| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Dit overzicht is bedoeld als inspiratiebron voor kwartiermakers, tafelbegeleiders en tafelsecretarissen bij het onderhouden van tafelpagina's. Te zien is een dwarsdoorsnede door alle duurzaamheidsnetwerken op noordenduurzaam.nl. Per netwerk is een beperkt aantal velden vermeld: doel, leden, lidmaatschapscriteria en voordelen van lidmaatschap.

 1. Doel: Het doel van de stichting is het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in en rond Assen.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
  Professionals
 2. Doel: Bijdragen aan een duurzame foodketen door ontwikkelen van actiepakketten voor ketenverduurzaming, consulteren van alle deelnemers hierover, organiseren van startmomenten en publiciteit daarvoor, en laten uitvoeren van effectmetingen.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
  Lidmaatschap criteria: Alle bedrijven en instellingen die vanuit van de genoemde geledingen direct betrokken zijn bij de voedingketen in Fryslan, en willen bijdragen aan een duurzame economie, kunnen zich aansluiten.
  Lidmaatschap voordelen:
  • Informatie en inspiratie voor productontwikkeling
  • Profilering op duurzaamheid
  • Ketencontacten
  • Zichtbaar in publiciteit en op meerdere websites over duurzaamheid
  • Realisatie eigen MVO-doelen
  • Kernteamleden: kennisvoorsprong, invloed op werkrichting, koploperprofiel
 3. Doel: CDP works to transform the way the world does business to prevent dangerous climate change and protect our natural resources.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
  Lidmaatschap voordelen:

  Membership enables investors to:

  Analyze and compare the performance of portfolio companies
  Identify best in class performers and laggards where engagement could increase shareholder value
  Create sector/industry/index/peer reports; and
  Export raw data to excel for integration into your analysis.

 4. Doel: Informatie uitwisselen over de bouw.
  Leden:
  Bedrijven
  Professionals
 5. Doel: CleanTech biedt kansen voor het bedrijfsleven om geld te verdienen aan schone technologie.De ambitie van de CleanTech Alliantie is de ondernemers te ondersteunen, bestaande kennis te bundelen en nieuwe kennis te ontwikkelen door innige samenwerking tussen MKB, kennisinstellingen en overheid.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
 6. Doel: Doel van deze tafel is het delen van kennis en ervaringen over het opzetten en begeleiden van transitietafels. Daarnaast willen gecertificeerde organisatie en adviesbureau's binnen deze tafel werken aan hun zichtbaarheid door zich in een pool te profileren.
  Leden: Professionals
  Lidmaatschap criteria: Leden van deze tafel zijn ervaren procesbegeleiders en hebben de <a href="/cursus-tafelbegeleider">Cursus Tafelbegeleider</a> of de voorloper, de cursus kwartiermaker voor (lokaal) ketenoverleg met goed gevolg doorlopen en hebben hier een certificaat voor ontvangen.
  Lidmaatschap voordelen:

  Leden kunnen door leden van Noorden Duurzaam en met goedkeuring van het bestuur van Noorden Duurzaam worden ingezet voor opzetten en/of begeleiden van transitietafels.

 7. Doel: Bevorderen van duurzaam onderwijs door het bieden van een inspiratiepunt en actueel overzicht voor schoolbesturen, schooldirecteuren, docenten, leerkrachten, studenten en leerlingen.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
  Professionals
  Lidmaatschap criteria: Bedrijven en organisaties die producten, diensten of activiteiten aanbieden voor duurzaam onderwijs, en die volgens hun website zelf ook willen bijdragen aan een duurzame economie en samenleving, kunnen een vermelding aanvragen.
  Lidmaatschap voordelen:

  Betere zichtbaarheid voor schoolbesturen, directies, docenten, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, studenten, en leerlingen.

 8. Doel: Kostenvoordeel en ontzorging bij energie-inkoop door samenwerking.
  Leden: NGO's
  Lidmaatschap criteria: Deelnemers zijn schoolbesturen.
  Lidmaatschap voordelen:

  Goedkopere energie, mogelijkheid van duurzame energie-inkoop via groencertificaten, ontzorging.

 9. Doel: Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid wil de VVM informatie, kennis en ervaring bundelen en deze op een vernieuwende manier inzetten in het maatschappelijk debat over milieu en duurzaamheid en de kwaliteit van besluitvorming bevorderen.
  Leden: Professionals
  Lidmaatschap criteria: De VVM vormt een netwerk van onder meer managers, beleidsmakers, uitvoerders, wetenschappers, adviseurs, studenten en alle anderen die werken ‘in het milieu’. De professionele achtergrond van de leden is heel divers: zo huisvest de VVM onder meer juristen, planologen, bestuurs- en bedrijfskundigen, toxicologen, milieutechnologen, biologen, civieltechnici, geografen, chemici, economen en natuurlijk milieukundigen.
  Lidmaatschap voordelen:

  Deelname aan een actief netwerk; Tijdschrift Milieu / Milieu digitaal; Korting op relevante vakbladen, congressen en opleidingen; De Nationale Milieudag (deelname met ledenkorting); Themabijeenkomsten (deelname gratis of met ledenkorting); Carrièrecorner; Internationaal; Ledengids / digitale ledengids; Wetenschappelijke tijdschrift Environmental Sciences (ES), Journal of Integrative Environmental Research.

 10. Doel: Bevorderen van WKK.
  Leden: Bedrijven
  Lidmaatschap criteria: Leden vallen uiteen in twee groepen. Er zijn leden die zelf – direct of indirect – een WKK installatie bedrijven. Daarnaast zijn er leden die WKK installaties bouwen, onderhouden, financieren, bestuderen, erover adviseren, etc.
  Lidmaatschap voordelen:

  Als vereniging bundelt Cogen Nederland belangen van grootschalige tot micro-WKK installaties en van zowel met gas alsook andere brandstoffen gestookte installaties.

Socials