| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Dit overzicht is bedoeld als inspiratiebron voor kwartiermakers, tafelbegeleiders en tafelsecretarissen bij het onderhouden van tafelpagina's. Te zien is een dwarsdoorsnede door alle duurzaamheidsnetwerken op noordenduurzaam.nl. Per netwerk is een beperkt aantal velden vermeld: doel, leden, lidmaatschapscriteria en voordelen van lidmaatschap.

 1. Doel: "Het doel van dit platform is om te laten zien welke basisscholen zich in Nederland bezig houden met duurzaamheid, en wat voor fantastische initiatieven hier uit voort komen."
  Leden: NGO's
  Lidmaatschap criteria: Alleen voor basisscholen. Beschrijf in kernwoorden waarom uw school zichzelf duurzaam vindt of er aan werkt om duurzaam te worden.
  Lidmaatschap voordelen:

  Het motto van dit platform is show and share! Samen laten we zien dat duurzame onderwijs mooi en innovatief is.

 2. Doel: "Ons doel is alle studenten in het hoger onderwijs bewust maken van duurzaamheid, via hun opleiding en daarbuiten, en hen handvatten geven om deze kennis toe te passen in hun dagelijks leven. Ook willen we duurzame universiteiten en hogescholen. Dit betekent een duurzame bedrijfsvoering, meer bewustzijn van duurzame ontwikkeling bij studenten en medewerkers, en de integratie van duurzame ontwikkeling in onderwijs en onderzoek."
  Leden: NGO's
  Lidmaatschap criteria: leden zijn duurzame studentenorganisaties van Nederland die actief zijn in of voor het hoger onderwijs.
  Lidmaatschap voordelen:

  Kennis uitwisselen met andere lidorganisaties, samenwerken met Morgen, ondersteund worden door Morgen. De leden komen drie keer per jaar bijeen voor de ALVs waar het beleid van Morgen bepaald wordt.

 3. Doel: Het SMOG heeft een aantal hoofddoelen. Ten eerste probeert het de bedrijfsvoering op de universiteit en hogeschool milieuvriendelijker te krijgen, bijvoorbeeld door te lobbyen voor duurzame energie, CO2-reductie en dubbelzijdig papiergebruik. Ook is SMOG voorstander van meer biologische en fairtradeproducten in de kantines van de instellingen. In september 2007 heeft het SMOG twee gebouwen van de RUG geëvalueerd op het alle gebieden van duurzaamheid binnen het gebouw.
  Leden: Studenten
 4. Doel: Realisatie van korte transparante handelsketens voor vis van deelnemende 'goede' vissers, waarbij de consument geïnformeerd wordt over de herkomst van de vis en er een meerwaarde wordt gecreëerd voor de vissers als stimulans voor verdere verduurzaming.
  Leden: Bedrijven
  Lidmaatschap criteria: http://www.goedevissers.nl/over_goede_vissers/wat_is_een_goede_visser.html
 5. Doel: NLD Energie staat voor 100% echte duurzame energie tegen een eerlijke prijs zonder winstoogmerk. De revenuen komen volledig ten goede aan duurzame initiatieven en projecten van de leden van de Grunneger Power, Fryske Enerzjy Koöperaasje en de Drentse Kei .
  Leden: NGO's
 6. Doel: Drentse energie-initiatieven te helpen, hen samen te brengen om ze op de door hen gekozen weg te faciliteren.
  Leden: NGO's
  Lidmaatschap criteria: "De Drentse KEI heeft één doelgroep: alle lokale Drentse energie-initiatieven. Daarnaast richten we ons op sub-doelgroepen zoals duurzame bedrijven, bestuurders, politici en leefomgeving organisaties."
 7. Doel: De stichting streeft een omslag van het huidige energiebeleid na waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van duurzame en hernieuwbare energiebronnen.
  Leden: Anders
 8. Doel: GroeneZaken vindt een duurzame maatschappij belangrijk en wil bedrijven en instellingen die duurzaam en milieubewust ondernemen bij elkaar brengen, waardoor zij hun marktpositie ten opzichte van branchegenoten bevorderen.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
  Professionals
  Lidmaatschap criteria: Het GroeneZaken abonnement toont een jaar lang uw bedrijfspagina met informatie over uw milieubeleid en de wijze waarop u duurzaam onderneemt.
  Lidmaatschap voordelen:

  Kijk voor alle voordelen op http://groenezaken.com/algemeen/voordelen-abonnement

 9. Doel: EemsdeltaGreen zet zich samen met industrie, overheden en milieuorganisaties in voor een verduurzaming van de bedrijvigheid in de Eemsdelta.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
  Lidmaatschap criteria: Bedrijven (via SB-Eemsdelta), overheden en organisaties in de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum.
 10. Doel: Effectief en efficiënt samenwerken aan opschalen van kansrijke duurzaamheidsinitiatieven via tafelprojecten.
  Leden: NGO's
  Lidmaatschap criteria: Een aangesloten of vermeld netwerk:<ul><li>heeft duurzame ontwikkeling als (onderdeel van de) missie;<li>heeft als werkgebied Noord-Nederland, of daarbinnen een provincie, gebied, gemeente, plaats of wijk;<li>is daar de algemeen erkende vertegenwoordiger van een vakdiscipline, sector/branche of keten, of het algemene verzamelpunt voor duurzame gebiedsontwikkeling;<li>is zelfstandig, open (geen numerus fixus) en democratisch (informeel of vereniging - geen stichting);</ul>
  Lidmaatschap voordelen:
  • Gedeelde werkwijze rond kwesties, projecten en indicatoren, dus aansluiting bij andere tafels;
  • Unieke positie, Noorden Duurzaam kent geen dubbele tafels.

  Alleen ND-tafels en aangesloten tafels:

  • Begeleiding, dus snel starten en efficiënt werken;
  • Meer webfaciliteiten, waaronder ledenlijst, begroting, stemsysteem, tipsrubriek, documentenboom.
  • Noorden Duurzaam is een ANBI. Door aansluiting bij ND wordt ledencontributie aftrekbaar.

Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst