| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Dit overzicht is bedoeld als inspiratiebron voor kwartiermakers, tafelbegeleiders en tafelsecretarissen bij het onderhouden van tafelpagina's. Te zien is een dwarsdoorsnede door alle duurzaamheidsnetwerken op noordenduurzaam.nl. Per netwerk is een beperkt aantal velden vermeld: doel, leden, lidmaatschapscriteria en voordelen van lidmaatschap.

 1. Doel: Samen met de provinciale en gemeentelijke overheden te komen tot een integrale aanpak van maatregelen in buurten, wijken en appartementencomplexen, die leiden tot een substantiële energieverbruikreductie en duurzaamheid. (Uit: visiedocument, zie website)
  Leden:
  Overheid
  NGO's
  Consumenten
 2. Doel: "Het doel van dit platform is om te laten zien welke basisscholen zich in Nederland bezig houden met duurzaamheid, en wat voor fantastische initiatieven hier uit voort komen."
  Leden: NGO's
  Lidmaatschap criteria: Alleen voor basisscholen. Beschrijf in kernwoorden waarom uw school zichzelf duurzaam vindt of er aan werkt om duurzaam te worden.
  Lidmaatschap voordelen:

  Het motto van dit platform is show and share! Samen laten we zien dat duurzame onderwijs mooi en innovatief is.

 3. Doel: Bevorderen van communicatie over duurzaamheid door inzichtelijk te maken welke media gespecialiseerd zijn in duurzaamheid.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  Lidmaatschap criteria: Media die gespecialiseerd zijn in duurzaamheid kunnen een vermelding aanvragen.
  Lidmaatschap voordelen:

  Betere zichtbaarheid bij potentiële adverteerders

 4. Doel: "Ons doel is alle studenten in het hoger onderwijs bewust maken van duurzaamheid, via hun opleiding en daarbuiten, en hen handvatten geven om deze kennis toe te passen in hun dagelijks leven. Ook willen we duurzame universiteiten en hogescholen. Dit betekent een duurzame bedrijfsvoering, meer bewustzijn van duurzame ontwikkeling bij studenten en medewerkers, en de integratie van duurzame ontwikkeling in onderwijs en onderzoek."
  Leden: NGO's
  Lidmaatschap criteria: leden zijn duurzame studentenorganisaties van Nederland die actief zijn in of voor het hoger onderwijs.
  Lidmaatschap voordelen:

  Kennis uitwisselen met andere lidorganisaties, samenwerken met Morgen, ondersteund worden door Morgen. De leden komen drie keer per jaar bijeen voor de ALVs waar het beleid van Morgen bepaald wordt.

 5. Doel: Het SMOG heeft een aantal hoofddoelen. Ten eerste probeert het de bedrijfsvoering op de universiteit en hogeschool milieuvriendelijker te krijgen, bijvoorbeeld door te lobbyen voor duurzame energie, CO2-reductie en dubbelzijdig papiergebruik. Ook is SMOG voorstander van meer biologische en fairtradeproducten in de kantines van de instellingen. In september 2007 heeft het SMOG twee gebouwen van de RUG geëvalueerd op het alle gebieden van duurzaamheid binnen het gebouw.
  Leden: Studenten
 6. Doel: Realisatie van korte transparante handelsketens voor vis van deelnemende 'goede' vissers, waarbij de consument geïnformeerd wordt over de herkomst van de vis en er een meerwaarde wordt gecreëerd voor de vissers als stimulans voor verdere verduurzaming.
  Leden: Bedrijven
  Lidmaatschap criteria: http://www.goedevissers.nl/over_goede_vissers/wat_is_een_goede_visser.html
 7. Doel: NLD Energie staat voor 100% echte duurzame energie tegen een eerlijke prijs zonder winstoogmerk. De revenuen komen volledig ten goede aan duurzame initiatieven en projecten van de leden van de Grunneger Power, Fryske Enerzjy Koöperaasje en de Drentse Kei .
  Leden: NGO's
 8. Doel: Drentse energie-initiatieven te helpen, hen samen te brengen om ze op de door hen gekozen weg te faciliteren.
  Leden: NGO's
  Lidmaatschap criteria: "De Drentse KEI heeft één doelgroep: alle lokale Drentse energie-initiatieven. Daarnaast richten we ons op sub-doelgroepen zoals duurzame bedrijven, bestuurders, politici en leefomgeving organisaties."
 9. Doel: De stichting streeft een omslag van het huidige energiebeleid na waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van duurzame en hernieuwbare energiebronnen.
  Leden: Anders
 10. Doel: GroeneZaken vindt een duurzame maatschappij belangrijk en wil bedrijven en instellingen die duurzaam en milieubewust ondernemen bij elkaar brengen, waardoor zij hun marktpositie ten opzichte van branchegenoten bevorderen.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
  Professionals
  Lidmaatschap criteria: Het GroeneZaken abonnement toont een jaar lang uw bedrijfspagina met informatie over uw milieubeleid en de wijze waarop u duurzaam onderneemt.
  Lidmaatschap voordelen:

  Kijk voor alle voordelen op http://groenezaken.com/algemeen/voordelen-abonnement

Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst