| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Intern toezichtorgaan van de vereniging Noorden Duurzaam

Werkgebied

Noord-Nederland

Beschrijving

De Raad van Toezicht is het orgaan voor intern toezicht van de vereniging Noorden Duurzaam. De Rvt heeft de volgende taken:

  • Voordragen, schorsen en ontslaan van bestuursleden van de vereniging.
  • Vaststellen van de bezoldiging van de leden van het bestuur.
  • Goedkeuren van het jaarplan en vaststellen van het jaarverslag.
  • Toezicht houden op goed bestuur van de vereniging.
  • Benoemen van de accountant (die rapporteert aan de ALV).
  • Toezicht houden op het stemrecht in de ALV.
Kerngroep
Marijke Feiertag Lid
Engbert Breuker Lid
Jan de Boer Lid
Vorm

Intern Orgaan Noorden Duurzaam

Status

Actief

Associaties
Logo Vereniging Noorden Duurzaam
Bestanden

     
    Socials