| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

Veel eigenaren van woningen zijn zich nog niet bewust van de mogelijkheden om op een rendabele manier het energieverbruik van hun woning te beperken of gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie. Noorden Duurzaam start met een thematafel Energietransitie eigenwoningbezit, met financiële steun van Gasterra.

body

GasTerra is enige tijd geleden lid geworden van onze vereniging. Daarbij heeft het bedrijf aangegeven een thematafel binnen de vereniging te willen sponsoren rond het onderwerp energietransitie eigenwoningbezit. De thematafel zal zich richten op het verzamelen en delen van kennis over de energietransitie van het eigen woning bezit. We constateren dat nog veel eigen woning bezitters aan de kant blijven staan en niet investeren in bijvoorbeeld isolatie of in vergroening van de energiebronnen, ofschoon veel van die investeringen (zeer) rendabel zijn.
De thematafel wil graag meer kennis opbouwen over hoe dat komt en vervolgens d.m.v. pilots nieuwe wegen zoeken en vinden om tot snellere transitie te komen, met als uiteindelijke doel die nieuwe wegen met de markt te delen. M.a.w. uiteindelijk leidt dit tot vergroting van de markt voor duurzame energie en energiebesparing en leidt het tot een effectiever beleid in het sturen van die transitie.
Wij benaderen op dit moment diverse partijen, die kennis kunnen inbrengen dan wel kennis kunnen genereren, om hieraan mee te doen.  Daarbij kan gedacht worden aan marktpartijen zoals de installatiewereld, aanbieders van energiebesparende producten, eigen woning bezitters, daarnaast overheden die actief zijn met stimuleringsprogramma’s, kennisinstellingen zoals RUG en Hanze hogeschool, lokale energiecoöperaties etc.
Op dit moment hebben reeds 26 partijen toegezegd bij de startbijeenkomst aanwezig te zullen zijn waaronder Provincie Fryslan, Provincie Groningen, vereniging SLIMwonenmetenergie, KAW, KUUB, vereniging Eigen Huis, EnTranCe, diverse installatiebedrijven en EPA adviseurs, RUG, gemeente Groningen, etc.
De startbijeenkomst vindt plaats op 20 oktober vanaf 16.00 uur bij GasTerra in Groningen.
Heb je interesse om ook aan te schuiven aan deze tafel en kun je kennis inbrengen of genereren over dit onderwerp, geef je dan op bij: henk.de.vries@noordenduurzaam.nl.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst