| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Methode om de totale milieubelasting van een product te bepalen gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking.
Beschrijving: 

In het vakgebied worden de kennis en de inzichten over de onttrekkingen van grondstoffen en de emissies door menselijke activiteiten in het milieu verzameld. En dan met name die verbonden zijn met het produceren van goederen en diensten, het gebruik en de afdanking van de grondstoffen en de gevolgen ervan. In elk stadium wordt er een inventaris gemaakt van het energie- en materiaalverbruik en wat de emissies zijn naar de omgeving. Zo worden de punten geïdentificeerd waar wel en geen verbetering op milieugebied haalbaar zijn.

In de jaren 90 van de 20e eeuw is er door de International Organization for Standardization (ISO) een standaard voor LCA opgesteld, de ISO 14040-serie. Momenteel wordt er via het UNEP/SETAC Life Cycle Initiative aan de definitie van een Best Available Practice gewerkt.

(Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Levenscyclusanalyse)

ISO 14044:2006 specifies requirements and provides guidelines for life cycle assessment (LCA) including: definition of the goal and scope of the LCA, the life cycle inventory analysis (LCI) phase, the life cycle impact assessment (LCIA) phase, the life cycle interpretation phase, reporting and critical review of the LCA, limitations of the LCA, relationship between the LCA phases, and conditions for use of value choices and optional elements. ISO 14044:2006 covers life cycle assessment (LCA) studies and life cycle inventory (LCI) studies.

(Bron: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38498)

Zie ook
- http://www.rivm.nl/milieuportaal/dossier/lca/lca-expertisecentrum/
- http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=BIBLIOGRAFISCHEG...

Gerelateerde pagina's op noordenduurzaam.nl
Organisatieprofiel: VEPA
Organisatieprofiel: Mebin
 
Socials