| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Vinkmobiel: nieuw vervoersconcept voor ouderen

Introtekst: 
Een nieuw duurzaam vervoersconcept, Vinkmobiel genaamd, moet ervoor zorgen dat zelfstandig wonende ouderen mobiel blijven. Het concept bestaat uit een fijnmazig vervoerssysteem met kleine elektrische voertuigen die op afroep goedkope ritjes doen. Lentis, Vinkhuys, DAM-Noord, RUG en Noorden Duurzaam hielden hierover 18 mei een workshop in wijkcentrum Vinkhuys. Met de ruim 40 deelnemers werd onderzocht hoe het zit met de mobiliteitsbehoefte in de wijk, met name bij ouderen.
Hoofdtekst: 

Ouderen wonen tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig. Zorginstellingen willen dat ondersteunen door thuiswonende ouderen voor de dagelijkse maaltijden uit te nodigen in de zorgcentra. Voor het halen en brengen van deze groep, ook naar winkelcentra, activiteiten en naar elkaar, is het
nieuwe wijkvervoersconcept Vinkmobiel ontworpen. Mobiel blijven is voor ouderen noodzakelijk om vereenzaming tegen te gaan.

Brede groep
In het Groninger wijkcentrum wisselden individuele interviews, tafelgesprekken, schrijven op grote canvasvellen en plenaire presentaties elkaar af. De workshop was opgezet door R-Link, een samenwerkingsverband van kennisinstellingen waarin ook RUG en Noorden Duurzaam deelnemen. De insteek was nieuw: een bedrijfsconcept ontwikkelen vanuit een brede groep van belanghebbenden. Dus niet vanuit het perspectief van één ondernemer maar vanuit een groep die wellicht een coöperatie wordt.

Conclusie
De conclusie van de dag was dat het project in een belangrijke behoefte kan voorzien. Er is nog een hele weg te gaan, maar de deelnemers hebben energie en belangstelling om eraan te trekken. Belangrijk is dat de ouderen zelf actief meedoen in het project. Verder is er de wens om ook met andere wijken samen te werken, want overal is er een mobiliteitsbehoefte. De initiatiefgroep wil uitbreiden en verder bouwen aan een sterke coalitie en aan betrokkenheid van overheden. Zodra er voldoende gewicht is verzameld, gaat het project officieel van start, met deelacties voor regelgeving, bedrijfsontwikkeling, zeggenschap en onderzoek.

Inzet Noorden Duurzaam
De inzet vanuit Noorden Duurzaam in dit project is meervoudig. Vanuit de thematafel Duurzame Mobiliteit wordt meegedacht over de duurzaamheid van klein elektrisch vervoer. Vanuit de thematafel Duurzame Inzetbaarheid kan geadviseerd worden over inzet van mensen met beperkingen of afstand tot de arbeidsmarkt. Verder wordt de kennis van transitieprojecten ingezet om de vereiste brede samenwerking tot stand te brengen en alle doelgroepen via tafels een stem te geven in het project.

Voorbeelden van kleine elektrische voertuigen die op afroep goedkope ritjes doen, zijn al te vinden in Schiedam, Delft, Vlaardingen en op Walcheren. Daar brengen overdekte golfkarren van de mobiliteitsonderneming DAM mensen van deur tot deur.
Zie http://nos.nl/artikel/2170498-overdekte-golfkarretjes-wapen-tegen-eenzaa...

Dit artikel is geschreven door Eva Hamming, van Maak het mooier - www.maakhetmooier.nl

 

Kleding verandert niet de wereld waarin wij leven, de mensen die het dragen wel

Introtekst: 
Het Fair Fashion Festival opent op zaterdag 13 mei in Groningen voor de tweede keer zijn deuren.
Hoofdtekst: 

´We willen een breed publiek duidelijk maken dat fairtrade mode niet alleen eerlijk geproduceerd wordt, maar ook fashionable is. Als je fairtrade mode draagt, maak je niet alleen een maatschappelijk statement , je ziet er ook nog eens leuk uit´. Aan het woord is Roos Klont, woordvoerster van Young & Fair, afdeling Groningen. Het festival wordt op 13 mei a.s. door Young & Fair, samen met de Fairtrade Gemeente Groningen, georganiseerd in Het Paleis aan het Boterdiep 111 in Groningen.

Jongerenparticipatie
Young & Fair is hét Nederlandse platform voor jongeren die geïnteresseerd en actief zijn in de wereld van eerlijke handel. Zij streeft ernaar de kennis over eerlijke handel te vergroten om hiermee de markt voor fairtrade producten te verruimen. Daarnaast wil zij de jongerenparticipatie vergroten in de wereld van fairtrade. Dit doet ze door het organiseren van bijvoorbeeld diverse educatieve activiteiten zoals lezingen en debatten over eerlijke handel, een meerdaagse masterclass over duurzame ontwikkeling (MDO) en het Fair Fashion Festival .

Eerlijke kleding
Na voedsel is mode het volgende item in de Fairtrade productielijn. Fairtrade producten hebben langzamerhand hun weg gevonden naar de supermarkten, nadat ze eerst alleen in aparte winkels (Wereldwinkels) werden verkocht. Nadat het maatschappelijk debat over een eerlijkere vergoeding van de productie van bijvoorbeeld koffieproducenten algemenere bekendheid kreeg, is er nu ook al enige tijd een discussie gaande over de soms erbarmelijke arbeidsverhoudingen in een aantal fabrieken (Azië), waar allerlei bekende kledingmerken worden geproduceerd. Deze maatschappelijke discussie heeft de geesten rijp gemaakt voor campagnes die eerlijker en duurzamer geproduceerde kleding proberen te promoten.

Fair Fashion Festival
Een voorbeeld van zo’n campagne is het Fair Fashion Festival dat door de stichting Young & Fair wordt georganiseerd. Het eerste Fair Fashion Festival werd georganiseerd in Utrecht. Groningen is nu al voor de tweede keer locatie waar dit festival voor het Noorden wordt georganiseerd. Rotterdam volgt in de loop van dit jaar als derde stad. ‘Voor Groningen is vooral gekozen omdat het een studentenstad is en de gemeente een duidelijk fairtradebeleid voert’. In 2009 behaalde Groningen als een van eerste steden in Nederland de titel Fairtrade Gemeente. Groningen is inmiddels al acht keer voor dit beleid gehuldigd als Fairtrade Gemeente van het Jaar.

Kernteam
Faitrade Gemeente Groningen kent een zogenaamd lokaal kernteam dat is opgericht om ondernemers, consumenten, organisaties en instellingen te stimuleren fairtrade producten te (ver-)kopen. Dit kernteam werft nieuwe deelnemers voor de campagne, organiseert en ondersteunt regelmatig activiteiten om eerlijke handel onder de aandacht te brengen. Een van die activiteiten die ze ondersteunen is het Fair Fashion Festival.

Uitgebreid programma
Het komende Fair Fashion Festival kent een uitgebreid en interessant programma waar allerlei facetten van de fairfashionbeweging worden getoond. Een kort overzicht :
• er is een duurzame markt op het binnenplein van Het Paleis. Hier zijn o.a.
marktkramen te vinden met producten van bedrijven als Van Hulley , KOKO TOKO,
Project Cece, Ways of Change en Mannenrantsoen
• er is muziek van de bands Hypergoods en The Mudd
• er is is een modeshow die 3 maal plaatsvindt. Hier wordt kleding geshowd van
KOKO TOKO, Saint Basics, Sophie Stone en Stardust
• er zullen ook nog verschillende masterclasses zijn van de Schone Kleren
Campagne, Jong & Duurzaam, blogger Kim Buining, Vinokilo en MUMSTER.

Vrijwilligers
De organisatie van het festival ligt volledig in handen van vrijwilligers. Wat begon met een klein team is langzamerhand uitgegroeid tot een grote club van zo’n 20 vrijwilligers in de leeftijdscategorie van 18-30 jaar. Sommige van hen studeren nog, anderen zijn al aan het werk. Sommige vrijwilligers hebben aan deze activiteit een baan overgehouden. ‘Vooral onder studenten zoemt het begrip fair fashion steeds beter rond. Er is sprake van een echte buzz. Ze weten ons goed te vinden. Ook de ondersteuning vanuit de gemeente is echt prima. Wethouder Mattias Gijsbertsen van de gemeente Groningen en Anke van Duuren, voorzitter van de lokale werkgroep Fairtrade Gemeente Groningen, helpen ons waar nodig. Er is sprake van een gezamenlijke actie voor een gezamenlijk doel, het promoten van eerlijker geproduceerde kleding’, aldus Roos.

Sponsoren gezocht
De festivalorganisatie is nog op zoek naar enthousiaste – lokale - ondernemers die het festival willen sponsoren. Ondernemers die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met Hesterliena Wolthuis, contactpersoon voor Young and Fair, afdeling Groningen. Zij is via email te bereiken: hesterliena@ youngandfair.nl .

Fair Fashion Festival 2017
Datum en tijd: Zaterdag 13 mei 2017 , 13.00 - 18.00 uur
Locatie: Het Paleis, Boterdiep 111, Groningen
Entree: gratis.
Meer informatie? Check http://fairfashionfestival.nl/groningen/
Mail: hesterliena@youngandfair.nl

(c) Foto: Emmar Sinnige.

 

Nieuwe biostoomleiding zorgt voor verdere vergroening Chemie Park Delfzijl.

Introtekst: 
Minister Kamp van Economische Zaken heeft samen met AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports maandag de levering van biostoom aan Chemie Park Delfzijl officieel in werking gezet. Eneco heeft hiervoor de biomassacentrale Bio Golden Raand omgebouwd tot een warmtekrachtcentrale die naast groene stroom nu ook biostoom levert. Gebruikmakend van de door Groningen Seaports aangelegde infrastructuur zet AkzoNobel de vrijgekomen stoom in op het Chemie Park.
Hoofdtekst: 

Door de ombouw wordt de grootste bio-energiecentrale van Nederland nog efficiënter: bij een gelijkblijvende hoeveelheid biomassa produceert Bio Golden Raand nu dubbel zoveel duurzame energie. Door de overstap van gas- naar duurzaam geproduceerde stoom vergroent AkzoNobel in één keer 10 procent van zijn Nederlandse energieverbruik. Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, betekent dit ook een CO2-vermindering van zo’n 100.000 ton per jaar.

'Noord-Nederland heeft een voortrekkersrol in de transitie naar duurzame energie', aldus minister Kamp. 'De noordelijke provincies en gemeenten waren de eerste met een plan van aanpak voor de uitvoering van het Energieakkoord. Het Chemie Park Delfzijl onderstreept deze ambities door over te stappen op duurzaam opgewekte stoom. De betrokken partijen investeren op die manier niet alleen in energiebesparing en het verminderen van CO2-uitstoot. Ze dragen ook bij aan de regionale economie door een duurzame groei van het chemiecluster mogelijk te maken.'

Ruim 10 procent van de Nederlandse productie van basischemicaliën komt uit Delfzijl. De industrie is onderling sterk verbonden en zorgt voor een groot deel van de werkgelegenheid in de regio. Het project maakt het chemiecluster in Noordoost-Nederland duurzamer en toekomstbestendiger.

AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports hebben gezamenlijk ongeveer 40 miljoen euro in het project geïnvesteerd

 

Arjan Taaij ambassadeur duurzaamheid Huis voor de Sport Groningen.

Introtekst: 
Arjan Taaij, coach van Abiant Lycurgus, gaat een 'ambassadeursrol' vervullen op het thema duurzaamheid en sport. Een thema waar nog een hoop te winnen valt, zowel op het gebied van bewustwording (gedrag), als op het gebied van energiebesparing en de transitie naar het gebruik van duurzame energievormen. Huis voor de Sport Groningen wil daarin voor de sportsector in de provincie Groningen een aanjagersrol gaan vervullen.
Hoofdtekst: 

Duurzame sportverenigingen en sportaccommodaties

Samen met SportStroom heeft Huis voor de Sport Groningen, met steun van de Provincie Groningen, al voor 20 sportverenigingen zogenaamde energiescans uitgevoerd: een momentopname voor het energieverbruik met allerlei adviezen voor verbeteringen en besparingen. Dat is een groot succes gebleken. Een actueel voorbeeld hiervan is de v.v. Bellingwolde waar men intensief inzet op verduurzaming door o.a. de aanschaf van zonnepanelen, rendement glas en led verlichting. Huis voor de Sport Groningen spreekt de ambitie uit om, met de steun van Arjan Taaij, de gehele sportsector in de provincie Groningen verder te verduurzamen.

Nog veel te winnen

“Op het gebied van verduurzaming is binnen de sport in Groningen nog veel te winnen”, aldus Rob de Waard, directeur van Huis voor de Sport Groningen. “Dat geldt voor accommodatieaanpassingen, maar vooral ook voor gedrag en bewustwording. Dit is een gezamenlijk belang van overheden, maatschappelijke organisaties, de sportsector en het bedrijfsleven. Arjan Taaij gaat een belangrijke rol spelen in het vergroten van de aandacht voor verduurzaming van de Groninger sport.”

Netwerk Arjan Taaij

Arjan Taaij heeft een groot netwerk en geniet als succesvol coach van Abiant Lycurgus een hoog aanzien in de Groninger sportwereld. “Groningen mag trots zijn op zich zelf en kan voorloper worden van een energie duurzame sportprovincie. Ik speel hierin graag een rol om sport en verduurzaming meer onder de aandacht te brengen, maar ook daadwerkelijk de duurzaamste sportprovincie van Nederland te worden”, aldus Taaij.

Met dank aan JK- beeld voor de foto va Arjen Taaij.

 

Maak de vervoerswereld van morgen gers ! (1)

Introtekst: 
Op het gebied van de duurzame mobiliteit gebeuren er allerlei interessante dingen. Her en der in Nederland worden subsidies verleend, beleid uitgerold en projecten ontwikkeld. Tot de laatste categorie behoort het Vinkmobielproject dat in de stad Groningen tot uitvoering moet worden gebracht. Wat is dit voor een project en wat kan het bijdragen aan de bestaande vervoersmogelijkheden en verduurzaming van het vervoer in stad en provincie ?
Hoofdtekst: 

´Weet je, hoe meer ik over dit project nadenk, hoe meer mogelijkheden ik zie en hoe enthousiaster ik word!´ Aan het woord is Antoinette Plagge, voorvechtster van het revolutionaire mobiliteitsplan voor Noord-Nederland, het Vinkmobielproject. Een duurzaam vervoersproject voor de wijken Vinkhuizen en Hoogkerk in de stad Groningen. Ze is coördinator van DAM - Nederland voor Noord- Nederland. DAM- Noord richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van fijnmazige, duurzame vervoersnetwerken als oplossing voor lokale mobiliteitsvraagstukken. Het project Vinkmobiel is hiervan een voorbeeld en het eerste project in het noorden van DAM - Noord.

DAM - NOORD is een onderdeel van Dam - Nederland voor de drie noordelijke provincies. DAM staat voor Duurzame Aanvullende Mobiliteit. De missie van DAM - Nederland is het ontwikkelen en uitrollen van fijnmazige duurzame vervoersnetwerken als oplossing voor lokale mobiliteitsvraagstukken. Op deze manier willen ze de duurzame ontwikkeling stimuleren door het bieden van oplossingen voor de bereikbaarheid van lastig ont- sluitbare plekken ( voor O.V. of auto ). Hierbij willen ze gebruikmaken van personeel bestaande uit mensen met een ( grote ) achterstand tot de arbeidsmarkt.

Vinkmobiel is een vorm van duurzame mobiliteit die is geïnspireerd op een vergelijkbaar succesvol model uit Schiedam en Vlaardingen. In juni 2014 startte DAM – Nederland met de dienst Argos Mobiel in Vlaardingen, half juli volgde Schiedam. Met 12 voertuigen biedt DAM - Nederland aanvullende mobiliteit aan voor vooral kwetsbare groepen ( ouderen, gehandicapten ) in beide gemeenten. Deze vervoersvorm gebeurt in opdracht van de Argos Zorggroep. DAM - Nederland verzorgt het vervoer van huis naar de Argoslocaties voor bijvoorbeeld dagbesteding en dagverzorging. Er zijn ook ‘ losse ritten ‘ te reserveren via een speciaal telefoonnummer. Op een gemiddelde dag vervoeren we circa 150 personen met de 12 elektrische iYYo’s ( de naam van de vervoersauto's. Zie beeltenis). ARGOS-Mobiel heeft op diverse plaatsen in Nederland navolging gekregen en is Schiedam inmiddels uitgegroeid.

‘ Zoals ze het in Vlaardingen en Schiedam hebben georganiseerd, zo willen we het hier ook doen, maar dan wel aangepast aan de Groningse omstandigheden’, vertelt Plagge. ’ De klant kan het vervoer voor velerlei doelen gebruiken.Een ritje naar de supermarkt, het buurthuis of naar vrienden en familie. Een avondje naar de bioscoop wordt ook veel aantrekkelijker. Voordeel is dat kwetsbare groepen uit hun isolement worden gehaald. Ze kunnen weer overal naartoe. Dat verhoogt hun levenskwaliteit behoorlijk. De korte afstanden die de Vinkmobiel rijdt liggen tussen de 3 en 6 km. Het project is een aanvulling op de bestaande vervoerssystemen als het OV en de taxi. Het is de bedoeling dat in de wijk Vinkhuizen minimaal 6 - 10 voertuigen moeten gaan rijden ’.

Plagge heeft inmiddels met allerlei betrokkenen om de tafel gezeten om het Vinkmobiel- project handen en voeten te geven. Zo hebben bijvoorbeeld belangenorganisaties van ouderen, de gemeente Groningen en de provincie Groningen elk hun licht laten schijnen over dit plan. ‘ Het vraagt de nodige inzet en overtuigingskracht, zegt ze, maar de geesten worden langzamerhand rijper en rijper voor de invoering van dit project´. Het Vinkmobielproject moet gaan starten in de stad Groninger wijken Vinkhuizen ( vandaar Vinkmobiel ) en Hoogkerk. Het moet minimaal drie jaren gaan draaien. Voor Vinkhuizen is Lentis de initiatiefnemer. Vanuit de kleinschaligheid kan dit project worden opgeschaald naar meerdere voertuigen en naar meerdere gebieden, waardoor meerdere wijken en mensen met elkaar verbonden worden.

Zorgvervoer is een van de mogelijke vervoersvormen uit het duurzame mobiliteitsplan van DAM- Nederland. Er zijn ook andere vervoersvormen die Plagge graag op termijn in de stad en de provincie van de grond krijgt. Voorbeelden hiervan zijn:

• toerisme: in Delft wordt met succes een elektrische tuktuk- service uitgevoerd. Dit is een shuttleservice die van maandag t/m vrijdag van 8 tot 18 uur rijdt en die de passagiers zo veel mogelijk van de stad laat zien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een stadsgids.

• stadsdistributie: hierbij worden goederen binnen de grenzen van de gemeente vervoerd. Voorbeelden hiervan zijn:
o vervoer van goederen van distributiecentra naar consumenten en
detailhandel en vice versa,
o vervoer van goederen van de lokale detailhandel en horeca naar de
consumenten thuis.

Voordeel van deze vervoersmodaliteit is dat de binnenstad verlost wordt van grote, luid- ruchtige en stinkende vrachtauto’s, hetgeen de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de (binnen)stad vergroot ( minder fijnstof ).

• Events en transfers: het vervoeren van gasten of klanten voor,tijdens en na een evenement of andere bijzondere gebeurtenis ( huwelijksvervoer, andere feesten en par- tijen).

Plagge wil tot slot graag wijzen op een belangrijk sociaal aspect van dit type vervoer: re- integratie van langdurig werkloze burgers, met name chauffeurs. ‘ Het is onze doelstelling mensen te mobiliseren en te activeren. Dit brengen wij in de praktijk door hen onder andere werkritme en arbeidsmoraal bij te brengen en extra opleidingen aan te bieden. We stomen ze door middel van actieve coaching en begeleiding binnen 3 - 6 maanden klaar voor een dienstverband bij een nieuwe werkgever ’.

Geïnteresseerden vanuit de vereniging Noorden Duurzaam kunnen contact met haar opnemen om te kijken of en hoe men dit mooie project in de stad en daarbuiten verder van de grond kan krijgen.

Contactgegevens Antoinette Plagge :
E : antoinette@dam-nederland.nl
M : 06- 431 161 66.
Achtergrondinformatie : http://www.dam-nederland.nl/

Huib Kroeb / januari- februari 2017.

Met dank aan DAM - Nederland voor informatie en foto’ s.

(1) Rotterdams dialect voor gaaf, geweldig. Het hoofdkantoor van DAM –Nederland staat in Rotterdam. Dam- Nederland wil de wereld positiever maken, door mensen duurzaam met elkaar te verbinden. DAM- Nederland laat zich inspireren door het gedachtegoed van wijlen Wubbo Ockels . Hij heeft door in de ruimte te zijn geweest de nietigheid van de aarde ervaren. Volgens hem gaan we niet alleen slecht om met de natuurlijke bronnen van ons “ruimteschip aarde”, maar verkwanselen wij ook de capaciteiten van hen die het ruimteschip bewonen. Dit vraagt volgens Ockels om fundamentele wijzigingen in wat we doen, en hoe we dat doen. Er moeten nieuwe duurzame verbindingen worden gemaakt tussen mensen en middelen. Uit deze duurzame verbindingen van, veelal bestaande, producten moeten de innovaties van de toekomst komen. De goede dingen, goed doen. Daar gaat het om ( The Book of DAM , pag. 3 ).

 

Groningen recordhouder titel Fairtrade Gemeente

Introtekst: 
De gemeente Groningen heeft onlangs voor de 8e keer de titel Fairtrade Gemeente gewonnen. Wethouder Mattias Gijsbertsen mocht namens de gemeente de prijs in ontvangst nemen. Groningen is koploper voor wat betreft het aantal verkregen titels.
Hoofdtekst: 

De heer Gijsbertsen toonde zich zeer tevreden met het behaalde resultaat. Volgens hem stimuleert de titel de gemeente om nog meer Fair Trade activiteiten te ontwikkelen om zodoende nog meer mensen in de stad mee te krijgen mee te doen aan deze campagne. Doel is en blijft om een nog groter aantal producenten in ontwikkelingslanden te laten profiteren van een eerlijkere handel in goederen. Fair trade is volgens hem een vaste waarde geworden in de stad. De jury laat zich in zijn rapport ook niet onbetuigd.
‘’Groningen telt meer dan voldoende kledingwinkels, horecagelegenheden, supermarkten en Wereldwinkels / WAAR­winkels om hiervoor in aanmerking te komen.”

Maar waarom is er een Fairtrade campagne ? De website http://www.fairtradegemeenten.nl/ formuleert het als volgt :
‘Er leven op de wereld ruim een miljard mensen in extreme armoede. Meer dan 60% van alle uit het VN Millenniumdoelenrapport van juni 2013. De Fairtrade Gemeente campagne streeft naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwikkeling krijgt. Door te zorgen voor meer eerlijke handel, stellen wij boeren en producenten in ontwikkelingslanden in staat om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun familie en hun omgeving.

Zo’n 2 miljoen producenten, boeren en arbeiders werken onder fairtrade condities. Hierdoor profiteren ruim 6 miljoen mensen van de neveneffecten van eerlijke handel. Om te zorgen dat meer mensen in ontwikkelingslanden een kans op ontwikkeling krijgen, is het belangrijk dat meer producten volgens de fairtrade principes worden verhandeld. Dat kan wanneer meer consumenten en bedrijven fairtrade producten kopen, maar ook wanneer meer winkels, groothandels en cateraars fairtrade producten aanbieden. De Fairtrade Gemeente campagne probeert daarom de vraag en het aanbod van fairtrade in Nederland te vergroten’.

De campagne Fairtrade Gemeente is een initiatief van een drietal organisaties die zich elk inzetten voor een eerlijkere handel met producenten in ontwikkelingslanden. Het gaat om de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, de Stichting Max Havelaar en ontwikkelingsorganisatie ICCO. Op dit moment zijn er in ons land zo’n 128 gemeenten actief met fairtrade, daarvan hebben er 72 de titel Fair Trade gemeente kregen.

Maar wat moet een gemeente doen om deze titel Fairtrade Gemeente te krijgen ? De titel geeft aan dat een gemeente voldoet aan de zes criteria voor de bevordering van fairtrade binnen haar gemeente. Deze criteria zijn:
• Er is een lokale werkgroep actief die initiatieven neemt om de titel Fairtrade Gemeente te behalen en behouden
• Het gemeentebestuur spreekt zich uit vóór fairtrade. De gemeente neemt dit op in beleid en koopt fairtrade in
• In plaatselijke winkels verkopen ze duidelijk zichtbaar eerlijke producten. Horecazaken serveren fairtrade producten
• Lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties kopen en gebruiken fairtrade producten
• Er bestaat een strategie om de campagne langdurig in het nieuws te houden. De werkgroep organiseert publieksevenementen.
• De werkgroep ondersteunt of onderneemt zelf initiatieven die bijdragen aan duurzaamheid.

In Groningen bestaat er Gronings Fairtrade Kernteam. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Groningen,Koninklijke Horeca Nederland, Hanzehogeschool Groningen, Platform Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen, Wereldwinkel, Hanzehogeschool Groningen en Young & Fair en Shop ‘n Style.

Zoals gezegd is Groningen de koploper voor wat betreft aantal verkregen titels. Waarom is uitgerekend Groningen de stad die deze titel het vaakst heeft mogen ontvangen? Anke van Duuren, voorzitter van Gronings Fairtrade Kernteam, legt uit. ’ De gemeente werkt elk jaar met een uitgebreid activiteitenplan waarin alle acties m.b.t. fair trade staan opgesomd die we samen met de partners ondernemen. Elk jaar leggen we de lat hoger, zeker nu we 200.000 inwonersgrens hebben gehaald. De activiteiten van de gemeente zijn omvangrijker geworden, omdat door de stijging van het aantal bewoners de zwaarte van de criteria is toegenomen. In ons activiteitenplan leggen we ook jaarlijks vast welke producten in het betreffende jaar extra nadruk krijgen m.h.o. de FairTradedag (dit jaar op 13 mei ). De reden dat de gemeente deze prijs zo vaak heeft ontvangen heeft denk ik te maken met de hoge mate van continuïteit in onze fairtrade activiteiten ’.

Belangrijke ontwikkeling is verder de toegenomen interesse voor de fairtradeproblematiek vanuit jongeren in de stad. Sinds 2015 is er in de stad Groningen een afdeling van Young & Fair actief. Deze organisatie organiseerde in 2016 het festival Fair fashion festival waar aandacht werd gevraagd voor eerlijk vervaardigde kleding. Dit initiatief zal de komende jaren worden voortgezet.

Een ander belangrijk punt is dat de Fairtrade Gemeenten in de drie noordelijke provincies inmiddels intensief samenwerken. Als eerste activiteit leverde dit de horecacampagne Flairtje op ( 29 oktober- 30 november 2016). In het kader van deze campagne zetten horecaondernemers een maand lang fairtrade en regionale producten op hun menukaart. Ook deze actie zal dit jaar een vervolg krijgen, zo Van Duuren.

Al met al blijkt dat de stad Groningen op het gebied van de fairtrade een prominente rol speelt en zij zal deze rol de komende jaren naar verwachting verder uitbreiden.

Meer informatie is te lezen op http://www.fairtradegemeenten.nl/algemeen/vind-jouw-gemeente/?gemeente=G...

Huib Kroeb / Januari 2017

 

Noorden Duurzaam gaat op zoek naar betere indicatoren

Introtekst: 
Een van de kernactiviteiten van tafels bij Noorden Duurzaam is het ontwikkelen en bijhouden van indicatoren. Het kunnen beschikken over cijfers is voor tafels belangrijk omdat het ze hiermee een professionele bijdrage kunnen leveren aan het lokale of regionale debat over duurzaamheid. Cijfers helpen ook om de eigen achterban in actie te krijgen. Noorden Duurzaam voert, in opdracht van Duurzaam Door, een verkenning uit naar betere indicatoren.
Hoofdtekst: 

Het rijksprogramma DuurzaamDoor wil verkennen of het mogelijk is om te komen tot duurzaamheidsindicatoren van (regionale) netwerken. Dit om de netwerken, en daarmee de professionalisering en positionering van deze netwerken, te kunnen vergelijken op het gebied van het verduurzamen van de Nederlandse samenleving.

Verkenning
Noorden Duurzaam zal deze verkenning uitvoeren. De vraagstelling hierbij is: Hoe kunnen tafels profiteren van het werken met duurzaamheidsindicatoren, hoe krijgen deze indicatoren impact en hoe houden we het betaalbaar? Dit project maakt hier een checklist voor. Hiermee kunnen de tafels hun indicatoren verbeteren en daarmee hun positie in het regionale of lokale debat versterken.

Infrastructuur
DuurzaamDoor heeft in de afgelopen jaren de infrastructuur voor duurzame ontwikkeling gevormd en versterkt. Noorden Duurzaam is in diverse projecten betrokken bij DuurzaamDoor.

 

Nieuwe, hippe uitgaansgelegenheid in Stad.

Introtekst: 
Heeft u zin in een nieuwe uitgaansgelegenheid? Dat kan, sinds kort is Groningen een nieuw soort café rijker.
Hoofdtekst: 

De stad kent namelijk sinds december vorig jaar een aparte horecagelegenheid, de Minute Bar aan de Steentilstraat 46. Het is een anti-café. Dat is een café waar je niet meer betaalt per consumptie, maar voor de tijd die je er doorbrengt. Die tijd wordt bijgehouden op een pasje waarmee je bij aankomst en vertrek in- en uitcheckt. De aanwezigheidsprijs is € 0,05 per minuut, omgerekend per uur is dit € 3,- per persoon.

Waar komt dit idee vandaan? Eigenaar Sander Huisman heeft het concept in het buitenland opgepikt. Het concept is daar al een groot succes, vooral onder studenten en start-ups. Hij ziet het als een welkome aanvulling op het bestaande horeca-aanbod in de stad. De realisatie van zijn idee kwam via crowdfuning tot stand. Het idee is overigens niet nieuw in Nederland, Den Haag ging Groningen voor.

Wat staat er op de menukaart? Koffie, thee, limonade en een aantal andere kleine versnaperingen. Afhankelijk van de wens van de klant kan deze ook iets anders krijgen. Opmerkelijk: er wordt geen alcohol geserveerd. Het kosteloos aanbieden hiervan is niet rendabel. Huisman wil de prijzen vooreerst laag houden om de klant te laten wennen aan het idee. Voordeel van deze prijsstelling: hoe sneller je drinkt, hoe goedkoper het wordt.

Nuttige extra’s: een relaxte atmosfeer en gratis highspeed- internet/Wifi .

De officiële opening van de Minute Bar is deze maand.

Met dank aan GIC.

 

Gemeente Groningen roept Stadjers op afvalvrij te leven

Introtekst: 
"100 gezinnen. 100 dagen. 100% afvalvrij. Kan dat? Noem het een uitdaging. Of een groot avontuur. Gaat het lukken om met minstens 100 huishoudens, 100 dagen minder afval te produceren?" De gemeente Groningen gaat het proberen! En daar hebben ze jou bij nodig.
Hoofdtekst: 

Het project 100-100-100 is een idee van afvalverwerker ROVA. Lukt het 100 huishoudens om 100 dagen, 100% zonder afval te leven? In dit succesvolle project laten inwoners zien dat het mogelijk is om veel minder afval te produceren. Dit lukt door goed afval te scheiden en na te denken bij de aankoop van producten.

Ook de gemeente Groningen kiest voor een duurzame toekomst met meer afvalscheiding en minder restafval. Een gemiddeld huishouden in Nederland gooit 9 kg restafval per week weg. In de gemeente Groningen is dat 8 kg per huishouden. Uit eerdere resultaten blijkt dat deelnemers van 100-100-100 ver onder het landelijke gemiddelde blijven. Soms tot bijna 90% minder kg restafval per persoon per jaar.

Groningen is op zoek naar huishoudens uit de gemeente die de uitdaging aan willen gaan. Wethouder Joost van Keulen heeft zich als eerst aangemeld. Wil jij ook meedoen? Dan kun je je hier inschrijven: https://groningen.100-100-100.nl/

 

GrEK en Noorden Duurzaam gaan partnerschap aan

Introtekst: 
De Groninger Energie Koepel (GrEK) en Noorden Duurzaam gaan een partnerschap aan. Beide organisaties zetten zich in voor duurzame ontwikkeling en profiteren van de nieuwe samenwerking.
Hoofdtekst: 

GrEK wordt lid van Noorden Duurzaam waardoor zij gemakkelijker kan samenwerken met de andere tafels bij de vereniging. Noorden Duurzaam bevordert dat ook doelgroepen van GrEK, zoals woningeigenaren en onderwijsinstellingen, via een eigen vertegenwoordigend orgaan of met een nieuw in te richten tafel bij de vereniging worden betrokken.

Projecten
GrEK en Noorden Duurzaam willen door tafelsamenwerking een nieuwe categorie projecten mogelijk maken en benutten. Het gaat daarbij om grotere, samenlevings-brede projecten gericht op duurzame energie. Initiatiefnemers voor transitieprojecten, zoals GrEK, bereiken hun doelgroepen dan niet alleen via de media en de persoonlijke netwerken, maar ook door rechtstreekse samenwerking met tafels bij Noorden Duurzaam.

Energietransitie
Het partnerschap van GrEK en Noorden Duurzaam staat verder in het licht van het provinciale programma voor energietransitie. De provincie wil de werkwijze van Noorden Duurzaam als instrument inzetten. De blik is gericht op verbreding naar alle doelgroepen die met energie te maken hebben.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst