| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Vereniging voor lokale milieu- en natuurcommunicatie.

Werkgebied

Noord-Nederland

Beschrijving

GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling) is een vereniging voor lokale natuur- en milieucommunicatie- en milieueducatiecentra; een samenwerkingsverband van gemeentebestuurders en directeuren van de centra voor natuur-en milieueducatie en -communicatie. De vereniging wil vooral een netwerkorganisatie zijn en present zijn bij de besprekingen rondom de voorbereidingen van het uitvoeringsprogramma van de nota NME, zoals met de Tweede Kamer afgesproken. Zij koerst daarbij op financiering van activiteiten die door haar tussenkomst gemakkelijker op poten te zetten zijn en die nieuwe inhoud geven aan het adagium ‘Duurzame ontwikkeling door participatie’.
De vereniging is op 23 mei 2007 opgericht door de gemeenten Dordrecht, Delft en Zoetermeer.

Vorm

Vereniging

Bestanden

     
    Socials