| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Heel Nederland is het eens met Groningen: stop met gas !

Introtekst: 
80 procent van de invullers van het Groen Kieskompas wil stoppen met gaswinning in Groningen. Ruim de helft van de invullers verbindt hieraan de consequentie dat alle nieuwbouwwoningen moeten worden gebouwd zonder gasaansluiting. Dit concludeert Groen Kieskompas op basis van de 50.000 bezoekers die de vragenlijst al hebben ingevuld. Het Groen Kieskompas is sinds afgelopen zondag in de lucht.
Hoofdtekst: 

‘Voor de wens om te stoppen met de Groningse gaswinning maakt het niet veel uit waar mensen wonen. Voor de Groen Kieskompasbezoekers uit Groningen ligt dit percentage op 88 procent, voor de andere provincies is dit 82 procent,’ zegt Talitha Koek, woordvoerder Groen Kieskompas. Wel maakt uit op welke politieke partij men denkt te gaan stemmen. PVV en VVD zijn geen voorstander van het stoppen met de gaswinning. ‘Een substantieel deel van hun achterban, ruim 40 procent, denkt hier anders over en wil de Groningse gaskraan dicht.’

Ruim de helft van de invullers trekt de consequentie dat alle nieuwbouwwoningen moeten worden gebouwd zonder gasaansluiting. Ook voor deze stelling maakt het niet uit of mensen al dan niet in Groningen wonen. Inwoners van Drenthe zijn het iets vaker dan de gemiddelde inwoner oneens met deze stelling, maar uiteindelijk wil ook ruim de helft van de Drenten stoppen met nieuwe gasaansluitingen.

Ook in de Tweede Kamer zijn vrijwel alle fracties het eens dat de gaswinning in Groningen verder omlaag moet. De NAM moet zich niet meer bemoeien met schadeafhandeling en er moet een uitkoopregeling komen voor iedereen die het gebied wil verlaten.

De partijen roepen het kabinet gezamenlijk op dat "alles in het werk moet worden gesteld om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen''.

 

Duurzaam aanbesteden mag van Europese rechter

Introtekst: 
Lokale overheden mogen sociale en duurzaamheidseisen stellen in hun aanbestedingsprocedure. Het Europees Hof van Justitie deed donderdag uitspraak in een zaak die Douwe Egberts aanspande tegen de provincie Noord-Holland. De provincie wilde graag eerlijke koffie serveren en nam dat op in haar voorwaarden voor een nieuwe leverancier. Europarlementariër Judith Sargentini is blij met de uitspraak omdat nu duidelijk is dat lokale overheden extra eisen mogen stellen aan de inkoop van bijvoorbeeld koffie of kantoormeubilair.
Hoofdtekst: 

Overheden kunnen hun eigen principes voor hun inkoopbeleid te formuleren. Denk bijvoorbeeld aan aan een minimumprijs voor boeren, het uitsluiten van kinderarbeid of het voorkomen van vervuilende pesticide. Lokale overheden kunnen met hun grote inkoopkracht de eerlijke handel in de wereld bevorderen. Als de vraag naar fair trade koffie toeneemt, krijgen meer boeren een eerlijk inkomen en stimuleert het de handelsondernemingen om meer sociale criteria in te stellen.

Lees verder op:

 

Groene ondernemers maken kans op 500.000 euro

Introtekst: 
De Nationale Postcode Loterij daagt mensen overal ter wereld uit om een duurzaam, creatief en innovatief ondernemersplan te ontwikkelen. De winnaar van de Postcode Lottery Green Challenge – de jaarlijkse, internationale wedstrijd voor groene ondernemersplannen - krijgt 500.000 euro om zijn of haar plan te realiseren. Daarnaast is 200.000 euro beschikbaar voor één of twee andere veelbelovende groene plannen. De Postcode Loterij wil er met deze internationale wedstrijd voor zorgen dat slimme groene producten en diensten die anders op de plank blijven liggen het grote publiek bereiken. De inschrijving voor de zesde editie van de Postcode Lottery Green Challenge gaat vandaag van start. Tot en met dinsdag 31 juli is het mogelijk plannen in te zenden via www.greenchallenge.info. De winnaar wordt op 23 september in New York bekendgemaakt.
Hoofdtekst: 

“Door de klimaatverandering staan we voor de uitdaging een nieuwe, groene leefstijl te omarmen. Eén slim en creatief idee kan hierbij een groot verschil maken. Daarom roepen we mensen overal ter wereld op hun groene ondernemersplan in te zenden”, benadrukt Marieke van Schaik, Managing Director van de Postcode Loterij. “Met de Postcode Lottery Green Challenge willen we ervoor zorgen dat baanbrekende duurzame oplossingen daadwerkelijk ontwikkeld worden en op de markt komen. Voorwaarde is dat de producten en diensten de CO2-uitstoot verminderen en hoog scoren op design, gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit. Het plan moet binnen twee jaar te realiseren zijn.”

Lees verder op:

 

Zoektocht naar nieuwe businessmodellen

Introtekst: 
De Radboud Universiteit en de ASN Bank gaan op zoek naar vernieuwende businessmodellen. Onderzoekers van de Nijmegen School of Management, onderdeel van de Radboud Universiteit, verzamelen de voorbeelden aankomende maanden. Doel is om bedrijfsleven en overheid te voorzien van een nieuwe generatie modellen voor duurzame ondernemers en inzicht te geven in de impact op de lange termijn.
Hoofdtekst: 

Ondanks de economische malaise komen er elke dag duurzame bedrijven bij. Gestart door ondernemers die een duurzame missie hebben, maar niet altijd een sluitend ondernemingsplan. Voor deze ondernemers blijkt het vaak lastig innovatieve plannen in een standaard businesscase te gieten. Een startkrediet lukt vaak wel, maar voor de fase daarna blijkt meer dan eens de businesscase niet op orde. Want de ondernemers starten vaak een innovatieve onderneming waarvan de uitkomsten onmogelijk te voorspellen zijn.

 

Teelt duurzame vezelhennep loopt terug

Introtekst: 
Er wordt dit jaar veel minder vezelhennep geteeld dan vorig jaar. Dat meldt het Groningse bedrijf HempFlax, die de hennep verwerkt in Groningen. Het aantal hectares is teruggelopen van duizend in 2010, naar zeshonderd dit jaar. Dat komt vooral omdat veel Drentse en Groningse boeren om financiële redenen de voorkeur gaven aan graan en aardappelen. En in Duitsland is sprake van een sterke toename van teelten voor biovergisters.
Hoofdtekst: 

Kwaliteit
De kwaliteit van de vezelhennep is vergelijkbaar met het topjaar 2010.
Ook dit jaar wordt een opbrengst verwacht van ongeveer acht ton stro per hectare.

Duurzame teelt
Sinds begin jaren negentig is vezelhennep een welkome aanvulling op het standaard veenkoloniale bouwplan. De teelt van hennep wordt gekarakteriseerd door lage input en hoge opbrengsten. Voor de teelt van hennep wordt geen pesticiden, insecticiden en/of fungiciden gebruikt. Bemesting wordt gegeven via organische mest en het gebruik van kunstmest is nagenoeg niet nodig.

(Bron: MVOnieuws)

Lees verder op:

 

Stichting Energy Valley en Agentschap NL bundelen krachten

Introtekst: 
Sinds begin 2011 werken de stichting Energy Valley en Agentschap NL nauw samen om warmteprojecten in Noord-Nederland te stimuleren: een logische krachtenbundeling. De samenwerking is bijvoorbeeld interessant voor partijen die warmte aanbieden en voor partijen die deze warmte kunnen gebruiken. Vaak hebben ze specifieke vragen over de mogelijkheden van warmte-uitwisseling. Voortaan kunnen ze hiervoor terecht bij een vast aanspreekpunt bij de stichting Energy Valley.
Hoofdtekst: 

Energy Valley wil kennisuitwisseling bevorderen en warmteprojecten versnellen in Noord-Nederland. Hiervoor is de juiste kennis en ervaring nodig, zeker als het gaat om innovatieve projecten. 'Agentschap NL heeft deze expertise in huis en ziet een belangrijke rol om actief mee te werken aan de regionale ontwikkeling', zegt Lex Bosselaar van het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW).

Geslaagde samenwerking
'De samenwerking is geslaagd als we projecten écht een stap verder weten te brengen. Bijvoorbeeld door partijen samen te brengen rondom een goed idee en samen te zoeken naar interessante business cases voor de aanleg van warmtenetten', stelt Jako Jellema, coördinator bij Energy Valley. Als coördinator vormt hij de ‘link’ tussen beide organisaties en geeft daarmee de samenwerking gestalte.

Succesvol grootschalig warmtenet
Een grootschalig warmtenet in Coevorden is een succesvolle ontwikkeling, die Energy Valley begeleidde. Het gaat om een netwerk dat (rest)warmte transporteert naar woningen, kantoren en stoom naar productiebedrijven binnen de gemeente Coevorden. Jellema: 'Energy Valley coördineert en ondersteunt het proces naar een samenwerking tussen (publieke en private) partijen naar het realiseren van een solide business case. Ook adviseerden we over de mogelijkheid van uitrol van het warmtenet. Het is namelijk de bedoeling om nieuwe afnemers in de toekomst aan te sluiten. Daar moet bij de aanleg van het netwerk al rekening mee zijn gehouden.'

Het mooie van dit warmtenet is dat duurzaamheid en economie hand in hand gaan, vindt Jellema. In de tweede fase van het project zal ook industriële restwarmte worden ingezet. Dat levert dan een besparing op van 1,35 kiloton CO2-uitstoot per jaar, te vergelijken met de jaarlijkse CO2-uitstoot wanneer circa 5000 woningen met aardgas verwarmd worden.

(Bron: Duurzaam Nieuws)

Lees verder op:

 

Groene veerboot voor de Wadden

Introtekst: 
Als organisatie die leeft van de Waddenzee, heeft Rederij Doeksen het terugdringen van schadelijke emissies in het waddengebied tot belangrijk speerpunt gemaakt. Daarom hebben Rederij Doeksen, Cofely en LNG Europe de handen ineen geslagen voor een samenwerking die moet resulteren in een ‘groene veerboot’ die tussen Harlingen en Terschelling/Vlieland gaat varen. Ook de bijbehorende infrastructuur en bunkerfaciliteiten worden gezamenlijk ontwikkeld.
Hoofdtekst: 

De veerboten in het Waddengebied varen traditioneel op gasolie. De ‘groene’ veerboot van Doeksen gaat varen op vloeibaar gemaakt methaan of - in een later stadium - op het nog milieuvriendelijkere biogas, afkomstig uit afval- en reststoffen (LBG). Doel is een reductie van de uitstoot van: stikstof-oxides/NOx met 90 procent, zwavel-oxides/SOx met 100 procent, fijnstof met 95 procent, CO2 met minimaal 20 procent en tot slot een verlaging van de geluidsemissie met 50 tot 75 procent.

(Bron: Duurzaamnieuws.nl)

Lees verder op:

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst