| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Arjan Taaij ambassadeur duurzaamheid Huis voor de Sport Groningen.

Introtekst: 
Arjan Taaij, coach van Abiant Lycurgus, gaat een 'ambassadeursrol' vervullen op het thema duurzaamheid en sport. Een thema waar nog een hoop te winnen valt, zowel op het gebied van bewustwording (gedrag), als op het gebied van energiebesparing en de transitie naar het gebruik van duurzame energievormen. Huis voor de Sport Groningen wil daarin voor de sportsector in de provincie Groningen een aanjagersrol gaan vervullen.
Hoofdtekst: 

Duurzame sportverenigingen en sportaccommodaties

Samen met SportStroom heeft Huis voor de Sport Groningen, met steun van de Provincie Groningen, al voor 20 sportverenigingen zogenaamde energiescans uitgevoerd: een momentopname voor het energieverbruik met allerlei adviezen voor verbeteringen en besparingen. Dat is een groot succes gebleken. Een actueel voorbeeld hiervan is de v.v. Bellingwolde waar men intensief inzet op verduurzaming door o.a. de aanschaf van zonnepanelen, rendement glas en led verlichting. Huis voor de Sport Groningen spreekt de ambitie uit om, met de steun van Arjan Taaij, de gehele sportsector in de provincie Groningen verder te verduurzamen.

Nog veel te winnen

“Op het gebied van verduurzaming is binnen de sport in Groningen nog veel te winnen”, aldus Rob de Waard, directeur van Huis voor de Sport Groningen. “Dat geldt voor accommodatieaanpassingen, maar vooral ook voor gedrag en bewustwording. Dit is een gezamenlijk belang van overheden, maatschappelijke organisaties, de sportsector en het bedrijfsleven. Arjan Taaij gaat een belangrijke rol spelen in het vergroten van de aandacht voor verduurzaming van de Groninger sport.”

Netwerk Arjan Taaij

Arjan Taaij heeft een groot netwerk en geniet als succesvol coach van Abiant Lycurgus een hoog aanzien in de Groninger sportwereld. “Groningen mag trots zijn op zich zelf en kan voorloper worden van een energie duurzame sportprovincie. Ik speel hierin graag een rol om sport en verduurzaming meer onder de aandacht te brengen, maar ook daadwerkelijk de duurzaamste sportprovincie van Nederland te worden”, aldus Taaij.

Met dank aan JK- beeld voor de foto va Arjen Taaij.

 

Petitie voor gratis kraanwater in de horeca

Introtekst: 
In Nederland is kraanwater van hoge kwaliteit. En toch moet je in een restaurant vaak een duur, speciaal in de Alpen of Ardennen gebotteld watertje bestellen als je een glas water bij je eten wilt. GroenLinks wil dat het verstrekken van een glaasje water in de horeca bij een maaltijd, flesje wijn of kopje koffie normaal wordt. Een kwestie van service, zoals dat in veel landen heel gebruikelijk is. Dat is nog eens veel beter voor het milieu ook. We kunnen dat simpel regelen met een initiatiefwet die de Drank- en Horecawet hierop aanpast.
Hoofdtekst: 

Hoe meer mensen ons steunen, hoe sterker ons initiatief staat. Dus wil je ook gratis water uit de kraan in de horeca? Onderteken dan deze petitie. Bij 25.000 handtekeningen zal GroenLinks de initiatiefwet indienen om dit mogelijk te maken. De teller staat nu op meer dan 20.000 handtekeningen!

Lees verder op:

 

Bijeenkomst Duurzame initiatieven Drenthe 14 april 2011

Introtekst: 
Op 14 april organiseert de Natuur en Milieufederatie Drenthe een dinerbijeenkomst voor duurzame initiatieven in Drenthe. Deze bijeenkomst is de aftrap voor het nieuwe netwerk van duurzame initiatieven in Drenthe.
Hoofdtekst: 

In Drenthe gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid: energiedaken, elektrische motoren, verpakking van biomaterialen, rijden op groen gas, passief bouwen, duurzaam recreëren noem maar op. Maar waar zitten deze initiatieven? En wie zijn er bij betrokken?

De Natuur en Milieufederatie Drenthe zet de initiatieven letterlijk op de kaart en organiseert inspirerende bijeenkomsten voor het netwerk van duurzame initiatieven. Op 14 april worden er verschillende presentaties gegeven vanuit het bedrijfsleven. Desso vertelt over zijn Cradle to Cradle aanpak, maar ook de Drentse bedrijven Watter en Green Meet*s doen hun verhaal. Tijdens een interview wordt verkend wat organisaties als TCNN, Kamer van Koophandel, Syntens, AgentschapNL, CODIN en de provincie Drenthe voor bedrijven met duurzame initiatieven kunnen betekenen.

Netwerken
Op deze avond gaan bedrijven ook zelf aan de slag. Er is volop gelegenheid om te netwerken. Twee interactieve elementen in het programma helpen daarbij: “Speed daten” en “Zet uzelf op de kaart”.

Digitale kaart
Tijdens deze avond wordt ook de digitale kaart “Duurzame initiatieven Drenthe” gepresenteerd. Op deze digitale kaart kunt u zien wie de duurzame initiatiefnemers in Drenthe zijn. Bent u ook een duurzame initiatiefnemer en staat u nog niet op de kaart? U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier: http://www.nmfdrenthe.nl/NatuurenMilieufederatieDrenthe/Themas/Bedrijven...

Informatie dinerbijeenkomst
Wilt u zich aanmelden voor de dinerbijeenkomst? Dat kan door een email te sturen naar info@nmfdrenthe.nl, onder de vermelding “ Bijeenkomst duurzame initiatieven”. Geef in de email ook aan of u vis, vlees of vegetarisch wilt. De kosten voor deelname aan de bijeenkomst zijn 20 euro.

Meer informatie

 

Ecologische boot van Wubbo Ockels ten doop in Zuiderhaven Groningen

Introtekst: 
11 augustus vindt de doop plaats van de Ecolution, een stalen schoener ontworpen door Gerard Dijkstra en Wubbo Ockels.
Hoofdtekst: 

In de Ecolution wordt, aldus Ockels, de Groningse “no-nonsens” mentaliteit gecombineerd met vakmanschap, kennis op hoog technisch niveau, gedrevenheid, innovativiteit, facilitaire voorzieningen en wordt er samengewerkt met mensen die meedenken vanuit de historie die het Noorden heeft op het gebied van scheeps- en jachtbouw.

Bron: GIC

Lees verder op:

 

Geld voor natuurlijk tourisme in Groningen

Introtekst: 
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor toeristisch-recreatieve bedrijven in de provincie, de subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen (STINAG). De STINAG biedt bestaande toeristisch-recreatieve bedrijven in Groningen de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor een investeringsproject op het gebied van kwaliteitsverbetering, innovatie, verbetering van de ruimtelijke inpassing of duurzaamheid (energie, milieu en landschap).
Hoofdtekst: 

Het totale budget voor de regeling is 3,9 miljoen euro. Daarvan draagt de provincie de helft bij, de andere helft komt uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De uitvoering van de regeling is in handen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De subsidie is beschikbaar van mei 2009 tot mei 2012. De STINAG is opgezet naar het voorbeeld van de in 2008 ingevoerde Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Drenthe.

De potentie van toerisme en recreatie in onze provincie is nog onvoldoende benut. Om de concurrentie het hoofd te bieden, is het nodig te investeren. 'Rust, ruimte, natuur en landschap; toeristen en Groningers ervaren het als belangrijke kwaliteiten van onze provincie. Het is daarom van groot belang deze waarden te behouden en te versterken en tegelijkertijd het toeristisch bedrijfsleven de ruimte te geven om te investeren. Met de Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen (STINAG) wil de provincie hier invulling aan geven,' aldus gedeputeerde Hans Gerritsen. Met de regeling kan de provincie enerzijds de rol vervullen van stimulator van toeristische bedrijvigheid en anderzijds de rol van bewaker van de ruimtelijke kwaliteit.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst