| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Dit overzicht is bedoeld als inspiratiebron voor kwartiermakers, tafelbegeleiders en tafelsecretarissen bij het onderhouden van tafelpagina's. Te zien is een dwarsdoorsnede door alle duurzaamheidsnetwerken op noordenduurzaam.nl. Per netwerk is een beperkt aantal velden vermeld: doel, leden, lidmaatschapscriteria en voordelen van lidmaatschap.

 1. Doel: NVDE heeft als doelstelling om voor 2050 een volledig hernieuwbare energievoorziening te realiseren.
  Leden: Bedrijven
 2. Doel: Versnellen van duurzame ontwikkeling door conceptontwikkeling en experiment op de grens van duurzaamheid en democratie.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
  Professionals
  Consumenten
  Studenten
  Lidmaatschap criteria: Leden zijn overheden, bedrijven, instellingen, netwerken en particulieren die groot- of kleinschalig willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling en die woonachtig, gevestigd of actief zijn in Noord-Nederland.
  Lidmaatschap voordelen:
  • Pioniersnetwerk: kennisdelen en sociaal contact
  • Nieuwsbron: op de hoogte blijven
  • Handboek: werkvormen vinden en publiceren (i.o.)
  • Vraagbaak: begeleiding bij transitieprojecten
  • Werkplaats: concepten en experimenten ontwikkelen
  • Etalage: eigen netwerk en projecten zichtbaar maken
  • Verbinder: praktijk, bestuur, kennis, landelijke programma's
  • Penvoerder: ontzorgend dienstenpakket voor netwerken
  • Integrator: bestuurlijke vernieuwing en duurzame ontwikkeling
Socials