| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
logo

Projectmodellen voor voortgezet onderwijs waarmee een docent na een scholing door IVN in 12 to 20 uur met een klas een project kan uitvoeren.

Projectpartners

Icopal b.v.
IVN Regio Noord

Locatie

Helperwestsingel 2, Groningen, gemeente Groningen, GR.

Status

Uitvoering gestart

Werkveld

Transitie.

Duurzaamheidsthema

Duurzaam onderwijs en opleiden.

Looptijd

2001 -

Doelen

Bewustwording van duurzaamheidsvraagstukken bij leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Beschrijving

FotoHet programma Scholen voor Duurzaamheid van IVN biedt projectmodellen voor voortgezet onderwijs waarmee een docent na een scholing door IVN in 12 to 20 uur met een klas een project kan uitvoeren. Leerlingen spelen daarin dat ze een adviesbureau zijn en brengen een echt advies uit aan een echte opdrachtgever (overheid of bedrijf).

Deze opzet genereert veel enthousiasme en bewustwording bij leerlingen. Voor opdrachtgevers telt dat jongeren de bedrijfsmatige of professionele context (bijv. overheidsprocedures) leren kennen, dat de opdrachtgever voeling houdt met jongeren en hun voorkeuren, en in enige mate dat er verrassende ideeen uit voort kunnen komen. Lokale media zijn doorgaans erg geinteresseerd. Voor de scholen heeft investeren in deze projectvorm een aanzienlijk hoger rendement dan bijboorbeeld lespakketten, omdat docenten zich de werkwijze van 'verhalend ontwerpen' voor externe opdrachtgevers door scholing eigen maken en in navolgende jaren op eigen initiatief blijven herhalen.

Het model is sind 2001 door IVN in Noord-Nederland ontwikkeld en is mede door een uitgekiend didactisch concept op grote schaal populair geworden in de regio (IVN heeft een verzendlijst met 2800 mailadressen in het voortgezet onderwijs in de regio). De belangstelling uit de rest van het land neemt snel toe. De methode lijkt een exportproduct te gaan worden nu er via een Europees project in 8 landen eigen edities ontwikkeld worden.

In de bijlagen bij deze pagina een voorbeeld van een docentendraaiboek (in zes files). Deze materialen zijn door IVN beschikbaar gesteld voor de CKN stuurgroep en denkgroep. Hieronder de tekst op de titelpagina:

De Planoloog is geschikt voor vmbo en onderbouw havo/vwo
Ontwerp je Omgeving is geschikt voor bovenbouw havo/vwo

‘De Planoloog’ en ‘Ontwerp je Omgeving’
zijn projecten van Scholen voor Duurzaamheid

projectleider: Kees Siderius
ontwerp draaiboek: Maroesja Veken en Fleur Laros
Dit draaiboek is mede gefinancierd door Erfgoed Nederland

IVN Consulentschap Groningen
Postbus 1020
9701 BA Groningen
tel. (050) 313 59 33

Website

http://www.scholenvoorduurzaamheid.nl
http://www.codin.nl/ivn-scholen-voor-duurzaamheid

 
Socials