| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Transitiecampagne

Veldtest Tafelatlas

Kengegevens
In het kortVervolg op “ICT-platform regionale duurzaamheidsnetwerken”. Het prototype van Noorden Duurzaam voor een Tafelatlas wordt met deelnemers aan de Participatietafel Regionale Duurzaamheidsnetwerken (rijksprogramma DuurzaamDoor) uitgetest. Hiermee wordt toegewerkt naar een ICT-nieuwbouwproject waarbij en tafelatlas landelijk beschikbaar komt.
WerkgebiedNederland, Metropoolregio Amsterdam (MRA)
CampagnetypeOnderzoek (meten van urgentie en trends of verkenning van opties)
Start2018
Gereed2019
StatusAfgerond.
BeheerZelfmelding
Beschrijving

Aanleiding en doel

Dit project is een vervolg op het project “ICT-platform Regionale Duurzaamheidsnetwerken” waarin de initatiefnemers zich afvroegen hoe de duurzaamheidstransitie versneld kan worden door een nieuw webplatform voor tafelnetwerken. Een innovatie dus in het maatschappelijk middenveld, op het grensvlak van duurzaamheid en democratie. Er is een gezamnelijke visie geformuleerd op tafeldemocratie en tafelnetwerken. Verder is een functionele specificatie van een ondersteunend webplatform op papier gezet en globaal doorgerekend. In de Participatietafel Regionale Duurzaamheidsnetwerken (PTRN) van het rijksprogramma DuurzaamDoor is besloten tot een vervolgstap in de vorm van veldexperimenten met het huidige prototype. Het doel is verzamelen van praktijkervaringen met het concept van tafeldemocratie en met het ondersteunende webplatform daarvoor, als opstap naar een ICT-nieuwbouwproject waarin het webplatform wordt herbouwd voor grootschalig gebruik.

Wat levert het project op?

 • Een prototype van een tafelatlas waarin PTRN en van diverse andere netwerken in het land zichtbaar zijn als thematafel, sectortafel, ketentafel of gebiedstafel, in een specifiek gebied (groot of klein).
 • Praktische webfuncties voor al deze tafels zoals een stramien voor een manifest, een ledenlijst, een overzicht van democratisch geprioriteerde kwesties, een projectenlijst, een set van indicatoren.
 • Gebruiksrechten voor deelnemende regionale netwerken om hun eigen kaart(en) in de tafelatlas te vullen, de daarop vermelde netwerken toegang te geven tot de genoemde instrumenten en die netwerken te ondersteunen bij het gebruik daarvan.
 • Een instructieworkshop voor beheerders van regionale tafelnetwerken die ze zelf kunnen herhalen, en bijbehorend presentatie- en instructiemateriaal.
 • Een model gebruiksovereenkomst voor beheer van kaarten in de tafelatlas en een tweede model voor gebruik van faciliteiten voor tafels. Beheerders van regionale tafelnetwerken kunnen deze modellen gebruiken om afspraken te maken met tafels en beheerders van tafelnetwerken in deelgebieden.
 • Een verslag van de gebruikservaringen met deze instrumenten en ideeën/wensen voor aanpassingen, aanvullingen en verbeteringen.
 • Realisatie van deze wensen, voor zover praktisch haalbaar.
 • Een verslag van gesprekken met wetenschappers en politici over de wenselijkheid van onderzoek en experiment met tafels, een tafelatlas en tafeldemocratie.
 • Onderbouwde aanbevelingen voor het vervolg, onder andere over de vraag of een tafelatlas wenselijk is, zo ja welke stappen na deze veldtesten nodig zijn om een ICTnieuwbouwproject hiervoor op gang te brengen, en hoe het eigendom en de governance van de tafelatlas vervolgens gedeeld en ingevuld kan worden.

Agenda

 • 6-9-2018 Utrecht: Verkenning ICT-platforms en gebiedsarrangementen tbv korte voedselketens.
 • 10-9-2018 Groningen: Overleg onderzoeksconsortium RUG.
 • 11-9-2018 Utrecht: Inleiding voor IPO Duurzaamdoor (provinciale duurzaamheidscoördinatoren).
 • 14-9-2018 Amsterdam: Workshop voor studenten die interviews gaan doen in de voedselketen in de mtropoolregio Amsterdam.
 • 25-9-2018 Utrecht: PTRN bijeenkomst.
 • 26-10-2018 Amsterdam: Presentatie studenten.
 • 14-11-2018 Zwolle: Workshop Atlasredactie voor provinciale duurzaamheidscoördinatoren .
 • 15-11-2018 Utrecht: Projectoverleg.
 • 7-12-2018 Heerlen: Projectoverleg.
 • 10-12-2018 Utrecht: Projectoverleg.
 • 9-1-2019 Skype: Projectoverleg.
 • 25-6-2019 PTRN: Projectoverleg.
 • 23-9-2019 Den Bosch: Projectoverleg.
 • 9-11-2019 Amsterdam: Projectoverleg.
 • 15-11-2019 Eindrapport ingediend bij DuurzaamDoor.
Organisatie
Initiatiefnemers
 • Vereniging Noorden Duurzaam (Peter A.J. Bootsma). Stelt het webplatform van Noorden Duurzaam beschikbaar en ontwikkelt dit verder voor ondersteuning van tafelnetwerken. Ondersteunt de veldexperimenten.
 • Food Council MRA (prof. dr. A. van der Valk). Inventariseert met inzet van studenten initiatieven en representatieve netwerken voor voedseltransitie in de metropoolregio Amsterdam, vermeldt deze in de tafelatlas en voorziet ze van tafelfaciliteiten.
 • De Coöperatieve Samenleving (Onno van Bekkum, Eef Spronck, Eduard Ravenhorst). Onderzoekt het gebruik van de tafelatlas en tafelfaciliteiten in twee gebiedsprojecten in de Bommelerwaard.
 • Lijnspel (Leo Crombach). Verbindt het project met ICT-specialisten en begeleidt een ander project bij DuurzaamDoor voor de ontwikkeling van een sectortafel van bouwmaterialendatabases en bijbehorende proefprojecten op wijkniveau binnen enkele gemeenten. Ontwikkelt een thematafel voor circulaire economie Zuid-Limburg.
 • Rijksuniversiteit Groningen (prof. dr. R. Wittek). Ontwikkelt een onderzoeksconsortium voor onderzoek naar politicologische, circulaire en sociologische aspecten van tafeldemocratie en tafelnetwerken.
Tafels
verwijzingaanbevelingondersteuningfinancieringbestuuruitvoering
Food Council MRA / KT Voedsel+++++
ST Bouwmateriaaldatabases+
Participatietafel Regionale Netwerken DuurzaamDoor (PTRN) / TT Regionale duurzaamheidsnetwerken++++
Vereniging Noorden Duurzaam++++++
ProjectgroepPeter A.J. Bootsma, Arnold van der Valk, Leo Crombach
 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst