| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
logo

SIA RAAK MKB project gericht op ondersteunen van de MKB-restauratiepraktijk bij het verbeteren en ontwikkelen van energiezuinige restauraties van historische gebouwen.

Projecteigenaar

Hanzehogeschool Kenniscentrum Noorderruimte

Status

Uitvoering gestart

Werkveld

Onderzoek.

Duurzaamheidsthema

Duurzaam bouwen.

Looptijd

2011 - 2013

Doelen

MKB-restauratiepraktijk ondersteunen bij het verbeteren en ontwikkelen van energiezuinige restauraties van Historische gebouwen.

Beschrijving

FotoHet programma wil het doel bereiken door samen met het MKB methoden en praktische tools te ontwikkelen en in de praktijk te testen en door kenniscirculatie te genereren. Per thema wordt dit bereikt door:
1. uitgevoerde energiezuinige restauraties te beschrijven en te evalueren; identificeren best practices;
2. instrumenten te ontwikkelen en te testen, waarmee het MKB eenvoudig historische waarden en energiebesparing kan verbinden;
3. innovatieve energieconcepten te ontwikkelen en toe te passen;
4. adequate werkwijzen te ontwikkelen voor verwervings- en ontwikkeltrajecten voor historische gebouwen, bijvoorbeeld in de vorm van een stappenplan.
Het consortium wordt gevormd door Adema Architecten Dokkum, Syntens Groningen, Hogeschool Utrecht samen met Hanzehogeschool Kenniscentrum Noorderruimte.

Website

http://www.hanze.nl/home/Onderzoek/Kennisportal/Kenniscentra/Kenniscentr...
http://www.codin.nl/kennisnetwerk-energieke-restauratie

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst