| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Korte zelfevaluatievragenlijst voor duurzaamheid op bedrijfsniveau.
Wie audit wie: 
Ik audit mezelf
Kosten: 
Gratis
Beschrijving: 

De vragen zijn ingedeeld in vijf categorieen:
- ambitieniveau;
- product en dienst;
- markt en marketing;
- technologie en ICT;
- organisatie en processen.

Er zijn 34 vragen. Bij de antwoorden is telkens keuze uit ja, nee en niet van toepassing. De eindscore is een percentage en een indeling in een van vier categorieen. Verder worden links naar meer informatie over duurzaamheid geboden en kan met een klik de eigen Syntensadviseur worden uitgenodigd voor een gesprek over duurzaamheid.

De scan is in alle bedrijfstakken van toepassing en daardoor niet erg diepgaand of specifiek. Het scanresultaat zal in de meeste gevallen te algemeen en te subjectief zijn om in externe communicatie te kunnen gebruiken. De scan is wel bij uitstek geschikt om even de temperatuur te nemen, als voorbereiding op een gesprek met Syntens of een andere (duurzaamheids)adviseur, of bijvoorbeeld als bewustwordingsoefening tijdens een hei-dag ("Komen we allemaal op hetzelfde uit?").

 
Socials