| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Drukkerij Tienkamp Duurzaam drukwerk

Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u Drukkerij Tienkamp Duurzaam drukwerk? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Koningsweg 40, Groningen, gemeente Groningen, GR

Aantal personen (categorie)

2 tot 10

Producten/diensten

Drukwerk

Algemene beschrijving

Kleine duurzame drukkerij, werkt uitsluitend met waterloos offset (grootste pers hiervoor in Nederland) en plantaardige inkt.

Website

http://www.duurzaamdrukken.nl/

Contactgegevens

Drukkerij Tienkamp, Koningsweg 40, postbus 9549, 9703 LM Groningen. T 050 549 6597, F 050 549 6509, E henk@drukkerijtienkamp.nl

Missie

Kwaliteitsdrukwerk met de kleinst mogelijke aanslag op de aarde. "Wij gaan uit van het maximaal haalbare."

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Drukkerij Tienkamp Duurzaam drukwerk.

Tienkamp heeft zich inhoudelijk verdiept in duurzame certificaten en kiest een kritische opstelling: "Het fsc-certificaat voor drukkers is een commercieel truukje, een vorm van green-washing, wij doen daar niet aan mee. Overigens dragen wij het op een verantwoorde wijze produceren van papier een bijzonder warm hart toe, vrijwel al het door ons gebruikte papier is gecertificeerd." Lees meer tekst en uitleg op www.duurzaamdrukken.nl (onder "certificaten").

Duurzaamheidsdoelen

Tienkamp zet in op waterloos offset: "Door het ontbreken van een vochtwerk op de drukpers is er geen emissie naar water, lucht of bodem van de watertoevoegingen die daar bij conventioneel offset in zitten: fungiciden, Isopropylalcohol (kankerverwekkend), detergenten, droogbevorderaars, enzovoort. In combinatie met de plantaardige inkt die wij toepassen is waterloos offset zelfs de enige druktechniek die bij het Nordic Swan (Scandinavisch milieulabel) géén strafpunten krijgt."

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Drukkerij Tienkamp Duurzaam drukwerk.

"Wij betrekken onze inkt rechtstreeks van een klein (6 personen) fabriekje in Engeland."

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Drukkerij Tienkamp Duurzaam drukwerk.
  • "Van alle milieuvoordelen van waterloos drukken is het ontbreken van de vochtcomponent het grootst, los van het voorkomen van vervuiling zou alleen al de CO2-uitstoot in waterloos offset 80% lager zijn dan de conventionele variant.
  • Ons bedrijf neemt uitsluitend groene stroom af van Greenchoice, ons waterverbruik per jaar is 80 kuub, gas minder dan 5.000 kuub.
  • Zoals bij elke drukkerij wordt al ons rest-papier gerecycled, net als onze offsetplaten, maar ook ons plastic (b.v. palletverpakkingen en wikkelfolie) wordt apart ingezameld en hergebruikt."
  • "Sterk verminderde milieubelasting, mede door de door ons gebruikte inkt op plantaardige basis is er minimale emissie naar lucht, water of bodem.
  • Sterk verminderde geur ten opzichte van conventioneel offset met op aardolieprodukten gebaseerde inkt."
  • Tenslotte constateert Tienkamp dat nieuwe medewerkers met een arbeidsverleden in de sector na indiensttreding een afname van gezondheidsklachten melden.
 

Eco-media

Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u Eco-media? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Industrieweg 43, Hoogeveen, gemeente Hoogeveen, DR

Aantal personen (categorie)

Producten/diensten

Drukwerk

Algemene beschrijving

"Met het concept ECO-Print kunnen we grafische producten leveren die geproduceerd zijn op een geheel milieuvriendelijke manier. De principes van C2C worden zoveel mogelijk toegepast.ECO-Print beschikt voor iedere oplage over de juiste productiemiddelen. Voor kleine oplagen beschikken we, naast full-colour offset, over een hoge kwaliteit digitale drukpers. U heeft één aanspreekpunt voor al uw drukwerk. Van klein tot groot, met dezelfde kwaliteit en dezelfde duurzaamheidscriteria."

Website

http://www.eco-media.nl

Contactgegevens

http://www.eco-media.nl/nl/site/contact

Missie

"Zowel het proces als de grondstoffen zijn ECO-friendly, dat zorgt ervoor dat u bewust kunt kiezen voor een duurzaam product."

 

Van Liere Media

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Van Liere Media.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Waanderweg , Emmen, gemeente Emmen, DR

Aantal personen (categorie)

10 tot 50

Producten/diensten

Drukwerk, print en mail, DM akties, ware housing, logistiek web en IT beheer

Algemene beschrijving

Van Liere Media is regisseur, adviseur en producent van hoogwaardige grafimedia producties. Met behulp van diverse software oplossingen ondersteunt zij haar klanten bij het samenstellen en bestellen van communicatiemiddelen. Waar mogelijk produceert Van Liere Media deze middelen zelf, anders draagt zij zorg voor de inkoop van deze middelen. Daarnaast ontwikkelt en beheert Van Liere Media web2print applicaties met de consument als doelgroep voor derden en zichzelf.

Website

http://www.vanlieremedia.nl

Contactgegevens

http://www.vanlieremedia.nl/contact////

Missie

Van Liere Media neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaam ondernemen, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd. In onze bedrijfsvoering houden wij rekening met mens en omgeving.

Zie verder http://www.vanlieremedia.nl/duurzaamondernemen.html

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Van Liere Media.

Op dit moment is een intern project gestart op het gebied van:
MVO, CO2 Foodprint en CO2 prestatieladder en Cradle to Cradle in samenwerking met Codin, Syntens en Educohof Emmen.

Duurzaamheidsdoelen

Wij gaan zorgvuldig om met het leefmilieu en de grond- en hulpstoffen die we in onze kantoren en productieomgeving gebruiken en doen hiervoor inspanningen om:
- Het verbruik van energie, water en grondstoffen te beheersen
- Risico's bij het gebruik van en de opslag van hulpstoffen te beperken
- Het afval te scheiden en restafval te beperken
- milieuverontreiniging te voorkomen

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Van Liere Media.

MVO, CO2 Foodprint en CO2 prestatieladder en Cradle to Cradle.

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Van Liere Media.

Van Liere Media voldoet aan de modernste kwaliteits- en milieu eisen. De aan ons verstrekte ISO 9001, ISO 14001 en FSC certificaten verzekeren u van een goed geborgd productieproces waarbij de kwaliteit van het product en het welzijn van onze medewerkers en omgeving centraal staat. Het FSC certificaat garandeert dat uw papier is gemaakt van 'goed' hout als voornaamste grondstof.

Certificaten

Voert deze systeem- of productcertificaten voor duurzaamheid. Zie ook het Noorden Duurzaam Overzicht Duurzaamheidscertificaten.
- ISO 14000/14001
- FSC

Presentaties

Verzorgt op verzoek inleidingen, presentaties of gastcolleges over duurzaamheid in de eigen sector, de eigen organisatie of van de eigen producten/diensten. Zie ook contactgegevens.
 

Indruk Maken

Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u Indruk Maken? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Aantal personen (categorie)

Producten/diensten

Drukwerk, direct marketing, communicatie

Website

http://www.indrukmaken.nl/

Missie

nog invullen

 

Wm Veenstra

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Wm Veenstra.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locaties

Verlengde Bremenweg 31, Groningen, gemeente Groningen, GR
Businesspark Friesland West 35a, Heerenveen, gemeente Heerenveen, FR
Conradstraat 1b, Zwolle, gemeente Zwolle, OV

Aantal personen (categorie)

10 tot 50

Producten/diensten

One-Stop-Shopping voor grafische communicatie, druk, print, sign, mail, grafische vormgeving, dtp, studio, stickers, banners, posters, wanden, digitaal en offset drukwerk.

Algemene beschrijving

Totaalleverancier op het grafische vlak. Afdrukmogelijkheden van zwart-wit tot kleur, van zeer groot tot zeer klein, zowel printen en kopiëren als drukken. Modernste apparatuur, klantgerichte en deskundige service. Levert daarnaast kantoorbenodigdheden met een specialisatie in papierverkoop.

Website

http://www.wmveenstra.nl/

Contactgegevens

http://www.wmveenstra.nl/index.php?category=contact

Missie

Wm Veenstra ontwikkelt zich snel. Al in 2009 behaalden we de 2e prijs voor duurzaamste ondernemer van de Gemeente Groningen. Elke dag opnieuw proberen we te bedenken hoe we effectiever, sneller en beter kunnen produceren.

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Wm Veenstra.

We zijn al gecertificeerd voor FSC®, Duurzame Inkoop, Arbo-RIE, ISO14001 en ISO12647. Nu zijn we bezig met ISO 9001 Kwaliteitszorgsysteem en CO2 bewust ondernemen.

Certificaten

Voert deze systeem- of productcertificaten voor duurzaamheid. Zie ook het Noorden Duurzaam Overzicht Duurzaamheidscertificaten.
- FSC
- ISO 14000/14001
 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst