| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, internationaal stelsel van landelijke standaarden door duurzaam bosbeheer.

PEFC, opgericht in 1999, is een internationale non-profit organisatie die een duurzaam beheer van bossen wereldwijd als doel heeft. De afkorting staat voor "Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes" in het Nederlands te vertalen als "Programma voor de Erkenning van Bos Certificeringssystemen".
Duurzaam beheer van het bos houdt in dat het men rekening houdt met zowel de economische, als de ecologische en sociale functies die het bos vervult. Nu én in de toekomst.

Door certificering van duurzaam bosbeheer en de gehele keten die het hout(product) daarna doorloopt tot het bij de eindgebruiker terecht komt, dit noemen we Chain of Custody, kan PEFC garanderen dat de producten met een PEFC-keurmerk daadwerkelijk uit een duurzaam beheerd bos afkomstig zijn.

De certificering van het duurzame bosbeheer en de bedrijven die het hout verwerken doet PEFC niet zelf. Deze wordt uitgevoerd door onafhankelijke certificerende instellingen, die ervaring hebben met het beoordelen van de bedrijfsvoering van boseigenaren en houtverwerkende bedrijven. De certificerende instelling beoordeelt of het beheer van het bos of het management van bedrijven in de keten voldoet aan een bosbeheer- of Chain of Custody-standaard.

De standaards voor duurzaam bosbeheer worden in elk land afzonderlijk opgesteld door een landelijk forum waarin alle relevante betrokken partijen zitting hebben. De PEFC Council toets vervolgens of deze standaard aan haar minimum eisen voldoet. Als dit het geval is, dan wordt de standaard door de PEFC Council erkend (dit is de 'endorsement') en kan in dit land bos volgens PEFC gecertificeerd worden.

PEFC heeft dus niet één algemene standaard die wereldwijd toepasbaar is. Omdat continenten, landen en bossen overal verschillen zijn ook de standaards voor duurzaam bosbeheer verschillend. De PEFC Council stelt wel criteria waaraan de standaard minimaal dient te voldoen. PEFC hanteert criteria die zijn opgesteld door overheden in diverse intergouvernementele processen die voortkwamen uit de 'Earth Summit' in Rio de Janeiro in 1992. Deze processen zijn tezamen door 149 landen ondertekend. Tevens gebruikt PEFC criteria uit internationale conventies zoals, ILO, CITES, CBD and ISO.

(Bron: http://www.pefcnederland.nl/)

 
Gerelateerde pagina's op noordenduurzaam.nl
Organisatieprofiel: Oldenboom Meinesz BV
Organisatieprofiel: VEPA
 
Socials