| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Betonketenoverleg gemeente Groningen sluit convenant voor betonhergebruik

Introtekst: 
Op 3 juli is het Betonketenoverleg gemeente Groningen gestart met een actie voor beter hergebruik van Gronings sloopbeton. Het sloopbeton gaat niet langer als fundamentmateriaal naar de wegenbouw, maar komt als grindvervanger in het beton van de gebouwen en bruggen van de stad. De keten wordt dus beter gesloten. Een proef hiermee had het grindverbruik van de stad al met 10% verminderd. De actie die nu is gestart vergroot het leereffect, versterkt de samenwerking en maakt de nieuwe werkwijze marktbreed. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant dat bij het in aanbouw zijnde Infoversum is ondertekend door wethouder Jan Seton namens het Groningse stadsbestuur, en door de directies van de betrokken sloopbedrijven, recyclingbedrijven, mortelcentrales en kennisinstellingen.
Hoofdtekst: 

Wie, wat, waarom

De stad-Groningse bouwwereld, lokale recyclingbedrijven en de gemeente werken sinds 2010 samen in het Betonketenoverleg gemeente Groningen. Het doel is een milieuvriendelijker betonketen, en het vinden van nieuwe manieren van ketenverduurzaming. Dat heeft een innovatieve werkwijze opgeleverd die inmiddels in 7 andere gemeenten is overgenomen.

Waarom hergebruik van betongranulaat?

Sloopbeton is een van de grootste retourstromen in Nederland. Het gaat om circa 1000 kg per inwoner per jaar. In de gemeente Groningen werd sloopbeton tot medio 2012 gebruikt als fundamentmateriaal onder asfaltwegen. Dat is hergebruik, maar het vermindert de grindinvoer in de gemeente niet en heeft dus geen effect op de aantasting, uitputting en vervuiling die het gevolg zijn van grindwinning. Het Betonketenoverleg gemeente Groningen beschouwt deze vorm van hergebruik daarom als downcycling, laagwaardig hergebruik. Voor een positief milieueffect en een gesloten keten is dat niet voldoende, sloopmateriaal moet juist in dezelfde toepassing kunnen terugkeren, dus in gebouwen en bruggen. Economisch is dat goed te doen. Het verwerken van betongranulaat is ongeveer even duur als grind en wordt ook elders steeds meer ingezet als grindvervanger. Het percentage van het grind dat door betongranulaat wordt vervangen hangt daarbij af van de eisen waaraan het beton moet voldoen. 20% betongranulaat mag altijd, 50% vaak en 100% soms.

Voorbeeld

Het in aanbouw zijnde Infoversum krijgt duurzaam beton. Bij het betonstorten wordt 33% van het grind vervangen door gerecycled ballastgrind, dat scheelt circa 77 ton grind. Bovendien wordt 1/3 van het cement ingewisseld voor vliegas uit hoogovens, dat scheelt nog eens circa 20 ton cementproductie. De actie is een voorbeeld van samenwerking in de lokale betonketen.

Wat houdt de actie precies in?

Een deel van de convenantpartners werkt al sinds 2010 samen in het Betonketenoverleg gemeente Groningen. Daar wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor verduurzamen van de lokale betonketen. Hoogwaardig hergebruik van sloopbeton is een van die mogelijkheden en er werd besloten tot een gezamenlijke proef. Die proef begon met een verkennend onderzoek door studenten van de Hanzehogeschool. De gemeente ging vervolgens stapsgewijs ander fundamentmateriaal voorschrijven voor de wegenbouw. Recyclingbedrijven hielden daardoor sloopbeton over en konden dat opwerken voor de mortelcentrales. De mortelcentrales van de stad bestelden dat en adviseerden de aannemers over granulaatbeton. De Kwaliteitsdienst Beton in Hoogkerk adviseerde het ketenoverleg. Bouwend Nederland regio Noord regelde communicatie hierover in de bouwwereld. De proef met dit actiepakket resulteerde in een vervanging van 10% van het grind dat in beton wordt verwerkt. Bovendien versterkte dit de samenwerking. Het actiepakket is daarom nu verbreed naar de hele lokale markt.

Wie zijn de ondertekenaars van het convenant?

• Gemeente Groningen;
• Betonmortelcentrale Groningen (BCG);
• Boverhoff Sloopwerken;
• MEBIN;
• Recyclingmaatschappij Groningen (RMG);
• Kwaliteitsdienst Beton Noord Nederland;
• Bowie;
• Gruno Recycling;
• Beelen;
• Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V.;
• Theo Pouw Groep;

Ketenoverleg als nieuwe werkvorm

Het betonketenoverleg is een initiatief van stad-Groningse bedrijven en instellingen, en van het Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (CODIN) als kenniscentrum voor ketenoverleg. Het doel is werken aan een duurzame lokale betonketen. Alle partijen in de lokale keten kunnen zich aansluiten. Er is een kernteam van opinieleiders uit zes geledingen: aanbod, vraag, recycling, kennis, overheid en transitie (bijvoorbeeld milieubeweging). Er wordt gezocht naar kleine acties die elkaar versterken en die marktbreed zonder subsidie haalbaar zijn. De lokale begrenzing is gekozen om slagvaardig te kunnen zijn en om een copieerbaar concept te ontwikkelen. De werkwijze is inmiddels overgenomen in onder andere Eindhoven, Tilburg, Woerden, Enschede en Friesland. Ook in andere ketens, zoals bitumen, verf, voeding en kunststoffen, zijn projecten gestart waarin dezelfde principes van zes geledingen en kleine acties worden toegepast.

 

Groningen gaat zonnige toekomst tegemoet dankzij unieke initiatieven met zonne-energie

Introtekst: 
FC Groningen is straks de zonnigste voetbalclub van Europa. Het stadion van FC Groningen, de Euroborg, wordt namelijk volledig voorzien van zonnecollectoren. Deze collectoren zijn niet alleen voor de club zelf, maar ook voor supporters die op hun eigen huis geen ruimte hebben voor een zonne-collector. Maar niet alleen bij voetballend Groningen is er plotseling vraag naar zonnecollectoren: ook bij de overige Stadjers en bedrijven. Dat is te danken aan een uniek energiebedrijf voor zonne-energie, Grunneger Power. Dat is een van de oudste, groene energiebedrijven van Nederland, dat momenteel zonnecollectoren helpt installeren op Groningse daken.
Hoofdtekst: 

‘Het gaat uitstekend met Grunneger Power!’, vertelt directeur Jos Bijkersma. Zijn organisatie telt inmiddels 3554 leden. In totaal worden ruim 400 klanten voorzien van zonne-energie. De verwachting is dat Grunneger Power het komend jaar fors zal doorgroeien. Deze organisatie voor zonne-energie had het vorig zwaar toen leverancier Trianel failliet ging, maar inmiddels is dat probleem overwonnen en ziet de toekomst er weer zonnig uit.

Zonnecentrale-via-crowdfunding genomineerd voor innovatieprijs

Een ander opvallend Gronings initiatief is de zonnecentrale die de stichting 1miljoenwatt, Essent en FC Groningen op basis van crowdfunding in Groningen willen bouwen. Dit initiatief is genomineerd voor de Accenture Innovation Awards 2013.

Lees meer:

 

Provincie ondersteunt drie opmerkelijke innovatieve en duurzame MKB bedrijven in Groningen

Introtekst: 
Het college van GS van Groningen heeft aan drie midden- en kleinbedrijven (MKB) subsidies toegekend uit het provinciale programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen.
Hoofdtekst: 

Het college vindt het belangrijk om in deze tijden van economische recessie en oplopende werkloosheid, ondernemers mogelijkheden te bieden om te investeren in innovatieve en duurzame projecten. De bijdragen zijn vaak een zetje in de rug om tot investeringen over te gaan. De bedrijven krijgen maximaal 50 procent van de investering vergoed.

Voor de drie bedrijven, Jurgens BV in Slochteren, Horus View and Explore B.V. in Bedum en Qpot in Groningen wordt een totale financiële bijdrage van 155.341 euro beschikbaar gesteld. Jurgens BV krijgt 37.900 euro voor de ontwikkeling van een zelfsluitende brandwerende taatsdeur, Horus View and Explore B.V. 26.900 voor de ontwikkeling van een universele 3D camera behuizing en Qpot 90.541 euro voor de ontwikkeling van een slimme enkelvoudige energiemeter voor het grootverbruik van MKB bedrijven.

Lees verder op:

 

Gronings team bereikt de finale van de Sustainable Healthcare Challenge 2013

Introtekst: 
Help mee door het youtube-filmpje te liken!
Hoofdtekst: 

Teamlid Tijn van der Zant vertelt:

In het Robotlaboratorium bij Kunstmatige Intelligentie werken we aan een robottafeltje dat ouderen gaat helpen langer zelfstandig thuis te laten wonen. We willen het op de markt gaan zetten om zo meer geld voor onderzoek binnen te halen. We doen mee met een wedstrijd om subsidie te krijgen om onze onderzoeksgroep, genaamd Assistobot, te helpen.

Hiervoor vraag ik u om ons te liken op YouTube:

 

Wolter & Dros bouwt mee aan duurzaam overheidsdatacenter nabij Groningen

Introtekst: 
Halverwege april 2013 is de eerste paal geslagen van het nieuw te bouwen duurzame overheidsdatacenter nabij Groningen. De bouwplanning is ambitieus, in enkele maanden tijd moet het nieuwe datacenter worden neergezet en operationeel zijn.
Hoofdtekst: 

Bijzonder aan dit project is dat het datacenter op een duurzame wijze gerealiseerd en ingericht wordt. Door een innovatief koelingsconcept kan onder bijna alle weersomstandigheden gebruik worden gemaakt van koeling met buitenlucht. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot veel lager. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van nieuwe apparatuur, die het energieverbruik verder verlagen. De PUE-waarde van het nieuwe datacenter komt onder de 1,35, terwijl dit in onze bestaande situatie ongeveer 2 was. Een besparing van bijna 33 procent.

Lees meer op:

 

Uitbreiding gebieden windenergie

Introtekst: 
De provincie Groningen is van plan om de bestaande gebieden waar windmolens mogen komen bij Delfzijl en de Eemshaven, uit te breiden.
Hoofdtekst: 

In januari 2013 hebben de provincies een akkoord gesloten met het kabinet voor de verdeling van 6.000 megawatt windenergie op land. Voor Groningen betekent dit een verhoging van de provinciale taakstelling van 750 naar 850 megawatt (15 tot 33 extra windmolens). In ruil voor die toezegging ontwikkelt het Rijk geen windparken in gebieden waar de provincies dit niet willen. Er komen daarmee geen nieuwe gebieden voor windenergie in de provincie.

De uitbreiding bij Delfzijl vindt plaats in het gebied ten westen van het bestaande windpark richting Meedhuizen. De uitbreiding bij de Eemshaven is ten westen van het bestaande windpark richting het Noordgasstation. Het is niet mogelijk om de extra windmolens, die nodig zijn voor het opwekken van 100 megawatt, binnen de bestaande windmolenparken in Groningen te plaatsen. Omdat windturbines veel impact hebben op de omgeving kiest de provincie er voor om de turbines te concentreren op drie plekken. Er wordt voor de uitbreiding aansluiting gezocht op de bestaande windparken in de gemeenten Delfzijl en Eemsmond.

Lees verder op:

 

Biobased Economy levert nieuwe bedrijven op in Groningen

Introtekst: 
De ‘Biobased Economy’ werpt in Groningen en de andere noordelijke provincies Noorden eerste vruchten af. Het oogsten van grootschalige algenteelt; duurzame bouwmaterialen van hennep; kleinschalige raffinage voor akkerbouwers om zelf biobrandstof te maken; een lamp gemaakt uit maïs of duurzaam schoolmeubilair van bio-kunststof dat ‘meegroeit’ met kinderen. Dit is een greep uit de biobased innovaties van noordelijke bedrijven die de afgelopen twee jaar als collectief gestart zijn om nieuwe duurzame producten- en technieken te ontwikkelen.
Hoofdtekst: 

Grootschalige algenteelt mogelijk

In Farmsum, vlakbij Delfzijl is de afgelopen twee jaren onderzoek gedaan naar nieuwe technieken voor de oogst van grootschalige algenkweek. Het telen van algen op grote schaal levert o.a. eiwitten (voedsel), omega-3 en olie op. Tijdens de bijeenkomst in Leeuwarden presenteerde Monique Schoondorp van Algaecom een techniek, die samen met vier andere partners is ontwikkeld, om algen op grote schaal efficiënt te kunnen oogsten. Dit is een technologische doorbraak, waarmee het oogsten van algen, sneller, goedkoper en duurzamer kan. Dit maakt de grootschalige productie van algen in het Noorden nu mogelijk. Algaecon kan de productie daardoor aanzienlijk opschalen naar meer dan 1000m2 en verhuist daarom van Farmsum naar de Dairy Campus in Leeuwarden.

Lokale kleinschalige raffinage

Een andere gepresenteerde innovatie betreft de ‘Bio Energy Processor’. Dit is een generator die in staat is om biobrandstof lokaal te produceren met behulp van bijvoorbeeld koolzaad. In het kort komt het proces hierop neer: koolzaad gaat in een pers, daar komt olie uit en via de ‘Bio Energy Processor’ levert dit naast hoogwaardige biobrandstof ook perskoek (veevoer) en restmaterialen (nutriënten) op. Deze restmaterialen kunnen vervolgens gebruikt worden voor het maken van biokunststof. Inmiddels hebben agrariërs hun eerste orders geplaatst bij TCE- Go Four die samen met Just-a-Techs uit Stadskanaal deze processor op de markt brengt.

Hennep als duurzaam bouwmateriaal

De bedrijven Dunagro en ‘1-2-3 huis’ van Bouwbedrijf Kooi hebben de handen ineen geslagen om een huis op de markt te brengen met hennep als bouwmateriaal. Groot voordeel van hennep is het enorme isolatievermogen. Daarnaast zorgt het gebruik van hennep als bouwmateriaal voor een forse CO2-reductie. Inmiddels heeft Dierenpark Emmen voor haar nieuwbouwplannen interesse getoond voor dit duurzame bouwmateriaal. In deze fase is hennep een product voor een niche markt, maar waar de komende jaren veel groei in verwacht wordt. Overigens moet deze hennepsoort niet verward worden met de hennep die voor wiet gebruikt wordt.

Lees meer op:

 

Energiescan voor kerken in Groningen

Introtekst: 
De protestantse kerk in Groningen laat een energiescan maken van alle kerkgebouwen in de stad.
Hoofdtekst: 

Het kerkbestuur hoopt de kerken met behulp daarvan wat duurzamer te kuennen maken. Op drie kerkgebouwen staan al zonnepanelen. Dat zijn de 'nieuwe' kerken in Paddepoel uit 1998, Helpman (1993) en Corpus den Hoorn (1994).

Lees verder op:

 

Groningse huishoudens besparen slim energie

Introtekst: 
De gemeente Groningen heeft samen met de Hanzehogeschool Groningen, Enexis, Target Holding en een vijftal Woningcorporaties een innovatiepreoject opgezet rondom slimme energiemeters. De bedoeling is om duizend huishoudens zo veel mogelijk energie te laten besparen door hun energiegedrag te beïnvloeden. Drie regionale bedrijven zullen in het project verschillende toepassingen ontwikkelen die het energieverbruik van bewoners verminderen. Onderzoekers en studenten van de Hanzehogeschool doen onderzoek bij de huishoudens om de resultaten van verschillende toepassingen die de bedrijven ontwerpen te vergelijken.
Hoofdtekst: 

Het project begint met veertig geselecteerde huishoudens, die een slimme toepassing en een nieuwe energiemeter krijgen. Daarbij ontvangen dertig huishoudens een nieuwe energiemeter en een technologische toepassing (de “experimentele groep”) en tien huishoudens alleen een nieuwe energiemeter (de “controlegroep”). De drie bedrijven willen met verschillende toepassingen het energieverbruik bij de huishoudens inzichtelijk maken en zodoende het gedrag van de deelnemers beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat door aanpassing van het gedrag besparingen tot dertig procent mogelijk zijn. Studenten en onderzoekers van de Hanzehogeschool zullen de toegepaste technologie door middel van metingen, enquêtes en interviews onderzoeken op effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid.

 

Gigantische Europese subsidie voor bouw biomassaraffinaderij in Delfzijl

Introtekst: 
De Europese Commissie heeft een bijdrage van maar liefst 200 miljoen euro toegezegd aan de bouw van een grote fabriek voor biobrandstoffen op het Chemiepark in Delfzijl. Onder de projectnaam ‘Woodspirit’ zal in de Groningse havenstad een fabriek worden gebouwd die jaarlijks anderhalf miljoen ton afvalhout verwerkt tot 500 miljoen liter biomethanol. Het zal daarmee veruit de grootste productiefaciliteit voor biomethanol ter wereld zijn.
Hoofdtekst: 

In de fabriek zal afvalhout eerst gedroogd worden (torrefactie) en daarna tot pellets worden verwerkt. Die gedroogde korrels worden vervolgens vergast tot synthesegas, waarmee biomethanol gemaakt kan worden. Biomethanol wordt gebruikt als grondstof voor verf en kunststoffen, in brandstofcellen of voor de omzetting van plantaardige olie naar biodiesel. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als brandstof op zichzelf, of als brandstofcomponent door middel van bijmenging.In de fabriek zal afvalhout eerst gedroogd worden (torrefactie) en daarna tot pellets worden verwerkt. Die gedroogde korrels worden vervolgens vergast tot synthesegas, waarmee biomethanol gemaakt kan worden. Biomethanol wordt gebruikt als grondstof voor verf en kunststoffen, in brandstofcellen of voor de omzetting van plantaardige olie naar biodiesel. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als brandstof op zichzelf, of als brandstofcomponent door middel van bijmenging.

Lees verder op:

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst