| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Groningse huishoudens besparen slim energie

Introtekst: 
De gemeente Groningen heeft samen met de Hanzehogeschool Groningen, Enexis, Target Holding en een vijftal Woningcorporaties een innovatiepreoject opgezet rondom slimme energiemeters. De bedoeling is om duizend huishoudens zo veel mogelijk energie te laten besparen door hun energiegedrag te beïnvloeden. Drie regionale bedrijven zullen in het project verschillende toepassingen ontwikkelen die het energieverbruik van bewoners verminderen. Onderzoekers en studenten van de Hanzehogeschool doen onderzoek bij de huishoudens om de resultaten van verschillende toepassingen die de bedrijven ontwerpen te vergelijken.
Hoofdtekst: 

Het project begint met veertig geselecteerde huishoudens, die een slimme toepassing en een nieuwe energiemeter krijgen. Daarbij ontvangen dertig huishoudens een nieuwe energiemeter en een technologische toepassing (de “experimentele groep”) en tien huishoudens alleen een nieuwe energiemeter (de “controlegroep”). De drie bedrijven willen met verschillende toepassingen het energieverbruik bij de huishoudens inzichtelijk maken en zodoende het gedrag van de deelnemers beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat door aanpassing van het gedrag besparingen tot dertig procent mogelijk zijn. Studenten en onderzoekers van de Hanzehogeschool zullen de toegepaste technologie door middel van metingen, enquêtes en interviews onderzoeken op effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid.

 

Bruins Visscher Licht krijgt Aanmoedigingsprijs Energieprijs Ondernemend Groningen 2012

Introtekst: 
Met de Energieprijs Ondernemend Groningen 2012 wil de gemeente ondernemers stimuleren innovatief met energie om te gaan. De mooiste resultaten worden beloond met de prijs. Innovatie en voorbeeldfunctie zijn daarbij belangrijke criteria. De aanmoedigingsprijs van 5.000 euro gaat naar Bruins Visscher Licht.
Hoofdtekst: 

De jury is onder de indruk van de manier waarop het bedrijf haar bedrijfsprofiel in ‘het licht’ van duurzaam ondernemen, technische product innovatie en energiebesparing weet te plaatsen. Als adviserend groothandel heeft Bruins Visscher Licht een grote invloed op de mate van duurzaamheid van de verlichting die zij plaatst bij klanten, maar het stelt zelf ook alles in het werk om duurzaam te ondernemen. De jury vindt het een voorbeeld voor andere bedrijven hoe de vele processen in de bedrijfsvoering tegen het licht zijn gehouden en er zuinige en duurzame alternatieven zijn ingevoerd. De resultaten: een forse energiebesparing door gebruik te maken van zuinige verlichting, groen gas, vermindering van verpakkingsmateriaal door hergebruik en innovatieve oplossingen. Ook medewerkers worden gestimuleerd een bijdrage te leveren. De jury vindt het sterk dat de maatregelen voortkomen uit een weloverwogen strategie om als groothandel energieneutraal te willen zijn. Hiervoor heeft de organisatie haar eigen programma “Groen Licht” opgezet, acties bedacht en is het ‘gewoon gestart’ met het uitvoeren. Daar waar nog CO2 wordt uitgestoot wordt dat gecompenseerd.
De jury onder voorzitterschap van wethouder Ton Schroor bestaat uit Wim van Gemert, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool en uit Bert Jan Hakvoort, directeur van de Zeevaart- en energieopleiding aan het Noorderpoort College en voorzitter van de Groningen City Club.

 

Johannes Calvijnschool eerste Fairtrade basisschool van Groningen

Introtekst: 
Groningen is al vier jaar achter elkaar Fairtrade Stad en telt nu ook een heuse Fairtrade basisschool: Johannes Calvijnschool in Beijum. Burgemeester Peter Rehwinkel overhandigt vrijdag 11 mei 2012 officieel de titel Fairtrade School aan de basisschool, de eerste van de stad. Fairtrade School is een predicaat van de campagne Fairtrade Gemeenten.
Hoofdtekst: 

Met het behalen van de titel Fairtrade School is de Joh. Calvijnschool de eerste basisschool in Groningen met het Fairtrade label en de tiende bassisschool in Nederland. Groningen heeft een traditie in het behalen van primeurs. Zo was de gemeente, samen met de gemeente Goes in Zeeland, in 2009 de eerste in Nederland die de titel Fairtrade Gemeente veroverde. Daarna kwam de Hanzehogeschool die dat als hogeschool behaalde.

Lees verder op:

 

Huis goed geïsoleerd? Bekijk het op de warmtebeelden van Infopunt Duurzaam Bouwen

Introtekst: 
Deze winter zijn er ‘warmtebeelden’ gemaakt van voorgevels in een aantal wijken in Groningen. In één oogopslag is op die opnames te zien of er warmte uit een woning lekt. En waar precies. Stadjers kunnen de beelden komen bekijken bij het Infopunt Duurzaam Bouwen aan de Hereweg 9. Daar is ook isolatieadvies aan te vragen.
Hoofdtekst: 

Er zijn warmtebeelden gemaakt in de wijken De Wijert-noord en -zuid, Helpman-west, Herewegbuurt, Selwerd, De Hoogte, Indische Buurt, Korreweg (gedeeltelijk), Beijum en Hoogkerk.

Lees verder op:

 

RUG onderzoekt afvalgedrag Stadjers

Introtekst: 
De Rijksuniversiteit Groningen gaat onderzoek doen naar duurzaam afvalgedrag van de inwoners van de stad. Met de resultaten wil de gemeente Groningen Stadjers bewegen afval beter te scheiden en afval te voorkomen.
Hoofdtekst: 

Jaarlijks wordt ruim 84.500 ton afval bij huishoudens in Groningen ingezameld. Dit gebeurt voor meer dan helft met een gescheiden methode. De overgrote meerderheid wordt aan de bron gescheiden met verschillende containers zoals voor glas en papier. Een klein gedeelte wordt gescheiden door nascheiding in de fabriek (20%). Dit laatste is soms ook goedkoper en beter. Zo is plastic in de fabriek achteraf heel goed uit het restafval te halen.

Groningen doet het kortom goed met gescheiden afvalinzameling. Op de meeste afvalstromen haalt de gemeente de landelijke doelstellingen. Alleen papier en grofvuil kunnen nog beter. Om het resultaat te behouden en zelfs te verbeteren wil de gemeente Stadjers bewegen (nog) bewuster met afval om te gaan. Uit wetenschappelijk onderzoek moet blijken hoe bereidwillig Stadjers zijn nog meer afval gescheiden te willen inzamelen. Daarnaast wil de gemeente helder hebben of inwoners ook bereid zijn om zelf wat aan de voorkant te doen.

Lees verder op:

 

Energieprijs Ondernemend Groningen voor beste duurzame energieprestatie

Introtekst: 
Ruim 15.000 ondernemers krijgen deze dagen een brief of e-mail met de uitnodiging mee te doen aan de prijsvraag. Het initiatief komt van de gemeente Groningen die met deze prijs de beste energieprestaties uit het Groningse bedrijfsleven wil belonen en over het voetlicht wil brengen.
Hoofdtekst: 

Energiebesparing
De prijsvraag is bedoeld voor alle ondernemers uit Groningen die de laatste tijd een flinke energiebesparing in hun bedrijf hebben gerealiseerd. Het kan gaan om een energiebesparing, maar ook om het opwekken van duurzame energie of een combinatie van beide. De winnaar verdient 10.00 euro.

Duurzame Noordelijke Economie
De Energieprijs Ondernemend Groningen is de opvolger van de prijsvraag Duurzaamste Ondernemer die vijf jaar lang de vele prachtige duurzame ideeën en initiatieven van ondernemers zichtbaar maakte. Deze slimme en innovatieve ideeën zijn erg belangrijk voor een duurzame Noordelijke economie. Daarom beloont de gemeente Groningen graag de aansprekende voorbeelden.

Meedoen
Meedoen kan tot 1 mei 2012. Informatie over de criteria, de jury en het aanmelden staan op gemeente.groningen.nl/energie. Op donderdag 24 mei maakt wethouder Ton Schroor tijdens een feestelijke bijeenkomst de winnaar bekend.

Lees verder op:

 

Melle Koot Duurzaamste Ondernemer Groningen 2010

Introtekst: 
Melle Koot, meubel- en interieurontwerper, gedreven door Cradle-to-Cradle methodiek, is uitgeroepen tot de Duurzaamste Ondernemer 2010 van de gemeente Groningen. FC Groningen mocht de Aanmoedigingsprijs in ontvangst nemen. De jury heeft grote waardering voor de actieve ambassadeursfunctie die Melle Koot vervult voor andere bedrijven en de combinatie van verduurzaming van zijn eigen bedrijf. Melle Koot ontving de bijbehorende cheque van 20.000 euro vanmiddag uit handen van wethouder Ton Schroor van Economische Zaken.
Hoofdtekst: 

Melle Koot is sinds 2003 actief als interieurontwerper. In dat jaar nam hij, zelf toen nog actief als schipper op de Waddenzee, de timmerwerkplaats van Martin Hoogendoorn aan de Oosterhamrikkade over. Koot ontwikkelde snel een eigen stijl. Hij experimenteerde met het creatieve gebruik van afval, restmateriaal en natuurlijke stoffen. Koot raakte geïnspireerd door Michael Braungart en zijn integrale Cradle to Cradle-methodiek. C2C houdt in dat een bedrijf duurzaamheid in al zijn aspecten integraal probeert te implementeren binnen het bedrijf. Dat omvat productie, maar ook huisvesting, personeels-beleid, energiewinning, transport, contact met de consument en samenwerking met andere bedrijven. Melle Koot is niet alleen de eerste C2C-geaccrediteerde interieurontwerper, maar werkt als ambassadeur ook aan het verspreiden van de kennis over en bekendheid met C2C.

Afval als grondstof
Voorbeelden van zijn werk zijn de inrichting van het Duurzaamheidscentrum in de Openbare Bibliotheek aan de Oude Boteringstraat, de inrichting van de de foyer van het Grand Theatre en het project De Kei in Borger, een pand dat volledig volgens Cradle-to-Cradle principes ontwikkeld wordt en dat als voorbeeld dient voor andere bedrijven en organisaties. De zogenaamde Strandbak op Ameland daagt de strandbezoeker uit zijn afval daarin te gooien en dit afval vormt vervolgens de grondstof voor de volgende strandbak. Op de woonbeurs Wonen&Co in Martiniplaza komt op zijn voorstel een duurzaamheidslabyrint waarin de bezoeker met allerlei vormen van duurzaamheid wordt geconfronteerd zoals mosmuren, kurkvloeren, ledverlichting en tapijten van natuurlijke materialen.

Duurzaamheid ingebed in organisatie en stadion
Onder het motto ‘Groen voorbeeld doet groen volgen’ streeft FC Groningen naar een energie-neutraal en op termijn energieproducerende club. Met Energy Valley Top Club FC Groningen brengt de FC bovendien samen met partners duurzaamheid via evenementen en activiteiten op een aantrekkelijke manier onder de aandacht. De publicitaire waarde van voetbal in het algemeen en FC Groningen in het bijzonder geeft duurzaamheid zo een brede etalage.

De jury prijst het initiatief dat FC Groningen heeft genomen vanwege de forse ambitie, de strategische benadering en de unieke voorbeeldfunctie van dit type bedrijf voor een breed publiek. Daarbij combineert men duurzame maatregelen in eigen huis met het bieden van een uniek podium voor duurzaamheid aan een groot aantal marktpartijen.

(Bron: persbericht gemeente Groningen)

Fotografie: Lediy Studio Agency

 

Groningen zet in op zon, wind, warmte en besparen

Introtekst: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor via vier sporen te komen tot een energieneutrale stad in 2035. Energieopwekking van zon, wind en warmte en energiebesparing zijn het meest kansrijk om de stevige duurzaamheidsambities van Groningen te realiseren. De gemeente wil hiervoor innovatieve financierings- en organisatie-constructies maken, publieke en private partijen bij elkaar brengen, beleid en regelgeving gericht inzetten en duurzame producten en diensten toegankelijker maken voor inwoners van Groningen.
Hoofdtekst: 

Het Stadsbestuur voelt de urgentie om met energiebesparing en duurzame energie bij te dragen aan lokale klimaatdoelen. De samenwerking met kennisinstellingen, woning-corporaties en bedrijven vergroot tegelijk de werkgelegenheid en versterkt de lokale kennisecomie.

Focus en versnelling
Sinds 2006 werkt de gemeente aan een breed programma voor duurzaamheid met de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat alle gebruikte energie in dat jaar CO2-neutraal geproduceerd moet zijn. Sindsdien zijn goede fundamenten gelegd, maar is het huidige tempo van verduurzaming te langzaam en blijven te veel kansen liggen. De doel-stelling CO2-neutraal in 2025 blijkt, nuchter bekeken, niet haalbaar. Reden voor het college om focus aan te brengen in haar duurzaamheidsstrategie om de noodzakelijke versnelling te krijgen. In haar Masterplan Groningen Energieneutraal presenteert het college een realistische klimaatdoelstelling door in te zetten op CO2-neutraliteit van Groningen in 2035.

Veel CO2-reductie
De versnelling kan worden bereikt via een viersporenbeleid waar de gemeente substantieel kan bijdragen, waar bewoners kunnen participeren en waar veel CO2-reductie behaald kan worden. Deze vier sporen zijn zon, wind, warmte en energiebesparing.

Juiste omgeving
De gemeente kan het niet alleen. Daarom ziet de gemeente voor zichzelf een aanjagende rol. Met beperkte financiële middelen en menskracht kan zo toch de juiste financiële en organisatorische omgeving gecreëerd worden voor duurzame projecten. Voor de periode van 2011 tot 2015 worden de totale kosten geschat op 20 miljoen. Voor 2011 is ruim zes ton begroot voor ontwikkelkosten en acht ton voor de inzet van 8 formatieplaatsen.

Het Masterplan Groningen Energieneutraal wordt 20 januari gepresenteerd aan de leden van de raadscommissie Beheer en Verkeer.

(Bron: persbericht gemeente Groningen)

 

Gemeente Groningen opent inschrijving prijsvraag duurzaamste ondernemer

Introtekst: 
Alle bedrijven in de gemeente Groningen kunnen meedingen naar de titel Duurzaamste Ondernemer 2010. De winnaar krijgt de hoofdprijs van € 20.000,-. De gemeente Groningen stelt bovendien nog eens € 5.000,- beschikbaar als aanmoedigingsprijs voor een kansrijk plan.
Hoofdtekst: 

De prijsvraag luidt: Welk bedrijf slaagt er op de meest effectieve en innovatieve manier in om invulling te geven aan duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen is in dit verband dat er een duidelijke balans is tussen winst, milieu en sociale belangen. Bij de beoordeling van de inzending weegt de jury het ontwikkelen van een specifiek product met duurzame eigenschappen minder zwaar dan een bewuste keuze voor duurzaamheid in alle facetten van een bedrijf, in strategie en in processen. Ook wordt bij de beoordeling van het effectieve en innovatieve karakter van een inzending rekening gehouden met de branche waartoe de onderneming behoort.

De inschrijving sluit op 31 december. De criteria en de wijze van aanmelden staan op www.duurzaamstestad.groningen.nl. In februari 2011 wordt de prijswinnaar bekend gemaakt.

BijlageGrootte
uitnodiging_prijsvraag_duurzaamste_ondernemer_2010.pdf653.89 KB
 

Schilders de Vries duurzaamste ondernemer Groningen

Introtekst: 
CODIN deelnemer Schilders de Vries, een bedrijf dat zich bezighoudt met onderhoud en verbetering van bestaand vastgoed, is uitgeroepen tot de Duurzaamste Ondernemer 2009 van de gemeente Groningen. Printbedrijf Wm Veenstra groep kreeg een zeer eervolle vermelding. Kids First Kinderopvang en Dingenmaker mochten elk de Aanmoedigingsprijs in ontvangst nemen.
Hoofdtekst: 

Schilders De Vries ontving de bijbehorende cheque van 20.000 euro vanmiddag uit handen van milieuwethouder Jannie Visscher en wethouder Jaap Dijkstra van Economische Zaken. Dit jaar reikten de wethouders bovendien twee aanmoedigingsprijzen uit: Kids First Kinderopvang en Dingenmaker mochten elk een cheque van 5.000 euro mee naar huis nemen.

Schilders de Vries onderscheidde zich van de overige 28 deelnemende bedrijven vooral door de brede aanpak om duurzaam ondernemen niet alleen binnen het eigen bedrijf, maar ook in de onderhoudsbranche als geheel te verankeren. Zo is Schilders de Vries één van de trekkers van het samenwerkingsverband FARENO: hierin werken vijf bedrijven samen aan een betere leefomgeving. Zij doen dit onder meer door toepassing van het Cradle-to-cradle-principe bij renovatie en onderhoud, stimuleren van fabrikanten om duurzame producten te ontwikkelen en stimuleren van opdrachtgevers om duurzaam te werken. FARENO geldt landelijk als een absolute koploper in de branche waar het gaat om duurzaamheid. Schilders de Vries bleef nipt drukkerij en printbedrijf Wm Veenstra groep voor, dat tijdens de bijeenkomst een zeer eervolle vermelding kreeg.

Twee aanmoedigingsprijzen
De kwaliteit van de inzendingen voor de titel Duurzaamste Ondernemer was dit jaar hoog. Dat blijkt uit het feit dat de jury uiteindelijk besloot niet één, maar twee aanmoedigingsprijzen toe te kennen. Kids First Kinderopvang kreeg de prijs vanwege de actieve participatie van alle medewerkers om duurzaamheid in de dagelijkse praktijk invulling te geven. Dingenmaker won de aanmoedigingsprijs met haar plan om een kunstzinnig vormgegeven, duurzame, mobiele en milieuvriendelijke keuken te bouwen die ingezet kan worden bij manifestaties en evenementen. Zo wil het tweemansbedrijf niet alleen duurzaamheid creatief onder de aandacht brengen, maar ook een biologisch alternatief bieden voor de ‘fastfood-cultuur’ tijdens evenementen.

Prijsvraag
De gemeente Groningen schreef voor het derde achtereenvolgende jaar de prijsvraag Duurzaamste Ondernemer uit. Met de Duurzaamheidsprijs wil de gemeente Groningen in de eerste plaats ondernemers belonen voor goed duurzaam ondernemerschap. Daarnaast moet de prijs de bekendheid over rendabele en concrete mogelijkheden voor duurzaam ondernemen vergroten.

Alle bedrijven in de gemeente Groningen konden meedingen naar de hoofdprijs. De opdracht was om projecten of plannen in te dienen rond duurzaam ondernemen. De jury bestond uit de stad-Groninger milieuwethouder Jannie Visscher, Frank Broersma, regiomanager van de Noordelijke Kamer van Koophandel, Wim van Gemert, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen en Arno Gielen, directeur van het TechnologieCentrum Noord-Nederland.

29 Ideeën voor duurzaam ondernemen
In totaal dongen 29 bedrijven mee naar de hoofdprijs. Naast de drie prijswinnaars waren dit Adviesbureau VanderWeele, Biodys BV, BloomS, Bonbonatelier Schlaman, Bootsma Projecten, BRCC bv, De Hoogzaak, Drenth Automatic Electronics, ENERGIEREMMERS, Energy Vision, EV-Garage, Fred&Ginger, Friendship Travel & Trade Company, GROEI 50 B.V., Group 4 Securicor, Hanze Development, Hoving Bouw, La Compagnie, M&O Lighting Solutions, Menzis, ODeQ BV, PROCES-Groningen & ZYLON Internet Services, Smurfit Kappa Solid Board, Stiggelbout Slagwerk, Unica Installatiegroep BV en Wm Veenstra groep.

(Bron: persbericht gemeente Groningen)

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst