actief de nadelige impact van onze bedrijfsvoering op mens en milieu terug te dringen.
Olthof Groep B.V.

Beton, betonwaren, bouwstoffen, containerverhuur
Sappemeer Klaas Jan Olthof: "We willen bijdragen aan duurzaam bouwen. Als betonbedrijf zoeken we daarom voortdurend naar minerale afvalstoffen die na bewerking (breken, wassen, zeven) weer hoogwaardige grondstoffen zijn en ingezet kunnen worden als grindvervanger."
Maartenscollege
Haren nog invullen
Beijk Catering
Cateringbedrijf in Groningen.
Leek https://beijkcatering.nl/maatschappelijk/
Stenden School of Education

Opleiding leraar basisonderwijs
Emmen Wij willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling
Stenden School of Education

Opleiding leraar basisonderwijs
Leeuwarden Wij willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling
Stenden School of Education

Opleiding leraar basisonderwijs
Meppel Wij willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling
Stenden School of Education

Opleiding leraar basisonderwijs
Assen Wij willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling
Stenden School of Education

Opleiding leraar basisonderwijs
Groningen Wij willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling
Bork Sloopwerken

Sloopwerken, Asbestsaneringen, Recycling en afvalinzameling, Calamiteitendienst, Milieutechniek
Stuifzand Voor Bork bedrijven is slopen meer dan alleen slopen. Wij willen goed en verantwoord slopen. Dat vraagt in de eerste plaats om vakmanschap. Maar het vereist ook visie en oog hebben voor de toekomst. Zodat we aan de begrippen als 'duurzaamheid' en 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' een concrete invulling kunnen geven. Om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen kracht bij te zetten, be- / verwerkt Bork Recycling afvalstromen tot hoogwaardige grond-, bouw-, en of brandstoffen waarbij een zo hoog mogelijke inzet hergebruik wordt nagestreefd. Dit voor zowel vrijkomende afvalstromen binnen de Bork Groep als ook afkomstig van externe klanten. Slooppuin wordt o.a. ingezet als grindvervanger, hout wordt o.a. geschikt gemaakt als grondstof voor de spaanplaatindustrie.
Bork Sloopwerken

Sloopwerken, Asbestsaneringen, Recycling en afvalinzameling, Calamiteitendienst, Milieutechniek
Steenwijk Voor Bork bedrijven is slopen meer dan alleen slopen. Wij willen goed en verantwoord slopen. Dat vraagt in de eerste plaats om vakmanschap. Maar het vereist ook visie en oog hebben voor de toekomst. Zodat we aan de begrippen als 'duurzaamheid' en 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' een concrete invulling kunnen geven. Om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen kracht bij te zetten, be- / verwerkt Bork Recycling afvalstromen tot hoogwaardige grond-, bouw-, en of brandstoffen waarbij een zo hoog mogelijke inzet hergebruik wordt nagestreefd. Dit voor zowel vrijkomende afvalstromen binnen de Bork Groep als ook afkomstig van externe klanten. Slooppuin wordt o.a. ingezet als grindvervanger, hout wordt o.a. geschikt gemaakt als grondstof voor de spaanplaatindustrie.
Beatrixoord
Haren nog invullen
Educohof

Informatie over biodiversiteit, afval, water, lucht, bouwen en energie
Emmen Duurzaamheid bevorderen door voor de particulier, het bedrijfsleven en het onderwijs de plek te zijn die informatie verzamelt, up to date houdt en vindbaar maakt, vraag en aanbod op het gebied van duurzaamheid bij elkaar brengt en activiteiten initieert en organiseert.
Brederoschool Groningen

Basisonderwijs
Groningen De Brederoschool wil het voor alle kinderen mogelijk maken zich in een veilige en uitdagende leer- en werkomgeving breed en optimaal te ontwikkelen, gebruikmakend van effectieve, creatieve, sociale en innovatieve onderwijsmethodieken.
Provincie Groningen

Vergunningen, subsidies, beleid
Groningen Werk, energie en leefbaarheid staan in het programma centraal. In het collegeprogramma geven de vier partijen aan een ondernemende provincie te willen zijn. Het verduurzamen van de economie is daarbij een belangrijke doelstelling, net als het creëren van nieuwe banen en het versterken van onze concurrentiepositie. (http://www.provinciegroningen.nl/gs/over-gedeputeerde-staten/collegeprog...)
Onderwijsbureau Meppel

Administratie, beheer en advisering, uitgevoerd binnen het kader van de zes beleidsterreinen...
Meppel Onderwijsbureau Meppel houdt bij het streven naar hoogwaardige dienstverlening rekening met de effecten van de werkzaamheden op het milieu en op de menselijke aspecten. Wij geloven dat een balans tussen een goede bedrijfsvoering, goed werkgeverschap, binding met de schoolbesturen en een groen milieu, leidt tot betere resultaten voor zowel de schoolbesturen als voor het bureau. Wij willen een onderwijsbureau zijn dat de aangesloten schoolbesturen helpt met het in de praktijk brengen van hun ambities voor duurzame ontwikkeling, omdat onderwijs een plaats is waar de waarden van duurzame ontwikkeling bij de komende generaties geïntroduceerd en verankerd kunnen worden. https://www.onderwijsbureau-meppel.nl/wie-zijn-we/onze-mvo-visie/
Jadaa (vh Ritfeld)

Accountancy, administratieve dienstverlening, belastingadvies, bedrijfsadvies.
Vries Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Oosterhof Holman Beton- en waterbouw

Betonconstructies, Houtconstructies, Staalconstructies, Sluisdeuren, Jachthavens, Beton/...
Harlingen Samen willen we sneller vooruit om een betere toekomst bereikbaar te maken voor iedereen in onze omgeving. Hierbij staan duurzaamheid, veiligheid en innovatie centraal.
Natuur en Milieufederatie Groningen

Werkvelden: Groene Ruimte, Bebouwde Ruimte en Mobiliteit, Klimaat en Energie en Duurzame...
Groningen Bevorderen van het behoud, het herstel en het optimaal beheer van natuur, milieu en landschap, met name in de provincie Groningen.
Rijksuniversiteit Groningen (RuG)

Onderzoek en academische studies
Groningen The University of Groningen as a socially responsible institution has set itself the goal of promoting sustainable development1 in all aspects of the university. This covers both the promotion of sustainable development in teaching and research and the expression of this in accommodation, management and business operations. (Bron: website RuG. Lees verder op http://www.rug.nl/duurzaamheid/Algemeen/milieubeleidsverklaring)
Hanzehogeschool

HBO en masteropleidingen, contractactiviteiten.
Groningen De Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, wil vanuit een Europees perspectief op hoger onderwijs de belangrijkste partner van de bedrijven en instellingen in Noord-Nederland zijn bij het opleiden van professionals en het ontwikkelen van toepasbare praktijkgericht kennis. Deze missie komt voort uit de identiteit als brede en diverse hogeschool en maatschappelijke onderneming. (http://www.hanze.nl/home/Over+de+Hanzehogeschool/Over+de+Hanzehogeschool... november 2013)
Alfa-college

Middelbaar beroepsonderwijs
Hoogeveen Het Alfa-college realiseert als christelijk Regionaal Opleidingen Centrum samen met zijn partners een duurzaam effect op mens, regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren.
Alfa-college

Middelbaar beroepsonderwijs
Hardenberg Het Alfa-college realiseert als christelijk Regionaal Opleidingen Centrum samen met zijn partners een duurzaam effect op mens, regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren.
Alfa-college

Middelbaar beroepsonderwijs
Groningen Het Alfa-college realiseert als christelijk Regionaal Opleidingen Centrum samen met zijn partners een duurzaam effect op mens, regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren.
Alfa-college

Middelbaar beroepsonderwijs
Assen Het Alfa-college realiseert als christelijk Regionaal Opleidingen Centrum samen met zijn partners een duurzaam effect op mens, regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren.
Quality Research

Organisatieadvies, begeleiding van organisatieontwikkeling.
Groningen Quality Research wil als adviespraktijk bijdragen aan duurzame ontwikkeling, zoals bedoeld in het rapport 'Our common future' van de Verenigde Naties. Dat betekent: maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoeken (research!) naar balans tussen people, planet en profit.
Kamer van Koophandel

Publieke dienstverlening van het ministeri van Economische Zaken. Handelsregister,...
Groningen De Kamer van Koophandel wil ondernemers verder laten komen met ondernemen. Niet alleen met een up-to-date Handelsregister waarin u informatie over alle ondernemingen in Nederland vindt. Maar ook door het aanbieden van seminars, online informatie en adviesgesprekken.
Groningen Seaports

Beheer en regie van havens en bedrijventerreinen, logistieke diensten voor industrie,...
Delfzijl "Groningen Seaports bestaat om op verantwoorde en duurzame wijze de economische activiteiten - en dus de werkgelegenheid - in de direct onder haar beheer dan wel regie vallende havens, bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten te stimuleren." (Bron: website Groningen Seaports)
Projectbureau A7Westergo

Projecten voor ontwikkeling van economische zones.
Leeuwarden In het A7Westergo-gebied werken overheid, ondernemers en onderwijs samen aan de economische ontwikkeling van het gebied. Duurzaamheid, innovatie en kennis staan centraal in de projecten die hiervoor worden opgezet.
Suspacc (Bedrijfsnetwerk Groene Chemie)
Vertegenwoordiging van regionaal bedrijfsleden voor overheid, subsidieverstrekkers, e.d.
Versterken van de regionale inzet van duurzame chemie. Uitbreiden van werkgelegenheid in deze sector.
IBA Parkstad

Procesbegeleiding van ingediende projecten voor de ontwikkeling van Parkstad Limburg. In 2020...
Heerlen Bijdragen aaan de verbetering van Parkstad Limburg. De basis leggen voor een nieuwe oriëntatie op de toekomst waarin maatschappelijke veranderingen worden aangejaagd. IBA geeft een Aufschwung.
Natuur- en Duurzaamheideducatie (NDE) gemeente Groningen

Natuuronderwijs, les- en uitleenmateriaal, kinderwerktuinen, bezoekerscentrum, projecten,...
Groningen "De zorg voor natuur dichter bij kinderen brengen. Dat is het doel van de afdeling Natuur en Duurzaamheideducatie (NDE) van de gemeente Groningen. Begrip en respect voor de natuur begint immers bij contact mét de natuur. Dat is essentieel voor een bijdrage aan een duurzame samenleving."
Sustainable Polymer Innovation Cluster
SPIC biedt hardware aan voor het polymerisatie en nacondenseren van polymeren, in het bijzonder (...
Emmen Het ondersteunen van organisaties die duurzame ideeën willen ontwikkelen en opschalen naar industriële schaal.
Senbis Polymer Innovations BV

Research en produktontwikkeling op gebied van biobased en/of biodegradeerbare polymeren.
7821 AT Emmen Samen met klanten ontwikkelen we voor bestaande produkten groene alternatieven met een verbeterde duurzaamheid, en we ontwikkelen geheel nieuwe produkten. We hebben tientallen jaren kennis opgebouwd in het gebruik van polymeren voor hoogwaardige toepassingen, en gebruiken die kennis voor het uitvoeren van projecten op het gebied van C2C, het gebruik van biobased materialen en het ontwikkelen van biodegradeerbare produkten. Wij ondersteunen klanten die zich willen verbeteren op het gebied van duurzaamheid, en nemen ook zelf initiatieven tot het opzetten van projecten die duurzaamheid als kenmerk hebben.
TWA architecten

Wij bouwen originelen. Gebouwen met een eigen karakter. Eigenwijs, vaak koppig en soms zelfs een...
Burdaard Wij als TWA proberen voor alle betrokkenen duurzaamheidswaarden te verhogen en te behouden door ‘gewilde’ gebouwen te ontwerpen en te engineeren die lang mooi, duurzaam, functioneel en rendabel blijven. https://www.twa-architecten.nl/nieuws/circulair-bouwen/
DZyzzion

Advisering inzake duurzaam ondernemen, duurzame gebiedsontwikkeling en andere duurzame zaken. Zie...
Drachten DZyzzion wil bijdragen aan een duurzame economie en een betere wereld, door bedrijven en andere organisaties te helpen bewuste keuzes te maken en zo hun duurzame ambities in de praktijk te brengen.
UMCG

Ziekenhuiszorg, onderwijs, onderzoek.
Groningen Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is lid van het MVO Netwerk Zorg. RvB-voorzitter Jos Aartsen: "Met de ondertekening van dit manifest laten we zien dat het UMCG zich in wil zetten voor een gezonde toekomst van de zorg. Als lid van het MVO Netwerk Zorg kunnen we kennis delen met andere organisaties en van elkaar leren hoe we door maatschappelijk verantwoord te ondernemen, de duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg kunnen verbeteren, en voor onze medewerkers een goede werkgever kunnen zijn en blijven." (http://www.mvonederland.nl/content/nieuwsbericht/umcg-sluit-zich-aan-bij... oktober 2013)
I We Me Drachten Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Noorderpoort

Voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en contractactiviteiten.
Groningen Het Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de samenleving en op het beroep van hun keuze en wil hen blijven begeleiden tijdens hun loopbaan. Zodanig dat zij zich verder ontplooien en kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Het lemniscaat in het Noorderpoortlogo staat ook voor "oneindig leren".
Hanzehogeschool Instituut voor Engineering

HBO-opleidingen Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, International Biomedical Engineering,...
Groningen "studenten en docenten samen met bedrijven en andere onderwijsinstellingen aan oplossingen voor de toekomst op het gebied van duurzame energie"
Hanzehogeschool Kenniscentrum Noorderruimte

Toegepast onderzoek voor bedrijven, overheden en extern werkveld. Kenniscirculatie tussen (inter)...
Groningen Kenniscenrum Noordrruimte levert kennis vanuit invalshoeken people-planet-profit over gebiedsconcepten en waardering daarvan door gebruikers, adviseurs, ontwerpers en andere belanghebbenden. Onderzoekslijnen zijn hierin leefomgeving, werklandschappen, klimaatbewuste kustverdeling&landinrichting en duurzaam bouwen. Energie is een speerpunt in duurzaamheid met een streven naar integratie van technische en sociale innovaties. (http://bit.ly/UYgFSr)
Renewi

Afvalinzameling, afvalverwerking, grondstoffenproductie, energieproductie, consultancy
Drachten Renewi streeft ernaar het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn door bij te dragen aan een duurzame samenleving voor onze belangrijkste stakeholders: klanten, medewerkers, lokale gemeenschappen en onze aandeelhouders.
Solidair Groningen & Drenthe
Trainingen en projecten voor oplossen van sociale en maatschappelijke knelpunten
Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Eclipse Incubators Foundation
..
De missie van Eclipse Incubators Foundation is het creëren van een trainingsomgeving waarin kinderen en jongeren, die in een sociale achterstandspositie verkeren worden begeleid en gestimuleerd om aan de slag te gaan met programmeren en ICT in de ruimste zin des woord. Door de doelgroep zelf de controle te geven over het leerproces wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld en leren ze van én met elkaar. Zo worden ze zowel op technisch, als sociaal vlak gevormd om voor zichzelf een rooskleuriger toekomst vorm te geven.
ConnectingFriends.NET

Sociale cohesie. Duurzame samenleving met een krachtige sociale structuur. Vermenigvuldiging van...
Roden Het versterken van sociale cohesie, door het stimuleren van ontmoetingen tussen leden, in een vertrouwd netwerk van leden die open staan voor anderen. Door de versterking van hun sociale netwerk, en de opbrengsten van het netwerk zelf, worden bijdragen geleverd aan een betere wereld.
Stichting Groningen Plus Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Stichting Timmerdorp
Activeren, inspireren van kinderen binnen hun bewustwordingsproces dmv van werken met houtproducten...
Groningen "Timmerdorp Groningen zorgt dat kinderen van alles leren waar ze de rest van hun leven iets aan hebben." (website 2020)
Zernike College
Haren nog invullen
Zorgboerderij de Mikkelhorst
Haren nog invullen
De Buitenschool

zakelijke toplocatie, restaurant, zaalverhuur, catering, desembakkerij, taartenbakkerij,...
Glimmen Wij bieden de gemeenschap het verantwoorde alternatief in de regio: een volledig duurzame, zelfvoorzienende, culinaire en culturele toplocatie voor zakelijke en recreatieve activiteiten gecombineerd met een levensloopbestendige en energieneutrale meergeneratie-woonvorm.
Hooft Hoveniers
Glimmen nog invullen
Huis voor de Sport
Groningen nog invullen
Biotoop
Haren nog invullen
CareX Haren - de Biotoop
Haren nog invullen
Value2share Groningen Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Blije Business

ondernemersplatform, initiatieven, ondernemerschap, Korrewegwijk, DeHoogte, stimuleren,...
Het doel is het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap en het inzetten van de kracht van ondernemers voor de wijken.
Blije Business Het doel is het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap en het inzetten van de kracht van ondernemers voor de wijken en wijkbewoners.
GH+O Communicatie

GH+O is een fullservice communicatiebureau waar adviseurs,vormgevers,conceptdenkers en copywriters...
Leeuwarden We staan midden in de samenleving. En die begint bij onszelf. Dit betekent oog hebben voor de wereld om ons heen. We zetten ons als bedrijf in voor een duurzame wereld en we brengen dit ook in onze bedrijfsvoering tot uiting. Als partner van MVO Nederland, dé kennis- en netwerkorganisatie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, onderschrijven we het manifest om bij onze bedrijfsvoering te zorgen voor een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.
CG Holthausen BV
Hoogezand Onze focus in drie woorden: Gas, Groningen en Groen. Holthausen Groep vindt het belangrijk om te ondernemen met het hart (sociaal) én het verstand (bewust van consequenties). Veiligheid en duurzaamheid zijn voor ons essentieel om een succesvol bedrijf te zijn. Net als maatschappelijke betrokkenheid, die we vormgeven door middel van samenwerking en innovatie.
Ssentia Ontwikkeling

MVO, implementatie, advies, samenwerken, verspilling, besparingen, MD, HR, interim, duurzaamheid,...
Groningen Elke organisatie (publiek, privaat, profit en non-profit) heeft MVO geïntegreerd in de bedrijfsvoering waarbij de mens en middelen gericht zijn op een duurzame toekomst en de consequenties van klimaatverandering als uitdaging wordt beschouwd.
Hunesus

Bureau voor Duurzame Innovatie in Noord-Nederland
Borger Hunesus helpt organisaties bij het initiëren, ontwikkelen en realiseren van duurzame innovatie.
Gasterra

Aardgas
Groningen De missie van GasTerra is het maximaliseren van de waarde van het Nederlandse aardgas. GasTerra vervult een publieke taak met betrekking tot de uitvoering van het kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid. Dit beleid beoogt de productie van aardgas uit de Nederlandse kleine velden te bevorderen. (http://www.gasterra.nl/over-gasterra/missie-visie-en-strategie)
In-Balanz

Ontwikkelaar van de eerste Adem Coach App (licatie) in Nederland , die genomineerd is voor de...
Meppel Ik wil naar vermogen bijdragen aan gezondheid verbetering met betrekking tot de invloed van onze ademhaling op lichaam en geest. Wat als deze ontregeld raakt door stress, hyperventileren of angst. Nederlanders hiervan bewust maken dat je zonder medicatie veel zelf kunt doen. Kennisnet, door ontwikkelen van een device etc
Jansma Drachten B.V.

infra, milieu, milieutechniek, bouw en planontwikkeling
Drachten Wij willen naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Asopos Consult

Advies voor waterbeheer en energie
Roderesch Ik richt mij op advieswerk, procesmanagement en het ontwikkelen van duurzame projecten.
De Coöperatieve Samenleving Ik wil naar vermogen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
ROC Friese Poort Centrum Duurzaam

opleidingen, bijscholing, praktijk- en innovatiewerkplaats voor studenten en vakmensen uit de...
Leeuwarden Centrum Duurzaam wil, als onderdeel van ROC Friese Poort, de kennis en ervaring bij het bedrijfsleven benutten voor het opleiden van jonge vakmensen in de praktische toepassing van innovatieve duurzame technieken. Tevens wil Centrum Duurzaam met goede en objectieve voorlichting de toepassing van deze technieken bij bedrijven en particulieren stimuleren. Kennis, ervaring en vakmanschap voor een duurzame wereld.
Roelof van Echten College

Praktijkonderwijs, Vmbo/lwoo, Mavo/Havo/vwo.
Hoogeveen Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind. Dat wil het Roelof van Echten College bereiken. Handelend vanuit de Bron van de christelijke traditie vinden wij het belangrijk dat een kind volledig tot zijn recht komt op onze school. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een goede overgang van het basisonderwijs naar onze school. En van onze school naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. (Bron: http://www.rvec.nl/Page/sp362/index.html)
School for Leisure and Tourism Management

HBO-opleidingen
Leeuwarden "Unleashing potential in our students, staff and surrounding communities." Stenden Hogeschool staat voor een breed spectrum aan excellente onderwijs-, kennis- en onderzoeksdiensten met een solide verankering in de regio van haar vestigingen in binnen- en buitenland. Studenten en medewerkers van de hogeschool werken in een internationale, ondernemende en waardengedreven omgeving aan persoonlijk leiderschap en creativiteit. Hierbij is aandacht en respect voor de persoonlijke inspiratiebronnen en oog voor de menselijke maat en behoeften. Dit alles valt te omvatten in een visie: "Serving to make it a better world." Bron: http://www.stenden.com/nl/stenden/profiel/Pages/missievisiekern.aspx
Hogeschool Van Hall Larenstein

HBO-opleidingenaanbod, masteropleidingen, posthbo-opleidingen, cursussen, advies, activiteiten van...
Velp Van Hall Larenstein is een University of Applied sciences. Wij leiden hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op die bijdragen aan een duurzame wereld. Als University of Applied Sciences doen wij kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek, dat zowel ons onderwijs versterkt als onze positie als kennisinstelling. Als kennisinstelling leveren wij praktijkgerichte oplossingen voor vraagstukken uit het (internationale) bedrijfsleven en de maatschappij. En verzorgen wij, naast reguliere hbo-opleidingen, masteropleidingen, post-hbo-opleidingen en cursussen voor zowel regionale, nationale als internationale studenten. (https://www.hvhl.nl/over+ons/missie+en+doelen, nov 2017)
Hogeschool Van Hall Larenstein

HBO-opleidingenaanbod, masteropleidingen, posthbo-opleidingen, cursussen, advies, activiteiten van...
Leeuwarden Van Hall Larenstein is een University of Applied sciences. Wij leiden hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op die bijdragen aan een duurzame wereld. Als University of Applied Sciences doen wij kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek, dat zowel ons onderwijs versterkt als onze positie als kennisinstelling. Als kennisinstelling leveren wij praktijkgerichte oplossingen voor vraagstukken uit het (internationale) bedrijfsleven en de maatschappij. En verzorgen wij, naast reguliere hbo-opleidingen, masteropleidingen, post-hbo-opleidingen en cursussen voor zowel regionale, nationale als internationale studenten. (https://www.hvhl.nl/over+ons/missie+en+doelen, nov 2017)
Lentis

Geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen...
Zuidlaren Ons doel is het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten en patiënten. Als professionals in de zorg, werken we met ziel en zakelijkheid. We zijn betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. ‘De mens en zijn verhaal’ is ons uitgangspunt. Hier geven we betekenis aan door ons te richten op vier doelen: - Het versterken van autonomie (eigen regie) - Het vergroten van persoonlijk functioneren - Het vergroten van maatschappelijk participeren - Het verbeteren van de kwaliteit van leven, onder andere door het verlichten van lijden.
Groningen Centre of Energy Law and Sustainability

Onderzoek op gebied van onder andere wet- en regelgeving die samenhangt met de productie, het...
Groningen Het grootste centrum voor energierecht in Nederland (opgericht 2007)
EnTranCe

EnTranCe has the facilities, technologies and the best possible network to develop plans into the...
9747 AA Groningen EnTranCe focuses on the transition to a reliable, sustainable and affordable energy future.
Centre of Expertise Water Technology (CEW)

Toegepast onderzoek op gebied van waterbesparing en waterhergebruik, water en energie, nutriënten...
Leeuwarden "Eén van de sleutelgebieden van de NL kenniseconomie is de topsector Water. Voor deze sector leidt het CEW een groot volume bèta technisch talent op; human capital dat nodig is om innovaties te ontwikkelen waarmee mondiale maatschappelijke problemen op het gebied van water worden opgelost en waarmee de economische kansen die dit met zich meebrengt worden verzilverd. Daarnaast helpen wij ondernemers te innoveren door het uitvoeren van toegepast onderzoek." (Bron: http://www.cew-leeuwarden.nl/over-cew/visie-missie)
Carbohydrate Competence Center

Onderzoek op basis van praktijkvragen van industriële partners
Groningen Het Carbohydrate Competence Center (CCC) wil hoogwaardige kennis op het gebied van koolhydraten genereren, ontwikkelen en delen om innovatie te bevorderen en bij te dragen aan een gezonde en duurzame samenleving.
Bouwend Nederland Regio Noord

Het regiokantoor geeft beleidsmatige ondersteuning aan de afdelingen, het Platform Infra en Jong...
Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Bouwend Nederland staat voor een vitale bouwsector die bouwt aan duurzame vernieuwing van de leefomgeving.

 
Socials