| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Het netwerk van samenwerkende tafels van Noorden Duurzaam

Werkgebied

Noord-Nederland

Beschrijving

De transitietafels (kortweg tafels) in de vereniging zijn werkvormen voor verduurzamen van een specifiek onderwerp in een specifiek geografisch werkgebied. Kenmerken:

Doel.

 • Inventariseren van kwesties in het eigen werkgebied, en deze agenderen bij overheid, politiek, media en betrokken sectoren. De tafel is dus een spreekbuis.
 • Initiëren en bevorderen van regiobrede projecten gericht op omslagen in de markt. Daarbij wordt samengewerkt met andere tafels. De tafel is dus ook een projectplatform.
 • Bijhouden van indicatoren over de kwesties en de omslagprojecten, zodat bij urgentiebesef ook proportiegevoel komt. Kennisinstellingen en overheden hebben een rol hierbij. De tafel is dus ook een statistiekbureau.

Consensusbesluitvorming. Kwesties, projecten en indicatoren worden op prioriteit gesorteerd met hulp van een stemsysteem.

Integraliteit. Er zijn vier soorten tafels, van specialistisch tot generalistisch:

 • Thematafels zijn voor duurzaamheidsspecialisten. Ze zijn gericht op het ontwikkelen en toepassen van duurzaamheidskennis in zoveel mogelijk sectoren;
 • Sectortafels zijn voor bedrijven, organisaties en consumenten. Ze zijn gericht op het verduurzamen van de eigen sector in zoveel mogelijk thema's;
 • Ketentafels zijn voor samenwerking tussen sectortafels, thematafels en overheden. Ze zijn gericht op ketenverduurzaming in een geografisch werkgebied (voorbeeld: www.duurzaamdoor.nl/de-aanpak-werkt#keten);
 • Gebiedstafels zijn voor samenwerking tussen thematafels, sectortafels, ketentafels, overheden en gebiedsgerichte organisaties. Ze zijn gericht op integrale gebiedsverduurzaming.

Geografische schaalgrootte. Tafels kunnen de regio als werkgebied hebben, maar kleiner kan ook, tot op wijkniveau.

Aansluitingsvorm. Er zijn ND-tafels (binnen de vereniging ontstaan), en aangesloten tafels (bestaande netwerken die aan de onderstaande criteria voldoen).

Uniciteit. Alle tafels zijn uniek in hun combinatie van onderwerp en schaalgrootte. Dat geeft ze een betere positie in het debat over hun onderwerp.

Leden. Tafelleden beslissen mee over kwesties, projecten en indicatoren, en over de organisatie van de tafel. Leden voldoen aan de lidmaatschapscriteria van de tafel.

Kerngroep. Kleine groep leden die de interne organisatie en externe contacten de tafel verzorgt. De kerngroep vergadert minimaal tweemaal per jaar.

Financiën. De tafels hebben een eigen begroting, met inkomsten uit contributie en eventueel sponsorgeld en subsidie. Tafelcontributie werkt via een opslagfactor op de basiscontributie. De tafel stelt die factor binnen grenzen zelf vast. Het geld gaat voor minimaal 50% naar tafelprojecten, vaak in samenwerking met andere tafels.

Doel

Effectief en efficiënt samenwerken aan opschalen van kansrijke duurzaamheidsinitiatieven via tafelprojecten.

Lidmaatschap criteria

Een aangesloten of vermeld netwerk:

 • heeft duurzame ontwikkeling als (onderdeel van de) missie;
 • heeft als werkgebied Noord-Nederland, of daarbinnen een provincie, gebied, gemeente, plaats of wijk;
 • is daar de algemeen erkende vertegenwoordiger van een vakdiscipline, sector/branche of keten, of het algemene verzamelpunt voor duurzame gebiedsontwikkeling;
 • is zelfstandig, open (geen numerus fixus) en democratisch (informeel of vereniging - geen stichting);

Lidmaatschap voordelen
 • Gedeelde werkwijze rond kwesties, projecten en indicatoren, dus aansluiting bij andere tafels;
 • Unieke positie, Noorden Duurzaam kent geen dubbele tafels.

Alleen ND-tafels en aangesloten tafels:

 • Begeleiding, dus snel starten en efficiënt werken;
 • Meer webfaciliteiten, waaronder ledenlijst, begroting, stemsysteem, tipsrubriek, documentenboom.
 • Noorden Duurzaam is een ANBI. Door aansluiting bij ND wordt ledencontributie aftrekbaar.

Lidmaatschap kosten

Vermelde tafels en aangesloten tafels zijn lid van Noorden Duurzaam. In geval van wederzijds lidmaatschap wordt over en weer geen contributie in rekening gebracht.
Aangesloten tafels en ND-tafels maken gebruik van begeleiding door en faciliteiten van de vereniging, en dragen bij in de kosten daarvan.

Lidmaatschap contact

info@noordenduurzaam.nl

Lidmaatschap aanmelden

Zelfstandige netwerken kunnen zich aanmelden voor vermelding of aansluiting:

 1. Vraag het lidmaaatschap van Noorden Duurzaam aan via "Lid worden in 1 klik" (rechts bovenaan) en wacht op inschrijving.
 2. Neem contact op met het bestuur of de coordinator van de vereniging voor vermelding of aansluiting. We maken dan een afspraak voor een gesprek.
Bestanden

 
Socials