| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

intro

Het College van Bestuur van de Hogeschool Van Hall Larenstein heeft vandaag in de persoon van Klaas van Mierlo de brief in ontvangst genomen waarin studenten vragen om geen geld meer in fossiele energiebedrijven te stoppen. Niet via aandelen en niet via de pensioenen. De studenten sluiten zich aan bij de landelijke actie, geïnitieerd door Urgenda, en maken zich zorgen over de volgende economische zeepbel die op knappen staat, zoals te lezen is in het rapport ‘Unburnable Carbon’ van Carbon Tracker. Uit de nieuwste versie van dit rapport blijkt dat 60-80% van het kapitaal dat geïnvesteerd wordt in fossiele energie­bedrijven waardeloos zal worden.

body

"We gaan zeker in gesprek met de pensioenfondsen. Maar ik geloof meer in mensen dan in statistiek. Het is aan jullie studenten en jongeren om ons aan onze beloftes te houden en kritisch te blijven richting het College van Bestuur. Vroeger werd er ook actie gevoerd voor emancipatie en gelijke rechten, maar nu moet er actie gevoerd worden voor duurzaamheid”, vertelt Klaas van Mierlo van het College van Bestuur.

In navolging van de studenten aan de Vrije Universiteit, Hogeschool én Universiteit van Amsterdam, sluiten de studenten zich aan bij de Divestment campagne en prikten zij in aanwezigheid van Bouwe de Boer, energiecoördinator van de gemeente Leeuwarden, symbolisch de Koolstofbubbel door.
De Boer: “In de gemeente Leeuwarden is het doel om in 2020 fossiel vrij te zijn, maar het klimaatbeleid gaat niet snel genoeg. Geld is altijd het probleem, daarom staan wij als gemeente helemaal achter deze actie.”

Dialoog met het pensioenfonds
In de brief vragen de studenten om meer inzicht in de investeringen en beleggingen in fossiele energiebedrijven door de Hogeschool en om de dialoog met het pensioenfonds aan te gaan. De actie heeft ten eerste tot doel meer inzicht te krijgen in de investeringen en beleggingen van de instellingen. Daarnaast hebben universiteiten en hogescholen duizenden medewerkers, die verplicht in het pensioenfonds ABP moeten stappen. De studenten vragen hun Colleges van Bestuur het gesprek aan te gaan met pensioenfondsen, om duurzamer te beleggen en uit fondsen te stappen waar aandelen in fossiele energiebedrijven een onderdeel van uit maken.
Myrthe Baijens, student Milieukunde VHL: “Het is bizar dat wij eigenlijk niet weten dat ons geld geïnvesteerd wordt in een industrie die geen toekomst heeft en onze planeet om zeep helpt.”
Tim Haarlem, student Milieukunde VHL: “Deze actie is onderdeel van een veel grotere beweging, het is overgewaaid uit de VS en nu wordt het in heel Nederland en de rest van Europa ook opgepakt. Wij zijn er trots op dat wij als Van Hall Larenstein na de VU, de UvA en HvA de vierde in Nederland zijn die deze campagne vandaag lanceert en aansluit.”

“Aandelen in de fossiele energiebedrijven lijken waardevast”, zegt Urgenda-directeur Marjan Minnesma (nummer één Trouw Duurzame top 100). “Maar dat zijn ze niet! Fossiele energiebedrijven moeten stoppen met alles uit de grond te halen wat op hun balans staat als bewezen reserves. Dan worden hun aandelen dus veel minder waard. Als je veilig wilt beleggen, kun je beter kiezen voor de economie van de toekomst en je geld stoppen in duurzame fondsen, clean-tech, duurzame energie en bedrijven die werken aan de circulaire
economie die draait op groene grondstoffen en duurzame energie. Er zijn steeds meer mensen die dit ook inzien en niet willen wachten tot de zoveelste klimaatramp en dan pas in actie komen. Dit is pas het begin van een nieuwe beweging, die door zal gaan naar alle universiteiten en uiteindelijk naar de grootste investeerders, de pensioenfondsen.”

Lees meer:

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst