| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Maak de vervoerswereld van morgen gers ! (1)

Introtekst: 
Op het gebied van de duurzame mobiliteit gebeuren er allerlei interessante dingen. Her en der in Nederland worden subsidies verleend, beleid uitgerold en projecten ontwikkeld. Tot de laatste categorie behoort het Vinkmobielproject dat in de stad Groningen tot uitvoering moet worden gebracht. Wat is dit voor een project en wat kan het bijdragen aan de bestaande vervoersmogelijkheden en verduurzaming van het vervoer in stad en provincie ?
Hoofdtekst: 

´Weet je, hoe meer ik over dit project nadenk, hoe meer mogelijkheden ik zie en hoe enthousiaster ik word!´ Aan het woord is Antoinette Plagge, voorvechtster van het revolutionaire mobiliteitsplan voor Noord-Nederland, het Vinkmobielproject. Een duurzaam vervoersproject voor de wijken Vinkhuizen en Hoogkerk in de stad Groningen. Ze is coördinator van DAM - Nederland voor Noord- Nederland. DAM- Noord richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van fijnmazige, duurzame vervoersnetwerken als oplossing voor lokale mobiliteitsvraagstukken. Het project Vinkmobiel is hiervan een voorbeeld en het eerste project in het noorden van DAM - Noord.

DAM - NOORD is een onderdeel van Dam - Nederland voor de drie noordelijke provincies. DAM staat voor Duurzame Aanvullende Mobiliteit. De missie van DAM - Nederland is het ontwikkelen en uitrollen van fijnmazige duurzame vervoersnetwerken als oplossing voor lokale mobiliteitsvraagstukken. Op deze manier willen ze de duurzame ontwikkeling stimuleren door het bieden van oplossingen voor de bereikbaarheid van lastig ont- sluitbare plekken ( voor O.V. of auto ). Hierbij willen ze gebruikmaken van personeel bestaande uit mensen met een ( grote ) achterstand tot de arbeidsmarkt.

Vinkmobiel is een vorm van duurzame mobiliteit die is geïnspireerd op een vergelijkbaar succesvol model uit Schiedam en Vlaardingen. In juni 2014 startte DAM – Nederland met de dienst Argos Mobiel in Vlaardingen, half juli volgde Schiedam. Met 12 voertuigen biedt DAM - Nederland aanvullende mobiliteit aan voor vooral kwetsbare groepen ( ouderen, gehandicapten ) in beide gemeenten. Deze vervoersvorm gebeurt in opdracht van de Argos Zorggroep. DAM - Nederland verzorgt het vervoer van huis naar de Argoslocaties voor bijvoorbeeld dagbesteding en dagverzorging. Er zijn ook ‘ losse ritten ‘ te reserveren via een speciaal telefoonnummer. Op een gemiddelde dag vervoeren we circa 150 personen met de 12 elektrische iYYo’s ( de naam van de vervoersauto's. Zie beeltenis). ARGOS-Mobiel heeft op diverse plaatsen in Nederland navolging gekregen en is Schiedam inmiddels uitgegroeid.

‘ Zoals ze het in Vlaardingen en Schiedam hebben georganiseerd, zo willen we het hier ook doen, maar dan wel aangepast aan de Groningse omstandigheden’, vertelt Plagge. ’ De klant kan het vervoer voor velerlei doelen gebruiken.Een ritje naar de supermarkt, het buurthuis of naar vrienden en familie. Een avondje naar de bioscoop wordt ook veel aantrekkelijker. Voordeel is dat kwetsbare groepen uit hun isolement worden gehaald. Ze kunnen weer overal naartoe. Dat verhoogt hun levenskwaliteit behoorlijk. De korte afstanden die de Vinkmobiel rijdt liggen tussen de 3 en 6 km. Het project is een aanvulling op de bestaande vervoerssystemen als het OV en de taxi. Het is de bedoeling dat in de wijk Vinkhuizen minimaal 6 - 10 voertuigen moeten gaan rijden ’.

Plagge heeft inmiddels met allerlei betrokkenen om de tafel gezeten om het Vinkmobiel- project handen en voeten te geven. Zo hebben bijvoorbeeld belangenorganisaties van ouderen, de gemeente Groningen en de provincie Groningen elk hun licht laten schijnen over dit plan. ‘ Het vraagt de nodige inzet en overtuigingskracht, zegt ze, maar de geesten worden langzamerhand rijper en rijper voor de invoering van dit project´. Het Vinkmobielproject moet gaan starten in de stad Groninger wijken Vinkhuizen ( vandaar Vinkmobiel ) en Hoogkerk. Het moet minimaal drie jaren gaan draaien. Voor Vinkhuizen is Lentis de initiatiefnemer. Vanuit de kleinschaligheid kan dit project worden opgeschaald naar meerdere voertuigen en naar meerdere gebieden, waardoor meerdere wijken en mensen met elkaar verbonden worden.

Zorgvervoer is een van de mogelijke vervoersvormen uit het duurzame mobiliteitsplan van DAM- Nederland. Er zijn ook andere vervoersvormen die Plagge graag op termijn in de stad en de provincie van de grond krijgt. Voorbeelden hiervan zijn:

• toerisme: in Delft wordt met succes een elektrische tuktuk- service uitgevoerd. Dit is een shuttleservice die van maandag t/m vrijdag van 8 tot 18 uur rijdt en die de passagiers zo veel mogelijk van de stad laat zien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een stadsgids.

• stadsdistributie: hierbij worden goederen binnen de grenzen van de gemeente vervoerd. Voorbeelden hiervan zijn:
o vervoer van goederen van distributiecentra naar consumenten en
detailhandel en vice versa,
o vervoer van goederen van de lokale detailhandel en horeca naar de
consumenten thuis.

Voordeel van deze vervoersmodaliteit is dat de binnenstad verlost wordt van grote, luid- ruchtige en stinkende vrachtauto’s, hetgeen de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de (binnen)stad vergroot ( minder fijnstof ).

• Events en transfers: het vervoeren van gasten of klanten voor,tijdens en na een evenement of andere bijzondere gebeurtenis ( huwelijksvervoer, andere feesten en par- tijen).

Plagge wil tot slot graag wijzen op een belangrijk sociaal aspect van dit type vervoer: re- integratie van langdurig werkloze burgers, met name chauffeurs. ‘ Het is onze doelstelling mensen te mobiliseren en te activeren. Dit brengen wij in de praktijk door hen onder andere werkritme en arbeidsmoraal bij te brengen en extra opleidingen aan te bieden. We stomen ze door middel van actieve coaching en begeleiding binnen 3 - 6 maanden klaar voor een dienstverband bij een nieuwe werkgever ’.

Geïnteresseerden vanuit de vereniging Noorden Duurzaam kunnen contact met haar opnemen om te kijken of en hoe men dit mooie project in de stad en daarbuiten verder van de grond kan krijgen.

Contactgegevens Antoinette Plagge :
E : antoinette@dam-nederland.nl
M : 06- 431 161 66.
Achtergrondinformatie : http://www.dam-nederland.nl/

Huib Kroeb / januari- februari 2017.

Met dank aan DAM - Nederland voor informatie en foto’ s.

(1) Rotterdams dialect voor gaaf, geweldig. Het hoofdkantoor van DAM –Nederland staat in Rotterdam. Dam- Nederland wil de wereld positiever maken, door mensen duurzaam met elkaar te verbinden. DAM- Nederland laat zich inspireren door het gedachtegoed van wijlen Wubbo Ockels . Hij heeft door in de ruimte te zijn geweest de nietigheid van de aarde ervaren. Volgens hem gaan we niet alleen slecht om met de natuurlijke bronnen van ons “ruimteschip aarde”, maar verkwanselen wij ook de capaciteiten van hen die het ruimteschip bewonen. Dit vraagt volgens Ockels om fundamentele wijzigingen in wat we doen, en hoe we dat doen. Er moeten nieuwe duurzame verbindingen worden gemaakt tussen mensen en middelen. Uit deze duurzame verbindingen van, veelal bestaande, producten moeten de innovaties van de toekomst komen. De goede dingen, goed doen. Daar gaat het om ( The Book of DAM , pag. 3 ).

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst