| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

40 onderzoeksmethodes, zelfevaluaties en quick scans voor duurzame innovatie.

Een quick scan is vaak een kort onderzoek voorafgaand aan een innovatieproject en bedoeld om een werkrichting te vinden. Niet te verwarren met certificaten. Een certificaat wordt vaak verkregen na een audit aan het eind van een innovatietraject en is bedoeld om bij klanten vertrouwen te wekken.

Hieronder vindt u methoden en voor een deel ook aanbieders. Een apart overzicht van aanbieders staat op http://www.codin.nl/quick-scans-voor-duurzame-innovatie.

Duurzaamheidsonderzoek toevoegen (inloggen vereist)

Titelsorteerpictogram Wie audit wie Kosten Samenvatting
AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher education) Aanbieder audit mij Onbekend Audit-instrument voor het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs, ook toepasbaar voor zelfevaluatie.
Climate Neutral Group CO2 voetafdruk Aanbieder audit mij Eenmalig bedrag Berekening van CO2-emissies aan de hand van een inventarisatieformulier.
CODIN Duurzame Innovatie Advies (DIA) Aanbieder audit mij Eenmalig bedrag Quick scan voor MKB-bedrijven om duurzaamheidspositie en economisch haalbare stappen richting C2C vast te stellen.
CODIN Sneltest duurzame innovatie Ik audit mezelf Gratis In vijf minuten een startpunt voor werken aan duurzaamheid bepalen.
CODIN zelfscan duurzaam communiceren Ik audit mezelf Gratis Zelfscan met 32 vragen, brengt in beeld hoe een organisatie er globaal voor staat op het gebied van duurzaam ondernemen én duurzaam communiceren.
CSR Academy ISO 26000 Quick Scan Ik audit mezelf Gratis Gratis online quick scan van adviesbureau CSR-Academy (Rotterdam) om te verkennen wat ISO 26000 (mondiale MVO-richtlijn) is en in welke mate al aan deze richtlijn wordt voldaan.
DHV CO2-footprint volgens ISO14064 Aanbieder audit mij Eenmalig bedrag Onderzoek door DHV voor bedrijven. Scope bepalen, data verzamelen, footprint berekenen, besparingsmaatregelen bepalen.
DHV CO2-Scanner voor gemeenten Aanbieder audit mij Eenmalig bedrag Onderzoek door DHV voor gemeenten. Geeft inzicht in huidige en toekomstige CO2-emissies. Bruikbaar als onderbouwing van beleidsambities.
DNV MVO Quick Scan Aanbieder audit mij Eenmalig bedrag Snel inzicht krijgen tegen welk certificatieniveau van de MVO prestatieladder uw organisatie spoedig gecertificeerd kan worden.
DuboCalc Ik audit mijn klant Eenmalig bedrag Een tool om de duurzaamheid van grond-, weg-, en waterbouwkundige werken te beoordelen
Eco Instal Ik audit mijn klant Eenmalig bedrag Instrument voor het bepalen van de milieuprestaties van gebouwen en GWW-werken
Eco-Quantum Ik audit mezelf Gratis Berekening van de milieuprestatie van gebouwen
Energy Transition Model Ik audit mezelf Gratis Door rekening van de (te kiezen) energiestrategie
EPEA ABC-X Categorisation Aanbieder audit mij Eenmalig bedrag A ranking system developed by EPEA to classify all substances, materials and products in terms of their human and environmental health effects.
EPL Monitor Ik audit mijn klant Eenmalig bedrag Monitoring van de ErngiePrestatie op Locatie
European Corporate Sustainability Framework (ECSF) Ik audit mezelf Gratis A framework to support organizations in the implementation of complex issues as Corporate Sustainability, Corporate Responsibility and Corporate Change.
Friese Voetafdruk Ik audit mezelf Gratis Persoonlijke footprint zelfscan van de Friese Milieufederatie. 40 meerkeuzevragen.
Goed Geldwijzer Ik audit mezelf Gratis Online instrument voor de keuze van een duurzaam beleggingsproduct
GPR Gebouw Ik audit mijn klant Eenmalig bedrag Webbased programma voor berekenen van duurzaamheidsprestaties van gebouwen.
Green Spend Analyse (GSA) Aanbieder audit mij Eenmalig bedrag Online tool voor gemeentes: beoordeling van de duurzaamheid van de inkoop door analyse van inkoopdossiers.
Greencode Ik audit mezelf Eenmalig bedrag Gebouwmarkering met QR-code waarmee bezoekers snel de toegepaste duurzaamheidsmaatregelen kunnen opzoeken.
Haskoning duurzaamheidsmatrix Aanbieder audit mij Eenmalig bedrag Identificeren van projecten met Cradle to Cradle elementen.
KIWA CSR Performance ladder Aanbieder audit mij Eenmalig bedrag Waarderingssysteem voor inspanningen en prestaties op gebied van MVO.
Klimaatscan VNG Ik audit mezelf Gratis Meetinstrument voor gemeenten voor organisatorische borging van het klimaatbeleid
Levenscyclusanalyse (LCA) Methode om de totale milieubelasting van een product te bepalen gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking.
MAEXchange Ik audit mezelf Gratis Website voor waardebepaling van maatschappelijke initiatieven.
Milieubarometer Ik audit mezelf Abonnement Online meetinstrument van de stichting Stimular om milieukosten en milieubelasting van een bedrijf of instelling zichtbaar te maken.
Mondiale Voetafdruk Ik audit mezelf Gratis Indicator voor duurzaamheid
MVO MAPS Ik audit mezelf Gratis Een online zelfanalyse om je MVO positie te bepalen
MVO Quickscan ISO 26000 Ik audit mezelf Gratis Quick scan van de MBO werkgroep Inkoop Noord ism NEN. Geeft snel inzicht in stadium en verbeterkansen van MVO implementatie volgens ISO 26000.
MVO Routeplanner Aanbieder audit mij Eenmalig bedrag De MVO Routeplanner is een hands-on product, ontwikkeld door twee ervaren adviesbureau's in duurzaamheid. Wij komen bij uw bedrijf langs, en stellen aan de hand van een aantal korte gesprekken vast hoe u als bedrijf gemakkelijk aan de slag kan met MVO op een manier die past bij uw bedrijf, de branche en uw klanten.
PROBE for Sustainable Excellence Aanbieder audit mij Eenmalig bedrag PROBE staat voor Promoting Business Excellence en is een instrument voor self-assesment; een manier om de bedrijfsprestaties te meten met het doel om deze te verbeteren. PROBE for Sustainable Excellence richt zich specifiek op het inzichtelijk maken van de bedrijfsprestaties op het gebied van duurzaamheid. Hierbij worden de huidige prestaties van de organisatie afgezet tegen de best practices en de vier principes voor volledige duurzaamheid volgens The Natural Step. Het is een effectieve manier voor een organisatie om inzichtelijk te krijgen waar de organisatie nu staat, wat er al is bereikt, en waar meer inzet nodig is om stap voor stap een duurzame organisatie te worden. Het PROBE-proces wordt begeleidt door een getrainde facilitator die is aangesloten bij het wereldwijde PROBE-netwerk.PROBE wordt op dit moment wereldwijd gebruikt door ruim 8000 bedrijven, overheden en andere organisaties in 50 landen.
Spider matrix Aanbieder audit mij Onbekend LCA-methode voor verpakkingen. Meet grondstofsamenstelling, milieu-impact van productie tot en met end-of-life. Scope vooralsnog voornamelijk CO2-emissie en waterverbruik.
Syntens Duurzaamheidsscan Ik audit mezelf Gratis Korte zelfevaluatievragenlijst voor duurzaamheid op bedrijfsniveau.
Thuis energieverbruik meten Ik audit mezelf Eenmalig bedrag Linkjes naar vergelijkingspagina's met veelgebruikte meetapparaten voor thuis meten van energieverbruik.
UN Global Compact Ik audit mezelf Gratis Strategic policy initiative for businesses that are committed to aligning their operations and strategies with ten universally accepted principles in the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption.
UNETO-VNI Duurzaamheid scan Ik audit mezelf Gratis Bedrijfsanalyse voor duurzaam ondernemen
WUR/LEI Duurzaamheidscan Ik audit mezelf Gratis Duurzaamheidsanalyse voor vooral ondernemers in de agrofoodsector
Socials