De website van Noorden Duurzaam gebruikt cookies voor gebruiksvriendelijkheid. Klik hier als dat mag van u.
Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Intern toezichtorgaan van de vereniging Noorden Duurzaam

Werkgebied

Noord-Nederland

Beschrijving

De Raad van Toezicht is het orgaan voor intern toezicht van de vereniging Noorden Duurzaam. De Rvt heeft de volgende taken:

 • Voordragen, schorsen en ontslaan van bestuursleden van de vereniging.
 • Vaststellen van de bezoldiging van de leden van het bestuur.
 • Goedkeuren van het jaarplan en vaststellen van het jaarverslag.
 • Toezicht houden op goed bestuur van de vereniging.
 • Benoemen van de accountant (die rapporteert aan de ALV).
 • Toezicht houden op het stemrecht in de ALV.
Kerngroep
Jan de Boer , Jack van der Palen Lid
Vorm

Intern Orgaan Noorden Duurzaam

Status

Actief

Associaties
Logo Vereniging Noorden Duurzaam
Bestanden

   
  Vereniging Noorden Duurzaam
  Nieuws
  Evenementen
  Over Noorden Duurzaam
  Ledenlijst