| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Beoordelingsrichtlijn voor bedrijven die Energieprestatiecertificaten en/of EPA maatwerkrapporten wil afgeven.

In beoordelingsrichtlijn BRL9500 zijn niet alleen de procedure-eisen voor het afgeven van wettelijk verplichte energieprestatiecertificaten opgenomen, maar ook de procedure-eisen voor de op vrijwillige basis af te geven EPA maatwerkrapporten. Ook is er een onderscheid gemaakt naar woningbouw en utiliteitsbouw. BRL9500 kent hierdoor een algemeen deel, met bepalingen waaraan iedere aanvrager moet voldoen, en vier deelregelingen.

 
Gerelateerde pagina's op noordenduurzaam.nl
Organisatieprofiel: Ecocert
 
Socials