| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Intern toezichtorgaan van de vereniging Noorden Duurzaam

Werkgebied

Noord-Nederland

Beschrijving

De Raad van Toezicht is het orgaan voor intern toezicht van de vereniging Noorden Duurzaam. De Rvt heeft de volgende taken:

  • Voordragen, schorsen en ontslaan van bestuursleden van de vereniging.
  • Vaststellen van de bezoldiging van de leden van het bestuur.
  • Goedkeuren van het jaarplan en vaststellen van het jaarverslag.
  • Toezicht houden op goed bestuur van de vereniging.
  • Benoemen van de accountant (die rapporteert aan de ALV).
  • Toezicht houden op het stemrecht in de ALV.
Kerngroep
Engbert Breuker Lid
Jan de Boer Lid
Vorm

Intern Orgaan Noorden Duurzaam

Status

Actief

Associaties
Logo Vereniging Noorden Duurzaam
Bestanden

     
    Socials